Giáo phận Đà Lạt

Danh sách Linh mục trong Giáo phận


Danh sách Giáo xứ


 


Ṭa Giám Mục


 


Bản đồ vị tríwww      Giáo xứ Giáo họ Việt Nam   Website GP Đà Lạt

 

  Tên Năm sinh Linh mục Chức vụ Nhiệm sở Địa chỉ liên lạc
             
  Dm. Nguyễn Nggc Bích, ICM     Phó xứ Đà Loan  
  Đa Minh Nguyễn Nam Bắc 1944 1972 < Nghỉ hưu >    
  Giuse Nguyễn Văn Bảo 1944 1972 Chánh xứ An Ḥa  
  Gioan Cao Thái Bình 19.07.77 01.10.09   Chuẩn bị đi du học  
  Giuse Phạm Công B́nh   12/6/2015 Phó xứ Quảng Lâm  
 

PX. Trần Văn B́nh

1972 2004 Chánh xứ Tân Lạc fxvanbinh@gmail.com
  Phaolô K’ Brểh 24.03.67 01.10.09 Chánh xứ Gia Lành  
  Gioan K’ Brel 28.12.73 18.10.11 Phó xứ Tân Phú  
  PX. K’.Brel 1953 2006 Phó xứ Tam Bố  
  Đaminh K’Bŕn   3/6/2016      
  Phanx.Xaviê Brốih, ICM 1966 18/10/2011 Phó xứ  Tân Phú  
  Giuse Nguyễn Thành Cao   27/6/2014      
  Giuse Dương Ngọc Châu 1942 1970 < Nghỉ hưu >   jos.ngocchau@gmail.com
  PX Trần Minh Ngọc Châu   23/11/2019      
  Phêrô K’.Chẻoh 1966 2005   Chuẩn bị đi du học petruskcheoh@yahoo.com
  Giuse Trần Văn Chiến 1953 1994 Chánh xứ Cầu Đất  
  G. Bosco Hoàng Văn Chính 1954 1993 Chánh xứ    
  Giuse Nguyễn Công Chính 1972 29/9/2005     Tu nghiệp
  Gioan Phan Công Chuyển 1944 1969 Chánh xứ Lạc Viên jfcctm@gmail.com
  Gioan Đỗ Minh Chúc 1968 2006 Chánh xứ Phúc Lộc gioandmc@yahoo.com
  Giuse Trần Đức Công   3/6/2016      
  Giuse Trần Thành Công 1941 1967   Nghỉ hưu gdcndl@gmail.com
  Giuse Trần Thành Công   3/6/2016 Tân Phú    
  Gioan B.Trần Mạnh Cương   3/6/2016      
  Giuse Nguyễn Đức Cường 1953 1992 Chánh xứ Chủng Viện  
  Giuse Nguyễn Minh Cường 1971 2009 Chánh xứ Thiện Lộc  
  Micae Nguyễn Quang Cường 1970 2004 Chánh xứ Mẹ Vô Nhiễm  
  Vinh Sơn Phạm Quốc Cường 1974 29/9/2005 Chánh xứ Nam Ban vincentpqcuong@yahoo.com
  Giuse Nguyễn Công Danh 1950 1995 Chánh xứ Lán Tranh giusedanh@gmail.com
  Đaminh Đoàn Hữu Du   3/6/2016 Phó xứ Đạ Tẻh  
  Vinh Sơn Đỗ Quang Dung 08-02-1961 27/6/1992 Chánh xứ Diom-Đơn Dương dqdung61@gmail.com
  Luca Hoàng Vũ Thái Dương   3/6/2016      
  Giuse Nguyễn Hữu Duyên 1945 1972 Chánh xứ Bảo Lộc josduyen@Gmail.com
  Vinh Sơn Trần Ngọc Dũng ICM     Chánh xứ Đà Loan  
  Giuse Trịnh Bùi Anh Dũng 1975 18/10/2011 Phó xứ Di Linh  
  Octave Me Bla Duon 26.02.74 24.11.12 Phó xứ B'Sumrăc  
  Giuse Dương Chí Đạt 1971 2004 Chánh xứ K'Nai cdatjos@yahoo.com
  Giuse Nguyễn Tiến Đạt 1959 1992 Quản nhiệm Liêng Srônh  
  Giuse Đinh Xuân Đệ 28.11.72 01.10.09 Chánh xứ Đoàn Kết  
  G. Bosco Trần Văn Điện 1951 1990 Chánh xứ Thánh Mẫu tvdbaoloc@yahoo.com
  Phêrô Nguyễn Văn Điệp 1975 2003 Linh hướng Chủng Viện  
  Giuse Nguyễn Viết Đinh 1946 1975 Chánh xứ Thượng Thanh  
  Giuse Trần Văn Đ́nh 1949 1990 Chánh xứ    
  Giuse Trần Ngọc Định   24/11/2012 Phó xứ Madagui  
  Giuse Trần Văn Định 1948 1975 Chánh xứ Tùng Nghĩa  
  PX. Nguyễn Viết Đoàn 1956 1998 Chánh xứ Kaming  
  Giuse Nguyễn Trí Độ 1956 1997 Chánh xứ Lạc Sơn nhathohoaninh@yahoo.com
  Gioan Phạm Văn Độ 1966 2011 Chánh xứ N. Phương phamdo_locduc@yahoo.com
  Grêgôriô Nguyễn An Phú Đông 1968 2007 Phó xứ Đạ Tẻh gregophudong@yahoo.com
  Giuse Nguyễn Văn Đức   12/6/2015 Phó xứ Tam Bố  
  Fx. Nguyễn Vũ Minh Đức   12/6/2015 Phó xứ Tân Lâm  
  Phêrô Phạm Minh Đức 1975 18/10/2011 Phó xứ Chính Ṭa  
  Phêrô Phan Minh Đức 02.01.69 01.10.09 Quản xứ Tân Văn  
  Đaminh Vũ Hàn Giang 20.02.77 24/11/2012 Phó xứ Lạc Viên  
  Bat. Nguyễn Văn Gioan 1958 1998 Chánh xứ Đinh Trang Ḥa
Ḥa Ninh
bathgioan@gmail.com
  Giuse Trần Ngọc Hạnh 22.08.74 01.10.09 Chánh xứ Phi Liêng  
  Tôma Phạm Quang Hào 15.05.51 17.10.95 Chánh xứ Suối Thông  
  Antôn Nguyễn Công Hiến   27/6/2014 Chánh xứ Chi Lăng  
  Antôn Vũ Thanh Ḥa 20.05.77 24/11/2012 Phó xứ Damri  
  Giuse Đinh Tấn Hoài 1972 29/9/2005 Phó xứ Chính ṭa  
  Micae Cao Xuân Hoàng   3/6/2016      
  Giuse Bùi Nguyễn Minh Hoàng 1973 18/10/2011 Chánh xứ Lê Bảo Tịnh
Lộc An
 
 

Giuse Đinh Minh Hoàng

1975 18/10/2011 Chánh xứ Vạn Thành  
  Matthêu Đinh Viết Hoàng 1947 1975   Nhà nghỉ dưỡng  
  Martinô Nguyễn Đ́nh Huy Hoàng   27/6/2014      
  Giuse Nguyễn Minh Hoàng   27/6/2014 Phó xứ Tân Thanh  
  Lôrensô Phạm Giáo Hóa 1919 1948   <Qua đời> gdcndl@gmail.com
  Phaolô Dương Công Hồ 1956 1992 Chánh xứ Thánh Tâm
(Lộc Tiến)
 
  Phêrô Trần Văn Hội 1959 1992 Chánh xứ Phú Hiệp ptvhoi@gmail.com
  Phaolô Lê Đức Huân 29.07.45 19.12.72 Giám đốc TTMV  
  GB. Trần Thái Huân 1935 1961 < Nghỉ hưu >   ttltdl@gmail.com
  G.B. Lê Kim Huấn 1950 1987 Chánh xứ Chân Lộc jblekimhuan@yahoo.com
  Phêrô Vũ Ngọc Hùng 15.07.66 01.10.09 Chánh xứ Tutra  
  Giuse Bùi Văn Hưng   27/6/2014      
  Phêrô Phan Năng Hưởng 1942 1968 Chánh xứ Tân Phú  
  Phaolô Đỗ Đức Huy   27/6/2014 Phó xứ Phú Hiệp  
  Giuse Nguyễn Đức Huy   3/6/2016      
  Gioan K’Brel 1973 18/10/2011 Chánh xứ Kala kbroih052@outlook.com.vn
  Phêrô K’Cheoh   29/9/2005 Chánh xứ B’SUMRĂC  
  Giuse Phạm Đ́nh Kế 1942 1968 Chánh xứ Kitô Vua  
  Giuse Phạm Hữu Khải 1969 2001 Chánh xứ Ḥa Nam giusehuukhaitx@yahoo.com
  PX. Nguyễn Xuân Khâm 1970 2003 Chánh xứ Thượng Thanh nxkham@gmail.com
  GB. Nguyễn Văn Khang 1943 1970   < Qua đời >  
  Phêrô Lê Văn Khánh 1958 2001 Phó xứ Thánh Giuse
Làng 2
pierlekhanh@yahoo.com
  Phaolô Nguyễn Bá Khánh   12/6/2015 Phó xứ Di Linh  
  Giuse Nguyễn Văn Khấn 1953 1990 Chánh xứ Bảo Lộc joskhan@yahoo.com
  Anrê Trần Văn Khiêm 1949 2004 Chánh xứ Lê Bảo Tịnh khiem83@gmail.com
  Antôn Nguyễn Đức Khiết 1949 1977 Chánh xứ Kitô Vua ndkhiet@yahoo.com
  Aug. Trần Mạnh Khương 1973 18/10/2011 Chánh xứ Đức Giang  
  Đa Minh Nguyễn Hoàng Lam 1975 18/10/2011 Phó xứ Madagui  
  Giuse Trần Công Là   12/6/2015 Phó xứ Tutra  
  Giuse Phạm Sơn Lâm 1978 18/10/2011 Phó xứ Bảo Lộc  
  Ath. Nguyễn Quốc Lâm 1958 1992   ĐCV  
  Đaminh Vũ Trọng Lâm 10.01.75 01.10.09 Phó xứ Tân Lâm  
  Giuse Phạm Văn Lễ ICM       Đạ Lơ Nghịt  
  PX. Lă Thanh Lịch 1920 1950     Nhà Hưu Duỡng Hà Nội
  Giuse Nguyễn Viết Liêm 1947 1976   Nhà hưu riêng mlontm@gmail.com
  Giuse Trần Đức Liêm 1960 1998 Chánh xứ Tân Bùi  
  Giuse Đinh Lập.Liễm 1937 1967 Chánh xứ Kim Phát  
  Giuse Trần Ngọc Liên 1957 1993   Chủng Viện  
  Giuse Lê Minh Long 1974 18/10/2011 Chánh xứ Lâm Phát  
  Phêrô Nguyễn Thăng Long 24.05.68 21.09.10 Quản nhiệm Gioan  
  Phaolo Phạm Tường Long 24.09.76 24/11/2012 Phó xứ Ḥa Ninh  
  Gioan B. Trần Đức Long   27/6/2014      
  Giuse Nguyễn Minh Luân 1923 1953   Nghỉ hưu  
  Anp. Nguyễn Văn Luận 1937 1965   Nghỉ hưu  
  Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh 1955 1994   TGM  
  Giuse Trần Văn Mạnh   3/6/2016      
  Vinh Sơn Ng. Thanh Minh 01.11.74 21.09.10 Quản xứ Vinh Sơn Liêm  
  Giuse Trần Văn Năng   12/6/2015 Phó xứ Cát Tiên  
  Giuse Nguyễn Kim Ngôn 1925 1956   < Nghỉ hưu >  
  Anphongsô Bùi Văn Ngọc   23/6/2017 Phó xứ Lán Tranh
  Antôn Vũ Cao Nguyên 1958 1998   Ḥa Ninh (?) antoncaonguyen@gmail.com
  Phêrô Phạm An Nhàn 1956 2006 Chánh xứ   petphamannhan@yahoo.com
  Luy Phạm Văn Nhượng 1933 1961   < Nghỉ hưu > louisnhuong@gmail.com
  Octave Me-Bla-Duôn   24/11/2012   SumB’răc  
  Phaolô Nguyễn Hữu Phan   23/6/2017 Phó xứ Chính Ṭa
  Tôma Trần Trung Phát 1958 1999 Chánh xứ Tân Hóa  
  Giuse Hoàng Đ́nh Phú   27/6/2014      
  GB. Phạm Minh Phụng 1966 2001     Nghỉ bệnh
  Phaolô Phạm Công Phương 1957 1998 Chánh xứ Chính Ṭa  
  Giuse Phạm Anh Quang   27/6/2014      
  Micae Trần Đ́nh Quảng 1943 1971   ĐCV micquang@gmail.com
  Phaolô Phạm Nguyễn Quốc   23/6/2017 Phó xứ

Lộc Đức

  Đaminh Nguyễn Minh Quư 17.05.72 24/11/2012 Chánh xứ Đức Thanh  
  Giuse Nguyễn Văn Quư 1959 2006 Phó xứ Đinh Trang Ḥa
Gh Ḥa Trung
jnvquidl@gmail.com
  Lôrensô Trần Nam Sách, CM 1975 18/10/2011      
  Phêrô Nguyễn Hữu Sáng , CM 1970 18/10/2011      
  Gioan Đỗ Vinh Sơn 1974 2003 Chánh xứ Lạc Ḥa dvson74@gmail.com
  Giuse Hoàng Kim Sơn 09.09.77 24/11/2012   TTMV  
  Đaminh Nguyễn Mạnh Sơn 03.08.73 24/11/2012   Bảo Lộc  
  Phaolô Nguyễn Thanh Sơn 1974 18/10/2011 Phó xứ  An Ḥa  
  Phêrô Mai Vinh Sơn 1969 2000 <Tân Thanh> Du học Ư maivinhson@yahoo.com
  Anrê Phạm Việt Sơn 1975 18/10/2011 Phó xứ  Chánh ṭa  
  Giuse Phạm Minh Sơn 1946 1970      
  Giuse Vũ Thái Sơn 1981 18/10/2011 Chánh xứ Đa Lộc Josthaison@Gmail.com
  Giuse Đinh Long Văn Sỹ 10.09.77 24/11/2012 Chánh xứ Nam Ban  
  Phaolô Nguyễn Văn Sỹ   23/6/2017 Phó xứ

Suối Mơ

  Giuse Đỗ Đức Tài 11.01.72 16.09.03 Chánh xứ Tân Nghĩa ddtai11@gmail.com
  Gioan Đỗ Hữu Tài   12/6/2015 Phó xứ Phi Liêng  
  Phêrô Lê Anh Tài 06.02.65 27.09.07 Chánh xứ Dambri anhtaile@gmail.com
  Giuse Vũ Đ́nh Tân 12.10.23 10.03.51 Chánh xứ Thánh Tâm  
  Luy Nguyễn Ngọc Thanh 1950 1976      
  Augustinô Phạm Minh Thanh 1949 1977 Chánh xứ B’Dơr bapthanh@gmail.com
  Giuse Vũ Ngọc Thanh 07.06.68 27.04.06     ngocthanhkt5@gmail.com
  Gioan Nguyễn Trọng Thành 05.07.58 22.02.97 Chánh xứ Lạc Nghiệp  
  Giuse Trần Đức Thành 15.01.55 08.08.93 Chánh xứ Tân Rai thanhtanrai@gmail.com
  Phêrô Vơ Trung Thành 1938 1969   < Nghỉ hưu >  
  Vincentê Vũ Tấn Thành 05.06.69 01.10.09 Quản xứ ĐẠ R’ SAL  
  Đa Minh Trần Thả 1955 1993 Chánh xứ Di Linh daminhtt@yahoo.com
  Giuse Nguyễn Đ́nh Thắng 1974 18/10/2011 Chánh xứ Tà Nung  
  Giuse Đinh Chu Tập 1927 1956      
  Matthêu Phạm Minh Thiên 1953 1992 Chánh xứ Thanh Xuân  
  Martinô Bùi Đức Thịnh, 11.11.68 26.11.00   Phát Chi  
  Phanx.M.Nguyễn Văn Thịnh 1976 18/10/2011 Phó xứ Di Linh  
  Giuse Nguyễn Hưu Thoại   3/6/2016      
  Giuse Phạm Văn Thống 16.09.56 22.03.95 Chánh xứ Đại Lộc  
  Giuse Phan Đào Thục 1969 2000 Chánh xứ Tân B́nh josthuc69@yahoo.com
  Giuse Mai Văn Thược 1943 1973   < Qua đời > josmvthuoc@yahoo.com
   Phêrô Bùi Đức Tiến   12/6/2015 Chánh xứ Châu Sơn  
  G.B. Đỗ Hùng Tiến 1977 18/10/2011 Quản xứ Thánh Giuse  
 

Phanxicô Hoàng Đức Tiến

1970 18/10/2011 Phó xứ Diom-Đơn Dương  
  GB. Hoàng Kim Tiến, CM     Chánh xứ Próh  
  Phêrô Mai Xuân Tiến     Chánh xứ Langbiang  
  Giuse Trần Minh Tiến 25.04.44 20.12.72 Chánh xứ Thiện Lâm  
  Giuse Lê Minh Tính 06.08.41 14.05.68   TGM yusetinh@yahoo.com
  Vinh Sơn Hoàng Văn T́nh   23/6/2017 Phó xứ Tùng Nghĩa
  Micae Nguyễn Quốc Tĩnh 02.01.70 27.09.07 Chánh xứ Suối Mơ  
  Giuse Trần Ngọc Tĩnh   27/6/2014 Phó xứ Thánh Mẫu BL  
  Micae Hà Diên Tố 15.07.50 19.03.94 Chánh xứ Minh Rồng michdto@gmail.com
  Lôrensô Trần Ngọc Toàn 10.08.71 27.09.07 Chánh xứ Đa Thiện  
  Đa Minh Nguyễn Ngọc Trang 10.04.68 27.09.07 Quản xứ Rômen  
  Giuse Trần Hữu Trí   27/6/2014      
  Phanxicô X. Trần Ngọc Tri 23.06.76 24/11/2012 Phó xứ Đạ Tông  
  Phêrô Phan Minh Trí 06.02.71 16.09.03   ĐNHCG petmtri@gmail.com
  Phaolô Hoàng Kim Trọng   27/6/2014 Phó xứ Tân Rai  
  Đa Minh Nguyễn Huy Trọng 12.08.38 01.05.69 ? Kala  
  Giuse Nguyễn Hiếu Trung 05.12.77 01.10.09 Chánh xứ Ḥa Ninh  
 

Grêgôriô Nguyễn Quư Trung

28.02.45 17.08.75 Chánh xứ Đưng K'Nớ  
  Đa Minh Nguyễn Chu Truyền 26.08.48 25.01.77 Chánh xứ Thánh Mẫu daminhtruyenth@yahoo.com
  Giuse Nguyễn Văn Tú 25.02.53 19.03.94 Chánh xứ Tân Hà  
  Giuse Lê Anh Tuấn 26.12.60 03.12.99 Chánh xứ Lộc Đức  
  Gioan Nguyễn Anh Tuấn 14.01.57 19.03.94   TGM  
  Giuse Phạm Văn Tuấn 27.03.69 27.09.07 Chánh xứ Cát Tiên jospvtuan@yahoo.com
  Phaolô Phạm Văn Tuấn 01.05.45 19.12.74 Chánh xứ Quảng Lâm paultuanql@yahoo.com
  Antôn Nguyễn Quốc Tuấn   23/6/2017 Phó xứ

Đạ Tẻh

  Đa Minh Trần Đức Tuấn 1923 1953   < Nghỉ hưu >  
  Đa Minh Nguyễn Mạnh Tuyên 10.12.58 03.12.98 Chánh xứ Thanh B́nh nmtuyenvn@yahoo.com
  Giuse Nguyễn Minh Tuyên 27.11.68 18.10.11 Chánh xứ Thạnh Mỹ (M'Lon)  
  Antôn Nguyễn Đ́nh Uyển 10.05.43 28.11.70 Chánh xứ Ḥa Phát  
  Phêrô Nguyễn Hoàng Văn   23/11/2019      
  Đa Minh Nguyễn Quốc Việt 06.01.69 16.09.03   Chũng viện Đà Lạt  
  Matthêu Nguyễn Văn Việt   12/6/2015 Phó xứ Lâm Phát  
  Giuse Đinh Quang Vinh 07.10.69 27.09.07 Chánh xứ Thanh Xá giusedinhquangvinh@gmail.com
  Đa Minh Trần Quang Vinh 01.05.76 18.10.11 Phó xứ Bảo Lộc  
  Anp. Nguyễn Đức Vĩnh 24.09.71 03.12.01 Chánh xứ Đạ Tông alpvinh@gmail.com
  Phêrô Huỳnh Quang Vũ   27/6/2014      
  Giuse Phạm Thế Vũ   12/6/2015 Phó xứ ĐạmBri  
  Phaolô Vũ Đức Vượng 12.08.49 04.11.90 Chánh xứ Madagui phaolovuong@gmail.com
  Antôn Lê Xuân 10.05.74 29.09.05 Chánh xứ Mẹ Thiên Chúa antonxuan@gmail.com
  Batôlômêô Cil Yon   12/6/2015 Phó xứ Langbiang  
             
  Linh mục Ḍng Châu Sơn          
             
  Martinô Nguyễn Văn An 1956 2000   Đan viện Châu Sơn  
  Ephrem Trịnh Văn Đức 1955 2001   Đan viện Châu Sơn ephremduc@gmail.com
  Giuse Trần Thanh Hải 1967 2005   Đan viện Châu Sơn  
  Têphanô Trần Ngọc Hoàng 1928 1957   Đan viện Châu Sơn  
  Aug. Nguyễn Huy Hùng 1969 2005   Đan viện Châu Sơn  
  Luca Phạm Phi Hùng 1946 2005   Đan viện Châu Sơn  
  Monfort Phạm Quốc Huyên 1965 2005     huyen31165@yahoo.com
  Stanislaô Phạm Xuân Lộc 1953 1991   Đan viện Châu Sơn  
  Phanxicô Sale Vũ Khắc Nam 1946 1990   Đan viện Châu Sơn vkhacnam@yahoo.com
  Rôbêtô Nguyễn Đ́nh Nghĩa 1968 2005   Đan viện Châu Sơn  
  G. Vianey Nguyễn Tri Phương 1955 1991   Đan viện Châu Sơn triphuongcs@yahoo.com
  Gabriel Nguyễn Thái Sơn 1934 1971   Đan viện Châu Sơn  
  Phêrô Bùi Đức Thành 1953 1995     peterthanhxito@yahoo.com
  Phanxicô Lê Văn Thành 1956 1999   Đan viện Châu Sơn  
  Đa Minh Trần Tiến Thiệu 1972 2005   Đan viện Châu Sơn  
  Placiđô Hoàng Trung 1922 1956   Đan viện Châu Sơn  
  Gioan Nguyễn Văn Tuyến 1956 2005   Đan viện Châu Sơn  
  Bênêđictô Vũ Bá Vương 1968 2005   Đan viện Châu Sơn vubavuongcs@gmail.com
             
  D̉NG CHÚA CỨU THẾ - CSsR          
             
  Giuse Trần Cao Chỉ 1971 2006   Tùng Lâm tcchidcct@yahoo.com
  Phaolô M. Trần Hữu Dũng 01.02.54 02.02.94 Chánh xứ    
  Micae Phạm Gia Lâm 11.08.78 28.06.12 Phó xứ Tùng Lâm  
  Giuse Nguyễn Hưng Lợi 27.07.46 21.06.75 Chánh xứ Nt. Phú Sơn  
  Gioakim Nguyễn Quang Minh 1960 1999      
  Gioakim Nguyễn Đức Mừng 15.10.50 27.11.93      
  Giuse Trần Xuân Nguyên ( CSsR )   27/6/2014      
  Antôn Trần Thế Phiệt 12.07.47 21.06.75   Rơlơm  
  Giuse Nguyễn Hồng Phúc ( CSsR )   27/6/2014      
  Đa Minh Cao Thành Thái 12.07.60 19.06.05      
  Gioan Nguyễn Xuân Thu 12.01.63 03.05.01   Nt. Tùng Lâm  
  Gioan Phùng Bá Trung ( CSsR )   27/6/2014      
             
   D̉NG DON BOSCO          
             
  Giuse Lê Ngọc Anh 1956 1995   Học viện Don Bosco  
G.B. Trần Công Ba 1966 2003 Cđ. Don Bosco gioanbaotixita@hotmail.com
  Phêrô Phạm Ngọc Chinh 1948 1993   Nt. Định An  
  Giuse Nguyễn Văn Chính 1954 1999   Cđ. Don Bosco jos_chinh@yahoo.com
   Phaolô Đinh Văn Đông 1955 1998     sdbdong@yahoo.com
  Giuse Phạm Huy Hoàng 1966 2005   Học viện Don Bosco  
  Phêrô N Bùi Quốc Khánh       Định An  
  Giuse Nguyễn Kim Khánh 1971 2007   Học viện Don Bosco  
  Giuse Nguyễn Kim Khánh 1971 2007   Học viện Don Bosco  
  Anrê Tô Quang Khánh.       Học viện Don Bosco  
  G.B. Phạm Đ́nh Khơi 1945 1975   Nt. Liên Khương  
  Giuse Phạm Minh Kư 1948 1994   Cđ. Don Bosco  
  Antôn Phạm Văn Linh 1957 1992   Nt. Bắc Hội  
  Giuse Phạm Quang Minh       K' Long  
  Giuse Phạm Văn Nam 1949 1992      
  Giuse Nguyễn Văn Nhiệm 1973 2007   Nt. Liên Khương  
  Giuse Nguyễn Đ́nh Phúc 1955 1998      
  Giuse Nguyễn Thịnh Phước 1955 1995   Học viện Don Bosco  
  Giuse Ngô Xuân Tín   2006   Cđ. Don Bosco  
  Antôn Đinh Quang Thái       Nghĩa Lâm  
  Antôn Trần Phúc Thịnh 1967 2005   Nt. Nghĩa Lâm  
  Giuse Phạm Trí Thức 1965 2000   Học viện Don Bosco  
  Phêrô Hoàng Đ́nh Thuỵ 1948 1976      
  Vinh Sơn Nguyễn Thành Trung 1973 2005   Cđ. Don Bosco  
  Antôn Nguyễn Anh Tuấn 1972 2007   Cđ. Don Bosco  
  Giuse Tạ Đức Tuấn 1949 1992   Học viện Don Bosco jostuansdb49@yahoo.com
  Giuse Nguyễn Tuấn Vũ       Bắc Hội  
             
  D̉NG ĐAMINH          
             
  Đaminh Nguyễn Ngọc Bách   23/6/2017      
  Giuse Nguyễn Kim Cương 1969 2005   Nt. Lạc Lâm joskimcuongop@yahoo.com
  Giuse Phạm Công Liêm 1972 2006      jcliemop@yahoo.com
  Giuse Hoàng Kim Thao 1923 1953   Nt. Lạc Lâm  
  Đa Minh Trần Minh Thông 1968 2004   Tu xá Đa Minh  
  Giuse Bùi Văn Viễn 1950 1975   Nt. Lạc Lâm josbuivien@yahoo.com
             
  D̉NG PHANXICÔ          
             
  Antôn Nguyễn Văn Chúc 1949 1975   Tv. Phanxicô ngvanchucofm@gmail.com
  Phaolô Đinh Huỳnh Hoa 1948 1977      
  Phaolô Nguyễn Văn Hồ 1925 1953   Tv. Phanxicô  
  Phêrô Nguyễn Văn Khoan 1951 1994   Tv. Phanxicô fakirofm@gmail.com
  Anp. Nguyễn Công Minh, OFM       Nt. Du Sinh  
  Phêrô Phạm Đ́nh.Tài 1975 2007   Tv. Phanxicô  
             
  D̉NG TÊN          
             
  GB. Nguyễn Trung Kiên 1950 1993     kntjb@yahoo.com
  Giuse Hoàng Văn Quảng       Tv. Ḍng Tên,  
   G.B. Nguyễn Ngọc Tiến 1943 1974     Qua đời ngày 9/8/2011
  Giuse Hoàng Văn Tình 20.08.47 21.12.91   Tạo Tác  
             
  D̉NG TRUYỀN GIÁO NGÔI LỜI          
             
  Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm 1972 2006   Tv. Yết Kiêu thanhnhiemsvd@yahoo.com
             
  TU HỘI TẬN HIẾN - ICM          
             
  Giuse Phạm Văn Bính 1948 2005     binhicm2003@yahoo.com
  Vinh Sơn Trần Ngọc Dung ( ICM )   27/6/2014      
  Phêrô Nguyễn Văn Đang   24/11/2012      
  Giuse Hoàng Để 1953 2006   Nt. Ninh Loan  
  FX Đào Văn Gia       Tập Viện ICM  
  FX. Nguyễn Văn Hoàng 1949 1974   Nhà Nghỉ Dưỡng GP  
  Giuse Nguyễn Mạnh Khoa 1968 2006   Nt Minh Giáo jmkhoa193@yahoo.com
  Giuse Phạm Văn Lễ 1947 2002     leph_com@yahoo.com
  Giuse Nguyễn Cao Nguyên 1950 1998     caonguyenicm@yahoo.com
  Giuse Tống Đ́nh Quư 1948 1976   Nt. Minh Giáo tongdinhquy@gmail.com
  Giuse Nguyễn Ngọc Sơn (ICM)   23/11/2019      
  Gioan B. Nguyễn Thái Thành   24/11/2012      
  Giuse Nguyễn Văn Thiên   24/11/2012   Tu Hội Thanh Xuân  
  Phêrô Huỳnh Văn Thống   24/11/2012      
  Giuse Nguyễn Đăng Tiến( ICM)   23/11/2019      
  Phêrô Mai Thanh Tùng ( ICM )   27/6/2014      
             
  TU HỘI TRUYỀN GIÁO THÁNH VINH SƠN          
             
  Phêrô Hà Văn Báu 1941 1973   Tv. Vinh Sơn  
  Giêrađô Trần Công Dụ 1945 1974      
  Phêrô Đinh Quốc Dũng 1973 2007   Tv. Vinh Sơn  
  Phêrô Trần Thanh Dũng   24/11/2012      
  Aug. Nguyễn Hữu Gia 1949 1992   Nt. Próh  
  Alexis Tống Phước Hậu 1941 1968    KNt. Kađơn alexishauvs@gmail.com
  Giuse Phan Thái Ḥa 1949 1993   Nt. Mai Anh  
  Gioan Baotixita Đào Huy Hoàng   24/11/2012      
  Giuse Vũ Quốc Hội 1956 2002   Tv. Vinh Sơn  
Giuse Phạm Duy Lân 1973 2005 Nt. Próh,
  Giuse Nguyễn Văn Lập 1945 2001   Tv. Vinh Sơn  
Giuse Nguyễn Văn Linh 1944 1976 Nt. Vinh Sơn
  Giuse Nguyễn Đức Ngọc 1953 1998   Nt. Kađơn  
  Đaminh Saviô Phan Đại Phước   24/11/2012      
   PX. Phạm Văn Sơn 1968 2005   Nt. Thanh B́nh  
  G.B. Nguyễn Công Thần       Tv. Vinh Sơn  
  Giuse Đinh Tất Tiến 1952 1994   Tv. Vinh Sơn  
  Phêrô Nguyễn Quang Tiến 1972 2005   Tv. Vinh Sơn  
  Giuse Phạm Thanh Tính   24/11/2012      
  Phaolô Phạm Văn Trị, 1947 1976   Nt. Thánh Tâm  
  Micae Phạm Hữu Trung   24/11/2012      
  Giuse Lại NgọcTuấn 1973 2006   Tv. Vinh Sơn,  
  Antôn Nguyễn Thanh Tường   24/11/2012      
  Giuse B’Naria Yatine 1965 2006   Nt. Próh  
             
             
             

Nguồn : LINH MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT - (cập nhật 17.01.2013) - Web site GP Đà Lạt

 

< Trang Web đang được xây dựng >

< Mọi thông tin đóng góp xin gởi về GiaoxuGiaohoVietNam@Yahoo.com >