www          Giáo xứ Giáo họ Việt Nam

 

 

 

 

Tư Liệu

L : Danh sách  M : Bản đồ  W : Website

Giáo xứ Giáo họ VN    
     
Tổng Giáo Phận Sài G̣n  L M W
      - GP Vĩnh Long  L M W
      - GP Mỹ Tho  L M W
      - GP Cần Thơ  L M W
      - GP Đà Lạt  L M W
      - GP Long Xuyên  L M W
      - GP Phú Cường  L M W
      - GP Xuân Lộc  L M W
      - GP Phan Thiết  L M W
      - GP Bà Rịa  L M W
Tổng Giáo Phận Huế  L M W
      - GP Quy Nhơn  L M W
      - GP Kon Tum  L M W
      - GP Nha Trang  L M W
      - GP Đà Nẵng  L M W
      - GP Ban Mê Thuột  L M W
Tổng Giáo Phận Hà Nội  L M W
      - GP Hải Pḥng  L M W
      - GP Vinh  L M W
      - GP Bùi Chu  L M W
      - GP Bắc Ninh  L M W
      - GP Hưng Hóa  L M W
      - GP Phát Diệm  L M W
      - GP Lạng Sơn  L M W
      - GP Thanh Hóa  L M W
      - GP Thái B́nh  L M W

Liên Kết

* Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
* VietCatholic

* Bài đọc - Phúc Âm
- Enghlish - Audio
- Vietnamese
- Japannese

* Nghi thức Bí Tích

 

Index

Tháng 1-2016          Tháng 2-2016

Tháng 3-2016         Tháng 4-2016

Tháng 8-2015         Tháng 9-2015 

Tháng 10-2015         Tháng 11-2015

Tháng 12-2015

     

 

 

 

 

Tin Tức Sinh Hoạt

Tháng 5/2016

* Giới thiệu Giáo họ Biệt Lập Bổng Điền - GP Thái B́nh
* Giáo Xứ Bút Đông - Giáo xứ Bàng Ba - TGP Hà Nội  Ngày Chầu Lượt
* TGP Hà Nội Dâng Hoa kính Đức Mẹ : Gx Tiêu Hạ - Gh Vạn Nhân - Gx Cửa Bắc - Gx Lam Điền - Gx Bái Xuyên - Giáo xứ Phủ Lư  -  Giáo xứ Mỹ Thượng
* Giáo Xứ Vĩnh Thọ  - Giáo xứ Đại Phác - Giáo xứ An Thịnh - GP Hưng Hóa Rước Kiệu Và Dâng Hoa Kính Đức Mẹ
* H́nh ảnh Khai mạc Tháng hoa Kính Đức Mẹ tại Giáo họ Quỳnh Hoàng - GP Hải Pḥng
* Thánh Lễ Khánh Thành Nhà Xứ Giáo Xứ Hạ Hiệp - GP Hưng Hóa
* Giáo xứ An Tân - GP Hải Pḥng chầu Ḿnh Thánh Chúa thay Giáo phận
* H́nh ảnh Gx. Ba Giồng - Gx Mỹ Hạnh  -  Gx Mỹ Trung - Gx Thánh Giuse Lao Công - GP Mỹ Tho Dâng Hoa kính Đức Mẹ
* Gx. Vĩnh Phước - GP Vinh Khánh thành nhà thờ mới
* Giáo họ Phương Hạ - Gx Văn Khê - GP Hải Pḥng hồi sinh
* Giáo Họ Vạn Nhân Trong Ngày Suy Tôn Mẹ Maria
* GP Phan Thiết Khai mạc Tháng Hoa : Gx Ma Lâm - Gx Tân Lư - Gx Thuận Nghĩa
* Giáo họ Nam Đài - Gx Phục Lễ dâng hoa kính Đức Mẹ
* Giáo xứ Thuận Nghĩa - Giáo xứ Kim Ngọc - GP Phan Thiết khai mạc Tháng Hoa
* Giáo xứ Lạc Quang - TGP Sàig̣n  Khai mạc tháng Hoa
* Giáo xứ Xây Dựng - TGP Sài G̣n: Kỷ niệm 40 năm thành lập
* Video Khai mạc Tháng Hoa kính Mẹ : Gx Phú Thọ Ḥa
* Khai mạc Tháng Hoa Kính Mẹ ở GP Bùi Chu : Gx Định Hải - Giáo xứ Đền thánh Kiên Lao - Giáo xứ Xương Điền - Giáo xứ An Phú - GX Tương Nam - Giáo xứ Ngưỡng Nhân  - Gx Xuân Đài
* Giáo xứ Ḥa Yên - GP Nha Trang mừng Thánh lễ Bổn mạng và 50 năm thành lập giáo xứ
* Thánh lễ khai mạc mùa hoa kính Mẹ tại Giáo xứ An Lập (- GP Thái B́nh
* Đại lễ Kính Thánh Giuse thợ, Quan thầy Giáo họ Tŕnh Nh́ - Gx Lạc Thành - GP Thái B́nh
* Video Gx Chánh Ṭa GP Cần Thơ Dâng Hoa Kính Đức Mẹ
* Lễ Thánh Giuse Thợ - Khai mạc Tháng Hoa của Gx Lạng Sơn - TGP Sàig̣n
* Lễ Thánh Giuse Thợ Bổn Mạng Gx Vườn Ngô - GP Xuân Lộc
* H́nh ảnh Gx Sào Lâm - GP Phát Diệm Khai mạc tháng hoa
* Thánh lễ nhận chức cha sở giáo xứ Cản Đá - GP Long Xuyên

Tháng 4/2016

* Giáo xứ B́nh Thuận Khởi công xây dựng nhà thờ
* Thánh lễ nhận chức cha sở Gx Tân Lập - Ḥn Đất - GP Long Xuyên
* Thánh lễ cung hiến Thánh Đường Giáo xứ Bạch Lâm - GP Xuân Lộc
* Giới trẻ Giáo hạt An B́nh mừng lễ Bổn Mạng tại Giáo xứ Tâm Ḥa - GP Xuân Lộc
* Lễ cung hiến Nhà thờ và Bàn thờ Giáo xứ Xuân Sơn - GP Xuân Lộc
* H́nh ảnh ngày lễ Chúa Chiên Lành tại Gx. Cái Thia - Gx Thiên Phước - GP Mỹ Tho
* Tân Giám Mục Giáo Phận Đà Nẵng Thăm Mục Vụ và Cử Hành Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Nhà Mục Vụ Gh Biệt Lập Ḥa Minh
* Thánh lễ Cung hiến Thánh đường Giáo Xứ Ḥa Hội - GP Bà Rịa
* Thánh lễ tạ ơn và làm phép nhà thờ Giáo họ Đá Bia
* Giáo xứ Phương Thượng - GP Phát Diệm mừng 80 năm thành lập
* Tuần Chấu Lượt tại Gx Quy Chính - Gx Thanh Dạ - GP Vinh
* Đức TGM Leopoldo Girelli viếng thăm Giáo xứ Xuân Ḥa - GP Vinh
* Tuần chầu lượt giáo xứ Cầu Rầm - GP Vinh
* Giáo xứ Mông Triệu - hạt B́nh An: Mừng tân chính xứ
* Gh Phúc Khê Khánh thành nhà thờ
* Gh Mỹ Hạ - Gx Lưu Xá Chầu Ḿnh Thánh Chúa
* Giáo xứ Đức Mẹ Mân Côi B́nh Thuận (TSN)  - TPG SàiG̣n:: Mừng Lễ Thánh Vincentê Phêriê* Giáo xứ Lam Sơn - TPG SàiG̣n: Đón cha tân chính xứ
* Nhật kư hành tŕnh mục vụ miền Đông: Đức Giám Mục Hải Pḥng thăm Giáo xứ Hà Lai - Gh Hải Yên - Giáo họ Tiên Yên - Giáo xứ Trà Cổ 
* H́nh ảnh thánh lễ tạ ơn lên xứ của tân giáo xứ Ninh Dương - GP Hải Pḥng
* Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức đầu tiên sau ngày thành lập Gx Cửa Ḷ - GP Vinh
* ĐGM Phaolô viếng thăm giáo xứ Yên Lư - GP Vinh
* Gx Vạn Thành - GP Vinh Cung nghinh Thánh giá trong tuần đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể
* Thánh lễ Cung Hiến nhà thờ Gx Đức Mẹ Vô Nhiễm – An Sơn – Kinh E 2 - GP Long Xuyên
* Giáo họ Việt Hưng - Gx Đồng Quan  mừng lễ Thánh Vinh Sơn Quan Thầy
* Giáo họ Kính Danh long trọng tổ chức lễ Kính Ḷng Thương Xót Chúa
* Gh Tân Phong Mừng lễ Thánh Giuse - Bổn mạng và khánh thành nhà nguyện
* Truyền Thông quư ḍng mừng bổn mạng tại Gx Lạc Môn
* Gx Phù Sa mừng lễ quan thầy thánh Vinhsơn
* Gx Hạc Châu Chầu Thánh Thể thay Giáo Phận
* Tuần Chầu lượt tại Gx. Trung Nghĩa - GP Vinh
* Nhóm SVCG Gx Thanh B́nh thực hành công tác xă hội

Ư kiến, thông tin h́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@yahoo.com