Giáo Phận Bùi Chu

Nhà thờ Giáo Xứ Long Châu

 Tổng hợp video các Thánh lễ tạ ơn trong quá tŕnh xây dựng Thánh đường giáo xứ Long Châu

Công tŕnh Thánh đường được đặt viên đá đầu tiên vào năm 2008 cho đến nay đă trải qua bốn năm xây dựng và đang đi vào hoàn thiện các chi tiết cuối cùng. Để có được thành quả này, toàn thể giáo dân giáo xứ đă chung sức, chung ḷng để xây dựng thánh đường. Đồng thời, cũng nhận được sự giúp đỡ rất lớn về vật chất cũng như tinh thần của các quư ân nhân gần xa. Trong suốt quá tŕnh xây dựng Thánh đường, Giáo xứ đă tổ chức 3 thánh lễ tạ ơn (Đặt móng, Vuông tường, Thượng v́)

Lễ Đặt Viên Đá Thánh Đường Giáo xứ Long Châu Cồn Tṛn- Bùi Chu

phần 1

http://www.youtube.com/watch?v=v1zI-JKJYBo 

phần 2

http://www.youtube.com/watch?v=vZmCUymXKyA&feature=c4-overview-vl&list=PL40AA32E6469CB279 

phần 3

http://www.youtube.com/watch?v=P1JB4rJykZI&feature=c4-overview-vl&list=PL40AA32E6469CB279 

phần 4

http://www.youtube.com/watch?v=2Lc9CSoP7sw&feature=c4-overview-vl&list=PL40AA32E6469CB279 

phần 5

http://www.youtube.com/watch?v=6-ft6hXJlkw&feature=c4-overview-vl&list=PL40AA32E6469CB279 

phần 6

http://www.youtube.com/watch?v=zWlF8pn3beo&feature=c4-overview-vl&list=PL40AA32E6469CB279 

phần 7

http://www.youtube.com/watch?v=g2FEy91f30s&list=PL40AA32E6469CB279 

phần 8

http://www.youtube.com/watch?v=x3eRModKY1w&list=PL40AA32E6469CB279 

phần 9

http://www.youtube.com/watch?v=-gQHeMLSvhg&list=PL40AA32E6469CB279 

phần 10

http://www.youtube.com/watch?v=I_RYNcvtIcc&list=PL40AA32E6469CB279 

phần 11

http://www.youtube.com/watch?v=GsAWwibdwQA&list=PL40AA32E6469CB279 

phần 12

http://www.youtube.com/watch?v=q5AyxCzN1IA&list=PL40AA32E6469CB279&index=2 

 

Lễ Tạ ơn Vuông Tường Thánh Đường Giáo xứ Long Châu Cồn tṛn

phần 1

http://www.youtube.com/watch?v=-2pwg-VXNGA&feature=c4-overview&list=UUHBXD6z1FFYIscZ4DT7N2Ow 

phần 2

http://www.youtube.com/watch?v=SkqfT_A50E4&list=UUHBXD6z1FFYIscZ4DT7N2Ow 

phần 3

http://www.youtube.com/watch?v=oM-43bqdxKY&list=UUHBXD6z1FFYIscZ4DT7N2Ow 

phần 4

http://www.youtube.com/watch?v=Qov2rYDfkkg&list=UUHBXD6z1FFYIscZ4DT7N2Ow 

phần 5

http://www.youtube.com/watch?v=jWWZ-lieYIY&list=UUHBXD6z1FFYIscZ4DT7N2Ow 

 

Lễ Bỏ Long Cốt Thánh Đường Giáo xứ Long Châu Cồn tṛn

phần 1

http://www.youtube.com/watch?v=ePx7yv6SfUY&list=UUHBXD6z1FFYIscZ4DT7N2Ow 

phần 2

http://www.youtube.com/watch?v=D2gp1oMCWBE&list=UUHBXD6z1FFYIscZ4DT7N2Ow 

phần 3

http://www.youtube.com/watch?v=rkmSRcOCuD4&list=UUHBXD6z1FFYIscZ4DT7N2Ow 

Tác giả bài viết: Vũ Văn Chung

Nguồn tin: Youtube.com