Giáo phận Bùi Chu

Nhà thờ Giáo xứ Nam Hưng

 

Nhà thờ Giáo xứ Nam Hưng
Giáo hạt Tương Nam

 

Địa chỉ :      xă Nam Lợi- Nam Trực- Nam Định   ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Đa Minh Trần Văn Hành (17/12/2015)

Tel

 

E-mail

 

Năm thành lập

 

Bổn Mạng

 

Số giáo dân

 

Giờ lễ

Chúa nhật     : 

Ngày thường : 

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

 

Lược sử Giáo xứ Nam Hưng

Nam Hưng được thành lập vào khoảng năm 1806 thời Đức cha thánh Y, khi ngài đi kinh lư các xứ Trung Lao, Tương Nam và Bách Tính ngài đă châu phê sổ công hàm giáo xứ Bách Tính và kư sắc thành lập họ Nam Hưng thuộc xứ Bách Tính. Nam Hưng cùng dải đất với Trung Lao và Trang Hậu, trong thời kỳ cấm đạo Nam Hưng đóng góp cho giáo hội 26 vị anh hùng tử đạo.

Nam Hưng là một trong ba xứ tách ra từ giáo xứ Bách Tính là Tương Nam năm 1901, Hưng Nhượng năm 1925

Năm 1920. Đức cha Định xét thấy nhu cầu mục vụ của giáo hữu ngày càng gia tăng, Ngài tách các họ Nam Hưng, Duyên Hưng và Thượng Trang để thành lập xứ mới lấy tên gọi là giáo xứ Nam Hưng.

Bổn mạng họ nhà xứ : thánh Giuse công nhân, họ Thượng Trang: Mẹ Thiên Chúa, họ Duyên Hưng: thánh Phê-rô.

Nhà thớ xứ xây dựng năm 1901, năm 2001 giáo xứ đă kỷ niệm 100 năm xây dựng thánh đường, nhà thờ dài 45m, rộng 15m, cao 18m.Nhân danh trong giáo xứ khoảng 1300.

các linh mục đă từng phục vụ giáo xứ:

Cha Jak Nguyễn Đức Hinh
Cha Pet Phạm Văn Cử
Cha Jos Lê Ngọc Hoàn
Cha Jak Nguyễn Văn Tường
Cha Jos Vũ Duy Hưng

Nam Hưng c̣n là nguyên quán của các linh mục: Jos Phạm Ngọc Hùng, Jos Lê Ngọc Hoàn(chánh xứ Lạc Thành hạt Phú Nhai), cha Jos Lê Thành Tâm (chánh xứ Ngưỡng Nhân- Hạt Đại Đồng) và 2 sơ ḍng Đaminh và Mến Thánh Giá.

Sau gần 50 năm giáo xứ không có linh mục ở thường xuyên th́ ngày 20-7-2007 Đức cha Hoàng Văn Tiệm đă kư bài sai bổ nhiêm tân linh mục Jos Vũ Duy Hưng nguyên quán tại giáo xứ Tây Đường hạt Quần Phương, làm linh mục chánh xứ giáo xứ Nam Hưng. Thánh lễ nhận xứ do cha Dom Nguyễn Văn Vàng, quản hạt Tương Nam chủ sự cùng với quư linh mục trong giáo hạt.Từ khi về nhận xứ cho tới nay đời sống đạo đức và xă hội được đẩy mạnh, thăng tiến về mọi mặt, nay trở lại giáo xứ Nam Hưng đă có nhiều khởi sắc hơn, nhà thờ được tu sửa, nhà giáo lư, trung tâm mục vụ, đài đức mẹ, đài thánh Giuse khang trang đẹp đẽ.Xin tạ ơn Chúa.

 

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Nam Hưng

* Nguồn : Trang Web SVCG Bùi Chu