Giáo Phận Ban Mê Thuột

Nhà thờ Giáo Xứ Bù Đăng

 

Nhà thờ Giáo xứ Bù Đăng
Giáo hạt Đồng Xoài

 

Địa chỉ : 155 đường Quốc lộ 14. Tân Hưng, Đức Phong, Bù Đăng, B́nh Phước

Chánh xứ : Linh mục Giuse Trần Hữu Từ: (02.9.2013)
Phó xứ     : Linh mục Giuse Trịnh Văn Kính (22/6/2014)

Tel

 

E-mail

 

Năm thành lập

22.6.1957

Bổn mạng

Thánh Tâm Chúa Giêsu

Số giáo dân

18328

Giờ lễ

Chúa nhật     : 

Ngày thường : 

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

 

Lược sử Giáo xứ Bù Đăng

1. Tên giáo xứ: Bù Đăng

Địa chỉ: 155 đường Quốc lộ 14. Tân Hưng, Đức Phong, Bù Đăng, B́nh Phước

2. Ngày thành lập : 22-6-1957

Ngày xây dựng nhà thờ đầu tiên: 6.1959
Bổn mạnh giáo xứ: Thánh Tâm Chúa Giêsu
Ngày kính: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

3. Số giáo dân lúc thành lập:

Gốc từ: Miền Bắc, những người làm lục bộ
Số giáo dân: 65

4. Linh mục sáng lập giáo xứ: Phan Văn Trọng: 1957

Các linh mục quản xứ tiếp theo:

- JB Bùi Đ́nh Thể: 1960
- Đa minh Vũ Văn Thiện : 1964
- Giuse Nguyễn Huyền Linh : 1970
- Micae Trần Thế Hải: 1992
- Phanxicô Trương Hồng Chương: 1996- nay

Các linh mục phó xứ:

- Phanxicô Vũ Cát Đại: 1964
- Đaminh Mai Xuân Nam 1997
- Antôn Lê Anh Tuấn 2005- nay

5. Nhà thờ hiện tại:

- Đựơc xây dựng lại vào 21-3-2000.
- Cung hiến 22-6-2007

- Số giáo dân hiện nay:

+ Kinh: 8844
+ M’Nong: 4003
+ S’Tiêng :5266
+ Êđê: 20
+Mạ: 104
+Mường: 21
+ Nùng: 5
+ Tày: 26
+ Thái : 1
+ Chăm: 3
+ Cho Ru: 1
+ Cơ Ho: 1
+ Dao: 1
+ Hoa: 11
+ Khơ me 22

-----------------

Tổng cộng: 18.328

Đời Sống Kinh tế: Làm nông nghiệp: trồng cây điều, mốt số ít cà phê, Cao su.

Kinh tế c̣n kém

6. Các cộng đoàn ḍng tu trong giáo xứ:

+ Ḍng Đức Bà Truyền Giáo Minh Hưng

Đến giáo xứ 15-8-1994.
Công tác mục vụ: giáo dục mẫu giáo và anh em sắc tộc
Phụ trách Giáo lư viên, thiếu nhi dân tộc

+ Ḍng Đức bà Truyền Giáo Bù Đăng

Đến Bù Đăng: 30-5-1995
Công tác mục vụ: Khám bệnh cho người nghèo
Phụ trách Giáo lư viên, thiếu nhi người Kinh

+ Mến Thánh Giá Tân Việt

Đến Bù Đăng 1998
Công tác mục vụ: Dân tộc

+ Thừa Sai Việt Nam

Đến Bù Đăng : 2000
Công tác mục vụ: Dân tộc, Phụ giúp giáo lư hôn nhân

7. Giáo xứ có các giáo họ:

- Bù Đăng: Nhà thờ chính : Số giáo dân: Kinh : 776, Dân tộc: 748

- Đak Nhau: Đă có nhà thờ : Số giáo dân: Kinh: 1.769, Dân Tộc: 2822

- Đak Ría: Đă có nhà thờ : Số giáo dân: Kinh: 1257, Dân Tộc: 451

- Bom Bo: Đă có nhà thờ : Số giáo dân: Kinh: 1299, Dân tộc: 1017

- Minh Hưng: Đă có nhà thờ : Số giáo dân : Kinh: 1067, Dân tộc: 456

- Đăng Hà: Đă có nhà thờ : Số giáo dân: Kinh: 178

* Các giáo Điểm:

- Phú Sơn: Số giáo dân: 250
- Thọ Sơn: 320
- Thống Nhất: 282
- Phước Sơn: 141
- Đồng Nai: 89
- Chốt Mỹ: 888

Gồm 46 Buôn làng dân tộc

- Bom Bo 1: 363
- Bù Mó: 316
- Bù Lang: 203
- Đak Ría: 152
- Bù Trang: 110
- Bù Glêy: 110
- Tông Kôl: 79
- Đak Liên: 425
- Đăng Lang: 663
- Đak La: 515
- Đak Nung: 264
- Đak Xuyên: 404
- Bù Oai: 182
- Đak Wí: 103
- Bù Ghe: 266
- Bù Krói 456
- Bàu Carô 210
- Bụi Tre 215
- Bù Rbích 79
- Bù Bum 19
- Bù Có 151
- Bù Dố 400
- Bù Nhai 18
- Bù Klôn 262
- Bù Lố 142
- Bù Lôn 142
- Bù Ló 33
- Bù Môn 60
- Bù Đăng Srêy 409
- Bù Đưng 108
- Bù Rách 134
- Bù Rông Lây 90
- Bù Tơ 1 215
- Bù Tơ 2 116
- Bù Tơm 50
- Bù Xa 101
- Bù Xiết 65
- Bùi Nhùi 54
- Đak rla 108
- Sơn Hoà 326
- Sơn Tùng 1 222
- Sơn Tùng 2 174

8- Các đoàn thể:

- Legiô:Thành lập 1996. Hiện có 7 Presidium
- Hội Gia Trưởng
- Hội Hiền Mẫu
-Ca Đoàn
-Thiếu Nhi
-Kèn Đồng
-Cồng Chiêng


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Bù Đăng

< Chưa có >

 

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

[Trở về đầu trang ]