Giáo phận Ban Mê Thuột

Giáo xứ Buôn Hô tiếp đón Đức Khâm Sứ

 
Sáng ngày 12. 9.2011, ĐGM Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản hướng dẫn phái đoàn GP. Banmêthuột đi đón Đức TGM Leopoldo Girelli, Sứ Thần Ṭa Thánh.

Đúng 9giờ, ĐGM Micae Hoàng Đức Oanh dẫn đầu phái đoàn GP. Kontum tiễn Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli đến GP. Banmêthuột tại KM 110, ranh giới giữa Buôn Cư Bă (Daklak) và Gia Lê (Gia Lai-Kon Tum). Một h́nh ảnh thật ấn tượng, hai phái đoàn gặp nhau mừng rỡ thân thương, trong tiếng cồng chiêng âm vang rộn ră. Bên vui, bên buồn…Vui v́ GP. BMT được đón tiếp Vị Sứ Thần Ṭa Thánh. Buồn v́ GP. Kontum phải chia tay Ngài...

Đoàn xe đón Đức TGM và cha Andrea Spengne, Thư kư của Đại diện Ṭa Thánh, về đến giáo xứ Buôn Hô, địa đầu của Giáo phận BMT. Xe chở Đức Tổng với lá cờ Ṭa Thánh từ từ rẽ vào cổng giáo xứ, hàng ngàn người chào đón Đức Tổng Giám mục vỗ tay vang dậy cả góc trời. Đức Tổng tiến vào thánh đường trong tiếng trống, tiếng đàn rộn ră hân hoan.

Tiến lên cung thánh, Đức Tổng và ĐGM Giáo phận quỳ thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Sau đó Ngài chào giáo dân bằng tiếng Việt Nam .

Linh mục Phêrô Trương Văn Khoa, Quản xứ Giáo xứ Buôn Hô đọc lời chào mừng Sứ Thần Ṭa Thánh và sơ lược vài nét về Giáo xứ địa đầu Giáo phận. Lời đầu tiên, Đức Tổng gửi đến cộng đoàn lời thăm hỏi và t́nh yêu của Đức Thánh Cha, Ngài nói : “Chúng ta không có ai là người ngoại quốc, không có ai là người thiểu số. Tất cả đều là con cái của Thiên Chúa, là anh em của Chúa Giêsu Kitô…”.

Sau đó, Đức TGM cùng cộng đoàn Dân Chúa đọc kinh Lạy Cha và Ngài ban phép lành Ṭa Thánh., giă từ Giáo xứ Buôn Hô trong sự lưu luyến của cộng đoàn nơi đây.

Nguồn : Hai ngày của Đức TGM Leopoldo Girelli tại GP. Banmêthuột - H́nh ảnh

 

 

 

 
< Lời chào mừng Sứ Thần Ṭa Thánh >

Trọng Kính Đức Tổng Giám mục, ( Trọng kính Đức Cha Giáo phận, Quư Cha.)

Giáo xứ Buôn hô và toàn thể giáo dân, chúng con rất vui mừng chào đón Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli; đại diện Chúa Kitô; thay mặt Đức Thánh Cha và là đại diện ṭa thánh không thường trú tại Việt nam đến viếng thăm mục vụ tại Giáo Phận Ban Mê Thuột.

Hôm nay, Giáo xứ Buôn hô cùng với Giám mục của ḿnh, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản. Chúng con vô cùng hân hoan chào đón Đức Tổng trong chuyến viếng thăm mục vụ này.

Đây là lần đầu tiên Đức Tổng thăm viếng, hiện diện giữa chúng con, một giáo xứ của Giáo phận Banmêthuột; tất cả chúng ta là con cái của Chúa, chung quanh Đức Tổng và Giám mục; là thành phần chi thể của Đức Thánh Cha tại Vatican, Roma. Chúng con luôn luôn cầu nguyện và hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng Bênêđictô 16.

Trước mặt Đức Tổng hôm nay, tập trung nơi thánh đường này, để bày tỏ ḷng quư mến sâu xa con hân hạnh giới thiệu giáo xứ Buôn hô có 18 ngàn giáo dân, bao gồm người Kinh và khoảng 2 ngàn anh chị em thiểu số Ede và Jrai. Người công giáo tỉ lệ 8% so với 230,000. dân cư tại địa phương. Đa số dân c̣n nghèo sống và làm việc trên những mảnh đất nhỏ, trồng càphê nơi miền nông thôn cao nguyên.

Nơi đây là một môi trường rộng lớn cho công việc truyền giáo đa dạng. Chúng con hiện có 4 linh mục phục vụ một phần trong Thị xă Buôn hồ và hai Huyện Krôngbúk và Ea’leo kéo dài dọc theo quốc lộ 14 khoảng chừng 80km đường dài. Giáo xứ có 4 Cộng đoàn Nữ tu và nhiều đoàn thể công giáo sống và chia sẻ công việc tông đồ giáo dân.

Cuối cùng, toàn thể giáo dân Buôn hô chúng con, một lần nữa, trân trọng Kính chào Đức Tổng.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho công việc của Đức Tổng. Và xin Đức Tổng ban phép lành cho chúng con.

Trân trọng Kính Chào.

Lm Quản xứ Phê rô Trương văn Khoa

 

Your Excellency,

On behalf of Buôn Hoâ Parish and all of individual laities, we are honor to welcome you - Archbishop Leopoldo Girelli. You are vicar of Christ, authorized representative of the Holy Father and on behalf of Him to carry on Apostolic delegate in Vietnam and to visit Ban Mê Thuột Diocese on your pastoral work. Also today, Buôn Hoâ Parish and my bishop; Vicent Nguyễn Văn Bản, we are pleased to welcome you visiting Buôn Hoâ Parish .

This is the first time you came here, Buôn Hoâ Parish, Ban Mê Thuột Diocese. It is our pleasure for having your present among us. Here are the children of God, around you and my Bishop. We are members of the Holy Father in Vatican, Rome. We are always praying and in communion with Pope Benedict-XVI

In front of you today, we are all gathering here to welcome you, I am also pleased to represent the Buôn Hoâ Parish with a total of 18 thousand parishioners, including the Kinh people ( Vietnamese), and nearly two thousands of ethnic minority groups including the Ede and Jrai . The Catholic rate is at 8% out of 230,000. local Citizens. Most of them are poor peasants who are living and cultivating on their own small piece of coffee - farming in rural and mountainous regions. This is the best environment to work for a multivarious of a great mission. Our Parish has four assistant priests in service on the parts of Buôn Hoà Town and Krongbuk and Eah'leo Districts which extends 80 km along National Highway 14. Buôn Hoâ Parish has four Sister Communities and many Catholic Groups living and sharing in the apostolate of the laity.

Again, all parishioners of the Buôn Hoâ Parish, we joyfully and respectfully greet you.

May God bless your work and may You bless us. One in Christ through Mary. Sincrely,