Gio phận B Rịa

Danh sch Gio Xứ Gio Họ Gio phận B Rịa


Danh sch Linh Mục


 


Ta Gim Mục


 


Bản đồ vị trwww      Gio xứ Gio họ Việt Nam   Website GP B Rịa

Gio Hạt

Gio xứ & Gio họ

Địa chỉ Bổn mạng Tel  
         
Ta Gim Mục B Rịa Thị X B Rịa, B Rịa Vũng Tu
         
Chnh Ta B Rịa Phước Hưng, P. Phước Hưng, Thị X B Rịa, B Rịa Vũng Tu (064) 825-705
         
Hạt B Rịa Bng Trang x Bng Trang, Xuyn Mộc, B Rịa Vũng Tu
Dũng Lạc KP. 3, P. Phước Nguyn, Tx. B Rịa, B Rịa Vũng Tu
ất ỏ ấp Thanh Long, x Phước Thạnh, Long ất, B Rịa Vũng Tu
    Gh Cn Sơn Cn Đảo
    Gh Thanh An
Hải Lm ấp Hải Lm, x Phước Hưng, Long ất, B Rịa Vũng Tu
Long iền Ttr. Long iền, Long ất, B Rịa Vũng Tu
Long Hải ấp Hải iền 2, Ttr. Long Hải, Long ất, B Rịa Vũng Tu
Long Kin KP. 6, P. Long Ton, Tx. B Rịa, B Rịa Vũng Tu
Long Tm P. Phước Hưng, Tx. B Rịa, B Rịa Vũng Tu
Long Tn x Long Tn, Long ất, B Rịa Vũng Tu
Long Ton KP. 2, P. Long Ton, Tx. B Rịa, B Rịa Vũng Tu
Phước Bnh   ấp Phước Bnh, x Phước Tỉnh, Long ất, B Rịa Vũng Tu
Phước Hải 264.20 bis Hải An, x Phước Hải, huyện Long Điền, tỉnh B Rịa Vũng Tu.
Phước Hưng - GHBL
Phước Lm ấp Phước Lm, Phước Hưng, Long ất, B Rịa Vũng Tu
Phước Tn KP. 6, P. Phước Hưng, Tx. B Rịa, B Rịa Vũng Tu
Phước Tỉnh 153 Phước Hiệp, x Phước Tỉnh, Long ất, B Rịa Vũng Tu
Tn Phước   ấp Tn Phước, x Phước Tỉnh, Long ất, B Rịa Vũng Tu
Thủ Lựu KP. 2, P. Phước Nguyn, Tx. B Rịa, B Rịa Vũng Tu
Hạt Bnh Giả Bnh Ba ấp Bnh ức, x Bnh Ba, Chu ức, B Rịa Vũng Tu
    Gh Thnh Tm < nng ln thnh Gio xứ Đồng Tiến ngy 4/2/2013 >
Đồng Tiến thn Đồng Tiến, x C Bị, huyện Chu Đức, tinh BRVT
      Gh ức Mẹ V Nhiễm      xem [Gx Phước Ch ]    
ức Hiệp ấp Lin Hiệp, x X Bang, Chu ức, B Rịa Vũng Tu Cha Kit Vua
ức Mỹ ấp ức Mỹ, x Suối Nghệ, Chu ức, B Rịa Vũng Tu
Hữu Phước 23 Vinh Sơn, x Nghĩa Thnh, Chu ức, B Rịa Vũng Tu
Kim Long x Kim Long, Chu ức, B Rịa Vũng Tu
Mai Khi thn Việt Cường, x C Bị, huyện Chu Đức, tỉnh BRVT.
    Gh Mn Ci ấp Tn Bnh, x Sơn Bnh, huyện Chu Đức, tỉnh B Rịa
Ngi Giao Ttr. Ngi Giao, Chu ức, B Rịa Vũng Tu
Phước Ch Phước Chí, Xã Cù Bị, H. Chu Đức, B Rịa Vũng Tu Đức Mẹ V Nhiễm (8/12)
Quảng Nghệ ấp Trung Sơn, x Suối Nghệ, Chu ức, B Rịa Vũng Tu
Quảng Thnh ấp Tiến Long, x Quảng Thnh, Chu ức, B Rịa Vũng Tu
  Sơn Bnh   x Sơn Bnh, huyện Chu Đức, tỉnh B-rịa Vũng Tu.    
Sơn Ha thn Sơn Ha, x Xun Sơn, huyện Chu Đức, tỉnh BRVT
Suối Rao Thn 4, x Suối Rao, huyện Chu Đức, tỉnh B-rịa Vũng Tu Thnh Cả Giuse (19/3)
    Gh Xun Trường ấp Xun Trường, x Sơn Bnh, Chu Đức, B-rịa Vũng Tu Đức Mẹ Hồn Xc Ln Trời  (15/8)
Tn Binh - GHBL
Thiện Phước x X Bang, Chu ức, B Rịa Vũng Tu
Vinh Chu ấp Vinh Chu, x Bnh Giả, Chu ức, B Rịa Vũng Tu
    Gh Gia Ha
Vinh H ấp Vinh H, x Bnh Giả, Chu ức, B Rịa Vũng Tu
    Gh An H
    Gh Phi Lộc
Vinh Trung ấp Vinh Trung, x Bnh Trung, Chu ức, B Rịa Vũng Tu
Xun Sơn 1 Xun Ha, x Xun Sơn, Chu ức, B Rịa Vũng Tu
    Gh Phước n x Lng Lớn, Chu ức, B Rịa Vũng Tu
     Phước Thiện x X Bang, Chu ức, B Rịa Vũng Tu
   
Hạt Long Hương Chu Pha ấp Tn Ninh, x Chu Pha, Tn Thnh, B Rịa Vũng Tu
Chu Hải x Hội Bi, Tn Thnh, B Rịa Vũng Tu
Hải Sơn ấp Hải Sơn, x Phước Ha, Tn Thnh, B Rịa Vũng Tu
Kim Hải ấp Kim Hải, P. Long Hương, Tx. B Rịa, B Rịa Vũng Tu
Lam Sơn ấp Lam Sơn, x Phước Ha, Tn Thnh, B Rịa Vũng Tu
Lng Ct ấp Lng Ct, x Hội Bi, Tn Thnh, B Rịa Vũng Tu
Long Hương ấp Ni Dinh, P. Long Hương, Tx. B Rịa, B Rịa Vũng Tu
Ngọc H ấp Ngọc H, x Ph Mỹ, Tn Thnh, B Rịa Vũng Tu
     Gh Ph H < ngy 4/2/2013 được nng ln thnh Gx Ph H>
Ph H ấp Ph H, x Mỹ Xun, Tn Thnh, B Rịa Vũng Tu
Phước Lộc ấp Phước Lộc, x Phước Ha, Tn Thnh, B Rịa Vũng Tu
Song Vĩnh ấp Song Vĩnh, x Phước Ha, tn Thnh, B Rịa Vũng Tu
    Gh Xun H ấp Tn Lập, x Tc Tin, Tn Thnh, B Rịa Vũng Tu
Thanh Phong ấp Mỹ Thạnh, x Mỹ Xun, Tn Thnh, B Rịa Vũng Tu
Xun Ngọc ấp Trảng Lớn, x Hắc Dịch, Tn Thnh, B Rịa Vũng Tu
Hạt Vũng Tu Bi Du 176/2b Trần Ph, P. 5, Thnh Phố Vũng Tu
Bến Trần Ph, P. 5, Thnh Phố Vũng Tu
ng Xuyn P. 10, Thnh Phố Vũng Tu
Gioan Baotixita 1 Trần Bnh Trọng, Phường 8, Thnh phố Vũng Tu
Hải ăng P. 11, Thnh Phố Vũng Tu
Hải Xun KP. 2, P. 10, Thnh Phố Vũng Tu
  Nam Bnh    Nam Bnh, P. 11, Thnh Phố Vũng Tu    
Nam ồng 28 Ng Quyền, P. 10, Thnh Phố Vũng Tu
Phước Thnh P. 12, Thnh Phố Vũng Tu
Sao Mai 268/16 Trần Ph, P. 5, Thnh Phố Vũng Tu
Tn Chu Phạm Hồng Thi, P. 7, Thnh Phố Vũng Tu
Thủy Giang P. 10, Thnh Phố Vũng Tu
Trung ồng P. 10, Thnh Phố Vũng Tu
  Vũng Tu   Thống Nhất, P. 1, Thnh Phố Vũng Tu    
           
Hạt Xuyn Mộc Bnh Chu ấp Lng Găng, x Bnh Chu, Xuyn Mộc, B Rịa Vũng Tu
Bng Trang x Bng Trang, Xuyn Mộc, B Rịa Vũng Tu Anr Dũng Lạc (24/11)
Ha An ấp 2, x Bưng Riềng, Xuyn Mộc, B Rịa Vũng Tu
Ha Hội ấp 3, x Ha Hội, Xuyn Mộc, B Rịa Vũng Tu
GHBL Ha Hưng
Ha Lm x Bầu Lm, Xuyn Mộc, B Rịa Vũng Tu
Ha Phước x Phước Bửu, Xuyn Mộc, B Rịa Vũng Tu
    Gh Kit Vua < được nng ln thnh Gx Ha Sơn >
    Gh Thnh Terexa x Phước Tn, Xuyn Mộc, B Rịa Vũng Tu
    Gh Mn Ci < được nng ln thnh Gx Hồ Trm ngy 4/2/2013>
Ha Sơn x Phước Tn, Xuyn Mộc, B Rịa Vũng Tu
Ha Thuận ấp Ph Ha, x Ha Hiệp, Xuyn Mộc, B Rịa Vũng Tu
Hồ Trm x Phước Thuận, huyện Xuyn Mộc, Tỉnh B Rịa Vũng Tu.
Ha Xun x Ha Bnh, Xuyn Mộc, B Rịa Vũng Tu
GHBL Ph Vinh
Văn Ci ấp Nhn ức, x Xuyn Mộc, Xuyn Mộc, B Rịa Vũng Tu
 

Ti liệu tham khảo : Website GP B Rịa

 

< Trang Web đang được xy dựng >

< Mọi thng tin đng gp xin gởi về GiaoxuGiaohoVietNam@Yahoo.com >