Giáo phận Bùi Chu

Danh sách Giáo Xứ Giáo Họ Giáo phận Bùi Chu


Danh sách Linh Mục


Ṭa Giám Mục


Bản đồ vị tríwww      Giáo xứ Giáo họ Việt Nam   Website Bùi Chu

 

 

Giáo Hạt

Giáo xứ & Giáo họ

Địa chỉ   Tel

   

Ṭa Giám Mục Bùi Chu

Xă Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

  tgmbc@hn.vnn.vn
           

Chánh Ṭa Bùi Chu

Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định

   

   

Báo Đáp

Bách Tính

Nam Hồng, Nam Trực, Nam Định

   

 

Báo Đáp

Hồng Quang, Nam Trực, Nam Định

   
        Gh Ban Miêu      
        Gh Đức Mẹ xóm 1 - Xă Hồng Quang - huyện Nam Trực - Nam Định

Đức Mẹ Mân Côi

 
        Gh Gia Đông  

Thánh Tô Ma

 
        Gh Gioan Tông Đồ Xóm 6 Xă Hồng Quang - huyện Nam Trực - Nam Định

Thánh Gioan Tông Đồ

 
        Gh Giuse  

Thánh cả Giuse

 
        Gh Long Cù Xă Nam Dương- Nam Trực- Nam Định

 

 
        Gh Kinh Danh  

Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa

 
        Gh Kitô Vua xóm 7 Xă Hồng Quang - huyện Nam Trực - Nam Định    
        Gh Phú Gia  

Đức Mẹ Mân Côi

 
        Gh Phú Ḥa xă Gia Ḥa, tổng Thi Liệu, huyện Nam Chân, Phủ Xuân Tràng, tỉnh Nam Định.

Trái Tim Chúa Giêsu (1/6)

 
        Gh Phú Lâm xóm Mộng giáo, xă Hồng Quang, Nam Trực, Nam Định

Thánh Micae (29/9)

 
        Gh Thánh Đa Minh xóm 8 Xă Hồng Quang - huyện Nam Trực - Nam Định

Thánh Đa Minh

 
        Gh Thánh Phêrô xóm 4 - xă Hồng Quang - Huyện Nam Trực - Nam Định

Thánh Phê Rô (29/6)

 
        Gh Thánh Tử Đạo  

Thánh Tử Đạo Việt Nam (15/11/)

 
        Gh Thự xóm Thự, xă Hồng Quang, Nam Trực, Nam Định

Thánh Mathêu

 

Cổ Ra

Nam Hùng, Nam Trực, Nam Định

Đức Mẹ Mân Côi (7/10)

 
        Gh Cầu Chanh Thôn Cầu Chanh, Nam Hùng, Nam Trực, Nam Định

Thánh Gio-An  (24/06)

 
        Gh Cổ Ra Hạ Thôn thượng, Nam Cường,Nam Trực, Nam Định

Chúa Thánh Thể (1/6)

 
        Gh Ngưu Tŕ Thôn Ngưu Tŕ, Nam Cường, Nam Trực, Nam Định

Thánh Thô-Ma tiến sĩ (28/1)

 
        Gh Rộc Tiền Thôn Rộc Tiền, Hồng Quang, Nam Trực, Nam Định

Thánh Phê-rô (29/6)

 

Dương A

Nam Thắng, Nam Trực, Nam Định

Thánh Gioakim

 

Hồng Quang

Hồng Quang, Nam Trực, Nam Định

Thánh Vinh Sơn

 

Hưng Nhượng

Nam Lợi, Nam Trực, Nam Định

Thánh Vinh Sơn

 
        Gh Vĩnh Hạ      

Khoái Đồng

127 đường Lê Hồng Phong, Nam Định

   

Lă Điền

Điền Xá, Nam Trực, Nam Định

Đức Mẹ Mân Côi  

Nam Dương

Nam Dương, Nam Trực, Nam Định

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời  
        Gh Chiền      
        Gh Long Cù      

Phong Lộc

Nam Phong, Nam Trực, Nam Định

Thánh Martino  

Tân B́nh (Cổ Ra)

Nam Hùng, Nam Trực, Nam Định

Đức Mẹ Mân Côi (7/10)  

Trực Chính

Nam Giang, Nam Trực, Nam Định

   

    Gh Giuse 

   

    Gh Kinh Lũng

Kinh Lũng, tt. Nam Giang, Nam Trực, Nam Định,

   

    Gh Phanxico

   

    Gh Văn Chàng

   

   
  Bùi Chu Bùi Chu Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định    

Cát Xuyên

Xuân Thành, Xuân Trường, Nam Định

Đức Mẹ Dâng Con  
    Hạc Châu Xuân Châu, Xuân Trường, Nam Định    

Kiên Lao

Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định

   
        Gh Cầu Cụ Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định    
        Gh Đức Bà      
        Gh Ngọc Tỉnh Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định    
        Gh Phanxicô T/T Xuân Trường, Nam Định    
        Gh Phaolô Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định    
        Gh Phê Rô      
        Gh Vinh Sơn      

Liên Thượng

Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định

   

Liên Thủy

Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định

   
        Gh Hạ Linh      

    Gh Trung Lễ

Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định

   

          Ḍng Đức Mẹ Thăm Viếng

   

Lục Thủy

Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định

   

Ngọc Tiên

Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định

   
        Gh Phú Yên Thôn Phú Yên, xă Xuân Hồng- Xuân Trường-Nam Định    

Thánh Danh

Xuân Tiến- Xuân Trường- Nam Định

   

Thánh Mẫu

Thọ Nghiệp- Xuân Trường- Nam Định

   

Thủy Nhai

Xuân Thủy, Xuân Trường, Nam Định

   
        Gh Do An Xuân Thượng, Xuân Trường, Nam Định    
        Gh Hiển Linh      

Trung Linh

Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định

   

    Gh Phú An

   

Xuân Dương

Xuân Ḥa, Xuân Trường, Nam Định

Thánh Giuse  
           

Đại Đồng

Đại Đồng

Giao Lạc, Giao Thủy, Nam Định

   
        Gh Chúa Kitô      
        Gh Giáo Pḥng Giao Lạc, Giao Thuỷ, Nam Định    
    Ấp Lũ Giao An, Giao Thuỷ, Nam Định    

Định Hải

Hồng Thuận, Giao Thủy, Nam Định

   
    Giao Thủy      
        Gh Lạc Xuân Giao Lạc, Giao Thủy, Nam Định    
    Giáo Pḥng Giao Lạc, Giao Thủy, Nam Định    
    Hà Cát Hồng Thuận, Giao Thủy, Nam Định    
        Gh Phú Giáo Giao Thanh, Giao Thủy, Nam Định    

Hoành Đông

Giao Thiện, Giao Thủy, Nam Định

   
        Gh Đông Minh      
        Gh Hoành Tam      
        Gh Phú Ninh Xă Giao Thiện, Huyện Giao Thủy, Nam Định Đức Bà Truyền Tin  
    Lạc Nam Giao Lạc, Giao Thủy, Nam Định    
    Minh Đường Giao Thanh, Giao Thủy, Nam Định    
        Gh Minh Tân Xóm Thanh Long Xă Giao Thanh huyện Giao Thủy    
    Phú Hương Giao Lạc, Giao Thủy, Nam Định    

Phú Ninh

Giao Xuân, Giao Thủy, Nam Định

   

Phú Thọ

Giao Thiện, Giao Thủy, Nam Định

   
         Gh Sa Bắc Giao Thanh, Giao Thủy, Nam Định    

     Gh Sa Nam

Giao Thiện, Giao Thủy, Nam Định

   

     Gh Giao Thiện

Giao Thiện, Giao Thủy, Nam Định

   

Thanh Thủy

Giao Thiện, Giao Thủy, Nam Định

   
        Gh Chứng Nhân Giao An, Giao Thủy, Nam Định    

Thiện Giáo

Giao Hương, Giao Thủy, Nam Định

   
        Gh Thanh Nhang xă Giao Hương, huyện Giao Thủy, Nam Định Thánh Gioan Baotixita  

Thuận Thành

Hồng Thuận, Giao Thủy, Nam Định

   
        Gh Lạc Bắc Hồng Thuận, Giao Thủy, Nam Định    
        Gh Lạc Ngoại xóm 4 xã Hồng Thuận, Giao Thủy, Nam Định    
        Gh Lạc Nội xóm 4 - xã Hồng Thuận - Giao Thủy, Nam Định    
    Trà Lũ Giao Lạc, Giao Thủy, Nam Định    
           

Kiên Chính

Kiên Chính

Hải Chính, Hải hậu, Nam Định

   

Hải Điền

Hải Tây, Hải Hậu, Nam Định

   
    Hải Nam Hải Nam, Hải Hậu, Nam Định    

Ḥa Định

Hải Lư, Hải Hậu, Nam Định

   
    Liên Phú (*) Hải Tây, Hải Hậu, Nam Định    

   Gh Tây Cát

Hải Đông, Hải Hậu, Nam Định

   

Long Châu

Hải Ḥa, Hải Hậu, Nam Định

   

Phú Hóa

Thịnh Long- Hải Hậu- Nam Định

   

Phương Chính

Hải Triều, Hải Hậu, Nam Định

   

Quế Phương

Hải Tây, Hải Hậu, Nam Định

   
    Tang Điền Hải Chính, Hải Hậu, Nam Định    
    Tân An Xóm Tây Cát -Hải Lư- Hải Hậu -Nam Định Thánh Nữ Maria Mađalêna  

Thịnh Long

Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định

   
    Trung Châu Hải Ḥa, Hải Hậu, Nam Định    

Trung Phương

Hải Tây, Hải Hậu, Nam Định

   

Văn Lư

Hải Lư, Hải Hậu, Nam Định

   

Xuân Đài

Hải Ḥa, Hải Hậu, Nam Định

   

    Gh Xuân Hà

   

    Gh Xuân Hải

   

    Gh Xuân Tân

   

    Gh Xuân Trung

   

Xuân Hà

Hải Đông, Hải Hậu, Nam Định

   
    Xương Điền Hải Lư, Hải Hậu, Nam Định    

   

    Gh Cồn Vẽ

Xóm 2A, Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

   

    Gh Phương Đê

Xóm 3, Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định

   

    Gh Đức Mẹ Vô Nhiễm

Hải Hậu, Hải Chính, Nam Định

   

    Gh Mát Thêu (Mát Thêu)

Hải Hậu, Hải Chính, Nam Định

   

   
  Lạc Đạo Âm Sa Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Nam Định Thánh Phao-lô trở lại  (25/1)  

 

B́nh Hải

Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Nam Định

   

    Gh Bắc Dục

   

    Gh Giáo Dục

   

    Gh Hải Dục

   

    Gh Quần Hào

   

    Gh Trung Chính

   
    Đài Môn Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Nam Định    

    Gh Thuận Hậu

   

Đồng Liêu

Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng, Nam Định

   
        Gh Đồng Lợi      

Đồng Nghĩa

Nghĩa Hồng, Nghĩa Hưng, Nam Định

   
        Gh Phương Chính      
        Gh Thuận Môn.      

Đồng Nhân

Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng, Nam Định

   

Đồng Quỹ

Nghĩa Hồng, Nghĩa Hưng, Nam Định

   

Đồng Tâm

Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng, Nam Định

Thánh Giuse Thợ (01/05).  

Giang Liêu

Nghĩa Sơn- Nghĩa Hưng- Nam Định

Thánh Teerrexa  
    Giáp Nghĩa Nghĩa Hồng, Nghĩa Hưng, Nam Định    

Giáp Phú

Nghĩa Hồng, Nghĩa Hưng, Nam Định

   

Lạc Đạo

Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng, Nam Định

   
        Gh Nhà Xứ (5 dâu      
        Gh Antôn      
        Gh Đồng Ninh      
        Gh Mẹ Sinh Nhật      
        Gh Têrêsa      
        Gh Vinhsơn      

Lạc Hồng

Nghĩa Phong, Nghĩa Hưng, Nam Định

   

Liêu Ngan

Nghĩa Sơn - Nghĩa Hưng -Nam Định

Thánh Giá Thất 03503 871 861
        Gh Hàn   Thánh Gioan Baotixita  
        Gh Liên Liêu   Đức Mẹ Fatima  

Nam Phú

Nghĩa Hồng, Nghĩa Hưng, Nam Định

Quần Lạc

Nghĩa Phong, Nghĩa Hưng, Nam Định

   
        Gh Lạc Đồng      
        Gh Lạc Thành      
        Gh Lạc Thiện      
        Gh Lạc Thổ      
        Gh Lạc Trung  xóm 7 xă Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng Nam Định Đức Mẹ Sầu Bi  
        Gh Thành An      

Tân Bơn

Nghĩa Sơn, Nghĩa Hưng, Nam Định

Thánh Giuse (19/3)  

Thuần Hậu

 Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng , Nam Định

Thánh Phêrô Tông đồ (29/6)  
           

Liễu Đề

Chương Nghĩa

Hoàng Nam, Nghĩa Hưng, Nam Định

   

Cốc Thành

Nghĩa Đồng, Nghĩa Hưng, Nam Định

   
       Gh Triều Nhân      
    Đại Đê Nghĩa Sơn, Nghĩa Hưng, Nam Định    
    Hà Dương Nghĩa Châu, Nghĩa Hưng, Nam Định    

Liễu Đề

Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định

Đức Mẹ Mân Côi  
        Gh An Thọ thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định Thánh Giuse thợ  
        Gh Cát Điền   Thánh Phanxicô  
        Gh Cống B́nh   Thánh Gioan Baotixita  
        Gh Cống Đá      
        Gh Đại Tám Thị trấn Liễu Đề, Huyện Nghĩa Hưng Đức Mẹ Sầu Bi  
        Gh Đông Thượng   Thánh Phaolô  
        Gh Giáp Giáo thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định Thánh An-tôn Padova  
        Gh Liêu Hải xă Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định Gioan Kim và Anna  
        Gh Nam Phúc   Thánh Gia  
        Gh Nhân Thọ thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định Thánh Vinh Sơn  
        Gh Phúc Thọ xă Trực Thuận-huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định Thánh Tô-ma Aquino  
   

    Gh Thượng Kỳ

  Đức Mẹ Vô Nhiễm  

Lư Nghĩa  (*)

Nghĩa Châu, Nghĩa Hưng, Nam Định

   

Nam Trực

Nam Tiến, Nam Trực, Nam Định

   
    Ngoại Đông Nam Thái, Nam Trực, Nam Định    
        Gh Hùng Mỹ      

Quần Liêu

Nghĩa Sơn, Nghĩa Hưng, Nam Định

   

Quỹ Đê

Trực Mỹ, Trực Ninh, Nam Định

   

Quỹ Ngoại

Trực Mỹ, Trực Ninh, Nam Định

   

     Gh Nam Cường

 

   

     Gh Nam Ngoại

 

   

     Gh Sa Ngoại

 

   

     Gh Sa Trung

 

   

Thạch Bi

Nam Thái, Nam Trực, Nam Định

Đức Maria Hồn Xác Lên Trời  
        Gh Đại Đồng Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Định Thánh Laurenxo phó tế  
        Gh Phù Ngọc Nam Thái, Nam Trực, Nam Định Thánh Micae  
           
    Ḍng Đa Minh Nghĩa Hưng - Tt Liễu Đề.  Nam Định    
           

Ninh Cường

An Đạo

Hải An, Hải Hậu, Nam Định

   

An Nghĩa

Hải An, Hải Hậu, Nam Định

   

Đông B́nh

Trực Phú, Trực Ninh, Nam Định

   
    Lác Môn Trực Hùng, Trực Ninh, Nam Định    
        Gh Tân Thành      

Ninh Cường

Trực Phú, Trực Ninh, Nam Định

   
        Gh Tích Thuận      

Tân Châu

Trực Hùng, Trực Ninh, Nam Định

   

Tân Cường

Trực Phú, Trực Ninh, Nam Định

   

Tân Lư

Trực Hùng, Trực Ninh, Nam Định

   

Tân Phường

Trực Hùng, Trực Ninh, Nam Định

   
    Tây Đường Trực Phú, Trực Ninh, Nam Định    

Tích Tín

Trực Đại, Trực Ninh, Nam Định

   

   

    Gh Dâu Nam

Trực Hùng, Trực Ninh, Nam Định

   
        Gh Antôn Tiến Sĩ Trực Hùng, Trực Ninh, Nam Định    
           
           

Phú Nhai

An Phú

Xuân Đài, Xuân Trường, Nam Định

   
        Gh An Phú Nội      
        Gh Lẵng Lăng      

Cát Phú

Xuân Phú, Xuân Trường, Nam Định

   
        Gh Truyền Tin      

Kính Danh

Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định

   

Lạc Thành

Xuân Phú, Xuân Trường, Nam Định

   
    Nam Điền Xuân Vinh, Xuân Trường, Nam Định    
    Nghiệp Thổ (Giáo Xứ Mẹ Thiên Chúa) Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam Định    

Phú Nhai

Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định

   
        Gh Bắc Tỉnh   Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa  
        Gh Đức Bà      
        Gh Thánh Giuse   Thánh Giuse  
        Gh Thánh Tâm   Trái Tim Chúa Giesu  
        Gh Thất Sự      
        Gh Thôn Đông   Trái Tim Chúa Giesu  
    Phù Sa Xuân Phú, Xuân Trường, Nam Định    

Quần Cống

Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam Định

Đức Maria Rosa l  
        Gh Đa Phúc  Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam Định Tổng Lănh Thiên Thần Micae  
        Gh Nghiệp Đạt      

Thánh Thể

Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam Định

   
        Gh Trại Đông      
    Vạn Lộc Xuân Phong, Xuân Trường, Nam Định    
           

Quần Phương

Cồn Vẽ

Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định

  0350.3778.767

 

Giáp Nam

Hải Phương, Hải Hậu, Nam Định

  0350.3778.767

Hai Giáp

Hải Anh, Hải Hậu, Nam Định

   

Hải Nhuận

Hải Lộc, Hải Hậu, Nam Định

Chúa Kitô Vua  
        Gh Hà Quang   Trái Tim cực sạch Đức Mẹ  
        Gh Nam Cường   Thánh Micael  
        Gh Tam Quang   Thánh Giuse & Thánh Gioan  
        Gh Trùng Quang   Thánh An tôn  
        Gh Xuân Quang (Trái Tim)   Tthánh tâm Chúa Giêsu  

Hưng Nghĩa

Hải Hưng, Hải Hậu, Nam Định

   
        Gh An Na Hải Hưng, Hải Hậu, Nam Định    

Kim Thành

Hải Vân- Hải Hậu- Nam Định

   
    Nam Đường Hải Đường, Hải Hậu, Nam Định Đức Mẹ Mân Côi  
    Nam Ḥa Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định    
        Gh An Ḥa      
        Gh Phêrô      

Phạm Pháo

Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định

   
        Gh Phương Minh óm 7A, Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định    

Phạm Rị

Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định

   
    Phú Hải Hải Phúc, Hải Hậu, Nam Định    

Quần Phương

Yên Định, Hải Hậu, Nam Định

   
        Gh An Lộc      
        Gh Đất Vượt Xóm 1,Hải Phương, Hải Hậu, Nam Định    
        Gh Đông Cường Khu 6, Yên Định, Hải Hậu, Nam Định    
        Gh Đông Biên Đông Biên, Yên Định, Hải Hậu, Nam Định    
        Gh Giáp Nội      
        Gh Nam Biên      
        Gh Sang Tỵ      

Tân Bồi 

Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định

   
    Trại Đáy Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định    

Triệu Thông

Hải Bắc, Hải Hậu, Nam Định

   
        Gh Triệu Phong      
        Gh Phương Đức Tây Tiến, Hải Hưng, Hải Hậu, Nam Định    
    Trung Thành Hải Vân, Hải Hậu, Nam Định    
        Gh An Tôn Hải Vân- Hải Hậu- Nam Định    
        Gh ???? Hải Vân- Hải Hậu- Nam Định    
    Tùng Nh́ X.Trực Thắng- H.Trực Ninh- T.Nam Định    

Xuân Dục

Xuân Ninh, Xuân Trường, Nam Định

   
           

Quỹ Nhất

Ân Phú

Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định

   
        Gh Phú Hội      

Chí Thiện

Nghĩa Thành, Nghĩa Hưng

   
        Gh Liên Thành xă Nghĩa Hùng, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định    
        Gh Tây Thành Tây Thành, xă Nghĩa Thành, Nghĩa Hưng, Nam Định    
        Gh Trung Thiện xă Nghĩa Hùng, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định    
        Gh Văn Lâm xă Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định    
        Gh Văn Lư      
        Đức Mẹ Bảy Sự      

Giáo Lạc

Nghĩa Tân, Nghĩa Hưng, Nam Định

   
        Gh Nam Thôn Nghĩa Tân, Nghĩa Hưng, Nam Định    
        Gh Thái Ḥa Nghĩa Tân, Nghĩa Hưng, Nam Định    
        Gh Thiên Lạc      
    Lạc Thiện Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng, Nam Định    

Nghĩa Dục

Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định

   
    Ngọc Lâm Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định    

Ninh Hải

Nghĩa Thắng, Nghĩa Hưng, Nam Định

        Gh Tây Cường      
    Phú Giáo Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định    

Phúc Điền

Nam Điền, Nghĩa Hưng, Nam Định

   
       Gh Phúc An      
       Gh Phúc Lạc      
       Gh Phúc Thiện      
    Phúc Đông TT Đông B́nh, Nghĩa Hưng, Nam Định    

Phương Lạc

Nghĩa B́nh, Nghĩa Hưng, Nam Định

   

Quần Vinh

Nghĩa thắng, Nghĩa Hưng, Nam Định

   
        Gh Ngọc Cục   Thánh Đa Minh  
    Quỹ Nhất Nghĩa Ḥa, Nghĩa Hưng, Nam Định    
        Gh Chi Tây      
    Rạng Đông TT Rạng Đông, Nghĩa Hưng, Nam Định    
    Tây Thành Nghĩa Thành, Nghĩa Hưng, Nam Định    
    Thượng Trại Nghĩa Hùng, Nghĩa Hưng, Nam Định    

Văn Giáo

Nghĩa Hùng, Nghĩa Hưng, Nam Định

   
        Gh Phú Thiện      
        Gh Thánh Tâm xă Nghĩa Hải - Nghĩa Hưng - Nam Định    

Vinh Phú

Nghĩa Lợi, Nghĩa Hưng, Nam Định

   
        Gh Nam Hưng      
        Gh Ngọc Ninh Nghĩa Lợi, Nghĩa Hưng, Nam Định    
           

Thức Hóa

Du Hiếu

Giao Thịnh, Giao Thủy, Nam Định

   
    Diêm Điền B́nh Ḥa, Giao Thủy, Nam Định    
    Duyên Thọ Giao Nhân, Giao Thủy, Nam Định    
        Gh Duyên Thọ Tân      

Hoành Nhị

Giao Hà, Giao Thủy, Nam Định

   
    Mộc Đức Giao Thịnh, Giao Thủy, Nam Định    

Ngưỡng Nhân

Giao Nhân, Giao Thủy, Nam Định

   
        Gh Hoành Sơn Hoành Sơn, Giao Thủy, Nam Định    
        Gh Khắc Nhất      
        Gh Lạc Nông      
        Gh Tân Khẩn      
        Gh Tân Khai      

Phong Lâm

Giao Phong, Giao Thủy, Nam Định

   
        Gh Antôn      
        Gh Liên Tŕ      
        Gh Phao Lô Giao Phong, Giao Thủy, Nam Định    
    Phú Vinh Hải Thiện, Giao Xuân, Giao Thủy, Nam Định    
    Quất Lâm Giao Lâm, Giao Thủy, Nam Định Đức Mẹ Lên Trời  
        Gh Minh Đường   Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức  
        Gh Thánh Phêrô   Thánh Phêrô  
        Gh Thất Sự   Đức Mẹ Sầu Bi  
        Gh Thánh Giuse   Thánh Giuse  
        Gh Thánh Gia Lâm Linh, Giao Thịnh, Giao Thuỷ, Nam Định Thánh Gia Thất  

Sa Châu

Giao Châu, Giao Thủy, Nam Định

   
        Gh Tiên Chưởng      

Thức Hóa

Giao Thịnh, Giao Thủy, Nam Định

   

    Gh Địch Giaá

   

    Gh Giao Long

   
        Gh Hê Rô Giao Thịnh, Giao Thủy, Nam Định    
        Gh Phaolô      
        Gh Thiết Khóa Giao Thịnh, Giao Thuỷ, Nam Định    
           
  Tương Nam Tương Nam Nam Thanh, Nam Trực, Nam Định    
        Gh Antôn      
        Gh Liên Tỉnh      
        Gh Thượng Lao      

    Gh Xối Thượng

Nam Thanh- Nam Trực- Nam Định

   
    An Lăng Trực Chính, Trực Ninh, Nam Định    
    Lă Điền Điền Xá- Nam Trực- Nam Định    

Nam Hưng

Nam Lợi, Nam Trực, Nam Định

   

Nam Lạng

Trực Tuấn, Trực Ninh, Nam Định

   
         Gh Lịch Đông      
         Gh Ngọc Đông      
         Gh Tân Long      
         Gh Trại Giá      
         Gh Văn Lăng Ngoại  thôn Văn Giáo, xă Trực Tuấn, Trực Ninh, Nam Định Micael  
         Gh Văn Lăng Nội      

Phong Lộc

Nam Phong, Nam Trực, Nam Định

   

Phú An

Cát Thành, Trực Ninh, Nam Định

   

Trang Hậu

Nam Hải, Nam Trực, Nam Định

   

Trung Lao

Trung Đông, Trực Ninh, Nam Định

   
         Gh Giuse      
         Gh Phê Rô      
         Gh Vinh Sơn      
         Gh Xối Đông Đông Thượng, Trung Đông, Trực Ninh, Nam Dinh    
           

Tứ Trùng

An Bài

Thị trấn Cồn, Hải Hậu, Nam Định

   
        Gh Trái Tim Chúa      

An Cư

Hải Tân, Hải Hậu, Nam Định

   
    Giáp Năm Hải Ninh, Hải Hậu, Nam Định    

Lục Phương

Hải Cường, Hải Hậu, Nam Định

Thánh Phanxicô Xaviê  
        Gh Nhà xứ      
        Gh Bắc Phương   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp  
        Gh Đông Phương   Tổng Lănh Thiên Thần Raphael  
        Gh Tây Phương   Thánh Simon Tông Đồ  

Nam Phương

Hải Sơn, Hải Hậu, Nam Định

   

Ninh Mỹ

Hải Giang, Hải Hậu, Nam Định

   

Ninh Sa

Hải Giang, Hải Hậu, Nam Định

   
    Phú Văn Hải Ninh, Hải Hậu, Nam Định    

Phúc Hải

Hải Phong, Hải Hậu, Nam Định

   
        Gh An Phú      
    Trung Ḥa Hải Đường, Hải Hậu, Nam Định    

Trùng Phương

Hải Đường, Hải Hậu, Nam Định

   

Tư Khẩn

Hải Châu, Hải Hậu, Nam Định

   
    Tứ Trùng Hải Tân, Hải Hậu, Nam Định    
    Xuân Chính Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định    

Xuân Hóa

Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định

   
        Gh Xuân Phong      

Xuân Thủy

Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định

   
           
        Gh Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời      
           

Cô nhi Viện Thánh An

Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định

   

   

 

   

Nhân Nhượng

   

   

 
  Các nhà thờ đền thánh trong giáo phận Bùi Chu:

- Nhà thờ Chính Ṭa Bùi Chu: Nhà thờ được xây dựng từ thời Đức cha Wenceslao Onate Thuận (1884), chiều dài 78m, rộng 22m, cao 15m. Trải qua hơn 100 năm, ngôi nhà thờ này vẫn đứng vững với những cột gỗ lim và những đường nét hoa văn, thật xứng đáng là nhà thờ mẹ của các nhà thờ trong giáo phận.

- Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai: với diện tích 2,160m2, dài 80m, rộng 27m, cao 30m, tháp cao 44m, được xây theo lối kiến trúc Gothic thật nguy nga tráng lệ. Đây là biểu tượng ḷng yêu mến Đức Mẹ của con cái Bùi Chu. Đền thánh Phú Nhai được Đức Thánh Cha Tôn phong lên tiểu Vương Cung Thánh Đường năm 2008 với tước hiệu Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Phú Nhai.

- Đền Các Thánh Tử Đạo Quần Phương: dành kính các thánh tử đạo nói chung và cách riêng các thánh tử đạo quê hương Bùi Chu. Đền Thánh dài 60m. rộng 21m, cánh 37m, cao 18m, tháp 34m. Đền Thánh như là một lời hứa âm thầm của con cháu Bùi Chu rằng: sẽ cương quyết tiếp bước cha ông, sống đức tin, làm chứng cho Tin Mừng giữa ḍng đời.

- Đền thánh Ninh Cường: nằm trên mảnh đất phù sa mầu mỡ cạnh bờ sông Ninh Cơ, nơi đây vinh dự được đón vị truyền giáo Inikhu theo Khâm Định Việt Sử đă ghi. Năm 1998, Đức cha Giuse Maria Vũ Duy Nhất đă xức dầu thánh hiến và nâng lên Đền Thánh để cảm tạ và ghi ơn Đức Mẹ Mân Côi đă phù trợ giáo phận được b́nh an trải qua những ngày sóng gió băo táp.

- Đền thánh Kiên Lao: Được Đức cha Giuse Maria Vũ Duy Nhất xức dầu hiến thánh nâng lên Đền Thánh năm 1997. Đền thánh Kiên Lao dành riêng để kính Thánh Gia Thất. Đền thánh Kiên Lao có chiều dài 75m, rộng 26m, chiều cao 28m và tháp chuông cao 46m.

- Đền thánh Sa Châu: Được Đức cha Giuse Vũ Duy Nhất xức dầu hiến thánh nâng lên Đền Thánh năm 1997 với tước hiệu Đền Thánh Giuse Thợ Sa Châu, cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh này vào ngày kính thánh Giuse thợ hàng năm.

- Đền thánh Báo Đáp: Được Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm xức dầu hiến thánh nâng lên Đền Thánh năm 2009 với tước hiệu Đền Thánh Thánh Thể Báo Đáp dành riêng để kính Ḿnh Máu Thánh Chúa Ki-Tô hàng năm.

- Đền thánh Phương Chính: Được Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm xức dầu hiến thánh nâng lên Đền Thánh năm 2009. Đền thánh Phương Chính được tôn phong với tước hiệu Đền thánh Phaolô- Phêrô. Lễ kính trọng thể 29/06 hàng năm.

- Đền thánh Trung Lao: Được sự đồng thuận của hàng giáo sĩ trong giáo phận Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm xức dầu thánh hiến nhà thờ Trung Lao lên bậc Đền Thánh năm 2010 với tước hiệu Đền thánh Mẹ Thiên Chúa Trung Lao.

- Đền thánh Liễu Đề: Được sự đồng thuận của hàng giáo sĩ trong giáo phận Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm xức dầu tôn phong nhà thờ Liễu Đề lên bậc Đền Thánh năm 2010 với tước hiệu Đền thánh Ḷng Thương Xót Chúa Liễu Đề.

- Đền thánh Đại Đồng: Được sự đồng thuận của hàng giáo sĩ trong giáo phận Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm xức dầu thánh hiến nhà thờ Đại Đồng lên bậc Đền Thánh năm 2010 với tước hiệu Đền thánh Trái Tim Chúa Giêsu Đại Đồng. Thánh lễ trọng thể được cử hành tại đền thánh này vào ngày lễ trái tim chúa giêsu hàng năm.

- Đền thánh Thức Hóa: Được sự đồng thuận của hàng giáo sĩ trong giáo phận Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm xức dầu thánh hiến nhà thờ Thức Hóa lên bậc Đền Thánh năm 2010 với tước hiệu Đền thánh Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Thức Hóa.

- Đền thánh Hưng Nghĩa: Được sự đồng thuận của hàng giáo sĩ trong giáo phận Đức Cha giáo phận Giuse Hoàng Văn Tiệm đă tôn phong và xức dầu thánh hiến nhà thờ giáo xứ Hưng Nghĩa lên bậc Đền thánh trong giáo phận năm 2010 với tước hiệu Đền thánh Thánh Tâm Chúa Giêsu Hưng Nghĩa. Thánh lễ trọng thể được cử hành tại Đền thánh này vào ngày Chúa Nhật sau lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu hàng năm. Nhà thờ đền thánh được xây dựng theo lối kiến trúc gothic thật nguy nga tráng lệ. Đền thánh dài 70m, rộng 24m, cao 23m, tháp chuông cao 57m.

 

 

Nguồn : VIETNAMESE MISSIONARIES IN ASIA  -  Photos