Giáo phận Cần Thơ

Nhà thờ Giáo xứ Cái Quanh - Tân Thạnh

 

Nhà thờ Giáo xứ Cái Quanh
Giáo hạt Sóc Trăng

 

Địa chỉ : Xă Tân Thạnh-H.Long Phú – ST  ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục

Tel

 

E-mail

http://giaoxutanthanh1800.blogspot.com/

Năm thành lập

 1800

Bổn Mạng

 

Số giáo dân

 1850

Giờ lễ

Chúa nhật     :

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* Họ đạo Cái Quanh kỷ niệm 210 năm thành lập (1/3/2010)

 

Lược sử Giáo xứ Cái Quanh - Tân Thạnh

Họ đạo Tân Thạnh có tên gọi trước kia là Cái Quanh. Khoảng năm 1800, v́ trốn tránh các cuộc bắt đạo gắt gao của triều đ́nh Nhà Nguyễn, có 25 gia đ́nh Công giáo với khoảng 150 người đến lập nghiệp tại vùng đất này. Vị sáng lập Họ đạo này là Cha Michel Phán.

Cha cất một nhà thờ đơn sơ ở Cái Đường, cách nhà thờ hiện nay khoảng 2km về hướng phía nam. Đây có lẽ là phần đất của ông Cả Đường và con cháu tới ngày nay là gia đ́nh ông Út Bạc. Sau một thời gian, nhà thờ được di dời tới một địa điểm khác cách đó khoảng 3km. Di tích c̣n lại của nhà thờ thức hai này là phần Đất Thánh nằm trong khu vườn của anh Bày Thương. Ngày xưa nơi này gọi là Tắc Rừng, hay Bàu Chờ, và cả cái tên là Cái Quanh nữa, v́ có nhiều kênh gạch quanh co.

Địa bất lợi, nên đến năm 1900 Cha Phê-rô Đề di dời nhà thờ đến địa điểm hiện tại cho đến nay. Di tích c̣n tồn tại là ngôi Nhà xứ cổ kính mà nhiều người trong vùng nói là đă được xây dựng trước nhà thờ.

Cái Quanh là nơi định cư, rồi từ đó các linh mục tiếp tục khẩn đất để làm tài sản Nhà Chung và thành lập thêm Họ Đạo mới như Sóc Trăng (1888), Băi Giá, Cổ C̣ ( Hoà Lư).

Theo quyết định của Đức Cha Gia-cô-bê Nguyễn Ngọc Quang, Giám Mục Cần Thơ kư ngày 15/5/1971 đổi tên Họ Đạo Cái Quanh thành Tân Thạnh cho phù hợp với tên xă là Tân Thạnh.

Do ảnh hưởng của cuộc chiến 1945, nhà thờ, nhà D́ Phước, trường học, lẫm lúa đều bị hư hại nặng. Đến năm 1973, Cha Tô-ma Vơ Thành Năng, là Cha Chánh Sở đă sửa lại nhà thờ từ cây gỗ, mái ngói thành cột đúc và mái tôle. Và Ngài cũng sửa lại cả nhà xứ như hiện nay. Sau biến cố 1975, Họ đạo gặp nhiều khó khăn, nhất là khi Cha Tô-ma rời nhiệm sở. ĐGM đă cho Cha Gioan Bao-ti-xi-ta Ngô Văn Nhơn, Cha sở Họ Đạo Ngan Rô quản nhiệm. Đến tháng 11/1977 Thầy Gioan Bao-ti-xi-ta Nguyễn Phước Hội được ĐGM gửi đến giúp Họ Đạo Tân Thạnh. Sau khi thụ phong Linh Mục năm 1979, Ngài được bổ nhiệm là Cha sở Họ Đạo Tân Thạnh. Trong suốt 19 năm phục vụ Họ đạo, Cha đă cho sửa chữa và xây dựng nhiều công tŕnh như: Xây mới lại toàn bộ nhà thờ, các tượng đài, nhà đa dụng và giúp đỡ nâng cao đời sống kinh tế cũng như văn hoá cho bà con giáo dân.

Sau khi ĐGM chuyển nhiệm sở Cha Hội về Băi Giá, th́ Cha Mat-thêu Trần Văn Liên về nhận nhiệm sở Họ đạo Tân Thạnh, cùng với Cha Phó là Cha Phê-rô Huỳnh Hồng Phúc. Bên cạnh đó các Cha c̣n phục vụ hai họ đạo lẻ là Long Phú và Đại Ngăi.

Ngoài nhiệm vụ chăm sóc các linh hồn, Cha Mat-thêu c̣n lo sửa chữa và xây dựng như: sửa mái nhà thờ bị hư hỏng, xây mới nhà cộng đoàn cho các D́ Phước, nhà trẻ, làm đường, tráng sân nhà thờ…Bên cạnh đó Cha Mat-thêu c̣n có các Cha Phó thay phiên phụ giúp là Cha Phê-rô Nguyễn Văn Minh (2000-2003) và Cha An-tôn Lư Thanh Việt (2003-2007).

Sau khi Cha Mat-thêu được ĐGM sai về cai quản họ đạo Đại Ngăi, th́ Cha Phê-rô Lê Phước Hữu về nhận nhiệm sở Tân Thạnh vào ngày 02/09/2005 cho đến năm 2010.

Trong thời gian phục vụ, Cha Phê-rô với nhiệm vụ là người mục tử đă cố gắng củng cố đời sống đạo đức cho giáo dân, đồng thời Ngài cũng sửa chữa và xây dựng nhiều công tŕnh để mừng đại lễ 210 năm thành lập Họ đạo (vào năm 2010) như: Đại tu nhà thờ - nhà xứ cũ để làm di tích 100 năm, xin lại các pḥng học đă xuống cấp từ Pḥng Giáo Dục huyện Long Phú (để xây mới 3 pḥng học cho con em có nơi học giáo lư và sinh hoạt…

( Nhà xứ Di tích hơn 100 năm được Cha Phê-rô Hữu trùng tu lại)

Ngày 15/9/2010 Cha Phê-rô Hữu được ĐGM chuyển nhiệm sở về Họ Đạo Hoà Lư.

Ngày 16/9/2010 Cha Mat-thêu Nguyễn Văn Cảnh về nhận Chánh sở của Họ Đạo Tân Thạnh.

Ngày 6/8/2013 Cha Jus-ti-nô Nguyễn Văn Điều được quyết định của ĐGM Tri Bửu Thiên, về làm Cha Sở Họ Đạo thay cho Cha Mat-thêu Nguyễn Văn Cảnh cho đến nay.

Hiện nay, Họ đạo Tân Thạnh có 513 gia đ́nh với hơn 2000 giáo dân, được chia làm 10 khu, và nhiều thành phần dân Chúa như: Giáo lư viên, Thiếu nhi thánh thể, giới Gia trưởng, Giới hiền mẫu, Giới trẻ, Thiếu nhi, Ca đoàn, Giúp lễ, Nhóm cầu nguyện, Gia đ́nh Bác Ái Vinh Sơn, Hội Mến Thánh Giá Tại Thế, Hội Lê-gi-ô, Ban thiện tử. Dưới sự hướng dẫn của Cha Jus-ti-nô và Hội đồng giáo xứ, cùng quư Tu sĩ thuộc ḍng Mến Thánh Giá Sóc Trăng.

Trong tâm t́nh yêu thương và phục vụ. Hiện nay toàn thể cộng đoàn đang cùng chung tay với Cha Sở xây dựng lại Tháp chuông bên ngôi Thánh đường.

( Cha Jus-ti-nô Điều làm lễ ban phép lành khởi công tháp chuông)

DANH SÁCH CÁC LINH MỤC

Phục vụ Họ Đạo CÁI QUANH từ thời gian đầu cho tới nay

1. Michel PHÁN
2. Paul TỨ
3. Cha NHU
4. JANIN
5. GROSGEORGE
6. GUESDO
7. HION
8. DERVAL (1888 ở Bạc Liêu)
9. Phêrô TRƯƠNG VĂN KÍA (Linh mục 1890)
10. VINCENT GONET
11. GUILLOT
12. BRUN
13. Phaolô TRẦN VĂN HỌC (Linh mục 1891)
14. Phêrô ĐỀ
15. Joankim NGUYỄN TRUNG KIỂM (1902 lập họ Long Phú)
16. Phaolô NGUYỄN VĂN VANG
17. Giuse NGUYỄN TÚ TÀI
18. Matthêu NGUYỄN MINH CHÁNH
19. Phanxicô NGUYỄN THANH BỔN
20. Phêrô NGUYỄN TRI THỦ
21. Albeza ĐẶNG TUẤN ANH
22. Phêrô NGUYỄN TRUNG QUÂN
23. Phêrô TRẦN MINH KƯ
24. Phêrô VƠ PHƯỚC LƯU
25. Phêrô MAI LONH NGUỲ
26. Phêrô NGUYỄN CAO HOÀNG
27. Tôma NGUYỄN THÀNH NĂNG (1966-1976)
28. Gioan Baotixita NGUYỄN PHƯỚC HỘI (1979-15.05.1996)
29. Matthêu TRẦN VĂN LIÊN (18.05.1996-30.08.2005)
30. Phêrô LÊ PHƯỚC HỮU ( 02.09.2005 – 15.09.2010)
31. Matthêu NGUYỄN VĂN CẢNH (16.09.2010 - 05.08.2013)
32. Justino NGUYỄN VĂN ĐIỀU (06.08.2013 - đến hiện nay )

Các Cha Phó:

1. Phêrô HUỲNH HỒNG PHÚC (1996-2000)
2. Phêrô NGUYỄN VĂN MINH (2000-2002)
3. Antôn LƯ THANH VIỆT (2003-2007)

Cũng từ nơi này phát sinh nhiều ơn gọi làm tông đồ góp phần xây dựng Nước Chúa như:

- Cha Thông (RIP).
- Cha Vương Quang Sở (RIP).
- Cha Kính (RIP).
- Cha Giu-se Nguyễn Văn Đầy.
- Cha Phê-rô Phạm Ngọc Ngân.
- Cha Phê-rô Phạm Minh Các.
- Cha Giu-se Nguyễn Hồng Khanh.
- Cha Gia-cô-bê Nguyễn Thanh Hảo.

- Thầy phó tế GB Lê Hoàng Phú.

- Các Nữ tu thuộc Ḍng Chúa Quan Pḥng, Ḍng Mến Thánh Giá, Ḍng Con Đức Mẹ B́nh Thuỷ, Ḍng Phao-lô Sài G̣n.

Giáo dân Họ Đạo Tân Thạnh hết ḷng tạ ơn Chúa đă ban cho chúng con các Linh mục thừa sai và các bậc tiền nhân dầy công sáng lập, xây dựng và ǵn giữ Họ đạo Tân Thạnh thân thương này.

Tài liệu trích từ: Kỷ yếu Địa Phận Cần Thơ năm 1970 và các nguồn tin của giáo dân.

Nguồn : http://giaoxutanthanh1800.blogspot.com/

 

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

....................................................................

Họ đạo Cái Quanh kỷ niệm 210 năm thành lập

GP CẦN THƠ (2.03.2010) – Trong tinh thần mừng Năm Thánh 2010, kỷ niệm 350 năm thành lập 2 giáo phận Đàng Trong và Đàng Ngoài, và cũng là dịp để ôn cố tri tân: tri ân tiền nhân và hướng đến tương lai, họ đạo Cái Quanh –một trong những họ đạo kỳ cựu nhất của Giáo Phận Cần Thơ– đă tổ chức lễ kỷ niệm 210 năm thành lập họ đạo.

Video 1  -  Video 2

Họ đạo Cái Quanh được thành lập năm 1800 do cha Michel Phán, lúc đó chỉ có 25 gia đ́nh gồm chừng 150 người; đến nay đă có 447 gia đ́nh, 1850 giáo dân với 7 linh mục, 6 nữ tu và 2 đại chủng sinh xuất thân từ họ đạo Cái Quanh.

Nhà Thờ Cái Quanh ban đầu được xây dựng cách vị trí hiện nay khoảng 1000m. Năm 1900 cha Đề dời về vị trí hiện nay. Từ năm 1956, họ đạo Cái Quanh c̣n được gọi theo tên của xă Tân Thạnh là nhà thờ Tân Thạnh.

Thánh lễ được cử hành vào lúc 9g sáng ngày 01-03-2010. Hiện diện trong buổi lễ có Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, giám mục phó giáo phận, quư cha Hạt Sóc Trăng, các cha sở cựu của họ đạo, một số cha khách từ giáo phận Vĩnh Long, Mỹ Tho, đại diện giáo dân trong các họ đạo của Hạt Sóc Trăng và một số quan khách đạo đời.

Trong Thánh lễ Đức cha đă nhắc lại một biến cố làm phát sinh họ đạo Cái Quanh, đó là cơn bắt đạo của Tây Sơn vào cuối thế kỷ 18, đă làm bà con giáo dân ở miền Trung di tản khắp nơi, một số sang Thái Lan và đă h́nh thành một cộng đồng người Thái gốc Việt đông đảo tại giáo phận Chantaburi -vừa kỷ niệm 300 năm thành lập- và cũng trong thời gian này một số khác đă xuống Sóc Trăng và đă h́nh thành họ đạo Cái Quanh ngày nay. V́ thế Đức cha kêu gọi bà con họ đạo Cái Quanh hăy phát huy truyền thống và làm cho hạt giống Đức Tin được nảy nở mạnh mẽ và trở nên một họ đạo hạt nhân trong công việc rao giảng Tin Mừng tại địa phương này.

Sau Thánh lễ là bữa tiệc liên hoan có phụ diễn văn nghệ, đặc biệt là có sự tham gia của linh mục ca sĩ Nguyễn Sang. Cha Nguyễn Sang đă hát hai bài và được bà con nhiệt liệt hoan nghênh.

Mọi người ra về trong niềm vui nhưng cũng với một nỗi ưu tư: ḿnh phải làm ǵ đây để góp phần viết nên những trang sử đẹp của Giáo Hội Việt Nam.

GP Cần Thơ

Nguồn : Trang Web HDGMVN

 

 

 H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Cái Quanh - Tân Thạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm :

H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Cái Quanh - Tân Thạnh trước khi trùng tu ]

 

Chi tiết & H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com