www          Giáo xứ Giáo họ Việt Nam

 

 

 

 

Tư Liệu

L : Danh sách  M : Bản đồ  W : Website

Giáo xứ Giáo họ VN    
     
Tổng Giáo Phận Sài G̣n  L M W
      - GP Vĩnh Long  L M W
      - GP Mỹ Tho  L M W
      - GP Cần Thơ  L M W
      - GP Đà Lạt  L M W
      - GP Long Xuyên  L M W
      - GP Phú Cường  L M W
      - GP Xuân Lộc  L M W
      - GP Phan Thiết  L M W
      - GP Bà Rịa  L M W
Tổng Giáo Phận Huế  L M W
      - GP Quy Nhơn  L M W
      - GP Kon Tum  L M W
      - GP Nha Trang  L M W
      - GP Đà Nẵng  L M W
      - GP Ban Mê Thuột  L M W
Tổng Giáo Phận Hà Nội  L M W
      - GP Hải Pḥng  L M W
      - GP Vinh  L M W
      - GP Bùi Chu  L M W
      - GP Bắc Ninh  L M W
      - GP Hưng Hóa  L M W
      - GP Phát Diệm  L M W
      - GP Lạng Sơn  L M W
      - GP Thanh Hóa  L M W
      - GP Thái B́nh  L M W

Liên Kết

* Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
* VietCatholic

* Bài đọc - Phúc Âm
- Enghlish - Audio
- Vietnamese
- Japannese

* Nghi thức Bí Tích

 

Index

Tháng 1-2016          Tháng 2-2016

Tháng 3-2016         Tháng 4-2016

Tháng 5-2016         Tháng 6-2016

 

Tháng 8-2015         Tháng 9-2015 

Tháng 10-2015         Tháng 11-2015

Tháng 12-2015

     

 

 

 

 

Tin Tức Sinh Hoạt

Tháng 7/2016

* Đức Cha Phêrô cử hành Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại Giáo xứ Châu  Nhai  - GP Thái B́nh
* Đức Cha Phêrô thăm mục vụ Giáo họ Tích Thủy - Gx Tân Hưng,  Giáo họ Tu Tŕnh - Gx Vạn Đồn - GP Thái B́nh
* Giáo họ Thượng Lao- Gx Tương Nam - GP Bùi Chu Mừng lễ thánh Gia-cô-bê bổn mạng
* Tuần chầu lượt giáo xứ Quỳnh Lang - GP Thái B́nh
* Giáo Họ Phú Gia - Gx Thượng Thụy - TGP Hà Nội Khánh Thành Nhà Mục Vụ
* Đức Cha Phêrô thăm mục vụ Giáo họ Hội Khê - Giáo họ Hai Giáp  - GP Thái B́nh
* Giới thiệu Đền thờ Thánh Mẫu Từ Phong - GP Bắc Ninh
* Gx Ninh Hải - GP Bùi Chu lănh nhận hồng ân Thánh Thần
* H́nh ảnh Thánh lễ tái thành lập và bổ nhiệm cha sở Giáo xứ Đại An - GP Quy Nhơn
* H́nh ảnh Lễ Khánh thành nhà thờ Giáo họ Hoà Mục - Gx Phù Cát - GP Quy Nhơn
* Gx. Ḥa Mỹ: - GP Vinh Làm phép tượng Đức Mẹ Ḥa B́nh và cặp chuông mới
* Gx. Rạng Đông - GP Bùi Chu đang từng ngày đổi mới
* 62 em lănh nhận ân sủng Chúa Thánh Thần tại Gx. Lạc Sơn - GP Vinh
* Đức Cha thăm mục vụ và ban Bí tích Thêm sức tại Gx Vơ Hốt - GP Phát Diệm
* Thánh lễ công bố thành lập giáo xứ Kim Đông - GP Phát Diệm
* Gx Trung Thành - GP Bùi Chu hơn 70 năm có cha mới quê hương
* Giáo xứ Ngọc Đồng mừng kỷ niệm 15 năm cung hiến Thánh đường
* Đức Cha viếng thăm mục vụ và ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Hướng Đạo - GP Phát Diệm
* Thánh lễ làm phép và cung hiến Thánh đường Giáo xứ Thịnh Lạc _ GP Vinh
* Hội Bà Thánh Đê Giáo Họ Đinh Đồng - Gx An Phú - TGP Hà Nội Mừng Lễ Quan Thầy
* Giáo xứ Quan Cao - GP Thái B́nh chầu Thánh Thể thay Giáo Phận
* Đức Cha Phêrô ban Bí tích Thêm Sức tại Gx Cai Lậy - GP Mỹ Tho
* Gx. Ḥa Ninh: - GP Vinh  283 em lănh nhận Bí tích Thêm Sức và khởi công xây dựng nhà xứ
* Thành lập xứ đoàn thiếu nhi Thánh Thể Maria Goretti Gx Vân Cương - GP Bắc Ninh
* Thánh lễ cha Phêrô Vêrôna Chu Quang Ḥa nhận Giáo xứ Phúc Yên - GP Bắc Ninh
* Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại Giáo xứ Phú Thượng - Giáo xứ Nhượng Nghĩa GP Đà Nẵng
* Thánh lễ Nhận chức cha sở giáo xứ Minh Châu - GP Long Xuyên
* Gx. Xuân Mỹ - GP Vinh : 164 em lănh nhận Bí tích Thêm sức
* Giáo xứ Thọ Ninh - GP Vinh : 340 năm rạng ngời đức tin
* Giáo xứ Thuận Nghĩa GP Vinh  Mừng lễ Thánh Phê-rô Tự, Bổn mạng Giáo lư viên
* Thánh Lễ ban Bí Tích Thêm Sức tại Giáo Xứ M’Lọn-Thạnh Mỹ - Giáo xứ Vạn Thành - GP Đà Lạt
* Thánh Lễ Thêm Sức và Thánh Hiến Bàn Thờ nhà thờ Gx Tân Thạch - GP Vĩnh Long
* Giáo họ Xuân Phong - GP Bùi Chu kỉ niệm 100 năm thành lập
* Thánh lễ thêm sức tại Giáo xứ Biên Ḥa - Giáo xứ Hà Nội - GP Xuân Lộc
* Giới thiệu Giáo xứ Lộc Hiệp - GP Phú Cường
* Giáo Xứ Cửa Ông - GP Hải Pḥng: Mừng lễ Antôn Quan Thầy và kỷ niệm 10 năm thiết lập giáo xứ
* Dấu hiệu trỗi dậy của Giáo xứ Gia Đước - GP Hải Pḥng
* Lễ Đức Mẹ Hà Nội Tại Nhà Thờ Gx Cửa Bắc - TGP Hà Nội
* Đại lễ mừng kính Thánh Phêrô, Bổn mạng Giáo họ Dị Lễ - Gx Yên Ḥa - GP Vinh
* 40 em lănh nhận Bí tích Thêm Sức trong ngày khai mạc Tuần chầu lượt tại Gx Vạn Căn - GP Vinh

Tháng 6/2016

* Giáo họ Đồng Tân - Gx Yên Đại - GP Vinh Kỷ niệm 20 năm thành lập
* Giáo Xứ Nam Định Hân Hoan Mừng Lễ Thánh Phêrô và Phaolô
* Lễ Kính Thánh Phêrô và Phaolô Bổn Mạng Ban Mục Vụ Giáo Xứ Thánh Mẫu - GP Đằ Lạt
* Thánh lễ Thêm Sức tại Giáo xứ Phong Cốc - GP Phú Cường
* Giáo Họ Như Xuân - Gx Ba Làng - GP Thanh Hóa Mừng Lễ Quan Thầy và Khai Mạc Tuần Chầu
* Giáo họ Lạc Đạo Mừng Lễ Bổn Mạng Thánh Phaolô
* Giáo xứ Phước Tân - GP Bà Rịa  Chầu Thánh Thể thay Giáo phận
* H́nh ảnh Thánh lễ nhận chức cha sở giáo xứ An Tôn Kinh 1A - GP Long Xuyên
* Đức Cha thăm mục vụ và ban Bí tích Thêm sức tại Giáo xứ Sơn Lũy - GP Phát Diệm
* Giáo họ Phaolô Kiên Lao - GP Bùi Chu mừng Bổn Mạng
* Giáo họ Bơn Trại - Gx An Lập - GP Thái B́nh hân hoan kính thánh Bổn mạng
* Tuần chầu Thánh Thể Chúa thay giáo phận tại Giáo xứ Phú Lạc - GP Thái B́nh
* H́nh Ảnh Lễ Thêm Sức Tại Gx Tùng Lâm - GP Đà Lạt
* Giáo xứ Bạc Liêu - GP Cần Thơ mừng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
*  Giáo xứ Tương Nam - GP Xuân Lộchành hương Năm Thánh.
* Thánh Lễ Tạ Ơn 40 Năm Thành lập và Ban Bí Tích Thêm Sức tại Gx Phú Sơn - GP Xuân Lộc
* Lễ Bổn Mạng Ban Hành Giáo Gx Vườn Ngô - GP Xuân Lộc
* Thánh Lễ Cung Hiến và Hành Hương Năm Thánh Giáo xứ Hữu Lễ - GP Thanh Hóa
* Thánh lễ Thêm sức cho 240 em tại giáo xứ Ngọc Lẫm - GP Thanh Hóa
* Giáo Họ Thủy hân hoan mừng lễ thánh Phêrô và kỷ niệm 25 xây dựng nhà thờ
* Gh. Nam Hưng, Gx. Vinh Phú - GP Bùi Chu mừng lễ quan thầy
* Gh Trung Lễ - Gx Liên Thủy - GP Bùi Chu kính thánh Phanxicô Chiểu tử đạo
* Giới thiệu Gx Lâm Phát - GP Đà Lạt
* Thánh lễ tạ ơn công bố thành lập và bổ nhiệm cha quản xứ tiên khởi Tân giáo xứ Tân Lập - Gx Trung Hậu - GP Vinh
* Giới thiệu Giáo xứ Liêm Khê - GP Hải Pḥng
* Thánh lễ và ban Bí tích Thêm sức tại Gx Trung Đồng - GP Thái B́nh
* Thánh lễ và ban Bí tích Thêm sức tại  Gx Trung Thành: - Gx Thuận Thành - Gx Phú Nhai -  GP Bùi Chu
* Lễ Khánh thành nhà thờ Giáo họ Đức Xuân - Gx Tân Lộc - GP Vinh
* Gx An Long:- GP Mỹ Tho Khánh thành và cung hiến nhà thờ mới
* Thánh Lễ Tạ Ơn 40 năm Thụ Phong Linh Mục của Cha Đaminh Phạm Văn Khâm, Chánh sở Gx Tín Đức - GP Mỹ Tho
* Gx. Lập Thạch:- GP Vinh Khánh thành quảng trường Đức Mẹ La Vang và đền thánh Phêrô Lê Tùy
* Gx Tương Nam: 107 Em thiếu nhi lănh nhận Bí Tích Thêm Sức.
* Đôi nét về Giáo xứ Dâu - GP Bắc Ninh
* Giáo họ Xuân Dục kỷ niệm 100 năm đón nhận đức tin
* Linh địa Trại Gáo: Đại lễ mừng kính thánh Antôn
* Giáo họ Đồng Xuân - Gx Xuân T́nh  mừng lễ Thánh Antôn
* Giáo họ Tân Kỷ Mừng lễ Thánh Antôn, Bổn mạng
* Thánh lễ Đặt Viên Đá Góc xây dựng nhà thờ Giáo họ Nghi Đông -  GP Vinh
* Lễ Tuyên Xưng Đức Tin Và Rước Lễ Bao Đồng tại Gx Tân Thanh - GP Đà Lạt
* Giáo điểm Lung Mên - Gx Ḥa Thành - GP Cần Thơ  mừng lễ Thánh Antôn Pađôva
* Thánh Lễ Công Bố Thành Lập Giáo Xứ Tân Sơn - GP Thanh Hóa
* Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Gx. Phước Nam - GP Thanh Hóa
* Thánh lễ Thêm Sức tại Giáo xứ Thái An - Giáo xứ Gia Yên - GP Xuân Lộc
* Gx Phú Hương - GP Bùi Chu chầu Thánh Thể
* Hồng ân Thánh Thần tuôn tràn trên giáo xứ 340 tuổi - Thánh lễ ban bí tích thêm sức tại Gx Thọ Ninh - GP Vinh
* Video Gx Phú Giáo - GP Thái B́nh theo ḍng lịch sử
* Quá tŕnh h́nh thành Giáo xứ Xuân Chính - GP Bùi Chu
* Giáo Xứ Đại Phác Chầu Ḿnh Thánh Chúa Và Cung Nghinh Thánh Thể
* Giáo Xứ An Thịnh - Gx Hưng Hóa Cung Nghinh Thánh Thể
* Lước sử Giáo xứ Kala : Lược sử Trung Tâm Truyền Giáo Thượng Kala ngày xưa cũng là Giáo xứ Kala, Bảo Thuận ngày nay.
* Giáo xứ Bùi Chu - GP Xuân Lộc Đón Đức Cha Giuse nhân ngày mừng Bổn Mạng và kỷ niệm 62 năm thành lập
* Công bố nâng Giáo Xứ Ḥa B́nh lên “Đền Thánh Ḷng Thương Xót Chúa”
* Thánh lễ Thâm Sức tại Giáo xứ Tây Hải - GP Xuân Lộc
* Lễ nhận xứ tại Gx Bằng Giă - Gx Thuấn Nội  -  Gx Mộ Xuân - GP Hưng Hóa
* H́nh ảnh Thánh lễ tạ ơn mừng tân linh mục G.B. Trần Mạnh Cường tại Gx Kala - GP Đà Lạt
* ĐGM Phaolô - GP Vinh  thăm và tham dự Tuần Chầu lượt tại Gx Thanh TânGx Nghĩa Thành
* Giáo xứ Cát Ng̣i mừng đón cha tân quản nhiệm Antôn Vũ Thái San
* Giáo họ Đông Châu - Gx Quỳnh Lang - GP Thái B́nh  cắt băng khánh thành linh đài Chúa Ki-tô Vua
* Giáo họ Quảng Châu - Gx Bác Trạch mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Quan thầy
* Gx Cái Thia - GP Mỹ Tho Mừng ngày Quốc Tế Thiếu Nhi
* Lễ Đặt viên đá góc xây dựng nhà thờ mới Giáo họ Kim Sơn - Gx Lạm Xuyên - GP Vinh

 

Ư kiến, thông tin h́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@yahoo.com