Giáo phận Ban Mê Thuột

Nhà thờ Giáo xứ Xuân Ḥa

 

Nhà thờ Giáo xứ Xuân Ḥa
Giáo hạt ĐĂK MIL

 

Địa chỉ :  xă Đức Minh, huyện Đak Mil, Đak Nông ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Phêrô Nguyễn Đức Tuyên (31/7/2013)

Tel

 

E-mail

 

Năm thành lập

03/ 05/2010

Bổn mạng

Thánh An-tôn

Số giáo dân

3174

Giờ lễ

Chúa nhật     : 

Ngày thường : 

Các nhà thờ lân cận :   Gh Nữ Vương Ḥa B́nh  -  Gh Xuân B́nh  -  Gh Xuân Kỳ  -  Gh Tân Bùi  -  Gh Phêrô

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* Gx Xuân Ḥa: Đón chào cha Phê-rô Nguyễn Đức Tuyên, Quản xứ tiên khởi (31/7/2013)

 

Lược sử Giáo xứ Xuân Ḥa

Giáo xứ Xuân Ḥa được h́nh thành từ năm 1984 bắt đầu bởi 21 hộ từ các giáo xứ Trang Nứa, B́nh Thuận địa phận Vinh vào định cư tại vùng đất thôn 3 và thôn 4 xă Đức Minh, huyện Đak Mil lập nghiệp.

Năm 1989, để đáp ứng nhu cầu truyền giáo, cha cố Phêrô Trần Anh Kim đă chấp thuận đề nghị của giáo dân và quyết định thành lập giáo họ trực thuộc giáo xứ Vinh An với tên gọi là giáo họ Xuân B́nh.

Năm 1990 cha Andrê Trần Xuân Cương về quản xứ Vinh An và ngài đă quan tâm đặc biệt tới vùng đất nầy, một vùng đất giàu tiềm năng truyền giáo, địa bàn được trải rộng từ xă Đức Minh và xă Đak Mol của hai huyện Dak Mil và Dak Song.

Dưới sự hướng dẫn của cha Andrê Trần Xuân Cương, ngày 28/04/2010, Ban hành giáo giáo họ Xuân Ḥa đă đệ tŕnh đơn xin thành lập giáo xứ lên Đức Giám mục giáo phận.

Ngày 03/05/2010, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục giáo phận, đă kư văn thơ số 23/10 quyết định cho phép thành lập giáo xứ Xuân Ḥa, lấy tước hiệu thánh Antôn làm bổn mạng.

Giáo xứ có 590 hộ gia đ́nh, 3174 nhân khẩu, 5 nguyện đường với 6 giáo họ trực thuộc cụ thể như sau: giáo họ Xuân Ḥa, giáo họ Nữ Vương Ḥa B́nh được tách ra từ giáo xứ Vinh An. Giáo họ Xuân B́nh, Xuân Kỳ, Tân Bùi và giáo họ Phêrô tách ra từ giáo xứ Thổ Hoàng.

Sáng ngày 31/07/2013, giáo xứ Xuân Ḥa hân hoan đón mừng cha Phêrô Nguyễn Đức Tuyên đă được Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm làm linh mục quản xứ tiên khởi.

Cha Phê-rô Nguyễn Đức Tuyên sinh ngày 28-11-1973, vừa tṛn 40 tuổi, chịu chức linh mục ngày 17-7-2007. Sau ngày chịu chức, làm cha phó Giáo xứ Buôn Hô cho đến ngày nay chính thức làm linh mục quản xứ tiên khởi giáo xứ Xuân Ḥa.

 

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

..........................................

Gx Xuân Ḥa: Đón chào cha Phê-rô Nguyễn Đức Tuyên,
Quản xứ tiên khởi

Nguồn : Website GP Ban Mê Thuộc

Sáng ngày 31/07/2013, lúc 9 giờ giáo xứ Xuân Ḥa Hạt Đakmil đă hân hoan chào đón quư cha quản hạt Giuse Nguyễn Ngọc Quế, Hạt trưởng hạt Buôn Hô; cha Phao-lô Nguyễn Thư Hùng, Hạt trưởng hạt Đak Mil, 26 quư cha, quư tu sỹ nam nữ, khoảng 600 giáo dân và quư khách gần xa đến chung vui cùng giáo xứ trong ngày đón mừng cha Phê-rô Nguyễn Đức Tuyên được Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm làm linh mục quản xứ tiên khởi.

Sau phần công bố văn thư bổ nhiệm, cha Phê-rô Nguyễn Đức Tuyên, quản xứ tiên khởi dưới sự hướng dẫn của cha quản hạt Phao-lô Nguyễn Thư Hùng đă tuần tự nhận lănh ch́a khóa nhà Tạm, kéo chuông, nói lên việc đảm nhận quản lư Giáo xứ và mời gọi cộng đoàn đến với Chúa; tuyên xưng đức tin và lặp lại lời tuyên hứa khi chịu chức linh mục diễn tả ḷng trung thành và vâng phục của Cha Quản xứ đối với chân lư Phúc Âm, giáo huấn của Giáo hội và Đức Giám mục giáo phận.

Công bố Tin Mừng, ngồi ghế chủ tọa nói lên nhiệm vụ rao giảng và lănh đạo cộng đoàn; ngồi ṭa giải tội nói lên nhiệm vụ Thánh hóa Dân Chúa. Việc mở cửa Nhà Tạm và chạm đến b́nh đựng Ḿnh Thánh Chúa nhắc nhở Bí tích Thánh Thể phải là trung tâm điểm đời phục vụ của vị Chủ chăn.

Sau lời chào mừng cha tân quản xứ của vị đại diện giáo xứ Xuân Ḥa, cha Phê-rô, Quản xứ tiên khởi, ngỏ lời cảm ơn Đức Giám mục Giáo phận, quư cha Quản hạt, quư cha, quư tu sỹ nam nữ va cộng đoàn dân Chúa.

Kết thúc nghi thức đón nhận quyền quản xứ là giờ Chầu Thánh Thể, dấu chỉ của sự hiệp nhất yêu thương, cùng nhau xây dựng gia đ́nh Hội Thánh địa phương mỗi ngày một vững mạnh và phát triển hơn.

Nghi thức bổ nhiệm Cha Quản xứ tiên khởi diễn ra sốt sắng và trang trọng.

Giáo xứ Xuân Ḥa được h́nh thành từ năm 1984 bắt đầu bởi 21 hộ từ các giáo xứ Trang Nứa, B́nh Thuận địa phận Vinh vào định cư tại vùng đất thôn 3 và thôn 4 xă Đức Minh huyện Đakmil lập nghiệp.

Năm 1989, để đáp ứng nhu cầu truyền giáo, cha cố Phê-rô Trần Anh Kim đă chấp thuận đề nghị của giáo dân và quyết định thành lập giáo họ trực thuộc giáo xứ Vinh An với tên gọi là giáo họ Xuân B́nh.

Năm 1990 cha Andrê Trần Xuân Cương về quản xứ Vinh An và ngài đă quan tâm đặc biệt tới vùng đất nầy, một vùng đất giàu tiềm năng truyền giáo, địa bàn được trải rộng từ xă Đức Minh và xă Đakmol của hai huyện Dakmil và Daksong.

Dưới sự hướng dẫn của cha Andrê Trần Xuân Cương, ngày 28/04/2010 ban hành giáo giáo họ Xuân Ḥa đă đệ tŕnh đơn xin thành lập giáo xứ lên Đức Giám mục giáo phận, ngày 03/ 05/2010 Đức Giám mục giáo phận Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đă kư văn thơ số 23/10 quyết định cho phép thành lập giáo xứ Xuân Ḥa,lấy tước hiệu thánh An-tôn làm bổn mạng bảo trợ cho giáo xứ, giáo xứ có 590 hộ gia đ́nh, 3174 nhân khẫu, 5 nguyện đường với 6 giáo họ trực thuộc cụ thể như sau: giáo họ Xuân Ḥa, giáo họ Nữ Vương Ḥa B́nh được tách ra từ giáo xứ Vinh An. Giáo họ Xuân B́nh, Xuân Kỳ,Tân Bùi và giáo họ Phê-rô tách ra từ giáo xứ Thổ Hoàng.

Cha Phê-rô Nguyễn Đức Tuyên sinh ngày 28-11-1973, vừa tṛn 40 tuổi, chịu chức linh mục ngày 17-7-2007, sau khi thụ phong linh mục, được Bề trên bổ nhiệm làm Phó xứ Buôn Hô, nay ĐGM cử về làm quản xứ tiên khởi giáo xứ Xuân Ḥa.

Hồng Bính

 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Xuân Ḥa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

[Trở về đầu trang ]