Gio phận Ban M Thuột

Nh thờ Gio họ Kim Tn

 

 

Nh thờ Gio họ Kim Tn  Gio xứ Kim Chu
Gio hạt Giang Sơn

 

Địa chỉ :   (Bản đồ)

Quản nhiệm : Linh mục Chnh xứ Gio xứ Kim Chu

Tel

 

E-mail

 

Năm thnh lập

 

Bổn Mạng

 

Số gio dn

1600

Giờ lễ

Cha nhật     : 

Ngy thường : 

Cc nh thờ ln cận :  

Tư liệu :  Lược sử gio họ - Hnh ảnh gio họ

-  Tin tức sinh hoạt

* Gh Kim Tn v văn nghệ mừng Xun Mừng Xun yu thương hiệp nhất (7/2/2013) - Hnh ảnh
* Đm văn nghệ Mừng Xun- Gio Họ Kim Tn (28/1/2011)

 

Lược sử Gio họ Kim Tn

< chưa c >

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 


Hnh ảnh nh thờ Gio họ Kim Tn

< chưa c >

Hnh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

[Trở về đầu trang ]