Giáo phận Cần Thơ

Nhà thờ Giáo xứ Tham Tướng

 

Nhà thờ Giáo xứ Tham Tướng
Giáo hạt Cần Thơ

 

 

Địa chỉ : 63 Mậu Thân, Xuân Khánh, TP. Cần Thơ   ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Phaolô Vơ Văn Bé (19/8/2012)
                 

Tel

(0292) 382-1187

E-mail

 

Năm thành lập

1960

Bổn Mạng

 

Số giáo dân

1520

Giờ lễ

Chúa nhật     :  5:00   -   7:00   -   18:00

Ngày thường :  5:00   -   18:00

Giờ lễ có thể thay đổi theo mùa hay mục vụ của Gx. Xin xác nhận trước  khi đi lễ

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* Video LM Phaolo Vơ Văn Bé nhận nhiệm sở Gx Tham Tướng

 

Lược sử Giáo xứ Tham Tướng

Họ đạo Tham Tướng

63 Mậu Thân, Xuân Khánh, TP. Cần Thơ
Tel: (0710)3 822-308

a/ Bao gồm: Phường Xuân Khánh và 1 phần phường An Phú.

b/ Địa giới:

Vi trí ho đao:

• Phía Đông: Giáp họ Chánh Ṭa
• Phía Đông Bắc: Giáp họ Thới Thạnh
• Phía Đông Nam: Giáp họ An Thạnh.
• Phía Tâv Bắc: Giáp họ An Ḥa
• Phía Bắc: Giáp họ Lộ 20
+ Bắc giáp: -Gx. Thới Thạnh - ranh giới

-Đường Mậu Thân: Bên phải đường Mậu Thân và bên trái đường Trần Hưng đạo lên đến cầu Rạch Ngỗng, trở về hướng cầu – sông Nhị Kiều là thuộc về Gx. Thới Thạnh. Bên trái đường Mậu Thân đến Quốc lộ 91B thuộc về Gx. Tham Tướng.

-Đường Trần Hưng Đạo: Từ hẻm 133 bên phải đường Trần Hưng Đạo trở về đường Mậu Thân thuộc về Gx. Tham Tướng. Từ hẻm 133 đến cầu - sông Nhị Kiều thuộc về Gx. Thới thạnh.

- Đường Nguyễn Việt Hồng: từ giao điểm giữa hẻm 2 với hẻm 1 Lư Tự Trọng, hai bên hẻm 1 trở ra đường Mậu thân thuộc về Gx Tham Tướng: bên phải hẻm 2 Nguyễn việt Hồng thuộc về Gx. Chánh ṭa. Từ giao điểm với bên trái hẻm một Lư tự Trọng thuộc về Gx. Thới thạnh.

+ Đông giáp: -Gx. Chánh Ṭa - ranh giới:

- Đường 30/4: bên phải là Rạch Tham Tướng; bên trái là Hẻm 108 (hẻm Tài sỉu). kéo dài đến đường Nguyễn Việt Hồng

- Đường Nguyễn Việt Hồng: hẻm 2 chạy ṿng ra giáp hẻm 1 đường Lư Tự Trọng. Từ bên trái hẻm 2 trở ra đường Mậu Thân thuộc về Gx. Tham Tướng; bên phải hẻm 2 đến đường Phan Thanh Trị thuộc về Gx. Chánh Ṭa

+ Nam giáp: -Gx. An Thạnh - ranh giới:

-Đường 30/4 : Cây xăng Bộ chỉ Huy quân sự Thành phố CT và đường Trần Văn Hoài giáp đường 3/2.

+ Tây Giáp: -Gx. Lộ 20 - ranh giới:

- Cầu - Sông Rạch Ngỗng – rạch Rau Muống chạy từ đường Mậu Thân đến cầu Số 1 của Quốc lộ 91B: chợ 3/2, ranh giới giữa phường Xuân Khánh và phường Hưng Lợi.

Lịch Sử

Địa danh Tham Tướng gắng liền với lịch sử Việt Nam. Chúa Nguyễn Ánh chạy loạn Tây Sơn đă vào vùng sông Hậu giang. Chúa Nguyễn cho một đội quân thám báo đóng tại Rạch Bần. Thời bây giờ vùng Rạch Bần c̣n hoang vu. Một vùng có rất nhiều cây bần mọc theo các bờ kinh rạch, nên người dân gọi là vùng Rạch Bần. Vị chỉ huy đội thám báo là quan Tham tướng Mạc Tử Sanh. Ông là cháu nội của Mạc Cửu và là con trai của Mạc Thiên Tích. Quan Tham tướng là người hiền đức và rất thương dân, nên dân vùng Rạch Bần rất yêu mến. Sau khi ông chết dân chúng lấy chức quan của ông đặt tên cho vùng này. Từ đó vùng này có thêm một tên mới là vùng Tham Tướng. Khi họ đạo được thành lập lấy địa danh Rạch Bần và Tham Tướng làm tên của họ đạo.

Năm 1850, địa phận Nam Vang được thành lập. Địa phận này bao gồm Campuchia và miền đồng bằng sông Cửu Long (tức địa phận Cần Thơ và Long Xuyên hiện nay). Địa phận này do Giám mục và linh mục Thừa sai Balê đảm nhiệm.

Năm 1886, hai cha Gonet và Giacôbê (tên Việt là Bùi kỷ Lập) t́nh nguyện đến Cần Thơ lập họ đạo. Thời bấy giờ Cần Thơ đất rộng người thưa, giáo dân rất ít. Cha Gonet tạo một miếng đất tại Rạch Bần và dựng nên nhà thờ tạm tại đây. Bôn năm sau tức năm 1890, v́ thấy Rạch Bần nhỏ hẹp nên Cha Jacquemart mua thêm miếng đất ở khu dưỡng lăo, và dời nhà thờ về đó lập họ đạo Tham Tướng B (họ đạo An Thạnh ngày nay).

Năm 1914, Cha Duquet mua thêm một miếng đất khác ở Cầu Xéo và khởi sự cất nhà thờ kiên cố như chúng ta thấy ngày nay. Nhà thờ Cầu Xéo trở thành nhà thờ chánh và hai nhà thờ Tham Tướng A va B trở thành họ nhánh của nhà thờ Cầu Xéo. Mọi sinh hoạt tôn giáo, giáo dân hai họ đạo này đều đến nhà thờ Cầu Xéo.

Đến năm 1955, Giáo phận Nam Vang được chia làm hai giáo phận: Nam Vang và Cần Thơ (bao gồm giáo phận Cần Thơ và Long Xuyên ngày nay). Khi thành lập Giáo phận Cần Thơ với Đức giám mục tiên khởi là Đức cha Phaolô Nguyễn văn B́nh. Ngài nâng nhà thờ Cầu Xéo lên nhà thờ Chánh ṭa của giáo phận Cần thơ. Năm 1960 Cha Tổng đại diện là cha Antôn Nguyễn văn Thiện (sau này là gỉám mục giáo phận Vĩnh Long) đến Tham Tướng khảo sát địa điểm xây cất nhà thờ. Đức Cha cho xây lại nhà thờ Tham Tướng. Sau đó Đức Cha đă giao cho cha Gioakim Nguyễn văn Nh́ (lúc đó là cha phó Chánh ṭa Cần Thơ) lo việc xây cất nhà thờ Tham Tướng. Đến năm 1961 Đức cha Phaolô lên làm Tổng giám mục Sài G̣n và Đức cha Philipphê Nguyễn Kim Điền lên kế vị. Ngài bổ nhiệm Cha Anphonsô Nguyễn Thiên Tứ về làm cha sở tiên khởi, đồng thời nâng họ Tham Tướng lên họ chánh. Đức cha cũng cho xây cất nhà xứ kiên cố cho cha sở mới. Trên đà phát triển họ đạo, Đức cha Philipphê Nguyễn kim Điền cho xây nhà thờ Tham Tướng B kiên cố ngay góc ngă ba dưỡng lăo. V́ thiếu linh mục nên giao họ đạo Tham Tướng B cho cha Anphonsô quản nhiệm. Cho đến năm 1968, Đức cha Giacôbê Nguyễn ngọc Quang tách rời Tham Tướng B khỏi họ Tham Tướng A (Họ Tham Tướng A trở thành họ Tham Tướng) và bổ nhiệm cha Giacôbê Nguyễn văn Tỏ làm cha sở và nâng họ Tham Tướng B lên họ đạo chánh với tên gọi là họ An Thạnh.

Cha Alphonsô sinh năm 1894, thụ phong Linh mục năm 1923. Ngài được bổ nhiệm làm cha sở tiên khỏi của Tham Tướng năm 1961. Ngài phục vụ được mười năm. Ngài qua đời ngày 02.04.1971 tại họ đạo Tham Tướng.

Sau đó Đức Cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang bổ nhiệm cha Giuse Trần Minh Chiêu về làm cha sở Tham Tướng năm 1971. Ngài sinh năm 1921, thụ phong Linh mục năm 1949. Đến năm 1972 Đức cha thuyên chuyển Ngài về Chùng viện Truyền giáo tại Lái Thiêu. Đến ngày 01.03.2007, Ngài qua đời tại đó.

Ngày 31.12.1972 Đức cha bổ nhiệm cha Antôn Nguyễn Hữu Văn về làm cha sở họ đạo Tham tướng. Ngài phục vụ cho đến ngày 16.09.1983. Ngài được thuyên chuyển về họ đạo Thới Thạnh. Ngài qua đời ngày 02.10.2005 tại Thới Thạnh.

Đến cuối tháng 09.1983, Đức cha bổ nhiệm cha Giuse Phạm Ngọc Sơn, sinh năm 1941, thụ phong Linh mục năm 1967. Ngài đang làm cha phó họ đạo Chánh ṭa được bổ nhiệm làm cha sở Tham Tướng. Sau mười sáu năm phục vụ tại Tham Tướng ngài qua đời ngày 20.12.1999 tại họ đạo Tham Tướng.

Trong thời gian cha Giuse Phạm Ngọc Sơn làm cha sở, Đức cha bổ nhiệm cha Phêrô Huỳnh Văn Ngợi làm cha phó tại Tham Tướng cho đên tháng 09.2000 được thuyên chuyển về làm cha phó biệt cư tại họ đạo Thới ḥa, Lộ 19. Một thời gian sau lên làm sở tại họ đạo này.

Để nối tiếp việc phục vụ họ đạo Tham Tướng, Đức cha bổ nhiệm cha Giuse Trịnh Minh Lễ từ họ đạo B́nh Thủy về làm cha sờ họ đạo Tham Tướng ngày 14.09.2000. Ngài sinh năm 1939, thụ phong lính mục năm 1967. Sau khi phục vụ mười hai năm, ngài dược Đức cha Stêphanô thuyên chuyển về họ đạo An Hội ngày 16.08.2012.

Đến ngày 18.08.2012, Đức cha bổ nhiệm cha Phaolô Vơ văn Bé, cha sở An Hội về làm cha sở Tham Tướng cho đến nay. Ngài sinh năm 1946, thụ phong linh mục 15.08.1974

Các thành phần trong họ đạo Tham Tướng

1/ Ḍng tu phục vụ tại họ đạo

Hiện có Hội ḍng Mến Thánh Giá Cần Thơ phụ vụ. Cộng đoàn gồm sáu nữ tu. Trong số này cố hai nữ tu ở Tham Tướng nhưng phục vụ tại Đại chủng viện Thánh Quí. Ngày Chúa nhật có hai nữ tu ḍng Chúa Quan Pḥng đến dạy giáo lư.

2/ Hôi đổng Giáo xứ

Họ đạo chia làm 7 khu, có 22 thành viên Hội đồng giáo xứ. Mỗi đầu tháng HĐGX họp đều đặn để kiểm điểm sinh hoạt tháng qua và đề ra phướng hướng cho tháng tới. Các thành viên đến họp đông đủ, chỉ khi có lư do đặc biệt mới vắng mặt. Mỗi tháng có Thánh lễ đặt biệt cho HĐGX

3/ Các giới

• Lễ Giới Gia trưởng

Giới gia trưởng có ban điều hành gồm 16 người gồm trưởng phó, thơ kư, thủ quỹ và đại diện các khu. Ban điều hành được thành lập và ra mắt ngày lễ Thánh Giuse (19.03.2012). Mỗi tháng có thánh lễ dành riêng cho giới Gia trưởng. Mỗi 3 tháng có phiên họp ban điều hành. Ban thường vụ Gia trưởng mỗi tháng họp chung với HĐGX.

• Giới Hiển mẫu

Giới Hiền mẫu có ban điều hành gồm 15 người. Ban điều hành được thành lập và ra mắt ngày lễ Thánh Monica (26.08.2013). Giới Hiền mẫu gồm có ban điểu hành: Trưởng, phó, thơ kư, thủ quỹ và đại diện các khu. Ban điều hành hàng tháng họp vđi HĐGX. Mỗi tháng có thánh lễ dành cho giới Hiền mẫu.

• Giới trẻ : Giới này sinh hoạt trong phạm vi ca đoàn giới trẻ và ca đoàn sinh viên.

• Thiếu nhi: Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể được thành lập và ra mắt

4. Hôi đoàn

• Legio: Lêgio Tham Tướng có hai tiểu đội hoạt đông thường xuyên

• Ḍng ba Camêlô số hội viên khá đông đảo và sinh hoạt thường xuyên.

Nguồn : Website GP Cần Thơ (23/5/2015)

 

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

 

 


 H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Tham Tướng

Credit of Nguyễn Hồng Khánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

[Trở về đầu trang ]