Giáo Phận Ban Mê Thuột

Danh Sách Linh Mục Giáo Phận Ban Mê Thuột


Danh sách Giáo xứ


 


Ṭa Giám Mục


 


Bản đồ vị tríwww      Giáo xứ Giáo họ Việt Nam   Website GP Ban Mê Thuột

 

Tên

Năm sinh Linh mục Chức vụ Nhiệm sở

Địa chỉ liên lạc

             
  Phêrô Trần Ngọc Anh 01.05.1956 24.08.1995 Giáo sư ĐCV SB NT 0905.575 268 - ngocanh7@Gmail.com
  G.B. Hà Văn Ánh 22.04.1954 03.12.1993 Chánh xứ Bù Nho 0902 983 454 - 
  Anrê Lê Trần Bảo 08.09.1941 21.12.1967 Quản xứ Phước Sơn 0986 232 464 - anrebao1941@yahoo.com
  G.B. Nguyễn Huy Bắc 15.10.1967 01.03.2000 Trưởng ban Giáo lư Đức tin GĐ TTMV 0918.211 985 - bacnguyen@gawab.com
  Giuse Nguyễn Ngọc Bích 01.04.1958 12.03.1998 Quản xứ Phúc Thành bikp@catholic.org
  Phaolô Lê Trọng B́nh - TSVN 11.10.1963 11.11.2011 Phó xứ Bù Đăng  
  Giuse Trần Ngọc Cầu 29.01.1959 30.11.1995 Chánh xứ Phước Quả 0979.034 864 - trangocau@yahoo.com
  G.B. Trần Đức Châu 02.06.1956 07.01.1998 Chánh xứ Hưng Đạo

0974 326 748 - jbducchau@gawab.com

  Micae Trần Kim Chinh 05.03.1942 12.04.1975 Chánh xứ Kim Ḥa 0500.3642 025
  Giuse Bùi Công Chính 08.12.1957 03.12.1993   TGM 0904.426 495 - chnh9@yahoo.com.au
  Giuse Nguyễn Đ́nh Chung 01.01.1964 24.11.2000 Chánh xứ Tân Lập 0905 900 818 - giaoxutanlap@yahoo.com.vn
  P.X. Hoàng Văn Chương 01.11.1968 26.07.2005 Chánh xứ Vinh Phước
0905 155 966 - fxchuongbmt@yahoo.com.vn
  Phaolô Phạm Đức Chương 1/6/1980 10/05/2018      
  P.A. Trương Hồng Chương 15.12.1959 24.08.1995 Chánh xứ Dak Nhau 0918.577023 - truongchuong_bpc@hcm.vnn.vn
  Phaolô Nguyễn Đ́nh Cương 23/7/1984 10/05/2018      
  Anrê Trần Xuân Cương 27.12.1936 22.06.1968 Chánh xứ Vinh An 0914 083 980 - anrecuong@dng.vnn.vn
  Phêrô Nguyễn Đức Cường 27.12.1978 25.09.2014 Phó xứ Chi Lăng  
  Giuse Trần Mạnh Cường 25.10.1942 28.05.1969 Chánh xứ Đoàn Kết

0914 130 072 - cuongjos@vnn.vn

  Phêrô Bùi Hănh Diễn 20.8.1982 25.09.2014      
  Giuse Vơ Thanh Diệu 18.8.1981 25.09.2014 Phó xứ Giang Sơn  
  Phêrô Đỗ Đ́nh Dục 23.07.1967 26.07.2005 Phó xứ
Chánh xứ
Quảng Nhiêu
Ea Tul
0169.5511 567 - petdinhduc@yahoo.com
  Phêrô Hoàng Khắc Dũng 30.8.1972 17.07.2007 Chánh xứ Nhơn Ḥa 0905 920 020 - petdunghoang@yahoo.com
  Giuse Phan Quảng Đại 18.10.1972 26.07.2005 Chánh xứ Tân Hưng 0905 658 317 - josquangdai@yahoo.com
  Giuse Trần Ngọc Đại 08.10.1972 26.07.2005 Chánh xứ Nghi Xuân 0905 575 767 - josngocdai@yahoo.com
  Gioan Bùi Quang Đạo 08.03.1941 29.04.1967 Chánh xứ Châu Sơn 0905 414 991 - jndbquang@Gmail.com
  G.B. Nguyễn Tiến Đạt 16.11.1975 20.10.2010   ?? 0903.305.509 - jbnguyentiendat@yahoo.com
  Stêphanô Nguyễn Văn Đậu 25.05.1942 27.06.1969 Tổng Đại Diện TGM

0984 989 288 - thephandau@Gmail.com

  Phanxicô Trần Văn Đoàn   25.09.2014      
  M. Albericus Trần Đ́nh Đồng  05.08.1968 06.02.2010   Cđ Xitô Phước Sơn binhyencaonguyen@yahoo.com
  Phêrô Cao Tiến Hà 22.6.1970 15.07.2009 Quản xứ Đức Lệ 0984 212 388 - pettienha@yahoo.com
  Giuse Đậu Đ́nh Hà 2/5/1982 10/05/2018      
  Antôn Hồ Quang Hải 05.05.1970 26.07.2005 Chánh xứ Nghi Lập
Ḥa An
0909 552 270 - antonyhai@Gmail.com
  Phêrô Nguyễn Thái Hải 20.12.1949 15.07.2009    

0972 795 405 - pethainguyen@yahoo.com

  Phêrô Nguyễn Tiến Hải 29/7/1979 10/05/2018      
  Micae Trần Thế Hải 20.12.1949 24.01.1990   T́nh Thương

0919 042 395

  G. B. Nguyễn Minh Hảo 15.02.1947 08.04.1975 Chánh xứ Mẫu Tâm 0905 505 866 - minhhao99@hotmail.com
  Giuse Trịnh Văn Hân 11.11.1944 20.05.1972     0935 595 900 - hvtrinh5@yahoo.com
  G.B. Nguyễn Văn Hậu 20.04.1961 24.08.1995 Chánh xứ Ḥa B́nh 0919 075 080 - jbvhau_bpc@hcm.vnn.vn
  Đaminh Vũ Đức Hậu 01.10.1938 31.05.1966 Chánh xứ Bác Ái 01674 325 567 - hauducvu@Gmail.com
  Giuse Đỗ Minh Hiển 02.09.1968 24.11.2000 Chánh xứ Vinh Quang

0984 989 969 - josminhhien@yahoo.com

  Đaminh Phạm Sĩ Hiện 25.12.1958 24.08.1995 Chánh xứ Kim Châu 0977 603 190 - domhien@Gmail.com
  Phêrô Nguyễn Minh Hiển   11.4.2013 Phó xứ Quảng Phúc 0982 928 395 - hienhlb@yahoo.com
  Phêrô Nguyễn Trọng Hiếu - SDB     Phó xứ Buôn Hô 0905537437 - peternguyensvd@gmail.com
  Giuse Phùng Quốc Hiếu 02.04.1970 26.07.2005 Chánh xứ Tân Ḥa 0978.639 776 - jpqhieu@yahoo.com
  Vinhsơn Mai Văn Ḥa 05.06.1968 26.07.2005   Ea-Kmar

0987 007 654 - maihoapace@yahoo.com

  Giuse Nguyễn Huy Hoàng 09/07/1982 2/6/2017      
  P.X. Nguyễn Ngọc Hoàng 30.03.1959 12.03.1998 Chánh xứ Châu Ninh 0905.702 992 - fxhoangnguyen98@yahoo.com
  Philipphê Nguyễn Văn Hoàng 28.8.1968 01.01.2008 Chánh xứ Đức Hạnh  
  Phêrô Vương Tiên Hoàng 30/6/1987 10/05/2018      
  Giuse Nguyễn Qúy Hồng 5/7/1983 10/05/2018      
  Phêrô Nguyễn Minh Huân 05.04.1970 26.07.2005 Chánh xứ Nghi Trung 0979.282 866 - petminhhuan@yahoo.com
  Đaminh Nguyễn Quang Huy 1/10/1978 10/05/2018      
  Antôn Nguyễn Phi Hùng 27.06.1968 24.11.2000 Chánh xứ Quảng Đà 0905 435 559 - anphihung@yahoo.com
  Phaolô Nguyễn Thư Hùng 02.08.1959 12.03.1998 Chánh xứ Đức Hạnh 0905 364 289 - paulushung@Gmail.com
  Giuse Phạm Tấn Hùng 24.08.1969 17.07.2007 Chánh xứ Xă Đoài 0914 175 061 -josphamtanhung@yahoo.com
  Đaminh Đỗ Thanh Huynh, CM 20.11.1967 24.02.2005 Chánh xứ Bùi Phát 0918 194 153
* Antôn Nguyễn Văn Huynh 18.08.1970 15.07.2009     0979 123 769 - anhmyhuong@yahoo.com
  Giuse Nguyễn Văn Huỳnh, SDB 1957 01.05.2006   SDB-Nha Trang 0905. 182 255 - lmjoshuynh@yahoo.com
* Phêrô Phạm Bá Huỳnh 26.12.1973 17.07.2007     0977 973 839 - phamhuynhpet@yahoo.com.vn
  G.B. Nguyễn Quốc Hưng 07.01.1972 17.07.2007      
  Giuse Vũ Đức Hướng 01.10.1962 01.03.2000   Thuận Lợi
Phú Riềng
0919 323 673 - joshuong_bpc@hcm.vnn.vn
  G.B. Trần Ngọc Kha 04.04.1973 15.07.2009   (Qua đời)  
  Giuse Nguyễn Văn Khánh 20.05.1957 03.12.1993 Chánh xứ Gia Nghĩa 0918 848 985 - jonka57@yahoo.com
  Đaminh Hà Duy Khâm 02.08.1938 31.05.1963 TĐD
Chánh xứ
TGM
Thánh Tâm
 
  Giuse Nguyễn Tiến Khẩu 30.12.1940 19. 12. 1971   Hưu dưỡng Nhà hưu Hà Nội, TP. HCM
  Giuse Trịnh Văn Kính 28.9.1975 20.10.2010 Phó xứ Bù Đăng 0905.068331
  Phêrô Y Krơn   25.09.2014      
  Giuse Lưu Thanh Kỳ 30.12.1953 07.01.1998 Chánh xứ  

0168 3440 226 - luuthanh@gawab.com

  Antôn Phạm Quang Lâm   11.4.2013 Phó xứ Quảng Nhiêu phamquang_lam@yahoo.com
  Giuse Nguyễn Tiến Lễ 10.11.1930 04.04.1961   Hưu Hưu dưỡng tại TGM Banmêthuột
  P.X. Phạm Bá Lễ 20.05.1949 02.02.1977   Hưu 0914 198 701 - pxpbale@Gmail.com
  Antôn Vũ Thanh Lịch 01.07.1936 13.08.1963   Dũng Lạc

0169 9689 100 - avtl1936@Gmail.com

  G.B. Nguyễn Văn Liêm 20.01.1970 26.07.2005 Chánh xứ An B́nh 0982 736 572 - bvliem_2003@yahoo.com
  P.X. Trần Hồng Linh 21.10.1974 26.07.2005 Chánh xứ Thuận Hiếu 0905 546 544 - fxtranhonglinh@yahoo.com
  Giuse Nguyễn Quốc Loan 29.12.1959 12.03.1998 Chánh xứ Kim Mai 0905 536 167 - josephquocloan@yahoo.com
  P.X. Nguyễn Kim Long 16.03.1945 28.04.1972 Chưởng Ấn TGM 0500.3817.622 - ngkimlong@yahoo.com
  Đaminh Nguyễn Vũ Hoàng Long 3/2/1982 10/05/2018      
  Phanxicô Vũ Văn Luân   25.09.2014      
  Giuse Nguyễn Trung Luật 02/09/1982 2/6/2017      
  Gioan Y Xuất Luka 12/10/1977 2/6/2017      
  Giacôbe Phạm Xuân Lương 05.10.1958 24.08.1995 Chánh xứ Nam Thiên

0905 575 355 - luongxuan2000@yahoo.com

  G.B. Nguyễn Đ́nh Lượng 10.02.1961 12.03.1998   Du học jbluong05@yahoo.com.vn
  Vinhsơn Phạm Hữu Mạnh 03/02/1984 2/6/2017      
  Anrê Trần Thế Minh 08.02.1978 20.10.2010 Chánh xứ Kon H’ring 0988.201.179 - anretrantheminh@yahoo.com
  Phaolô Mai Văn Nam   25.09.2014      

Đaminh Mai Xuân Nam

10.03.1952 07.01.1998 Chánh xứ Sơn Long 0918 657 433 -
  Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 15.07.1959 30.11.1995 Chánh xứ Phúc Lộc 0914 111 298 - nhonghianguyen@yahoo.com
  Giuse Nguyễn Đ́nh Ngọc 08.10.1977 20.10.2010 Phó xứ Đức Hạnh 0943.013 984 - ngdhngoc@yahoo.com
  Giuse Vũ Ngọc Nguyên 14.07.1967 17.07.2007 Chánh xứ Quảng Phúc 0905.037.676 - jongvuhd@yahoo.com
  Giuse Hoàng Đức Nhung 2/5/1985 10/05/2018      
  Phaolô Trần Vĩnh Niệm 05.01.1975 20.10.2010 Phó xứ Vinh Hương 0932.463 067
  Phêrô Trần Bảo Ninh 09.10.1968 17.07.2007 Phó xứ Vinh Đức
Vinh Phước

0902 977 576 - petbninh@yahoo.com

  Phaolô Lưu Văn Phan   25.09.2014      
  Phêrô Hoàng Hùng Phi 05.071971 26.04.2006 Phó xứ Nhân Cơ  
  GB. Nguyễn Công Phi   25.09.2014      
  GB. Phạm Văn Phong 07.5.1979 25.09.2014 Phó xứ Vinh Đức  
  Giuse Phan Văn Phúc 27.06.1970 15.07.2009 Phó xứ   0984. 134 184 - josphucdcv@walla.com
  Giuse Trần Văn Phúc 02.01.1942 29.05.1973      
  Phêrô Nguyễn Văn Phương, OP 05.11.1971 15.04.2005 Phó xứ Kim Phát 0909. 632 645 - vanphuongop@Gmail.com
  Phaolô Cao Đ́nh Quang 10/06/1975 2/6/2017      
  Simon Hoàng Kim Quang 26.06.1968 15.07.2009 Quản xứ Thiên Ân 0989 678 187 - simquang3@yahoo.com
  Giuse Nguyễn Văn Quang   25.09.2014      
  Giuse Nguyễn Vinh Quang 01.02.1971 15.07.2009 Chánh xứ EA KMAR  
  Giuse Nguyễn Ngọc Quế 02.08.1947 26.06.1975 Chánh xứ Chi Lăng

0905 199 490 - josquengoc@Gmail.com

  PhaoLô Cao Anh Quốc   10.5.2013 Phó xứ Nhân Cơ 0934 398 483 - paulcaoquoc74@gmail.com
  Giuse Trần Văn Roăn 20.06.1952 24.08.1995 Chánh xứ Nhân Cơ 0983 675 118 - josvanroan@yahoo.com
  GB. Nguyễn Ngọc Sang   25.09.2014      
  Giuse Bùi Đ́nh Sâm 02/08/1981 2/6/2017      
  Gioan Nguyễn Sơn 22.04.1959 30.11.1995 Chánh xứ Quảng Nhiêu 0914 055 659 - ganguyenson@yahoo.com
  Giuse Nguyễn Hoàng Sơn, CSsR 02.03.1971 07.12.2005 Phó xứ Buôn Hô 0905 740 630 - hoangson00@yahoo.ca
  Giuse Nguyễn Tiến Sự 02.01.1933 08.06.1963 Chánh xứ Thánh Linh 0500. 3851 907
  Giuse Trần Văn Tam 4/7/1982 10/05/2018      
  Nicolas Lưu Nhất Tâm 09.11.1975 20.10.2010 Phó xứ Thánh Tâm 0982.400.344 - nicnhattam09@yahoo.com
  G.B. Cao Thanh Tâm 02.01.1962 01.03.2000 Chánh xứ Đông Sơn 0905 348 948 - nhancocity8@yahoo.com.vn
  G.B. Hoàng Minh Tâm 30.12.1972 17.07.2007 Chánh xứ Tân Lợi 0905 689 940 - gbminhtam@yahoo.com
  G.B. Nguyễn Minh Tâm 25.09.1961 25.04.1994 Chánh xứ Vinh Ḥa 0905 771 105 - tamnguyenjb@yahoo.com
  Giuse Nguyễn Thanh Tâm 26/3/1983 10/05/2018      
  G.B. Nguyễn Thành Tâm 16.06.1948 21.11.1975 Chánh xứ Phú Long

0914 052 900 - tamai02@dng.vnn.vn

  Antôn Trần Nhân Tâm 25/01/1982 2/6/2017      
  Phêrô Ngô Anh Tấn 01.04.1968 01.03.2000 Chánh xứ Long Điền 0975 979 567 - petertan296@Gmail.com
Phêrô Nguyễn Văn Thái 26.10.1959 01.03.2000 Chánh xứ Vinh Đức 0935 441 844 - prthai@hotmail.com
  Phaolô Trần Văn Thanh   11.4.2013 Phó xứ Buôn Hằng 0983 981 475 - paultvthanh@yahoo.com
  Giuse Trịnh Minh Thanh 16.01.1973 26.07.2005 Chánh xứ Long Điền 0914 227 040 - josthanh973@yahoo.com.vn
 

Đaminh Nguyễn Văn Thành

10.10.1955 07.01.1998 Chánh xứ Đồng Xoài 0914 009 342 - amathanh@yahoo.com
  Antôn Dương Văn Thảo   25.09.2014 Phó xứ Phú Lộc  
  Giuse Vũ Văn Thảo 30/4/1984 10/05/2018      
  Giuse Trần Thế Thành 18.05.1958 07.01.1998 Chánh xứ Thổ Hoàng 0935 750 574 - josthethanh@hotmail.com
  Giuse Đỗ Văn Tháp 12.01.1923 20.10.1951   Qua đời  
  Đaminh Trần Đ́nh Thăng 24.12.1968 26.07.2005   Phước Tín  0918 431 320
  Đaminh Lê Văn Thế 24.07.1973 26.07.2005 Phó Xứ Thuận Lợi 0914 130 132 - danle2473@Gmail.com
  G. Baotixita Trịnh Đ́nh Thế   11.4.2013 Phó xứ Giang Sơn 0935 746 515 - jbthe76@yahoo.com
  Phêrô Nguyễn Thành Thiện 11.01.1962 01.03.2000   Duy Ḥa

0909 569 533 - petthanhthien@Gmail.com

  GB. Nguyễn Văn Thiện   25.09.2014      
  Phaolô Dương Anh Thơ   11.4.2013 Phó xứ Phú Lộc 0905 331 130 - paultho73@yahoo.com
  Phêrô Lưu Thọ 20.02.1962 12.03.1998 Chánh xứ Thọ Thành 0904 641 159 - petluutho@yahoo.com
  Giuse Trần Xuân Thọ   25.09.2014      
  Phaolô Vơ Hữu Thọ 2/1/1979 10/05/2018      
  Phêrô Bùi Văn Thục 15.10.1959 25.04.1994   Giang Sơn

0907 980 381 - petthuc@vnn.vn

  Giuse Phạm Văn Thưởng 8/3/1979 10/05/2018      
  GB. Nguyễn Quốc Thuần   25.09.2014      
  Đaminh Đinh Công Tiến 02.03.1956 01.03.2000   Thuận Ḥa 0500.3521 851 - tiendominic@yahoo.com
  Phêrô Nguyễn Hùng Tiến 18.04.1973 26.07.2005 Chánh xứ Buôn Hằng 0914 248 663 - pierretien2000@yahoo.com
  Tôma. A Nguyễn Văn T́nh 8/10/1981 10/05/2018      
 

Augustinô Hoàng Đức Toàn

17.07.1941 19.12.1969   TGM :0916 760 232 - aughoangdt69@yahoo.com
  Giuse Vũ Ngọc Toàn 05.03.1964 24.11.2000 Chánh xứ Chính Nghĩa

0934 745 741 - giusevutoan@yahoo.com

  Đaminh Phạm Bá Ṭng 30.01.1940 26.05.1967   Hưu dưỡng 0903.746 324 - phambatongbmt@Gmail.com
  Giuse Hoàng Quang Trí   25.09.2014      
  Giuse Đậu Quang Trung 20/12/1981 2/6/2017      
  G.B Phạm Chính Trực     Quản xứ Thiên Đăng  
  Phêrô Trần Thanh Trực 14.7.1971 20.10.2010 Phó xứ Vinh Ḥa 0935.521.011 - petthanhtruc@Gmail.com
  G.B. Phạm Thế Truyền 01.01.1967 01.03.2000 Chánh xứ Kim Phát 0905 142 688 - lmphamchinhtruc@yahoo.com
  Phêrô Trần Thanh Truyền 29.8.1980 25.09.2014 Phó xứ Tân Lợi  
  Giuse Bùi Văn Trường 21.04.1970 26.07.2005 Chánh xứ Xuân Lộc  0914 141 080 - josbuivantruong@yahoo.com
  Antôn Lê Anh Tuấn 24.05.1971 26.07.2005 Quản xứ Ḥa Tiến 0913 463 228 - letuanvn00@yahoo.com
  Matthêu Nguyễn Quang Tuấn 01.01.1959 07.01.1998 Quản xứ Phú Lộc 0905 480 468 - mttuan98@yahoo.com
 

Phêrô Nguyễn Đức Tuyên

28.11.1973 17.07.2007 Chánh xứ Xuân Ḥa 0907 537 729 - pettuyennguyen28@yahoo.com
  Giuse Trần Hữu Từ 25.07.1959 12.03.1998 Chánh xứ Bù Đăng 0984 808 583 - tranhuutu@dng.vnn.vn
  Giuse Trần Vũ Thiên Uy 20/03/1983 2/6/2017      
  Giuse Nguyễn Văn Uư 08.01.1953 07.01.1998   TGM 0984.900 574 - josnvuy@Gmail.com
  G.B. Trần Thượng Uyển 25.08.1971 26.07.2005 Chánh xứ Phước Vĩnh
Phước B́nh
0906 572 572 - tranthuonguyen@yahoo.com
  Antôn Lê Công Văn 07/08/1979 2/6/2017      
  Đaminh Vũ Đức Văn 04.6.1961 11.4.2013 Phó xứ Châu Sơn 0983 816 630 - domducvan@yahoo.com
  GB. Trần Vinh. 27.5.1980 25.09.2014 Phó xứ Thuận Hiếu  
  GB. Hoàng Nguyên Vũ 28/01/1977 2/6/2017      
  Giuse Hồ Ngọc Vũ 04.10.1974 20.10.2010 Chánh xứ Phú Văn 0934.711.807 - josvu410@yahoo.com
  Giuse Huỳnh Ngọc Vũ 07.04.1967 26.07.2005 Phó xứ Vinh Quang 0983 949 737 - jos_ngocvu@yahoo.com.vn
  Phêrô Nguyễn Thanh Vũ     0.10.2010 < Phó tế ?>    
             
             
             
 

Linh mục Ḍng

         
             
  Matthêu Nguyễn Phú Cường, OSB 15.06.1969 26.04.2006   Đan viện Thiên Ḥa 0169.880 3698 - mattheucuong@Gmail.com
  Phêrô Tuần Cao Kim Động, OSB 1943 09.07.1985   Đan viện Thiên Ḥa  
  Phaolô Nguyễn Hữu Thanh, OSB 28.12.1964 22.12.2000   Đan viện Thiên Ḥa  
  Êphrem Phạm Huy Tụng, OSB 02.10.1941 30.11.1995      
  Gioan Lê Chúng, OSB 16.12.1916 22.05.1948      
  Louis Marie Trương Sinh, OSB 25.12.1939 25.01.2000      
             
  Vinh Sơn Mai Hoài Thương, CM 1974 23.08.2008     0907 844 440 - maihoaithuongcm@yahoo.com
             
  Gioakim Nguyễn Chí Bằng, SSS 1958 18.10.2003      
  Giuse Vũ Quốc B́nh, SSS 1974 11.02.2009      
  Giuse Trần Ngọc Tân, SSS 09.11.1970 28.06.2005      
  Phêrô Nguyễn Thế Trịnh, SSS 1963 18.10.2003      
             
  Antôn M.z Phan Tự Cường, OP 1950 01.11.1995      
  F.X Nguyễn Thanh Phong, OP 1971 04.08.2009      
             
  Giuse Đỗ Thái Huy, TSTMCCT 01.07.1968 05.01.2008     Tu Đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế
             
  Phaolô Maria Lê Văn Quyền, CSsR 22.04.1965 05.09.2004      
             
  Phêrô Phạm Quang Thảo, SDB 1972 19.01.2008      
  Trần Văn Phương, SDB          
  Isiđôrô Lê Hướng, SDB 04.04.1926 25.03.1961      
             
             
             

Nguồn :  Trang Web Giáo phận Ban Mê Thuột