Giáo phận Ban Mê Thuột

Nhà thờ Giáo xứ Thiên Ân

 

Nhà thờ Giáo xứ Thiên Ân
Giáo hạt Gia Nghĩa

 

Địa chỉ : Xă Đăk Tih, H. Tuy Đức, Đăk Nông

Chánh xứ : Linh mục Simon Hoàng Kim Quang (21/6/2013)

Tel

0989 678 187

E-mail

 

Năm thành lập

25.01.2005

Bổn mạng

Đức Maria Lên Trời

Số giáo dân

6974

Giờ lễ

Chúa nhật     : 

Ngày thường : 

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* Tân giáo xứ Thiên Ân và linh mục quản xứ tiên khởi  (3/7/2013)

 

Lược sử Giáo xứ Thiên Ân

Giáo xứ Thiên Ân, nguyên là giáo điểm Thiên Ân được h́nh thành từ năm 1968, thuộc Giáo xứ Kiến Tín, quận Kiến Đức, tỉnh Quảng Đức, do linh mục Mauriceau (MEP) chăm sóc và ông Y Mớt phụ giúp cha Mauriceau trong việc mục vụ. Bà con có đạo chủ yếu tập trung ở các ấp:

• Bukso I: Bon Bu N’Đơr – Bu Dâng, Diêng Kiêt, Mera

• Bukso II: Bon Bu Mlanh – Bon Bu M’Bre, Bon Buso – Bon Bu Tung (Thiên Hoa)

• Bukso III: Bon Bu But, Bon Bu N’Drong – Bon Dâng – Bon Ja Lú

Sau năm 1975, tất cả bà con trở về quê hương, cư ngụ nơi thôn-bon của ḿnh, định canh, định cư, lập vườn làm kinh tế. Lúc bấy giờ, bà con chưa có điều kiện sinh hoạt tập trung. Nhà thờ chưa có v́ t́nh h́nh đất nước c̣n nhiều khó khăn, hầu hết bà con giáo dân đọc kinh tại nhà ḿnh.

Đến năm 2004, bà con các thôn-bon được phép sinh hoạt theo từng nhóm hộ. Khi có Nghị định Chính phủ năm 2005-2007, bà con xin dựng nhà nguyện tại thôn-bon của ḿnh để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, có nơi thờ phượng theo từng “bon”, dưới sự chăm sóc của cha Giuse Trần Ngọc Cầu, quản xứ Giáo xứ Đức Hạnh, Giáo hạt Quảng Đức. Trong thời gian này, chính quyền địa phương cho tập trung sinh hoạt Công giáo thành một điểm trong toàn xă, bà con giáo dân tạm thời sinh hoạt tại nhà nguyện thuộc “bon” Bu Dâng, thôn 4, xă Dăk R’Tih, trong khuôn viên nhà ông Anđrê Điểu Thành từ năm 2006-2007, dưới sự chăm sóc của cha GB. Cao Thanh Tâm, quản xứ Gx. Nhân Cơ.

Đến tháng 10 năm 2007, v́ nhà nguyện của “bon” nhỏ, chật hẹp lại hư hỏng nhiều, nên bà con giáo dân xin chuyển đến điểm sinh hoạt tạm tại nhà kho của ông Giuse Đoàn Ngọc Mỹ, thôn 2, xă Dăk R’Tih. Thời gian này, bà con giáo dân tham dự Thánh lễ ngày một đông.

Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, bà con giáo dân giáo điểm xin thiết lập thành giáo họ Thiên Ân trực thuộc Giáo xứ Nhân Cơ. Ngày 04.11.2008, UBND tỉnh đă kư quyết định cho thành lập giáo họ Thiên Ân, thuộc Giáo xứ Nhân Cơ.

Ngày 12.10.2011, Đức Cha Vinh Sơn, Giám mục Gp. Ban Mê Thuột, cử cha Simon Hoàng Kim Quang, phó xứ Nhân Cơ, quản nhiệm Giáo họ Thiên Ân cho đến nay ... Ngày 17. 04. 2013, UBND tỉnh đă kư quyết định nâng giáo họ Thiên Ân lên hàng giáo xứ, tách từ giáo xứ Nhân Cơ.

Ngày 11.05.2013 vừa qua, Đức Cha Vinh Sơn, Giám mục Gp. Ban Mê Thuột đă bổ nhiệm cha Simon Hoàng Kim Quang, phó xứ Nhân Cơ, làm linh mục Quản xứ tiên khởi Giáo xứ Thiên Ân, thuộc Giáo hạt Quảng Đức II, Giáo phận Ban Mê Thuột.

Hiện nay, Giáo xứ Thiên Ân có gần 6.000 bà con giáo dân, sinh sống trên toàn huyện Tuy Đức, tỉnh Dăk Nông. Trong đó có khoảng 70% bà con sắc tộc M’ Nông.

Trích : "Tân giáo xứ Thiên Ân và linh mục quản xứ tiên khởi "

 

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

...................................................

Tân giáo xứ Thiên Ân và linh mục quản xứ tiên khởi

Ngày 03. 07. 2013, lễ thánh Tôma Tông đồ, giáo họ Thiên Ân được ĐGM Giáo phận Banmêthuột nâng lên cấp Giáo xứ. Linh mục Simon Hoàng Kim Quang, phó giáo xứ Nhân Cơ, nguyên quản nhiệm giáo họ Thiên Ân, được bổ nhiệm làm Quản xứ tiên khởi Giáo xứ Thiên Ân.

Nghi thức nhận nhiệm sở diễn tiến long trọng và ư nghĩa theo nghi thức Giám mục(GM 1185) và (GM 1187), dưới sự chủ tọa của linh mục Giuse Nguyễn Văn Khánh, quản hạt Quảng Đức II.

Có trên 2.000 giáo dân sắc tộc và quí khách gần xa đến tham dự. Trong thánh lễ đồng tế, linh mục Antôn Vũ Thanh Lịch, Trưởng ban VHTT. GP / BMT đă nói về tầm quan trọng của đức tin, sự phát triển bồi dưỡng đức tin, làm sao cho đức tin được trưởng thành và bền chắc… Một đức tin có cơ sở lư trí, và được minh chứng bằng hành động cụ thể, như là tiêu chí của những người làm công tác tông đồ truyền giáo. V́ như lời thánh Giacôbê nói : “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2, 26). Như thế, chỉ có đức tin thật khi có những hành động thật.

LM. Simon Hoàng Kim Quang - Quản xứ tiên khởi GX. Thiên Ân

Được biết, giáo xứ Thiên Ân, nguyên là giáo điểm Thiên Ân được h́nh thành từ năm 1968, thuộc Giáo xứ Kiến Tín, quận Kiến Đức, tỉnh Quảng Đức, do linh mục Mauriceau (MEP) chăm sóc và ông Y Mớt phụ giúp cha Mauriceau trong việc mục vụ. Bà con có đạo chủ yếu tập trung ở các ấp:

• Bukso I: Bon Bu N’Đơr – Bu Dâng, Diêng Kiêt, Mera

• Bukso II: Bon Bu Mlanh – Bon Bu M’Bre, Bon Buso – Bon Bu Tung (Thiên Hoa)

• Bukso III: Bon Bu But, Bon Bu N’Drong – Bon Dâng – Bon Ja Lú

Sau năm 1975, tất cả bà con trở về quê hương, cư ngụ nơi thôn-bon của ḿnh, định canh, định cư, lập vườn làm kinh tế. Lúc bấy giờ, bà con chưa có điều kiện sinh hoạt tập trung. Nhà thờ chưa có v́ t́nh h́nh đất nước c̣n nhiều khó khăn, hầu hết bà con giáo dân đọc kinh tại nhà ḿnh.

Đến năm 2004, bà con các thôn-bon được phép sinh hoạt theo từng nhóm hộ. Khi có Nghị định Chính phủ năm 2005-2007, bà con xin dựng nhà nguyện tại thôn-bon của ḿnh để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, có nơi thờ phượng theo từng “bon”, dưới sự chăm sóc của cha Giuse Trần Ngọc Cầu, quản xứ Giáo xứ Đức Hạnh, Giáo hạt Quảng Đức. Trong thời gian này, chính quyền địa phương cho tập trung sinh hoạt Công giáo thành một điểm trong toàn xă, bà con giáo dân tạm thời sinh hoạt tại nhà nguyện thuộc “bon” Bu Dâng, thôn 4, xă Dăk R’Tih, trong khuôn viên nhà ông Anđrê Điểu Thành từ năm 2006-2007, dưới sự chăm sóc của cha GB. Cao Thanh Tâm, quản xứ Gx. Nhân Cơ.

Đến tháng 10 năm 2007, v́ nhà nguyện của “bon” nhỏ, chật hẹp lại hư hỏng nhiều, nên bà con giáo dân xin chuyển đến điểm sinh hoạt tạm tại nhà kho của ông Giuse Đoàn Ngọc Mỹ, thôn 2, xă Dăk R’Tih. Thời gian này, bà con giáo dân tham dự Thánh lễ ngày một đông.

Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, bà con giáo dân giáo điểm xin thiết lập thành giáo họ Thiên Ân trực thuộc Giáo xứ Nhân Cơ. Ngày 04.11.2008, UBND tỉnh đă kư quyết định cho thành lập giáo họ Thiên Ân, thuộc Giáo xứ Nhân Cơ.

Ngày 12.10.2011, Đức Cha Vinh Sơn, Giám mục Gp. Ban Mê Thuột, cử cha Simon Hoàng Kim Quang, phó xứ Nhân Cơ, quản nhiệm Giáo họ Thiên Ân cho đến nay ... Ngày 17. 04. 2013, UBND tỉnh đă kư quyết định nâng giáo họ Thiên Ân lên hàng giáo xứ, tách từ giáo xứ Nhân Cơ.

Ngày 11.05.2013 vừa qua, Đức Cha Vinh Sơn, Giám mục Gp. Ban Mê Thuột đă bổ nhiệm cha Simon Hoàng Kim Quang, phó xứ Nhân Cơ, làm linh mục Quản xứ tiên khởi Giáo xứ Thiên Ân, thuộc Giáo hạt Quảng Đức II, Giáo phận Ban Mê Thuột.

Hiện nay, Giáo xứ Thiên Ân có gần 6.000 bà con giáo dân, sinh sống trên toàn huyện Tuy Đức, tỉnh Dăk Nông. Trong đó có khoảng 70% bà con sắc tộc M’ Nông.

ANH THƯ (tổng hợp)

 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Thiên Ân

H́nh ảnh Tân giáo xứ Thiên Ân và linh mục quản xứ tiên khởi (3/7/2013)

 

 

 

 

 

 

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com