Giáo phận Cần Thơ

Nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm

 

Nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm
Giáo hạt Bạc Liêu

 

Địa chỉ : Vĩnh Mẫn, Vĩnh Hậu, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu   ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Giuse Lê Đ́nh Hộ
Phó xứ     : Linh mục Giuse Nguyễn Thiên Thăng (7/2016)

Tel

(0781)3 880-136

E-mail

 

Năm thành lập

tháng 12 năm 1978

Bổn Mạng

 

Số giáo dân

 

Giờ lễ

Chúa nhật     : 

Ngày thường : 

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* Vài h́nh ảnh sinh hoạt Giáo xứ Thánh Tâm (24/1/2014 )

 

 

Lược sử Giáo xứ Thánh Tâm

Được thành lập từ tháng 12 năm 1978

Do cha GiuSe Nguyễn Văn Hoạch phụ trách và cũng là cha khai sinh ra Họ Đạo Thánh Tâm Vĩnh Hậu.

Giáo dân họ Đạo Vĩnh Hậu phần nhiều là giáo dân gốc giáo phận Bùi Chu , do nhà nước đưa đi theo kế hoạch giăn dân của chính phủ.

- Họ Đạo Thánh Tâm Vĩnh Hậu phía đông giáp kênh 13, Họ Đạo thánh Phê Rô xă Vĩnh Hậu A, phía tây giáp Cống Cái Cùng (Giáo điểm kênh 4 Long Hà) phía Bắc giáp kênh Lung Lớn Vĩnh Mỹ A, phía nam giáp biển đông. Cha Giuse đi thăm viếng và quy tụ giáo dân lại dựng lên ngôi nhà nguyên bằng cây lá địa phương để dâng thánh lễ, giáo dân có nơi để cầu nguyện, cha ban các phép b́ tích cho giáo dân.

- Năm 1989 được sự giúp đỡ của cha Giu Se ban hành giáo bàn với giáo dân để chuẩn bị xây dựng nhà thờ trước tiên phải có đất v́ lúc đó ngôi nhà nguyên tọa lạc tại mảnh đất ngang chỉ có 11m dài chỉ có 20m ban hành giáo đă đi gơ cữa ân nhân xa gần sang được 12.000m2 như số đất hiện có trong khuôn viên nhà thờ hiện nay.

- Ngày 22/2/1991 cha Clê Men Tê Nguyễn Tấn Lợi nhận bài sai của Đức cha Em Ma Nu En . Cha về cha đi thăm từng gia đ́nh trong họ Đạo và số gia đ́nh bà con lương dân sống xung quanh Họ đạo cha lập nên hội đồng giáo xứ ban giáo lư viên giới trẻ, giới gia trưởng hiền mẫu hai khu

- Năm 1997 Cha ClêMen Tê cùng với cha Gio An BaoTi Xi Ta Trần Đức Hùng và giáo dân đă xây dựng ngôi nhà thờ kiên cố như hiện nay xây dựng đài đức mẹ, tháp chuông, đài thánh Giu Se làm hàng rào xung quanh nhà thờ, xây nhà xứ, nhà giáo lư . Trong thời gian coi sóc họ Đạo cha đă giúp con em trong ngoài Họ Đạo nhiều bộ sách giáo khoa , nhiều cuốn tập, cây viết , nhiều xuất học bổng , đóng nhiều cây nước, làm cầu bê tông . Đặc biệt cha xây dựng đền thờ tâm hồn cho Họ Đạo Cha Clê Men Tê ( Nguyễn Tấn Lợi ) và Cha Gio An BaoTi Xi Ta ( Trần Đức Hùng) thành lập thêm khu III Vĩnh Thịnh hai cha đă dành nhiều thời gian đi thăm và giúp dạy giáo lư cho giáo dân tại Vĩnh Thịnh.

- Cho phó Phan Xi Cô At Si Si ( Nguyễn Phước Hậu ) coi sóc Họ Đạo từ năm 2001 đến năm 2005 cha về ban các phép bí tích dạy giáo lư cho giáo dân.

- Ngày 26/4/2003 cha Giu Se Nguyễn Lợi về phụ trách Họ Đạo cha về cha đi thăm giáo dân làm cầu bê tông giúp nhân dân đi lại được thuận tiện, cha dâng thánh lễ ban các phép bí tích cho giáo dân .

- Ngày 5/9/2005 Cha An Tôn Vũ Xuân vinh được đức giám mục bỗ nhiệm về coi sóc họ Đạo với tổng số hộ là 201 hộ, số giáo dân là 789 người( Trong đó giáo điểm Vĩnh Thịnh là 61 hộ với 223 người) và ngài cũng là cha sở đầu tiên của họ Đạo cha về cha đi thăm ban hành giáo, thăm các gia đ́nh trong và ngoài họ đạo cũng cố lại hội đồng Giáo xứ lập nên ban bác ái làm cầu đường kiên cố cho bà con nhân dân trong xă làm nhiều cóng nước sạch ( lu) thay cột cây bằng cột bê tông cho các gia đ́nh neo đơn nghèo khó, giúp nhiều bộ đ̣n tay bằng gỗ dầu, cha giúp nhiều mái tôn típ rô xi măng giúp con em nhiều xuất học bổng, sách giáo khoa tập vỡ

- Cha sửa hành lang nhà thờ, sửa lại đài đức mẹ, xây thêm nhà giáo lư, xây nhà cơm, sửa chữa lại nhà giáo lư, nhà xứ.

- Cha đă mua đất xây dựng nhà quư sơ

- Cha làm đường kiệu xung quanh nhà thờ, sửa sang đất thánh.

- Lập nên hai hội kèn, hội trống lập nên ca đoàn hiền mẫu.

- Đến năm 2013 cha thành lập giáo điễm Vĩnh Thịnh hiện cha đă mua đất với diện tích 7945m2 để chuẩn bị xây nhà thờ Vĩnh Thịnh trong tương lai gần.

- Với nhu cầu thiết thực ngày 12/8/2014 đức Cha Stê phano cho cha Đaminh Nguyễn Phú Cường về Họ đạo Vĩnh Hậu làm cha phó để loan báo tin mừng.

Nguồn : <GiaohatBacLieu>

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

 


 

 H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credit of : 11237325...

 

Xem thêm : Vài h́nh ảnh sinh hoạt Giáo xứ Thánh Tâm (24/1/2014 )

[Trở về đầu trang ]