Giáo Phận Cần Thơ

Giáo xứ Bần Bàu
 
 

ƠN GỌI TU TR̀ HỌ ĐẠO BẾN BÀU

Nhận thức được rằng ơn gọi Linh mục và Tu sĩ cần được vun vén từ lúc ấu thơ, nên Lễ Chúa Chiên Lành Họ đạo Bến Bàu đă dành sự quan tâm thật đặc biệt đến sự kiện này.

Cha sở họ đạo Bến Bàu luôn dành cho việc chăm sóc ơn gọi tu tŕ cách đặc biệt; và cũng hiện có trên dưới 70 em tham gia nhóm dự tu của họ đạo. Thứ Hai sau mỗi hai tuần, cha lại họp mặt các em dự tu để dạy nhân bản và cùng các d́, các giáo lư viên sinh hoạt với các em.

Ngoài ra, cha cũng luôn động viên và khích lệ gia đ́nh các em nâng đỡ các em theo đuổi ơn gọi tu tŕ bằng chính đời sống đạo đức và gương lành của các thành viên trong gia đ́nh, đặc biệt là cha mẹ.