Giáo phận Bùi Chu

Nhà thờ Giáo xứ Liên Thủy

 

Nhà thờ Giáo xứ Liên Thủy
Giáo hạt Bùi Chu

 

Địa chỉ : Thôn Liên Thủy - Xă Xuân Ngọc - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định  ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Đaminh Ngô Văn Viễn
Phó xứ     : Linh mục Giuse Phan Trung Triệu

Tel

03503751897

E-mail

 
Website http://vn.360plus.yahoo.com/giaoxulienthuy
FB

Năm thành lập

 

Bổn mạng

 

Số giáo dân

1770

Giờ lễ

Chúa nhật     :

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :   Giáo họ Trung Lễ, Giáo họ Hạ Linh

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* Giáo xứ Liên Thủy giă hoa (26/5/2018)

* Liên Thủy: 44 thiếu nhi chịu phép Thêm Sức (27/9/2015)
* Thánh lễ khai mạc tuần chầu Gx. Liên Thủy (5/9/2015)
* Thiếu nhi Liên Thuỷ rước lễ lần đầu (7/6/2015)
* Gx Liên Thuỷ khai mạc tháng Hoa kính Mẹ (3/5/2015)
* Lễ giỗ ĐGM Dom. Lê Hữu Cung tại Gx Liên Thủy (12/3/2015)
* Giáo xứ Liên Thủy mừng Lễ Giáng Sinh 2010

 

Lược sử Giáo xứ Liên Thủy

1. Vị trí địa lư

Giáo xứ Liên Thủy – Giáo Phận Bùi Chu, thuộc địa bàn xă Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

2. Lịch sử h́nh thành

Giáo xứ Liên Thủy vốn là xứ đạo lâu đời dưới sự coi sóc của Ḍng Tên, rồi sau mới về Ḍng Đaminh. Trung Linh khi trước cũng thuộc về xứ Liên Thủy, cho nên quen gọi là “Ngũ Xă”. Thuở xưa, giáo xứ Liên Thủy có tên gọi là “Lục Thủy Hạ”.

Vào khoảng năm 1670 (thời Đức Cha Thập), nhờ sự giúp đỡ của các thừa sai, giáo dân đă cùng nhau góp công, góp của để xây dựng nhà thờ và giáo xứ Liên Thủy được thành lập từ đây. Trước đó, Liên Thủy là giáo họ trực thuộc giáo xứ Lục Thủy.

Năm 1719, cha chính Hi (P.Pedro de Sancta Teresa) Ḍng Âu Tinh đă lập ḍng ở Liên Thủy. Tới năm 1736, Ṭa giám mục Giáo phận Đông được đặt tại giáo xứ Liên Thủy.

Năm 1736, Liên Thủy được chọn làm địa điểm họp Công đồng Bắc Hà lần II (24/06/1736).

Năm 1916, “Sử kư Địa Phận Trung” ghi nhận giáo xứ Liên Thủy có số nhân danh là: 3.554 người, và chia ra làm 5 giáo họ: Giáo họ Nhà xứ Liên Thủy, giáo họ Trung Lễ, giáo họ Hạ Linh, giáo họ Liên Thượng và giáo họ Phú An. Giáo xứ lúc này có 3 sở Ḍng Đaminh và 3 sở Ḍng Thánh Giá. Cả 6 sở ḍng có số chị em là 136 người. Số ông bà Ḍng Ba Đaminh trong giáo xứ được 212 người.

Năm 1951, giáo xứ Liên Thủy chỉ c̣n 4 giáo họ là: Giáo họ Nhà xứ Liên Thủy, giáo họ Trung Lễ, giáo họ Hạ Linh và giáo họ Liên Thượng.

Năm 1954, do biến cố “Bắc di cư vào Nam” nên số tín hữu của Liên Thủy đă giảm tới 80%.

Năm 2009, Cha xứ Vinhsơn Đinh Minh Thỏa đệ tŕnh Đức Cố Giám mục Giuse Hoàng Văn Tiệm cho giáo họ Liên Thượng xin lên xứ và đă được Đức cha chấp thuận. Ngày 08/03/2016, Đức Giám mục Tôma Vũ Đ́nh Hiệu đă bổ nhiệm Cha Giáo Giuse Nguyễn Văn Chân về làm cha xứ Liên Thượng. Tuy nhiên, giáo xứ vẫn chưa có sắc thành lập xứ. Năm 2018, giáo xứ Liên Thượng có số nhân danh là 1.080 người.

Từ ngày 08/03/2016, giáo xứ Liên Thủy c̣n 3 giáo họ là: Giáo họ Nhà xứ Liên Thủy, giáo họ Trung Lễ và giáo họ Hạ Linh. Năm 2018, số nhân danh giáo xứ Liên Thủy là 2003 người.

3. Nhà thờ

* Nhà thờ đầu tiên của giáo xứ Liên Thủy được xây dựng tại “khu Hạ” (Ḍng Trinh Vương hiện nay) với tước hiệu “Kính Danh”. Sau này, nhà thờ gỗ xây dựng tại “khu Trung” năm 1896; trung tu năm 1996; dài 45 mét, rộng 17 mét, cao 14 mét.

* Nhà thờ gỗ, giáo họ Trung Lễ xây dựng năm 1906; trùng tu năm 2006; dài 40 mét, rộng 15 mét, cao 12 mét.

* Nhà thờ gỗ, giáo họ Hạ Linh xây dựng năm 1909; trùng tu năm 1999; dài 36 mét, rộng 11 mét, cao 10 mét.

* Nhà thờ gỗ, giáo xứ Liên Thượng xây dựng năm 1907; trùng tu năm 2001; dài 37 mét, rộng 13 mét, cao 10 mét.

4. Các Hiển Thánh Tử Đạo, được phúc Tử Đạo

* Cha Mátthêu Đậu và Cha Phanxicô Tế (Tây Ban Nha – phục vụ giáo xứ) tử đạo ngày 22/01/1745.

* Cha Vinhsơn Phạm Hiếu Liêm (Thôn Đông, Phú Nhai - Cha xứ Liên Thủy) tử đạo ngày 07/11/1773.

* Thầy giảng Phanxicô Đỗ Văn Chiểu (Trung Lễ ) tử đạo ngày 26/06/1838.

* Quân nhân Augustinô Phạm Viết Huy (Hạ Linh) tử đạo ngày 13/06/1839.

* Nông dân Lôrensô Phạm Viết Ngôn (Liên Thượng) tử đạo ngày 22/05/1862.

5. Các anh hùng tử đạo: Toàn giáo xứ có tất cả 86 vị

* Giáo họ Nhà xứ Liên Thủy (34 vị):

Giuse Chấn, Gioan Độ, Gioan Đoàn, Đaminh Diệu, Gioan Ḥa, Đaminh Ḥa, Giuse Hữu, Giuse Hiến, Giuse Hoán, Phêrô Huấn, Gioan Hạnh, Đaminh Lăn, Đaminh Lượng, Đaminh Nhật, Giuse Nghi, Phêrô Nguyên, Đaminh Mậu, Giuse Minh, Giuse Phương, Đaminh Quyền, Đaminh Tuế, Đaminh Tri, Giuse Tuấn, Đaminh Thể, Giuse Thức, Đaminh Thoan, Đaminh Thuận, Phêrô Tuyên, Đaminh Trinh, Đaminh Ứng, Giuse Vạn, Gioan Viên, 2 vị khuyết danh.

* Giáo xứ Liên Thượng (29 vị):

Giuse Tuấn, Phêrô Tín, Vinhsơn Viễn, Giuse Duyên, Giuse Hào, Gioan B. Lục, Giuse Tuyên, Đaminh Hiển, Giuse Đạt, Đaminh Kiên, Giuse Cừ, Giuse Chúc, Giuse Huấn, Giuse Trù, Giuse Chẩm, Phêrô Hậu, Giuse V́, Giuse Thành, Đaminh Trưởng, Đaminh Can, Giuse Hữu, Giuse Thạc, Giuse Phan, Giuse Hàn, Giuse Tráng, Phaolô Vũ, Giuse Áng, Giuse Đẩu, Đaminh Súy.

* Giáo Họ Hạ Linh (16 vị):

Đaminh Phú, Giuse Trí, Gioan Tính, Đaminh Đoán, Phêrô Tự, Phêrô Th́n, Gioan Thái, Phêrô Quỳnh, Đaminh Công, Phêrô Thự, Gioan Hán, Đaminh Sĩ, Đaminh Nhân, Phêrô Từ, Đaminh Dự, Đaminh Tá.

* Giáo họ Trung Lễ (7 vị):

Phêrô Báu, Phêrô Trực, Tôma Trấn, Giuse Tiếp, Giuse Khoa, Phêrô B́nh, Giuse Khanh.

5. Các cha xứ đă phục vụ giáo xứ (1719 – 2018)


 
Stt Quư Danh Năm Stt Quư Danh Năm
1 Cha Chính          Hi    1719  35 Cha                              Hiếu  
2 Cha Chính         Đông 1720 36 Cha                              Lộc  
3 Cha                    Khâm   37 Cha                              Tuấn  
4 Cha Chính         Tam   38 Cha                              Tú  
5 Cha Chính         Hoan   39 Cha                              Giản  
6 Cha Chính         Chiêu   40 Cha                              Bảo  
7 Cha Chính         Hiển   41 Cha                              Chất  
8 Cha Chính         Trung   42 Cha Chính                   Phúc  
9 Cha Chính         Giu   43 Cha                              Huy  
10 Cha                    An   44 Cha                              Thứ  
11 Cha Chính        Xuyên (Phân sáp) 45 Cha                              Khoa  
12 Cha Tràng         Hiển   46 Cha                              Huyên  
13 C.Thánh Vic.Phạm Hữu  Liêm 1759 - 1773 47 Cha                              Thừa  
14 Cha                   Năng   48 C. B.Trên. Dom. Trần Đ́nh Thủ  
15 Cha                   Văn   49 Cha Vinhsơn                Từ 1954
16 Cha                   Luật   50 Cha                               Điềm  
17 Cha                   Thanh   51 Cha Chính Gs. Phạm Năng Tĩnh 1960
18 Cha                   Từ   52 Cha GĐCV.Mic. Lương Huy Hân  
19 Cha                  Hương (Sau phân sáp) 53 Cha Dom. Trần ngọc    Tuất  
20 Cha                   Vĩnh   54 Cha Pr. Vũ Ngọc          Quí  
21 Cha                   Báu   55 Cha Pr. Lê Hoàng        Thang  
22 Cha                   Viên   56 Cha Gs. Nguyễn Đức   Giang 1971
23 Cha                   Mẫn   57 Cha Gs. Phạm Thành    Lâm 1974
24 Cha                   Yến   58 Cha Chính Gs. Vũ Duy Nhất  
25 Cha                  Trương   59 Cha Tôma Phạm Chính Phương  
26 Cha Gioan        Trác 1907 60 Cha Phaolô Vũ Minh     Ḥa  
27 Cha Dom.         Quí 1908 61 Cha Gs. Nguyễn Đức     Dung  
28 Cha Dom.         Hiếu 1926 62 Cha Gs. Phạm Khắc       Thẩm  
29 Cha                   Hiến   63 Cha Gs. Phạm Ngọc       Oanh 1988
30 Cha                   Việt   64 Cha Fx. Phạm Hoan       Đạo 2004
31 Cha                   Trọng   65 Cha Vs. Đinh Quang      Thỏa 2006
32 Cha                   Khuê            66 Cha Pr. Đinh Quang       Trí 2010
33 Cha                   Mỹ   67 Cha Dom. Ngô Văn        Viễn 2014
34 Cha                   Khang        

 

6. Cơ cấu giáo xứ và các công tŕnh tiêu biểu

* Hội đồng Mục vụ giáo xứ:

Ban Thường vụ giáo xứ, Ban Thường vụ các giáo họ và các ban ngành đoàn thể: Gia trưởng, Bà mẹ, Giới trẻ, Thiếu nhi, Ban Giáo lư, Ban Tông đồ, Ban Thừa Tác viên, Huynh đoàn Giáo dân Đaminh, Huynh trưởng, Ơn gọi, Ca đoàn, Hội Con Đức Mẹ, Hội Tận hiến, Hội trống, Hội kèn, Lễ sinh...

* Các hội ḍng:

+ Ḍng Con Đức Mẹ Trinh Vương (Nhà Mẹ).

+ Ḍng Con Đức Mẹ Thăm Viếng (Nhà Mẹ).

+ Ḍng Mẹ Đấng Cứu Chuộc thành lập năm 1949, đă di cư vào Nam năm 1954.

* Các công tŕnh tiêu biểu:

+ Giáo họ Nhà xứ: Nhà Mục vụ, nhà Giáo lư, nhà Pḥng, Đài Đức Mẹ, Đài Thánh Giuse, Lễ Đài trên Lăng Mộ Tử Đạo.

+ Giáo họ Trung Lễ: Nhà Mục vụ, Đài Đức Mẹ, Đài Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu, Lăng Mộ Tử Đạo.

+ Giáo họ Hạ Linh: Nhà Mục vụ, Đài Đức Mẹ, Đài Thánh Augustinô Phạm Viết Huy, Lăng Mộ Tử Đạo.

+ Giáo xứ Liên Thượng: Nhà Mục vụ, Nhà Giáo lư, Đài Thánh Lôrensô Phạm Viêt Ngôn, Đồi Thánh Giuse, Hang Đá Đức Mẹ, Lễ Đài trên Lăng Mộ Tử Đạo.

Nguồn : Website GP Bùi Chu

............................

 

* Tham khảo : "Kế hoạch sửa chữa Nhà Thờ Giáo Xứ Liên Thủy "

Liên Thuỷ được thành lập năm 1719 Kỷ Hợi, thời Lê Dụ Tông thứ 15, dưới niên hiệu Vĩnh Thịnh 15, do Đức cha Santa Cruz Thập (1707-1721). Khi đó, giáo xứ có 4 họ lẻ với số giáo dân là 3554 người. Những năm 1916, có cha Đaminh Quư làm chánh xứ. Những năm 1951, có cha Đaminh Trần Đ́nh Thủ coi sóc. Khi đó, Liên Thuỷ c̣n 3 họ lẻ với số giáo dân là 2100 người. Tại Liên Thuỷ, cha Đaminh Trần Đinh Thủ đă lập Ḍng Đồng Công và nhà tế bần, tiền thân của Ḍng Mẹ Thăm Viếng. Trước năm 1954, cha bề trên Đaminh và nhà ḍng di cư vào Thủ Đức, Sài G̣n. Gần đây, giáo xứ Liên Thuỷ có các linh mục coi sóc: Giuse Phạm Ngọc Oanh, nguyên quản hạt, cha Phanxicô Phạm Hoan Đạo, nguyên tổng đại diện, cha Giuse Nguyễn Đức Giang, tổng đại diện, cha Vinh Sơn Đinh Minh Thoả.

Liên Thuỷ trước kia là Lục Thuỷ hạ. Đọc tiểu sử cha thánh Fx. Tế và Mt. Đậu người ta nhận ra điều đó v́ các Ngài đă đến đây giảng đạo và bị bắt.

Hiện nay có các ḍng tu đang toạ lạc tại đây. Đó là Ḍng Trinh Vương với số người là 168, Ḍng Thăm Viếng với số người là 82 và Ḍng Mân Côi Liên Thượng với số người là 12.

Có một thời TGM đặt tại đây và đă từng có lễ đầu ḍng thời Đức cha thánh An năm 1854. Giáo dân đến tham dự có tới 20 ngàn người.

< Hiện nay nhà thờ Giáo xứ Liên Thủy đă bị xuống cấp trầm trọng, Cha Xứ và Ban Hành Giáo cùng Giáo dân giáo xứ đồng tâm sửa lại nhà thờ cho đẹp và khang trang hơn, tôn tạo và ǵn giữ ngôi Thánh Đường mà tiền nhân đă để lại: Giáo xứ rất cần sự giúp đỡ vật chất từ những người nhiệt tâm! >

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ với Cha chính Xứ: Phêrô Đinh Quang Trí,
Điện thoại: 03503751897, Di động: 0913409660
Địa chỉ: Nhà xứ Liên Thủy, Thôn Liên Thủy - Xă Xuân Ngọc - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định - Việt Nam.

.................................

Liên Thuỷ khai mạc tháng Hoa kính Mẹ

Thánh lễ khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ đă được cử hành lúc 19 g05 Chúa Nhật, ngày 03 tháng 05 năm 2015 tại thánh đường Đức Mẹ Mân Côi giáo xứ Liên Thuỷ.

Trước lễ, vào lúc 18g00, các đội dâng hoa và các hội đoàn trong giáo xứ đă quy tụ về thánh đường để chuẩn bị dâng hoa kính Đức Mẹ. Sau khi nguyện kinh, buổi dâng hoa được bắt đầu. Mở đầu là đội hoa giáo xứ Liên Thượng, tiếp đến là giáo họ Hạ Linh, giáo họ Trung Lễ và cuối cùng là đội hoa của nhà xứ Liên Thủy. Những điệu múa nhịp nhàng, uyển chuyển ḥa cùng những lời ca tiếng hát của mọi người ngân vang trong ngôi thánh đường cổ kính, tựa những đóa hoa xinh tươi chân thành mà đoàn con Liên Thủy dâng lên Đức Maria rất thánh, Mẹ Chúa Trời, trong câu hát “AVEMARIA, AVEMARIA”.

 

Sau khi dâng hoa, quư Cha, quư ḍng, quư chức Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các đội hoa cùng đông đảo bà con giáo dân cung nghinh Đức Mẹ xung quanh nhà thờ cách trang trọng và tôn nghiêm.

Chủ sự Thánh lễ là Cha chánh xứ Đaminh Ngô Văn Viễn, đồng tế với Ngài c̣n có Cha cố Giuse Phan Trung Triệu và Cha giáo Giuse Vũ Đ́nh Lâm. Mở đầu Thánh Lễ, Cha Đaminh hướng cộng đoàn lên Chúa Kitô Phục Sinh và Mẹ Maria, đồng thời nêu lên mục đích cũng như ư nghĩa tháng hoa kính Đức Mẹ.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha giáo Giuse nhấn mạnh đến sự liên kết giữa các tín hữu với Thiên Chúa tựa như cành nho gắn liền với thân nho: “Đức Giêsu Phục sinh như cây nho, các kitô hữu là cành. Cây và cành có cùng một sự sống, cùng một ḍng nhựa. Sự sống từ cây, làm cho cành sinh trái”. Ngài c̣n kêu mời mỗi tín hữu hăy luôn luôn ở lại trong t́nh yêu của Chúa v́ lời Chúa Giêsu phán: "Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái". Ngài cũng nói về tầm quan trọng của Đức Maria đối với công cuộc cứu độ loài người.

Thánh Lễ kết thúc vào lúc 20g05, sau đó cộng đoàn cùng quư Cha ra viếng đài Đức Mẹ tại phía nam nhà thờ, mọi người ra về trong vui tươi và an b́nh.

Tác giả bài viết: Truyền thông giáo xứ Liên Thuỷ

Nguồn : Website GP Bùi Chu

 

 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Liên Thuỷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nguồn : http://svbuichu.com

 

[Trở về đầu trang ]