Giáo phận Bắc Nimh

DANH SÁCH LINH MỤC GIÁO PHẬN BẮC NINH

Bổ sung mới nhất ngày : 27/5/2016

H́nh ảnh LM đoàn Bắc Ninh sau tuần tĩnh tâm năm 10-15/10/ 2011

 


Danh sách Linh Mục


Ṭa Giám Mục


Bản đồ vị trí

 www      Giáo xứ Giáo họ Việt Nam   Website GP Bắc Ninh

 

Tên

Năm sinh Linh mục Chức vụ Nhiệm sở

Địa chỉ liên lạc

 

 

       

 

  ĐỨC CHA Cosma Hoàng Văn ĐẠT 17.06.1948 05.06.1976 Giám Mục TGM Bắc Ninh

01688319796 - cosmahvd@gmail.com

 

 

       

 

  Giuse Phạm Sĩ AN 16.03.1940 29.06.1964   TGM 0986 391 352  -  Jospsan@gmail.com
  Đa Minh Nguyễn Văn Anh     Phụ Tá Lập Trí  
  Giuse Nguyễn Hoàng Ân 21.12.1957 02/03/2003 Chánh xứ Cẩm Giang
Dũng Vi
0912 329 160  - josanbn@yahoo.com
  Vincentê Hoàng Văn Báo - DCCT 12.01.1978 3/4/2014 Chánh xứ Tiểu Lễ  
  Đaminh Nguyễn Văn BÍCH 01.10.1971 3-10-2009 Chánh xứ Tiên Lục 0984 886 993 - nvbichdm@yahoo.com
  Phêrô Vũ Ngọc BIỀN - CMC 1974 28/5/2016 Phú tá Đại Từ  
  Giuse Bùi Xuân BÍNH 08.12.1949 29.06.1998 Chánh xứ Thường Lệ 0912 042 568 - josbinh2013@gmail.com
  An-rê Dũng Lạc Maria Nguyễn Văn B́nh 08/09/1966 04/06/2020      
  Giuse Trần Đăng CAN 15.02.1945 02.02.1974 Chánh xứ   0975 735 606
  Đaminh Vũ Quang CHÍ 08.11.1956 09.06.2007 Quản Hạt
Tây Nam
Lập Trí 0916 160 656 - domquangmybn@gmail.com
  Giuse Lê Quốc CHINH 26.02.1974 1/1/2008   Nhà Thánh Tự 0914 800 960 -  bnchinh2000@yahoo.com
  Giuse Trần Văn CHỈNH 20.09.1973 1/1/2008 Chánh xứ Tân B́nh 0985 467 888 - tranchinhdc@yahoo.com.vn
  Phêrô Maria Nguyễn Thái Công   27/6/2019 Phụ tá Đại Điền  
  Đaminh Nguyễn Văn Công 20.01.1975 8/6/2012 Phó GĐ Nhà ứng sinh Phê-rô Tự
ntcongdm@gmail.com
 

Giuse Nguyễn Văn Công

20.09.1979 3/4/2014 Phó xứ Tiên Nha

 

  Giuse Nguyễn Mạnh Cường 02-12-1985 04/06/2020 Phụ tá Thái Nguyên  
  Gioan Euđê M. Nguyêñ Văn Môṇg Diễm     Chánh xứ Văn Thạch  
 

Phanxicô Maria Hồ Hoàng Doanh - CMC

04.10.1972 3/4/2014 Phụ tá Thường Thắng

 

  Vincentê Nguyễn Hải DU 02.03.1952 31/3/2012 Phụ tá Bạch Xa  
 

Đaminh Ngô Quang Duẩn

10.10.1974 3/4/2014 Phó xứ Thái Nguyên

 

 

Giuse Mai Viết Dương

28.07.1975 3/4/2014 Phó xứ Yên Thủy

 

  Phanxicô X. Nguyễn Đức ĐẠI 10.11.1962 02/03/2003 Chánh xứ Hữu Bằng 0984 962 269
  Louise Gondara Nguyễn Văn Đại     Phụ tá Yên Thịnh Quản nhiệm tạm thời xứ Đại Điền
  Đaminh Maria Nguyễn Kim Điền - CMC 07.07.1969 3/4/2014 Chánh xứ Đ́nh Tổ
Dâu

 

  Gioan Eude Maria Trần Kim Điến 18/01/1981 3/6/2017      
  Gioan M. Trần Văn Điến     Phụ tá Lai Tê  
  Giuse Nguyễn Văn Đinh 12.06.1965 07.05.2007 Chánh xứ Dân Trù

0984 950 884 - Josdinh65@yahoo.com

  Gioan B. Nguyễn Như ĐỊNH 14.10.1953 1/1/2008 Chánh xứ La Tú

0973 652 678 - gbnhudinh@yahoo.com

  Giuse Ngô Ngọc ĐOÀN 21.04.1970 02/03/2003 Chánh xứ Thống Nhất

0912 379 350 - Josdoan70@yahoo.com.vn

Gioan B. Dương Hoài ĐỨC  15.11.1975 23.08.2012 Phó xứ Ḥa An jbhoaiduc@yahoo.com
  Gioan Maria Lê Hữu Đức-CRM 30/06/1981 1/6/2018     CRM : Ḍng Mẹ Chúa Cứu Chuộc
Micae Nguyễn Công Đức  Phó xứ Bắc Kạn
Giuse Phạm Minh HẢI 22.10.1950 16.09.1974 Chánh xứ Đáp Cầu

abrahampmhai@yahoo.com

  Giuse Trần Bá HẠNH 20.01.1945 16.09.1974   < Nghỉ hưu >

0982 325 081 - jostranhanh@yahoo.com

  Giuse Phạm Đức HẬU 13.04. 1974 07.05.2007   Du học

diesdei@gmail.com

  Giuse Nguyễn Đức HIỂU 05.05.1947 16.09.1974 Tổng Đại Diện TGM

0909 240 209 - ng_hieu@vnn.vn

  Phêrô V. Chu Quang H̉A 12.10.1974 3-10-2009 Chánh xứ Phúc Yên 0985037 078 - chuquanghoa2001@yahoo.com
 

Giuse Hà Mạnh HOÀN

14.12.1974 1/1/2008 Phó giám đốc  TT Mục Vụ 0977159118 - hoanchanh2000@yahoo.com
 

Đaminh Nguyễn Hữu HOÀN

01/11/1977 25/4/2015 Chánh xứ Bạch Xa

 

 

Phanxicô X. Nguyễn Văn HOÀN

10.07.1971 01.01.2008 Chánh xứ Bỉ Nội
Thường Thắng
0986 731 906 - fxhoan71@yahoo.com
 

Đaminh Nguyễn Văn Hồi

02.09.1974 3/4/2014 Giám đốc Tư Đ́nh

Phụ tá Cha Đaminh Nguyễn Xuân Trường

  Phanxicô X. Nguyễn Văn HUÂN 10.12.1965 29.11.2005 Chánh xứ Vĩnh Yên

0985 729 414 - fxhuansan_65@yahoo.com.vn

  Tôma Nguyễn Văn Huệ     Phụ tá Tử Nê  
  Đaminh Nguyễn Xuân HÙNG 24.05.1954 29.06.1998 Chánh xứ Phượng Giáo

0913 326 475 - domhunghuubang@gmail.com

  Giuse Hoàng Trọng HỰU 05.10.1952 1/1/2008 Chánh xứ  

0915 205 556 - hoanghuult@gmail.com

  Giuse Nguyễn Đức HUY 08.03.1968 8/6/2012 Phó xứ Đại Điền
Văn Thạch
nguyenhuycmc@yahoo.com
  Giuse Trần Đức HUYÊN 17.04.1973 8/6/2012 Chánh xứ Đại Lăm joshuyen74@yahoo.com
 

Phanxicô Xaviê Ngô Quang KHẢI

10/04/1977 25/4/2015    

 

  Đaminh Nguyễn Văn Khang 13/05/1986 3/6/2017      
  Giuse Nguyễn Văn KHIÊM 05.10.1962 29.06.1998 Quản Hạt
Bắc Giang
Ngọ Xá

0988 316 466 - josnvkhiem@yahoo.com

  Giuse Trần Quang KHIÊM 02.01.1963 29.06.1998 Quản nhiệm Phúc Xuân

0988 766 686 - tranjosbx@gmail.com

  Đaminh Nguyễn Như Khuê 10/02/1985 1/6/2018      
  Đaminh Nguyễn Văn KINH 04.04.1944 16.09.1974 Chánh xứ Thái Nguyên

090 457 9609 - domnvkinh@yahoo.com

  Phanxicô X. Nguyễn Huy LIỆU 28.12.1969 02/03/2003 Chánh xứ An Tràng 096-224-5.356 - lieubn69@gmail.com
  Giuse Hoàng Văn LỊCH 25.10.1961 02/03/2003 Chánh xứ Ngọc Lâm 0989 852 997 - baothanhthien@yahoo.com
  Vincentê Mai Viết LONG 01.01.1954 31/3/2012 Phụ tá Tử Nê vicmailong@gmail.com
  Gioan B. Nguyễn Huy LONG 20.02.1969 07.05.2007 GS ĐCV Hà Nội                        - jlongnguyen@gmail.com
 

Giuse Phạm Văn LUẬT

07/10/1978 25/4/2015 Phó xứ Tiểu Lễ

 

  Vincentê Mai Văn MẠNH 11.09.1967 29.11.2005 Chánh xứ Thọ Ninh 0914 568 453 - vicmanhtn@yahoo.com
  Anrê Maria Bùi Văn Măo-CRM 06/6/1975 1/6/2018      
  Giuse Nguyễn Ngát 18-10-1985 04/06/2020 Phụ tá Ngọ xá  
  Gioan Maria Đinh Văn Nghĩa-CRM 25/08/1975 1/6/2018 Giúp Nhà Hưu Dưỡng  
 

Phêrô Maria Vũ Duy Nghiệp - CMC

21.08.1976 3/4/2014 Phó xứ Lục Tiến

 

  Giuse Đinh Đồng NGÔN 22.08.1971 17.06.2010 Quản nhiệm Bến Cốc 01657128771 - thaydaidien@yahoo.com
  Phê-rô Maria Phạm Đức Nhật-CRM 15/10/1972 1/6/2018      
 

Giuse Nguyễn Đ́nh PHÁN

1978 28/5/2016 Chánh xứ Ḥa Loan  
  Giuse Nguyễn Văn PHONG 10.12.1960 02.03.2003 Quản Hạt
Bắc Ninh
Tử Nê
Ngăm Giáo
0912 349 025 - lmjosnvphong@gmail.com
  Anrê Nguyễn Quang PHÚC 13. 3. 1973 1.1.2008 Chánh xứ Nhă Lộng 0915 630 897 - quangphucbn@yahoo.com
  Toma Nguyễn Văn PHÙNG 04.05.1977 3-10-2009 Quản nhiệm Bến Đông, Xuân Lai, Xuân Dục, Phúc Hà, Bến Nầm 0976187 081 - tomasophung@yahoo.com
  Giuse Phạm Văn PHƯƠNG 06.09.1964 02/03/2003 Chánh xứ Thường Lệ 0988 110 755 - lmjosphamvanphuong@yahoo.com
 

Vinhsơn Bùi Thanh Quang - DCCT

31.12.1980 3/4/2014 Phụ tá Yên Thịnh

 

  Fx.Phạm Văn Quang 20/07/1980 3/6/2017 Phó xứ Bến Đông Quản nhiệm nhà thờ Yên Lễ và các giáo họ: Ngàn Ván, Phúc Sơn, Minh Tân, Tán Đạo.
  Đaminh Mậu Maria Tô Đ́nh Quang 1964 3/6/2017      
  Giuse Nguyễn Đức Quân 10/10/1979 1/6/2018 Phó xứ Thái Nguyên  
  Đa Minh Nguyễn Văn Quân     Phụ tá Tân B́nh  
  Giuse Nguyễn Văn QUÂN 02.01.1979 8/6/2012 Chánh xứ Yên Mỹ quannguyenbg@yahoo.com
  Vicente Nguyễn Văn QUÂN 12.01.1973 3-10-2009 Chánh xứ Thiết Nham
Trung Lai
0988880 557 - haiquancv@yahoo.com
  Giuse Ngô Văn QUẢNG 1980 28/5/2016      
  Cosma Hoàng Thanh QUỐC 20.07.1971 3-10-2009 Đại diện
Ḍng Đa Minh
  0975613 871 - cosmaquoc@yahoo.com
  Đaminh Nguyễn Văn SAO 12.9.1969 29.11.2005 Chánh xứ Lập Trí
Mỹ Lộc
0987 567 355
  Đaminh Bùi Văn SÁU 11.10.1949 29.06.1998    

0912 054 380 -

 

Giuse Maria Phạm Văn SỔ - CMC

03.09.1967 3/4/2014 Phó xứ Từ Phong
Phong Cốc

 

  Giuse Nguyễn Văn TÂM 1978 28/5/2016 Chánh xứ Xuân Ḥa  
  Đaminh Nguyễn Minh TÂN 02.09.1971 1/1/2008 Chánh xứ Bắc Giang 0984 274 858 - Minhtan7019@yahoo.com
  Giuse Ngô Văn Tấn 15-01-1985 04/06/2020 Phụ tá Chính Ṭa  
  Giuse Nguyễn Huy TẢO 28.12.1942 16.09.1974 Chánh xứ Đạo Ngạn 0164 6021 205 - joshuyta@gmail.com
  Inhaxio Maria Thân Văn Thái 10/08/1979 3/6/2017 Phụ tá Đồng Chương  
  Phêrô Mai Viết THẮNG 17.01.1972 17.06.2010 Chánh xứ Từ Phong
Phong Cốc
0986 703 787 - peterthangtc@yahoo.com
  Phanxicô X. Nguyễn Văn THẮNG 20.05.1975 07.05.2007 Chánh VP  TGM 0985183353 - fxthang75@yahoo.com
 

Giuse Đinh Văn THÀNH

17.12.1977 3/4/2014 Chánh xứ Vân Cương

 

  Gioakim Nguyễn Đức THÀNH 23.03.1976 17.06.2010 Quản nhiệm Tam Đảo 0976346579 - thanhmoon2002@yahoo.com
  Giuse Hoàng Văn THẬP 20.10.1977 28/2/2013 Chính xứ Yên Thịnh thaptuhong@yahoo.com
  Giuse Nguyễn Văn THÊ 11/07/1981 25/4/2015 Chánh xứ Phú Cường  
  Bênêđictô Vũ Vinh THI- CMC 1973 28/5/2016 Phó xứ Vĩnh Ngọc  
  Đaminh Nguyễn Quang THIỀU 15.12.1945 02/03/2003 Chánh xứ Nghĩa Hạ 0977 791 098 - lmdomthieu@yahoo.com
  Giuse Đỗ Văn Thọ 10/01/1975 1/6/2018 Phụ tá Chính Ṭa  
  Gioakim Nguyễn Văn THOAN 26.06.1970 29.11.2005 Chánh xứ   0915 893 574 -
  Giu-se Maria Nguyễn Trường Thọ 18/05/1969 04/06/2020     Giúp trụ sở Bắc Ninh &
nhà hưu dưỡng Bắc Ninh – Thủ Đức
  Giuse Trần Quang THU 04.03.1972 8/6/2012 Chánh xứ Đồng Chương josquangtranvp@gmail.com
  Phanxicô X. Bùi Quang THUẬN 23.01.1974 1/1/2008 Chánh xứ Chính Ṭa 0978 343 474 - fxthuan@yahoo.com
  Phêrô Nguyễn Văn THỦY 28.11.1971 3-10-2009 Chánh xứ Phượng Mao 0947669 471 - opthuy@yahoo.com
 

Vinh sơn Nguyễn Văn THUYÊN

19/08/1982 25/4/2015 Chánh xứ Tân Cương

 

  Giuse Ngô Xuân TÍN 22.02.1972 03.03.2005 Đại diện Ḍng
Don Bosco
Ḥa An 0909 839 694 -  jtin.ngo@gmail.com
  Heronimo Ngyễn Văn Tính 12/05/1985 3/6/2017 Chánh xứ An Bài  
  Giuse Nguyễn Văn TĨNH 10.04.1973 16.04.2011 Đại diện
DCCT
Bắc Cạn  
  Giuse Nguyễn Quốc TOÀN 02.04.1979 28.06.2011 Chánh xứ Nà Phặc
Thường Lệ
 
 

Gioan Nguyễn Xuân TOÀN

20.11.1978 3/4/2014 Chánh xứ Nội Bài

 

  Đaminh Trần Văn Toàn 03-06-1988 04/06/2020 Phụ Tá Tử Nê  
  Giuse Phạm Văn Toản     Phụ tá Bắc Cạn  
  Gioan B. Maria Vũ Đình TỚI 20.03.1965 11.06.2010 Đại diện Ḍng Đồng Công Đại Điền
Văn Thạch
javithietvu@gmail.com
  Phêrô V. Chu Quang T̉NG 26.11.1939 08.12.1979 Chánh xứ Đ́nh Tổ

0974 138 939 - chuquantongtn@yahoo.com

  Giuse Nguyễn Quốc TRIỆU 1980 28/5/2016 Phó xứ Yên Tập
Núi Ô
 
  Giuse Đặng Văn TRỌNG 23.01.1970 3-7-2008 Chánh xứ Vinh Tiến
Bảo Sơn

0989889665 - dvtrong@hotmail.com

  Đaminh Nguyễn Xuân TRƯỜNG 13.12.1972 3-10-2009 Chánh xứ Ngô Khê
Nguyệt Đức
Đồng Nhân

0904266 427 - truongx@gmail.com

  Giuse Nguyễn Văn TRƯỜNG 20.10.1977 28/2/2013 Chánh xứ Trung Xuân
An Bài
josnvtruong@yahoo.com
  Simon Maria Nguyễn Văn Trường-CRM 19/12/1975 1/6/2018      
  Giuse Hoàng Anh TUẤN 20.10.1975 3-10-2009 Chánh xứ Tân An 01656566339 - tuancv2003@gmail.com
  Fx Nguyễn Văn TUÂN 15.10.1981 28/2/2013 Chánh xứ Tiên Nha fxtuan81@gmail.com
  Gioan O đê Phạm Quốc Tuấn     Phụ tá Yên Thịnh  
  Micae Trương Thanh TÙNG 01.11.1963       0905785568 - mtsjvn@yahoo.com
 

Gáprien Maria Vũ Xuân Tường - CMC

20.07.1972 3/4/2014 Phó xứ Đại Điền

 

  Đaminh Nguyễn Văn TUYÊN 02.03.1971 29.11.2005 Chánh xứ Lai Tê
Kẻ Mốt
0913 329 054 - domvtuyen@gmail.com
  Inhaxio Nguyễn Ngọc Tư 31-08-1988 04/06/2020 Phụ tá Vĩnh Yên  
  Giuse Lê Thành VĂN 07/06/1975 25/4/2015   Đại Từ  
  Phêrô Nguyễn Công VĂN 02.02.1962 29.06.1998 Chánh xứ ???
TT. Mục Vụ
0912 238 468 - nguyencongvanxh1962@gmail.com
  Giuse Nguyễn Văn Vẻ 20/7/1982 1/6/2018 Phó xứ Đồng Chương  
  Phêrô Đỗ Công VIÊN 10.05.1977 8/6/2012 Chánh xứ Yên Lăng congvien77@yahoo.com
  Giuse Trần Quang VINH 25.12.1938 16.09.1974     0915060941 -  josvinh@gmail.com
  Justinô Maria Vũ Anh Vũ-CRM 22/12/1980 1/6/2018      
             
             
        Phó tế    
  Giuse Nguyễn Văn Kế 20-02-1985        
             

 

 

............................................

< Trang Web đang được xây dựng >

< Mọi thông tin đóng góp xin gởi về GiaoxuGiaohoVietNam@Yahoo.com >