Giáo phận Cần Thơ

Danh sách Linh mục Giáo phận Cần Thơ


Danh sách Giáo xứ


 


Ṭa Giám Mục


 


Bản đồ vị tríwww      Giáo xứ Giáo họ Việt Nam   Website GP Cần Thơ

  Tên Năm sinh Linh mục Chức vụ

Nhiệm sở

Địa chỉ liên lạc
             
  Simon Nguyễn Huỳnh Duy Anh 1984 2019 Phó xứ Vị Hưng  
  Giuse Nguyễn Ngọc Ánh 1949 1978 Chánh xứ Long Mỹ Đt: 071-151-0200
  Phanxicô Trần Cường Dũng Bá 1976 2004 Chánh xứ Ao Kho  
  Phêrô Nguyễn Minh Bân 1987 2019 Phó xứ Trà Cú  
  Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng 1980 2011 Chánh xứ Định Môn  
  Phêrô Trần Công Bằng 1983 3/6/2016 Phó xứ Thới Lai  
  Phaolô Vơ Văn Bé 1946 1974 Chánh xứ Tham Tướng Email: vovanbe@hcm.vnn.vn
  Albertô Lê Ngọc Bích 1959 1997 Chánh xứ Phụng Hiệp Email: lnbich07@yahoo.com
  Giuse Ngô Thanh Bính 1944 1972   Hưu Email: gsthanhbinh@gmail.com
  G.B. Nguyễn Thanh B́nh 1954 1994. Chánh xứ Bạc Liêu Email: gbbinh@gmail.com
  Matthêu Lê Ngọc Bửu 1950 1976   Ḍng CQP Email: mtlongphule@gmail.com 
  Phaolô Nguyễn Tấn Bửu 1985 2019 Phó xứ Vị Thanh  
  Carolo Nguyễn Trung Cang 1985 2019 Phó xứ Sóc Trăng  
  Phêrô Phạm Minh Các 1977 2007 Chánh xứ U Minh  
  Matthêu Nguyễn Văn Cảnh 1952 1991 Chánh xứ Rạch Tráng  
  Phêrô Nguyễn Thành Chất 1946 1977 Chánh xứ Trà Lồng  
  Anphongsô Phạm Ngọc Châu 1985 3/6/2016 Phó xứ Sóc Trăng  
  Matthêu Vơ Minh Châu 1954 1994 Chánh xứ Nhơn Mỹ  
  Phêrô Nguyễn Hữu Chiến 1983 2014   Vĩnh Phú  
  Phêrô Nguyễn Văn Chính 1929 1961     Qua đời
  Giuse Phạm Văn Chỉnh 1945 1973   ĐCV Caí Răng  Email:
  Anrê Lê Văn Chương 1959 1997 Chánh xứ Thới Lai E-mail lechuong97@gmail.com
  GB Phan Huy Chương, SDB.     Chánh xứ Tắc Vân E-mail : huychuongsdb@yahoo.co.uk
  Phaolô Trần Thanh Chương 1985 23/6/2017 Phó xứ Lộ 20  
  Gioakim Lê Thành Công 1967 2003 Chánh xứ Huyện Sử  
  Gs. Phạm Thành Công 1980 27/6/2014 Phó xứ Vĩnh Hiệp  
  G.B. Trương Thành Công 1954 1994. Chánh xứ Rạch Vọp Email: hopthuthoithanh@gmail.com
          Congcantho@Gmail.com
  Giuse Bùi Chí Cường 1971 2001   TTMV  
  Giuse Nguyễn Đức Cường 1938 1968 Chánh xứ   Email: gscuong38@gmail.com
  Giuse Nguyễn Hữu Cường 1943 1972   Hưu Email:
  Luca Nguyễn Hùng Cường 1967 2000 Chánh xứ Giuse - Bạc Liêu  
  Đa Minh Nguyễn Phú Cường 1976 2004 Chánh xứ Vĩnh Hậu  
  Fx.M Trương Ngọc Diệp     Quản nhiệm Họ Phêrô Ḍng Đ.Công
  Phêrô Trần Hoàng Diệu 1976 2005 Chánh xứ Vinh Phát  
  Gioan Trần Trọng Dung 1958 1994   TGM CT Email: trongdungct@yahoo.com 
  Pr. Trần Trung Dũng 1982 27/6/2014 Phó xứ Cà Mau  
  Giuse Nguyễn Anh Duy 1974 2007 Chánh xứ Khánh Hưng Email: nguyenanh_duy57@yahoo.com
  Đôminicô Nguyễn Quang Duy 1974 2007   Du học Rôma  
  Phêrô Lê Văn Dủ 1976 2011     Qua đời  ngày 24/9/2015
  Tôma Phước Dũng 1965 2002 Chánh xứ Ninh Sơn Email:
  Giuse Hoàng Minh Dương     Phó xứ Phụng Tường  
  Bênađô Nguyễn Tấn Đạt 1959 1996 Chánh xứ Kênh 3 Email: berdatnt@Gmail.com
  Antôn Nguyễn Văn Đầy 1953 1988 Chánh xứ Rạch G̣i  
  Phêrô Hồ Văn Đệ 1989 2019 Phó xứ Kinh Đức Bà  
  Micae Nguyễn Khắc Đệ 1959 1997 Chánh xứ Nàng Rền Email: myson1959@yahoo.com.vn
  Phêrô Trương Lê Đệ 1985 23/6/2017 Phó xứ Gia Rai  
  Dm. Phan Văn Để   27/6/2014 Phó xứ Trà Lồng  
  Phêrô Huỳnh Ngọc Điệp 1956 1995 Chánh xứ Trường Long  
  Giustinô Nguyễn Văn Điều 1967 2000 Chánh xứ Tân Thạnh Email: justdieu@gmail.com
  Emmanuel Nguyễn Thành Đô 1980 2009   Du học Roma  
  Giuse Vũ Đ́nh Đông 1980 23/6/2017 Phó xứ Tắc Sậy  
  Phêrô Huỳnh Công Đức 1977 3/6/2016 Phó xứ Bắc Hải  
  Emmanuel Nguyễn Văn Ghi 1956 1998 Chánh xứ Vĩnh Mỹ Email: emghi56@gmail.com
  Phêrô Đặng Minh Giang 1984 23/6/2017 Phó xứ Ô Môn  
  Phêrô Nguyễn Thanh Hà 1978 2004  Phó xứ Thái Hải Email: petthanhha@yahoo.com
  Phêrô Vũ Văn Hài 1972 2000 Chánh xứ Rạch Súc  
  Phêrô Trương Minh Hải 1975 2003 Chánh xứ Trung Hải  
  Phêrô Huỳnh Tấn Hảo 1979 2012 Chánh xứ Bôna  
  Giacôbê Nguyễn Thanh Hảo 1980 21/3/2012 Phó xứ Chánh Ṭa  
  Phêrô Huỳnh Phúc Hậu 1973 2004 Chánh xứ Ô Môn Email: huynhphuchau2004@yahoo.com
  Phanxicô Nguyễn Phước Hậu 1970 2001 Chánh xứ Giồng Nhăn  
  Giuse Nguyễn Xuân Hậu 1980 2010 Chánh xứ Ba Trinh  
  Giuse Lê Hiến 1938 1969   Nhà hưu dưỡng Email: giuselehien@yahoo.com
  Gs. Nguyễn Thành Hiến 1984 27/6/2014 Phó xứ Chánh Ṭa  
  Dm. Nguyễn Văn Hiếu 1983 27/6/2014 Chánh xứ Tôma  
  Giuse. Vũ Quốc Hiệp 1975 27/6/2014 Chánh xứ Tân Phú  
  Đa Minh Mai Thúc Ḥa 1943 1970   Nhà hưu  Email: hoamai2009@yahoo.com
  G.B. Nguyễn Tấn Ḥa 1964 1999 Chánh xứ Ba Rinh  
  Gioakim Tạ Văn Ḥa 1977 2011 Chánh xứ Thới B́nh  
  Giuse Vơ Văn Hoài 1971 2001 Chánh xứ Giá Rai Email: hoailinhmuc@yahoo.com
  G.B. Nguyễn Phước Hội 1947 1979 Chánh xứ Xuân Ḥa  
  Giuse Lê Đ́nh Hộ 1961 2000 Chánh xứ Thánh Tâm E-mail : josldh61@gmail.com
  Đa Minh Lê Văn Hội 1973 2004 Chánh xứ Ḥa Trung Email:
  Martinô Nguyễn Hoàng Hôn 1967 1998 Chánh xứ Rau Dừa  
  G.B. Nguyễn Việt Hồng 1973 2000 Chánh xứ Bến Bàu  
  Giuse Nguyễn Đ́nh Hùng 1968 2003 Chánh xứ Bảy Ngàn Email: ngdinhhung@gmail.com
  Antôn Nguyễn Phi Hùng 1969 2002 Chánh xứ An Thạnh  
  Philipphê Nguyễn Văn Hùng 1963 1997 Chánh xứ Thới Thạnh Email: hungrachvop@yahoo.com 
  Phêrô Nguyễn Chí Hùng 1975 2007 Chánh xứ Số 6 Lacua Email: chihungak@yahoo.com  - 0906 699 506
  Giuse Nguyễn Văn Hùng 1974 2007 Chánh xứ Trà Ban  
  Phêrô Lê Phước Hữu 1953 1994 Chánh xứ   Email: phuochuu53@gmail.com 
  Phêrô Nguyễn Đức Huy 1977 2007 Chánh xứ Tân Lập Email: pethuyk6@yahoo.com
  Đôminicô Nguyễn Tường Huy 1977 2007 Chánh xứ Khúc Tréo  
  Giuse Nguyễn Văn Huỳnh 1957 1997 Chánh xứ Fatima  
  Antôn Đặng Hữu Kha 1970 2003 Chánh xứ Lộ 20 Email:
  Timôthê Ngô Tấn Kha 1980 2011 Chánh xứ Kinh Lư  
  Giuse Nguyễn Hồng Khanh 1965 2007     Email: joshkhanh64@yahoo.com.vn 
  Phaolô Lê Trung Khánh     Phó xứ Ngan Rô  
  Phaolô Nguyễn Hoàng Khánh 1948 1989   Hưu  
  Giuse Nguyễn Quốc Khánh 1978 2007 Chánh xứ Vĩnh Lợi E-mail : joskhanh29@yahoo.com
  Giuse Nguyễn Văn Khảo 1954 1991 Chánh xứ Nam Hải  
  Giuse Nguyễn Thanh Khiết 1957 1994 Chánh xứ Caí Nhum Email: josthanhkhiet@gmail.com
  Phêrô Trương Minh Khoái 1975 2009 Phó xứ Fatima  
  Phêrô Nguyễn Văn Khuyến 1958 1997 Chánh xứ Vị Thanh Email:
  Giuse Nguyễn Văn Kiên 1978 2009 Chánh xứ Long Hà  
  Anrê Hồng Anh Kiệt 1970 2001 Chánh xứ   Email: andrehonganhkiet@gmail.com
  Matthêu Ngô Hữu Kỳ 1971 2007 Chánh xứ Chủ Chí Email: huukycvtq@yahoo.com
  Clêmentê Nguyễn Văn Lanh 1971 2003 Chánh xứ Sakeo  
  Benedict Phan Văn Lành 1981 27/6/2014 Phó xứ Chánh Ṭa  
  Phêrô Nguyễn Văn Lâm 1951 1994 Chánh xứ Từ Xá  
  Phêrô Nguyễn Thành Lập 1978 2011 Chánh xứ

Lương Thiện

 
  Giuse Nguyễn Công Lập 1957 1994   TGM CT Eamil:
  Gk. Nguyễn Xuân Lập 1980 27/6/2014 Phó xứ Tắc Sậy  
  Giuse Trịnh Minh Lễ 1939 1967 Hưu    
  Phêrô Nguyễn Hoàng Liêm 1971 2001 Chánh xứ Năm Căn hoangliem21@gmail.com
  Matthêu Trần Văn Liên 1948 1976 [ Hưu ]   Email:lientran48@gmail.com 
  Giuse Nguyễn Bá Long 1950 1978   DMTG Email:
  Clêmentê Nguyễn Tấn Lợi 1952 1991 Chánh xứ Chính ṭa Email: tanloi1952@gmail.com
  Giuse Nguyễn Văn Lợi 1957 1995 Chánh xứ Cái Chanh  
  Phêrô Lê Tấn Lợi 1970 2000   ĐCV Cái Răng  
  Phêrô Dương Minh Luân 1984 23/6/2017 Phó xứ Đại Hải  
  Phêrô Nguyễn Quang Mạng 1975 23/6/2017 Phó xứ Nàng Rền  
  Giuse Nguyễn Hoàng Minh 1976 2009 Chánh xứ Cái Tắc  
  Micae Nguyễn Khắc Minh 1977 6/2004 Chánh xứ Trà Ếch  
  Phêrô Nguyễn Văn Minh 1968 2000 Chánh xứ Ngă Năm Email: pherominhct@vnn.vn
  Tôma Hồ Thanh Minh 1972 2000 Chánh xứ Lương Ḥa Email:
  Martinô Nguyễn Lê Nhật Minh 1972 2004 Chánh xứ Vị Tín  
  Matthêu Đinh Ngọc Mừng 1949 1988 Chánh xứ Ḥa Thượng  
  Đa Minh Nguyễn Đức Mười 1950 1989 Chánh xứ An Hội Email: nguyenducmuoi@yahoo.com 
  Giuse Nguyễn Văn Nam 1947 1978   Tân Lộc Email: josnguyenvannambs@yahoo.com
  Giuse Thân Thành Nam 1976 2009 Chánh xứ Đường Láng  
  Antôn Trần Đ́nh Nam 1955, 2007   TTMV  
  Phaolô Vơ Văn Nam 1942 1973 Chánh xứ Đông Hải  
  Phêrô Tống Văn Năm 1937 1976 Chánh xứ Sóc Trăng Email: tongvannam@vnn.vn 
  Giuse Lê Ngọc Ngà 1972 2000 Chánh xứ Thới Ḥa  
  Phêrô Phạm Ngọc Ngân 1976 2004 Chánh xứ Ḥa Hinh  
  Giuse Đỗ Trung Nghĩa 1983 23/6/2017 Phó xứ Tân Lộc  
  Mat. Ngô Hữu Nghiệm 1982 27/6/2014 Chánh xứ Trường Thành  
  Denys Nguyễn Văn Những 1980 23/6/2017 Phó xứ Vị Tín  
  Đa Minh Châu Hoàng Ngọc 1955 2005 Chánh xứ Ḥa Thành Email:
  Phêrô Phan Văn Ngộ 1971 2002 Chánh xứ Đất Sét  
  Phêrô Huỳnh Văn Ngợi 1950 1989 Chánh xứ Micae Email:
  Micae Trần Đ́nh Nha 1950 1989 Chánh xứ Lương Hiệp E-mail : michaelnha02@yahoo.com 
  Clêmentê Đỗ Hoàng Nhân 1976 2005 Chánh xứ Chàng Ré  
  Giuse Nguyễn Văn Nhịp 1983 3/6/2016 Phó xứ Số 6 Lacua  
  Matthêu Hoàng Đ́nh Ninh 1946 1973 Chánh xứ B́nh Thủy Email: tammon2007@gmail.com 
  Giuse Nguyễn Vĩnh Phan 1975 2004 Chánh xứ Hậu Bối  
  Giuse Phạm Văn Phán 1937 1967   Nhà Hưu Dưỡng <phan1937@yahoo.com.vn>;
  Phaolô Lê Tấn Phong 1969 2001 Chánh xứ Thới Long Xuân  
  Phaolô Trương Hoàng Phong 1976 2007   Du học Pháp  
  Phêrô Lê Quang Phú 1950 1988   ĐCV Cái Răng lquangphu@gmail.com ; phueapi@yahoo.com 
  Gb. Nguyễn Hoàn Phú 1984 27/6/2014 Chánh xứ Vĩnh Thịnh  
  Giacobe Hồ Vĩnh Phúc     Phó xứ Bạc Liêu  
  Phêrô Huỳnh Hồng Phúc 1958 1994 Chánh xứ Nhu Gia  
  Matthêô Ngô Hoàng Phụng 1985 20/6/2018 Phó xừ Nam Hải  
  Phêrô Trần Minh Phước 1968 2003 Chánh xứ   Email: peterphuoc2002@yahoo.com
  G.B. Châu Ngọc Phương 1958 1994 Chánh xứ Cái Trầu Email: gioanbaotixitaphuong@yahoo.com
  Giuse Trần Đ́nh Phượng 1950 1991 Chánh xứ Ngan Rô  
  Giuse Vũ Ngọc Quang 1984 20/6/2018 Phó xứ Băi Giá  
  Vinhsơn Phạm Vũ Thanh Quang 1976 3/6/2016 Phó xứ Ngan Rô  
  Giuse Hoàng Minh Quân 1975 2007 Chánh xứ Sông Đốc Email: hoangquan193@yahoo.com
  Emmanuel Nguyễn Công Quận 1961 1997   ĐCV Cái Răng Linh giám Chúa Quan Pḥng
  Giuse Bùi Phú Quốc   1970 2009 Chánh xứ Xavier  
  Antôn Dương Văn Quyền 1972 2004 Chánh xứ Quản Long Email: antondvn@gmail.com
  Anrê Trần Quang Quư     Phó xứ Thới Thạnh  
  Phêrô Nguyễn Văn Sang 1950 1988 Chánh xứ   Email:
  Phêrô Nguyễn Văn Siêng 1965 2002 Chánh xứ Đức Mẹ HXLT  
  Phêrô Nguyễn Việt Sử 1978 2009 Phó xứ Kinh Ba  
  Benêđictô Hồ Văn Tải 1979 2009 Chánh xứ Oven  
  Giuse Nguyễn Hữu Tài 1941 1967   Nhà hưu dưỡng Email: josephnhtai@yahoo.com
  Tôma Nguyễn Văn Tâm 1969 2000 Chánh xứ Tân Hải  
  Giuse Trương Minh Tâm 1966 2002 Chánh xứ Cồn Mỹ Phước  
  PhaoLô Trần Minh Tân 1978 2009 Chánh xứ Cái Cấm  
  Đaminh Lê Hồng Tấn     Phó xứ Vĩnh Thịnh Biệt cư
  Dominicô Ngô Hồng Tấn 1983 3/6/2016 Phó xứ Vĩnh Thịnh  
  Pr. Văn Công Tặng 1982 27/6/2014 Phó xứ Xuân Ḥa  
  Anphongsô Lê Kim Thạch 1951 1989 Chánh xứ Vị Hưng  
  Antôn Trần Minh Thái 1970 2002   TTMV Email: antontmt@gmail.com 
  Phaolô Lê Hoàng Thanh 1975 2003   TTMV  
  Gioakim Nguyễn Hoàng Thanh 1981 23/6/2017 Phó xứ Rạch Gốc  
  Ignatiô Nguyễn Hoàng Thanh 1974 23/6/2017 Phó xứ Huyện Sử  
  Giacôbê Nguyễn Quốc Thạnh 1980 23/6/2017 Phó xứ Từ XáĐại Hải  
  Micae Vơ Văn Thành 1949 1978 Chánh xứ Trà Cú  
  Giuse Nguyễn Thiên Thăng 1983 3/6/2016 Phó xứ Thánh Tâm  
  Giuse Trần Văn Thăng 1967 2007 Chánh xứ Ḥa Lư Email: jostranthang@yahoo.com
  Bênađô Đinh Châu Thân 1975 2009 Chánh xứ Thánh Phụng  
  Micae Bùi Trần Thắng 1949 1993 Chánh xứ Trà Canh Email: btrthang@gmail.com 
  Phêrô Trần Công Thắng 1968 2000 Chánh xứ Tôma  
  Giuse Nguyễn Văn Thiện     Phó xứ Cà Mau  
  Vinh Sơn Nguyễn Đ́nh Thịnh 1949 1987 Chánh xứ An B́nh Email: vsthinh@yahoo.com 
  Phêrô Nguyễn Văn Thọ 1949 1989 Chánh xứ Băi Giá  
  Vinh Sơn Vơ Văn Thọ 1955 1997   ĐCV Cái Răng Email: thainguyenroma@gmail.com
  Nicôla Đỗ Hoàng Thọ 1961 1997 Chánh xứ Mỹ Phước  
  Đôminicô Nguyễn Ngọc Thuần 1978 2011 Chánh xứ Vĩnh Hiệp  
  Gioan Vũ Đ́nh Thuần 1967 2002. Chánh xứ Cồn Tṛn Email: vuthuan67@gmail.com
  Vinh Sơn Trần Văn Thục 1948 1977 Chánh xứ Tân Lộc  
  Maccô Phạm Minh Thủy 1950 1989 Chánh xứ Vịnh Chèo  
  Giuse Nguyễn Văn Thương 1968 2004. Quản lư Đ.C.V. Email:
  Phêrô Nguyễn Văn Tiếp 1979 2010 Chánh xứ    
  Martinô Nguyễn Ngọc Tỏ 1949 1982 Chánh xứ Rau Răm  
  Phêrô Đào Quốc Toản 1980 2012 Chánh xứ Cây Bốm  
  Phêrô Phạm Hữu Trí 1974 2001 Chánh xứ   Email: pherohuutri@yahoo.com
  Phanxicô Phan Văn Triêu 1945 1976 Phó xứ Sóc Trăng Email: phantriem45@yahoo.com 
  Antôn Vũ Văn Triết 1950 1978   TTMV Email: vuvantriet@yahoo.com
  GB Nguyễn Hải Triều     1980 2011 Chánh xứ Long Phú  
  Phanxicô Xaviê Đinh Ngọc Triệu 1984 23/6/2017 Phó xứ Rạch Súc  
  Tôma Nguyễn Phước Trinh 1949 1991 Chánh xứ Kim Phụng Email:
  Phêrô Chu Quang Trịnh 1955 1994 Chánh xứ Đại Hải Email: chuquangtrinh@gmail.com
  Giuse Trần B́nh Trọng 1968 2000   Du học Roma  
  Phanxicô Trần B́nh Trọng 1968 2000 Chánh xứ Tắc Sậy Email: pxtrong@hotmail.com 
  Đa Minh Nguyễn Trung Trực 1974 2003 Chánh xứ Phụng Tường Email: domtrungtruc@yahoo.com 
  Giuse Nguyễn Văn Trực   1981 2012  Chánh xứ Gành Hào  
  Dom Trần Nhật Trường 1985 2019 Phó xứ Quản Long  
  Tôma Vơ Quốc Trưởng  1985 20/6/2018 Phó xứ Long Mỹ  
  G.B. Phạm Văn Tụ 1977 2004 Chánh xứ Cái Rắn Email: jbphamtu@yahoo.com 
  Giuse Phạm Đức Tuân 1954 1994 Chánh xứ Cờ Đỏ  Email: thientruc193@gmail.com
  Phêrô Nguyễn Văn Tuấn 1985 20/6/2018 Phó xứ Trà Lồng  
  Phêrô Lê Minh Tú 1980 2011 Phó xứ Tắc Sậy  
  Phanxicô Vơ Hoàng Túc 1975 2004 Chánh xứ Đại Ngăi  
  Giuse Lê Văn Tùng     Phó xứ Mỹ Xuyên  
  Phanxicô Lê Văn Thanh Tùng 1977 2004 Chánh xứ Vị Thủy  
  Dm. Nghiêm Ngô Hải Tùng 1985 27/6/2014 Phó xứ Ḥa Thành  
  Augustinô Nguyễn Thiện Tư 1935 1964     Hưu dưỡng tại nhà hưu LM GPCT
  Phanxicô Đinh Trọng Tự 1939 1968   Hưu E-mail :  frvdinhtrongtu@hcm.vnn.vn
  Giuse Nguyễn Hải Uyên 1946 1973 Chánh xứ Việt Kiều  
  Phêrô Nguyễn Minh Văn 1955 1996 Chánh xứ Trà Rằm Email: pherovan@hcm.vnn.vn 
  Phêrô Trương Linh Vệ 1950 1989 Chánh xứ Kế Sách  
  Phêrô Nguyễn Trung Viên    1976 2011 Phó xứ Đại Tâm  
  Antôn Lư Thanh Việt 1973 2003 Chánh xứ Mỹ Xuyên Email: antviet07@gmail.com
  Phêrô Trịnh Quốc Việt 1969 2007 Chánh xứ Bàu Sen Email: trinhquocviet03@gmail.com
  Giuse Nguyễn Đức Vinh 1979 2009 Chánh xứ Rạch Gốc  
  Antôn Vũ Xuân Vinh 1948 1977 Chánh xứ Ḥa B́nh Email: vinhct2@gmail.com 
  Phêrô Tri Văn Vinh 1949 1978 Chánh xứ An Hoà
(Đầu Sấu)
Email:
  Phaolô Nguyễn Văn Vinh 1951 1986 Chánh xứ Cà Mau Email: vanvinhcm@hcm.vnn.vn 
  Andrê. Nguyễn Bạch Long Vương 1983 27/6/2014 Chánh xứ Kinh Nước Lên  
  Phaolô Nguyễn Hoàn Vũ 1976 2004 Chánh xứ Tam Sóc Email: paulhoangvu@yahoo.com  (20/3/2014)
  Pr. Nguyễn Trần Vũ 1979 27/6/2014 Phó xứ B́nh Thủy  
  Carôlô Hồ Bặc Xái 1947 1976 Giám đốc Tổng Đại Diện GP
ĐCV Cái Răng
Email: minhyluc@hcm.vnn.vn
  Antôn Trần Bảo Xuyên 1977 2007 Chánh xứ B́nh An  
             
             
             
  Giuse Trần Văn Khoản 1958 2000   Nghỉ bệnh  
  G.B. Lê Văn Lẫm 1947 1981   Nghỉ bệnh TP. HCM
  Phêrô Vũ Quang Nam 1955 1994   Nghỉ bệnh Email:
  Phanxicô Huỳnh Văn Sơn 1942 1974   Nghỉ bệnh  
             
             
  G.B. Đinh Văn Chuân 1941 1976   Nhà hưu LM  
  Micae Trần Đức Duy 1930 1967  

Hưu

 
  Phêrô Lê Văn Duyên 1942 1970   Hưu  
  Giuse Nguyễn Văn Đầy 1919 1949   Hưu  
  Đa Minh Đặng Xuân Đồng 1932 1959   Nhà hưu LM  
  Antôn Nguyễn Mạnh Đồng 1934 1961   Nhà hưu LM  
  Giuse Nguyễn Công Định 1928 1958   Hưu  
  Tôma Nguyễn Công Hiển 1932 1966   Nhà hưu LM  
  Đa Minh Đinh Ngọc Khải 1932 1959   Nhà hưu LM  
  Phêrô Nguyễn Văn Liêu 1919 1949   Hưu  
  Gioan Nguyễn Xuân Mai 1937 1968   Hưu  
  Đa Minh Cao Quang Ngoạn 1944 1970   Hưu  
  Giuse Đỗ Kim Sơn 1934 1965   Hưu  
  Augustinô Lê Dương Tân 1939 1969   Hưu  Email: tantl37@yahoo.com 
  Đa Minh Đỗ Kim Thành 1928 1954   Hưu TGM Cần Thơ
  Giuse Nguyễn Văn Tịch 1925 1960   Hưu  
  Đa Minh Nguyễn Thành Tính 1940 1971   Nhà hưu LM  
  Giacôbê Lê Văn Tỏ 1923 1952   Hưu  
  Đa Minh Ngô Quang Tuấn 1930 1962   Nhà hưu CT  
  Antôn Nguyễn Tri Viễn 1928 1955   Nhà hưu  
             
             
  Phaolô Nguyễn Hải Bằng 1926 1958 Qua đời    
  Phêrô Trương Điệu 1945 1977 Qua đời    
             
  Augustinô Trần Minh Khanh 1933 1963 Qua đời

 

 
  G.B. Ngô Văn Nhơn 1945 1974   Qua đời 30/9/2011
  Anrê Nguyễn Quang Toàn 1945 1972   Qua đời  
  Phanxicô Bùi Quang Triều 1944 1976   Qua đời  
  G.B. Lê Văn Trọn 1930 1976   Qua đời  
  Giuse Phạm Thiên Trường 1922 1957 Qua đời    
             

* THÔNG BÁO THUYÊN CHUYỂN VÀ BỔ NHIỆM LINH MỤC GPCT (6/6/2017)

< Trang Web đang được xây dựng >

< Mọi thông tin đóng góp xin gởi về GiaoxuGiaohoVietNam@Yahoo.com >