Giáo phận Bùi Chu

Danh sách Linh mục Giáo phận Bùi Chu

< Đang cập nhật - Mời xem chi tiết mới nhật ở trang web GP Bùi Chu >


Danh sách Linh Mục


Ṭa Giám Mục


Bản đồ vị tríwww      Giáo xứ Giáo họ Việt Nam   Website GP Bùi Chu

 

Tên

Năm sinh Linh mục Chức vụ Nhiệm sở

Địa chỉ liên lạc

             
  Jos Bùi Văn Bá 16/2/1979 2009   GP Hưng Hóa 0916 156 566
  Jos Mai Quang Bao 1941 1976 Hưu Phong Lâm 0987 499 170
  Vinhsơn Mai Văn Bảo     Chánh xứ Du Hiếu  
  Giuse Phạm Văn Bảo 10/1/1981 2012 Phó xứ T/P HCM 20/4/2012 - 0917 749 199
  Paul Nguyễn Thanh B́nh 1971 1999      
  Giuse Trần Tiểu Bôi 03/02/1982 1/9/2016 Phó xứ Báo Đáp  
  Jos Trần Văn Bột 23/07/1967 8/12/2007 Chánh xứ Quần Liêu 0912 423 261
  Vinc Trần Ngọc Bút 20/6/1942 1963 Chánh xứ Liêu Ngạn 0166 409 3280
  Jos Đoàn Văn Cát 01/6/1967 1999 Chánh xứ Nam Lạng 0914 906 826
  Dom Đinh Xuân Cảnh 1958 1999 Chánh xứ Phú An 0915 024 009
  Aug Lưu Viết Cẩn 27/10/1972 2003 Chánh xứ Tang Điền  
  Jos Nguyễn Văn Chân 1968 1999 Chánh xứ Liên Thượng  
  Jos Mai Văn Châu 13/02/1964 2007 Chánh xứ Sa Châu  0985 215 389
  Jos Trần Văn Chi 20/04/1968 2007 Chánh xứ Âm Sa
Đài Môn
Thuần Hậu
0915 302 976
  JB Đoàn Văn Chinh 17/03/1976 2007 Chánh xứ Ninh Sa 0912 028 378
  Vinc Nguyễn Văn Chung   2009      
  Phêrô Nguyễn Văn Chương 1980 3/12/2019      
  Dom Phạm Văn Chương 02/10/1976 2007 Chánh xứ Quỹ Đê 0912 164 975
  Jos Nguyễn Văn Chuyển 30/03/1965 1999 Chánh xứ Hoành Đông 0914 761 595
  Anr Trần Văn Công   2007 Chánh xứ An Cư 0986 880 492
  Vinh Sơn Vũ Đ́nh Cống         Quế Phương 0984 541 187
  Jos Nguyễn Đức Dung 1941 1963   Xuân Hoá 0915 435 478
  Phêrô Trần Văn Dũng 1983 3/12/2019      
  Giuse Phan Văn Duy 1980 26/11/2015 Chánh xứ Chỉ Thiện
Tây Thành
 
  Đaminh Nguyễn Văn Dương 1979 26/11/2015 Phó xứ Quần Phương  
  Dom Trần Ngọc Dương 11/12/1968 1995 Chánh xứ Xuân Đài 0913056201
  Giuse Lê Văn Dương       Ninh Hải 0913 047 300
  Dom Phạm Văn Dược 09/10/1974  2007 Quản Hạt Lạc Đạo
Đồng Nhân
0979 596 222
  ĐaMinh Nguyễn Văn Đại     Phó xứ Xương Điền  
  Jos Vũ Văn Đại   2007   Tân An 0946 397 305
  Jos Nguyễn Văn Đàm 1974 2003 Chánh xứ Tân Châu 0982 723 830
  Dom Mai Văn Đảm 27/12/1972 2007 Chánh xứ Liễu Đề 0915 703 308
  Ant Đinh Văn Đang 1957 2001 Chánh xứ Giáp Nam 0168 650 2409
  Giuse Đỗ Văn Đang 18/01/1976 8/12/2007 Chánh xứ Thạch Bí 0948 382 858
  Gioan B. Vũ Văn Đà 09/02/1975 8/12/2007      
  Fx Phạm Hoan Đạo 08/03/1940 1963   An Bài 0350 3875 372
  Jos Trần Hưng Đạo 26/06/1974 2007   TGM 0915 145 115
  Jos Nguyễn Văn Đạt   2009      
  GB. Vũ Quốc Đạt 09/02/1975   Chánh xứ Định Hải 0915 304 357
  Đa Minh Trần Ngọc Đăng       TGMBC 0122 646 3707
  Giuse Phạm Quốc Điêm      Chánh xứ Quất Lâm 0122 334 8085
  Dom Phan Văn Điển 05/05/1940 1976      0913 347 122
  Vinc Phạm Văn Điệp 15/03/1975 2007 Chánh xứ Giáp Phú 0977 308 375
  Giuse Nguyễn Văn Đ́nh 1983 26/11/2015 Chánh xứ Chương Nghĩa
Hà Dương
Lư Nghĩa
 
  Giuse Phạm Văn Đ́nh 1981 26/11/2015 Chánh xứ Trùng Phương  
  Tôma Aquino Vũ Văn Đ́nh   1/9/2016      
  Dom Trần Văn Đoan 1941 1963   Vạn Lộc 0350 3888 883
  Giuse Vũ Văn Đoán 23/02/1966   Chánh xứ Tây Đường 0946 238 497
  Jos Đoàn Văn Đoàn 10/05/1967 1999 Chánh xứ Văn Giáo 0983 255 541
  Phaolô Phạm Thế Đoàn   1/9/2016      
  Pet Nguyễn Văn Đối 15/07/1970  2005 Chánh xứ Thịnh Long 0983 290 312
  Aug Trần Văn Đông 03/03/1968 2007 Chánh xứ Vinh Phú 0946 218 839
  Jos Phạm Ngọc Đồng 1963 2001 Chánh xứ Trung Lao 0122 833 9813
  Jos Vũ Thanh Đức   2007      
  Giuse Đỗ Văn Đường 02/03/1965 8/12/2007   TGM Bùi Chu 18/4/2012 -
  Giuse Đỗ Đức Đường     Phụ tá Tương Nam  
  Jos Nguyễn Đức Giang 04/07/1942 1963 Chánh xứ Chánh Ṭa 0912 500 516
  Jos Vũ Viết Hà 17/9/1979 2009 Chánh xứ Quần Lạc 0986 834 686
  Jos Vũ Đ́nh Hài 07/04/1963 2007 Chánh xứ Xuân Hà 0915 407 490
  Dom Phạm Văn Hán   2007      
  Đaminh Phan Duy Hán 05/02/1975 8/12/2007 Du Học Philippines  
  Vinhsơn Lê Văn Hanh 1982 8/6/2018 Phó xứ Chính Ṭa  
  Đa Minh Trần Văn Hành 1/10/1979 20/6/2013 Chánh xứ Nam Hưng  
  Jos Bùi Đức Hạnh 06/02/1953 1999 Chánh xứ Long Châu
Thượng Trại
0944 905 901
  Vinh Sơn Nguyễn Văn Hạnh 14/6/1980 20/6/2013 Chánh xứ Rạng Đông 0919353136
  Đa Minh Phạm Minh Hạnh 01/07/1976   Chánh xứ Xuân Chính 0904 085 619
  Vinc Nguyễn Văn Hậu  05/10/1960 2007 Chánh xứ Quỹ Ngoại 0988 955 217
  Vinc Nguyễn Văn Hiến 27/04/1971 2007 Chánh xứ Phú Hải 0916 056 885
  Giuse Phạm Văn Hiển     Phó xứ Phú Nhai 0984 759 832
  Vinh sơn Lê Quang Hiệp 01/05/1977 04/09/2014      
  Vic Nguyễn Đức Hiệp 1940 1963      
  Pet Trần Thái Hiệp 1871 09/06/2007 Chánh xứ Phong Lộc 0914 343 788
  Pet Đinh Trung Hiếu 02/11/1973 2007 Chánh xứ Tân Bơn 18/4/2012 - 0978 488 757
  Jos Trần Trung Hiếu  1967 1999 Chánh xứ Liên Phú
TrungPhương
0913 380 366
  Giuse Vũ Văn Hiếu     Du học Rôma  
  Vinh Sơn Nguyễn Văn Ḥa, SSS     Chánh xứ Phong Lâm  
  Paul Vũ Minh Ḥa 1942     Nghỉ hưu 0986 108 979
  Dom Lê Quang Ḥa 10/1/1964 1999 Chánh xứ Thức Hóa 0914 483 088
  Pet Trần Đức Hoàn 1968 2003 Chánh xứ Liêu Ngạn 0912 317 400
  Dom Đinh Ngọc Hoàn 23/08/1971 2003 Chánh xứ Hải Nhuận 0982 215 313
  Jos Lê Ngọc Hoàn 19/10/1941 1963 Chánh xứ Lạc Thành
Phù Sa
0945 762 112
  Vinh Sơn Đỗ Huy Hoàng 09/02/1964     TGM 0123 850 7155
  Giuse Nguyễn Văn Hồ 11/07/1980 04/09/2014 Chánh xứ Ngọc Lâm  
  Dom Phạm Văn Hồng 23/10/1956 1996 Chánh xứ Trung Linh 0989 652 689
  Vinh sơn Trần Văn Huân 12/07/1973 8/12/2007 Chánh xứ Nam Ḥa
Trại Đáy
0946 449 025
  Ant Đinh Mạnh Hùng 28/5/1959 1999 Chánh xứ Xuân Dục 0915 704 125
  Jos Nguyễn Ngọc Hưng  02/12/1972 2007 Chánh xứ Hạc Châu 0946 401 311
  Jos Vũ Duy Hưng   2007 Chánh xứ Ninh Hải 0903 402 501 -  0912 612 615
  Dom Nguyễn Đức Huynh 11/12/1972  2007 Chánh xứ Trung Thành 0984 152 182
  Jos Phạm Văn Hy 15/02/1965 2007 Chánh xứ Đại Đồng 0912 165 435
  JB Vũ Tiến Khang 09/09/1948 2001 Chánh xứ Tư Khẩn  0914 871 860
  Phêrô Bùi Trọng Khẩn 19/05/1974 8/12/2007 Chánh xứ Ngọc Tiên 0989 851 519 trongkhan74@gmail.com
  Giuse Trần Duy Khẩn 2/5/1977 20/6/2013 Chánh xứ Thuận Thành  
  Giuse Nguyễn Đức Khoan     Du học Thuỵ Sĩ  0974 283 283
  Giuse Hoàng Ngọc Khoát 29/11/1977 20/6/2013 Chánh xứ Hồng Quan 0975701129
  Dom Đinh Văn Khởi 05/10/1973 2007 Chánh xứ Phạm Rị 0904 506 365
  Jos Phạm Văn Kích 12/04/1974  2007 Chánh xứ Lạc Nam 0976 651 372
  Vinh Sơn Mai Văn Kính        TGMBC 0976 899 462
  Paul Nguyễn Ḥa Kiên 28/07/1943 1982 Chánh xứ Kim Thành 0977 727 546
  Dom Hoàng Văn Kiểu 1940 1963 Chánh xứ Giang Liêu 0912 148 921
  Jos Phạm Văn Kỳ 02/10/1976 2007 Chánh xứ Phú Ninh 0975 061 707
  Đaminh Phạm Hoàn Lâm   1/9/2016      
  Jos Phạm Thành Lâm 17/02/1940 1963  Chánh xứ An Nghĩa 0907 079 210
  Jos Vũ Đ́nh Lâm   2009   Kiên Chính 0916 047 720
  JB Đinh Như Lạng 1941 1963 Chánh xứ   0350 3870 930
  Giuse Phan Trung Lăng 19/12/1977 20/6/2013 Chánh xứ Trung Châu  
  Vinhsơn Lưu Văn Linh   1/9/2016      
  Pet Nguyễn Đức Long 1954 1988 Chánh xứ Nam Điền 0909 188 081
  Vinc Lê Văn Luật 1941 1976     0915 628 597
  Vinc Ngô Viết Lục   1999 Chánh xứ Tứ Trùng 0912 754 046
  Phaolô Đinh Minh Lượng 06/03/1975 8/12/2007 Chánh xứ Phú Hương  0944 626 575
  Gioakim Ngô Văn Mạnh 23/02/1975 8/12/2007 Chánh xứ Mộc Đức  
  Vinh Sơn Nguyễn Bản Mạnh        TGMBC 0166 889 5169
  Giuse Phùng Văn Thông Minh       Tp. HCM 0903 345 554
  Vinc Đinh Văn Mợi 1940 1976 Chánh xứ Lă Điền 0167 859 2300
  Gioan Đỗ Duy Môn 07/02/1971   Chánh xứ Quỹ Nhất 0914 363 965
  Jn Đỗ Văn Môn   2007      
  Phêrô Trần Văn Nam 1978 26/11/2015 Phó xứ Liễu Đề  
  Jak Lâm Văn Năm 05/10/1971 2007 Chánh xứ Cát Phú 0912 703 671
  Micae Phạm Văn Năng 11/8/1977 20/6/2013 Chánh xứ Thiện Giáo  
  Vinh Sơn Nguyễn Tốt Nghiệp       Thánh Mẫu 0127 294 6793
  Giuse Vũ Thế Nghinh 25/01/1971 8/12/2007 Chánh xứ Quần Cống 0936 403 982
  Vinc Nguyễn Tốt Nghiệp 1939 1976 Chánh xứ Thánh Mẫu  
  Jos Phạm Ngọc Oanh   2007 Chánh xứ Tân B́nh - Cổ Ra 0985 318 505
  Jos Phạm Ngọc Oanh 1941 1963   Giám đốc CNV 0912 785 774
  Jos Phạm Minh Phan 15/07/1973 2005 Chánh xứ Ngưỡng Nhân 0912 369 229
  Augustinô Trần Ngọc Phan       Định Hải 0989 379 431
  Jos Trần Văn Phán   2007 Chánh xứ B́nh Hải 0915 428 714
  Giuse Phan Văn Phong  21/03/1968 8/12/2007 Chánh xứ Kính Danh 0917 515 052
  Gioan Nguyễn Tri Phương 22/01/1963   Chánh xứ Đồng Tâm 0903 742 768
  Giuse Vũ Văn Phương 1966 26/11/2015 Phó xứ Sa Châu  
  Jos Lại Văn Phú 04/11/1965 2007 Chánh xứ  Cốc Thành 20/4/2012 - 0979 617 594
  Giuse Đinh Công Phúc 12/04/1973   Chánh xứ Phương Chính 0988 299 682
  Jos Nguyễn Văn Quang 1973 1999      
  Giuse Phạm Văn Quang 1982 8/6/2018 Phó xứ Kiên Lao  
  Giuse Phạm Văn Quyết 14/06/1971 8/12/2007 Phó xứ Giáp Năm
Phú Văn
0916 112 557
  Vinc Lại Văn Quynh 20/04/1965 2005 Chánh xứ Đại Đê 0983 154 962
  Giuse Nguyễn Văn Quynh     Du học Rôma  
  Giuse Phạm Văn Quư   1/9/2016      
  Pet Vũ Ngô Quư 02/01/1938 1963   Nghỉ hưu 01678 496 290
  Giuse Trần Ngọc Sơn 06/08/1977 04/09/2014 Chánh xứ Lạc Hồng  
   JB Trần Ngọc Sơn   2007   Tp. HCM 0908 202 743
  Jos Lê Văn Sở   2007 Chánh xứ Thánh Mẫu 0949 581 069
  Phanxicô Trần Văn Sỹ 20/04/1969   Chánh xứ Lác Môn  
  Dom Trần Đức Tâm 15/11/1939 1963   Nghỉ hưu Gx Xuân Hóa
  Jos Lê Thành Tâm 1970 2003 Chánh xứ Tương Nam 0915 569 317
  Vinhsơn Nguyễn Hữu Tạn 1977 8/6/2018 Phó xứ Đại Đồng  
  Giuse Vũ Tiến Tặng     Du học Pháp  
  Giuse Mai Xuân Thanh 1976 02/05/2009 Chánh xứ Kiên Chính 0167 271 7072
  Giuse Phạm Văn  Thanh   1/9/2016      
  Jos Trần Văn Thái   2007 Chánh xứ Minh Đường 0946 401 315
  Jos Đinh Quang Thành 06/05/1977 2009 Chánh xứ  Ninh Mỹ 0983 273 635
  Jos Phạm Khắc Thẩm 1940 1963 Chánh xứ Tân Phường 0350 3879 544
  Vinhsơn Nguyễn Văn Thắng, 1985 3/12/2019      
  Jos Trần Văn Thắng 01/02/1967 2007 Chánh xứ Lạc Thiện  0946 219 082
  Giuse Vũ Thanh Thảo     Chánh xứ Trà Lũ 0945 086 808
  Jos Phạm Xuân Thi 16/10/1940 1978 Chánh xứ Phương Lạc 0945 467 440
  Giuse Lê Văn Thiên   2012 Chánh xứ Trực Chính 18/4/2012 -0915 358 726
  Tom Vũ Đức Thiên 22/08/1950 2001 Chánh xứ Thánh Thể 0982 873 539
  Dom Nguyễn Văn Thiện   2005     0989 328 130
  Jos Nguyễn Văn Thiện   1999 Chánh xứ Thanh Thủy 0919 412 054
  Giuse Trần Văn Thiết 21/03/1978   Chánh xứ Đồng Nghĩa 0947 156 266
  Pet Lương Đức Thiệu 1966 1999 Chánh xứ Xuân Thủy 0913 505 682
  Giuse Nguyễn Văn Thịnh   1/9/2016 Phí xứ Phú Nhai  
  Jos Vũ Phú Thịnh   2005   Philippines  
  Dom Đoàn Quang Thỏa 17/10/1960 1996 Chánh xứ Hà Cát 0912 040 106
  Vinc Đinh Minh Thỏa   2005   Pháp  
  Gioan Phạm Đức Thuỵ CRM     Phụ tá Trung Thành  
  Phaolô Nguyễn Văn Thuyên   2012 Phó xứ Đồng Liêu
Đồng Nghĩa
Đồng Nhân
Đặc trách Đồng Nghĩa
  Giuse Đinh Viết Thục       Hoa Kỳ  
  Đaminh Nguyễn Đ́nh Thục   31/5/2016 Phó xứ Phong Lâm  
  Dom Bùi Trung Thực 1969 1999 Chánh xứ Cát Xuyên 0912 035 939
  Jos Đỗ Văn Thực 01/01/1972 2007 Chánh xứ Ninh Cường 0912 216 405 -  0975 212 324
  Jos Nguyễn Văn Thưởng 03/03/1965 1996 Chánh xứ Phú Hóa 0989 663 460
  Fx Trịnh Xuân Thủy 12/8/1976 2009 Chánh xứ Phúc Điền 0169 644 4302
  Phaolô Nguyễn Văn Thuyên 20/04/1978   Chánh xứ An Lăng 0949 909 135
  Dom Phạm Ngọc Tiên 02/02/1942 1963 Chánh xứ Xuân Hoá 0913 290 868
  Phaolô Đinh Quang Tiến 05/09/1967 1996 Chánh xứ Thánh Danh 0976 089 458
  Jos Phạm Đức Tiến 22/11/1966 1999 Chánh xứ Tân Lư 0944 414 027
  Đa Minh Nguyễn Kim Tiến 05/12/1942   Chánh xứ   ??
  Mic Trần Minh Tiến 15/12/1939 1976   Kiên Lao 0163 270 7499
  Jos Ngô Văn Tiện 17/01/1944 1976 Chánh xứ Giáp Nam 0923 277 279
  Dom Phạm Kim Tiền 29/12/1944 1985  Chánh xứ Tùng Nh́ 0912 968 208
  Jos Trần Văn Tiển 28/02/1964 2007 Chánh xứ Trang Hậu 18/4/2012
  Giuse Nguyễn Trọng Tính 07/07/1974 8/12/2007 Chánh xứ Hưng Nghĩa 0912 305 292
  Vinh Sơn Nguyễn Văn Tính  27/05/1971   Chánh xứ Tân Bồi 0984 435 150
  Giuse Đoàn Văn Tỉnh 12/04/1974   Chánh xứ Văn Lư 0978 499 366
  Giuse Trần Thiện Tĩnh 13/11/1968     Rôma  
  Giuse Phạm Văn Toan 26/02/1974 8/12/2007 Chánh xứ Triệu Thông 0914 627 552
  Vinc Nguyễn Văn Toan   2007      
  Jos Nguyễn Văn Toanh 17/04/1968 1999 Chánh xứ An Bài 0914 481 943
  Giuse Đào Văn Toàn 05/01/1980 04/09/2014      
  Giuse Trần Văn Toàn 1977 26/11/2015 Chánh xứ Hoành Nhị  
  ĐaMinh Trần Ngọc Toản 06/01/1976   Chánh xứ Nam Trực 0946 281 588
  Jos Hoàng Minh Tới 14/09/1966 1996 Chánh xứ Nam Phương
Trung Ḥa
0976 385 833
  Pet Trịnh Đ́nh Trang 1939 1963   Xuân Hoá  0350 3795 328
  Tôma Trần Mạnh Trí 1983 1/9/2016 Phó xứ Sa Châu  
  Jos Trần Minh Trí 13/10/1967 29/06/2008 Chánh xứ Ḥa Định 0912 825 498
  Giuse Phan Trung Triệu 31/12/1950 8/12/2007 Phó xứ Liên Thủy 0948 149 272
  Jos Đỗ Hữu Trọng 12/05/1974 2005 Chánh xứ Phú Thọ 0915 920 044
  Đa Minh Phạm Kim Trọng     Chánh xứ Tích Tín  
  Vinc Nguyễn Văn Trung 29/4/1977   Chánh xứ  Lục Phương 0948 373 794
  Giuse Hoàng Văn Trường 1981 8/6/2018 Phó xứ Lạc Đạo  
  Jos Hoàng Văn Tuấn 01/05/1966 2007 Chánh xứ Bách Tính 0915 206 630
  Jos Phạm Đức Tuấn 02/10/1962 1996 Chánh xứ Xuân Dương
Tân Châu
0912 480 093
  Giuse Vũ Minh Tuấn 29/09/1966   Chánh xứ Nam Đường 0918 731 736
  Mic Nguyễn Văn Tương   1999      
  Micae Phạm Văn Tương 25/12/1970   Chánh xứ Phạm Pháo
Cồn Vẻ
0976 748 733
  Gioakim Nguyễn Văn Tường 01/01/1966 2001  Chánh xứ Báo Đáp 0916 153 775
  Đaminh Trần Văn Tường(Tiến) 05/02/1976 04/09/2014 Phó xứ Liên Phú  
  Vinc Nguyễn Văn Tứ 20/2/1978 2003 (?) Chánh xứ Giáo Lạc 01693990036
  Jos Phạm Văn Tứ     Chánh xứ Nghĩa Dục 0912 518 991
  Giuse Vũ Ngọc Tứ 07/07/1976     Kiên Lao 0946 641 976
  Gioan Baotixita Ngô Văn Tùng 1983 3.12.2019      
  Vinc Vũ Thanh Tùng 15/6/1975 2009 Chánh xứ Hưng Nhượng  
  Vinc Vũ Thanh Tùng 15/6/1975 2009 Chánh xứ Hưng Nhượng  
  Vinc Trần Thiện Túy 09/01/1963 2007 Chánh xứ Lục Thủy 0976 682 193
  Giuse Nguyễn Ngọc Tuyên 19/09/1970   Chánh xứ Đồng Liêu  
  Jos Vũ Ngọc Tuyên   2007      
  Giuse Bùi Văn Tuyền     Chánh xứ Hải Điền  
  Đaminh Đặng Xuân Tuynh 1981 8/6/2018      
  Jos Bùi VănTuyền 03/06/1976 2007 Chánh xứ Phúc Hải 0945 920 373
  JB Mai Quang Tuyến 11/08/1971  2007 Chánh xứ Ân Phú
Phú Giáo
0914 532 296
  Jos Trần Quang Tuyến 19/12/1933 1985 Chánh xứ Duyên Thọ 18/4/2012 - 0987 529 847
  Giuse Trần Quốc Tuyến 13/06/1970   Chánh xứ Kiên Lao 0123 486 8070
  Dom Nguyễn Văn Vàng 30/01/1960 2001 Chánh xứ Quần Phương 0915 300 711
  Jak Nguyễn Hữu Văn 12/02/1973 1999   Philippines  
  Vinh sơn Trần Đức Văn 24/04/1982 04/09/2014 Chánh xứ An Đạo  
  Dom Trần Đ́nh Vận 07/11/1970 1999 Chánh xứ Ngoại Đồng 0912 005 101
  Jos Đinh Văn Viện 17/12/1970 2007 Chánh xứ Hai Giáp 0983 947 365
  Dom Ngô Văn Viễn 22/02/1947 1976 Chánh xứ Liên Thủy 0917 395 752
  Jos Phạm Quang Vinh 05/01/1953 1978 Chánh xứ Phú Nhai 0988 831 697
  JB Trần Văn Vinh 15/06/1977 8/12/2007 Chánh xứ Phú Thọ 0945 601 977
  GB. Vũ Văn Vĩnh 21/02/1976 2012 Chánh xứ Đồng Quỹ
Giáp Nghĩa
0984 009 240
  Hoàng Quốc Vương 02/06/1977 19/03/2012 Chánh xứ Quần Vinh
Phúc Đông
0973 247 277
             
  Dom Trần Ngọc Tuất 30/10/1938 1963     0350 3755 511
             
             
  Giuse Trần Văn Biên 1986 24/10/2020      
  Gioan Tô Văn Dũng 1986 24/10/2020      
  Đaminh Nguyễn Văn Đạt 1983 24/10/2020      
  Giuse Vũ Văn Đ́nh 1982 24/10/2020      
  Đaminh Vũ Văn Hiệp 1984 24/10/2020      
  Gioan Baotixita Vũ Văn Khắc 1989 24/10/2020      
  Đaminh Nguyễn Văn Lăm 1985 24/10/2020      
  Giuse Hoàng Văn Lợi 1986 24/10/2020      
  Giuse Phạm Văn Phi 1986 24/10/2020      
  Giuse Vũ Văn Phong 1984 24/10/2020      
  Vinhsơn Ngô Văn Quyến 1981 24/10/2020      
  Giuse Nguyễn Văn Quỳnh 1985 24/10/2020      
  Đaminh Lương Văn Thuyên, 1987 24/10/2020      
  Laurensô Đặng Xuân Tiến 1980 24/10/2020      
  Đaminh Nguyễn Văn Tuấn 1987 24/10/2020      
  Phêrô Vũ Ngọc Tuyến 1980 24/10/2020      
             
             
             

Thuyên chuyển Linh Mục (9/3/2017)

Danh sách các cha chuyển xứ tháng 12-2015

http://denthanhdaidong.com/tin-tuc/tin-giao-phan-tong-giao-phan/danh-sach-cac-linh-muc-trong-giao-phan-bui-chu-nam-2012.html

http://www.namlang.info/2012/04/danh-sach-cac-cha-chuyen-xu-thang-4-nam.html

 

< Trang Web đang được xây dựng >

< Mọi thông tin đóng góp xin gởi về GiaoxuGiaohoVietNam@Yahoo.com >