Giáo phận Cần Thơ

Nhà thờ Giáo xứ Sa Keo

 

Nhà thờ Giáo xứ Sa Keo
Giáo hạt Sóc Trăng

 

Địa chỉ : Tân Phước, Thạnh Tân, Thạnh Trị, Sóc Trăng   (Bản đồ)

Chánh xứ : Linh mục Clêmentê Nguyễn Văn Lanh

Tel

(079) 386-7337

E-mail

 

Năm thành lập

1924

Bổn Mạng

 

Số giáo dân

1252

Giờ lễ

Chúa nhật     :  6g00  -   15g30

Ngày thường :  4g45   -   16g30.

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 
                Video Lễ Cung hiến Khánh thành nhà thờ Sakeo (1 - 2 - 3 - 4)

-  Tin tức sinh hoạt

 

Nguồn : Website GP Cần Thơ


 

 H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Sa Keo

Credit of Nguyễn Hồng Khánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H́nh ảnh nhà thờ Sakeo trước khi trùng tu

Nguồn : www.canhdongtruyengiao.net

 

 

 

 

Nhà dạy Giáo Lư
 

Đất thánh
 

 

Nơi chăn nuôi gia súc
 

 

Cây tầm ruột trong khuôn viên nhà xứ

Con gà đẻ trứng vàng của Cha Sở Sa Keo