Giáo Phận Bùi Chu

Giáo Xứ Báo Đáp

Báo Đáp: Kiệu Thánh Thể trong Mùa Chay

Chúa nhật ngày 6/3/2016 Giáo xứ Đền Thánh Thánh Thể Báo Đáp long trọng cung nghinh Ḿnh Thánh dịp đầu tháng 3 và trong mùa Chay của Năm Thánh Ḷng Thương Xót.

Sau Thánh lễ Chúa nhật diễn ra lúc 18g, Cha xứ cùng đông đảo giáo dân cung nghinh Chúa Giêsu Thánh Thể. Sự kiện trở nên có ư nghĩa hơn khi Hội Thánh theo sáng kiến và lời mời gọi của Đức Thánh Cha vừa trải qua 24g với Chúa, thu được nhiều ơn ích thiêng liêng.

Suy tôn Bí tích T́nh yêu là cơ hội để mỗi người lắng đọng tâm hồn, thờ lậy Chúa Giêsu, qua đó cảm nghiệm được sâu xa t́nh yêu và ḷng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người, từ đó có quyết tâm trở về với Chúa qua Bí tích Giao ḥa. Đặc biệt là trong dịp mùa Chay, như lời Đức Thánh Cha kêu gọi toàn thể Hội Thánh liên lỷ chiêm ngưỡng mầu nhiệm của Ḷng Thương Xót - suối nguồn tươi vui, tĩnh lặng và b́nh an, là điều kiện để mỗi người lănh nhận ơn cứu độ nơi Đức Giêsu.

Giáo xứ Báo Đáp với danh xưng Đền Thánh Thánh Thể nơi thay mặt Giáo phận chầu Chúa mỗi ngày v́ thế, sau các Thánh lễ sáng, Cha xứ đặt Thánh Thể cho giáo dân chầu Chúa và vào mỗi Chúa nhật đầu tháng, Giáo xứ tổ chức cung nghinh Thánh Thể cách long trọng.

Những cử hành này thực sự có ư nghĩa và cần được duy tŕ đều đặn hầu kéo ơn Chúa xuống cho mỗi người và từng người, cho Giáo xứ, Giáo phận và cho cả nhân loại.

Tác giả bài viết: Hoàng Đức

Nguồn : Website GP Bùi Chu

 

[Trở về đầu trang ]