Gio phận Đ Lạt

Danh sch cc Gio Xứ v Gio Họ trong Gio phận


Danh sch Linh Mục


 


Ta Gim Mục


 


Bản đồ vị trwww      Gio xứ Gio họ Việt Nam   Website GP Đ Lạt

Gio Hạt

Gio xứ & Gio họ

Địa chỉ Bổn Mạng  Tel
         
Ta GM Đ Lạt 9 Nguyễn Thi Học, P. 1, T/P  Lạt
         
Đ Lạt Chnh Ta Phường 3, lạt (063) 825-819
An Bnh Phường 3, lat
Gio Sở Bạch ằng Phường 7, Đlạt
Cầu ất X Xun Trường Đức Mẹ V Nhiễm Nguyn Tội (8/12)
Chi Lăng Phường 9, lạt Thnh Gia Thất
Du Sinh Phường 5, lạt
a Thiện Phường 8, lạt
Đưng K'Nớ x Đưng K'Nớ, huyện Lạc Dương, Lm Đng
H ng Phường 8, lạt
Langbiang x Lt, huyện Lạc Dương, Lm Đồng
Mai Anh Phường 6, lạt
Minh Gio Phường 4, lạt
Pht Chi X Xun Trường, lạt
T Nung X T Nung, lạt
Tạo Tc 3A Nguyễn Đnh Chiểu, Đ Lạt Thnh Guise Thợ
Thnh Mẫu số 89 Thnh Mẫu, P. 7, Lạt, Lm ồng Đức Mẹ V Nhiễm
Thiện Lm Phường 8, lạt
Tng Lm Phường 7, lạt
Vạn Thnh Phường 5, lạt Cha Kit Vua
Vinh Sơn Phường 6, lạt
         
Bảo Lộc Bảo Lộc 715 Trần Ph P. Blao, Bảo Lộc
B'Đơ X Lộc An Huyện Bảo Lm Tỉnh Lm Đồng Thnh Phaol Trở Lại
Chn Lộc Phường 2, Bảo Lộc Thnh Giuse Thợ
Đại Lộc X Lộc Thnh, Bảo Lm
Đức Giang X Lộc ức, Bảo Lm
Đức Mẹ Hằng Cứu Gip
ức Thanh X Lộc ức, Bảo Lm
  Gioan    P. Lộc Pht, Bảo Lộc, Lm Đồng

 Thnh Gioan Tiền H

    Gh Đức Mẹ V Nhiễm
    Gh Giuse
Ha Pht P. Lộc Pht, Bảo Lộc
Kit Vua  P. Lộc Pht, Bảo Lộc
La Vang x Đạm BRi, thnh phố Bảo Lộc
Lm Pht X Lộc Ngi, Bảo Lm Thnh Augustino
   Gh Hiệp Pht Thnh An L Thị Thnh
L Bảo Tịnh x Lộc Chu Thị x Bảo Lộc
Lộc An x Lộc An, huyện Bảo Lm, tỉnh Lm Đồng Mẹ Thin Cha
Lộc ức X Lộc ức, Bảo Lm Đức Mẹ Mn Ci.
Mẹ Thin Cha Đức Maria Mẹ Thin Cha (1/1)
Minh Rồng Tt. Lc Thắng, Bảo Lm
Nam Phương P. Blao, Bảo Lộc
Phc Lộc P. Lộc Sơn, Bảo Lộc
Quảng Lm X Lộc Quảng, Bảo Lm
Suối Mơ X Đại Lo, Bảo Lộc
Tn Bnh thn Tn Bnh , x Lộc Thanh, t/p Bảo Lộc.
Tn Bi X Lộc Chu, Bảo Lộc
   Gh Đa Minh
   Gh Đạ Nghịch (D Lơ-Ngềt)
   Gh Giuse - Tn An
   Gh Martino
   Gh Phaol
   Gh Tn Thịnh (Phr)
   Gh Tn Ninh (Mẹ Ln Trời)
   Gh Tn Vượng (Vinh Sơn)
Tn H P. Lộc Tiến, Bảo Lộc Đức Mẹ Mn Ci
Tn Ha X Lộc Nga, Bảo Lộc Đức Mẹ V Nhiễm (22/8)
Tn Lạc Tn Lạc, Bảo Lm Cc Thnh Tử Đạo Việt Nam
Tn Rai Tt. Lc Thắng, Bảo Lm
    Gh Hiển Linh - B'L Thnh Nữ Trsa Hi đồng Gisu
Tn Thanh X Lộc Thanh, Bảo Lộc Thnh Tm Cha Gisu
Thanh X X Lộc Nga, Bảo Lộc ức Mẹ V Nhiễm
Thanh Xun X Lộc Thanh, Bảo Lộc
Thnh Ha
Thnh Mẫu P. Lộc Pht, Bảo Lộc
    Gh Thnh Giuse
Thnh Tm P. Lộc Pht, Bảo Lộc
Thnh Tm P. Lộc Tiến, Bảo Lộc
Thiện Lộc P. 2, Bảo Lộc Cc Chn Phước Việt Nam
Thượng Thanh X Lộc Thanh, Bảo Lộc
   Vinh Sơn Lim   Khu 6B F Lộc Tiến T/P Bảo Lộc  
         
Đơn Dương Chu Sơn X Lạc Xun, ơn Dương
Diom-Đơn Dương Lạc Xun, Đơn Dương, Lm Đồng
Kađơn X Kađơn ơn Dương
Lạc Ha (Kađ) X Kađ, ơn Dương
Lạc Lm X Lạc Lm, ơn Dương
Lạc Nghiệp Tt. Dran, ơn Dương
Lạc Sơn X Lạc Lm, ơn Dương ức Mẹ Fatima
Lạc Vin X Lạc Xun, ơn Dương
Prh X Prh, ơn Dương
Suối Thng Tt. Thạnh Mỹ, ơn Dương
Thạnh Mỹ Tt. Thạnh Mỹ, ơn Dương
  Tu Tra    X Tu Tra, ơn Dương, Lm Đồng Thnh Tm Cha Gisu  
         
 Đạ Tng Đạ Tng    X Đạ Tng, Đam Rng, Lm Đồng

 Đức Mẹ V Nhiễm

    Gh ĐẠ KNNG
ĐẠ R SAL
Ling Srnh
Phi Ling x Phi Ling huyện Đam Rng, tỉnh Lm Đồng

 

Rmen   X Rmen, Đam Rng Thnh cả Giue  
         
Đức Trọng An Ha X Lin Hiệp , ức Trọng
    Gh Ganreo
Đ Loan X Đ Loan, ức Trọng, Lm Đồng

091.9188872

Bắc Hội X Hiệp Thạnh, ức Trọng
Định An
on Kết Tt. inh Văn, Lm H Thnh Phr Tng đồ
KLong X Hiệp An, Đức Trọng
K'Nai x Ph Hội, huyện Đức Trọng, Lm Đồng
Kim Pht X Bnh Thạnh, ức Trọng Thnh Cả Giuse (19/3)
Ln Tranh X Hoi ức, Lm H
    Gh Lng 2
Lin Khương Tt. Lin Nghĩa, ức Trọng
Nam Ban Tt. Nam Ban, Lm H
Nghĩa Lm X Lin Hiệp, ức Trọng
Ninh Loan X Ninh Loan, ức Trọng
Ph Sơn X Ph Sơn, Lm H
T Hine x T Hine, huyện Đức Trọng, tỉnh lm Đồng
  Tn Văn    X Tn Văn, Lm H, Lm Đồng

 Cha Gisu Kit Vua

Thanh Bnh X Bnh Thạnh, ức Trọng
Thnh Giuse - TB 2
Tng Nghĩa Tt. Lin Nghĩa, ức Trọng
         
Di Linh Di Linh Thị trấn Di Linh, Di Linh
  B'Sumrắc    X Lộc Tn, Bảo Lm, Lm Đồng

 Thnh Phaol Tng Đồ Trở Lại

  Đa Lộc    X Xun Thọ, Đ Lạt, Lm Đồng  
Đinh Trang Ha
    Gh Ha Trung Đức Mẹ Mn Ci
Gia Lnh Thn Gia Lnh, x Gia Hiệp, huyện Di Linh Đức Mẹ V Nhiễm
Ha Nam X Ha Nam, Di Linh
Ha Ninh X Ha Ninh, Di Linh
   Gh Ha Nam
Kala X Bảo Thuận, Di Linh
Kaming Gungr, Di Linh, Đ Lạt 

Đức Mẹ V Nhiễm Nguyn Tội

  Păng Ting      
Ph Hiệp X Gia Hiệp, Di Linh
Tam Bố X Tam Bố, Di Linh
    Gio Điểm Đăngsrn x Ninh Gia, huyện Đức Trọng, Lm Đồng
  Tn Lm   X Tn Lm Tt. Di Linh, Lm Đồng

 Thnh Giuse

Tn Ph X inh Lạc, Di Linh
  Tn Nghĩa    X Tn Nghĩa, Di Linh, Lm Đồng  
         
Madagui Madagui Tt. Madagui, ạ Huoai
Ct Tin Tt. ồng Nai, Ct Tin
    Gh Đồng Nai Thượng
ạ Tẻh Tt. ạ Tẻh, ạ Tẻh
    Gh Đạ Nha Thnh Matthiew
Đạmbri T/T ĐạmBri huyện Đạ Huoai, Lm Đồng
 

* Gh : Gio họ

< Trang Web đang được xy dựng >

< Mọi thng tin đng gp xin gởi về GiaoxuGiaohoVietNam@Yahoo.com >