Giáo Phận Đà lạt

Nhà thờ Giáo Xứ Đức Thanh

 

Nhà thờ Giáo xứ Đức Thanh
Giáo hạt Bảo Lộc

 

Địa chỉ : Xă Lộc Đức, Bảo Lâm ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Giuse Lê Minh Long (9/8/2014)

Tel

 

E-mail

 

Năm thành lập

 

Bổn Mạng

 

Số giáo dân

 

Giờ lễ

Chúa nhật     :  5:00   -   7:00

Ngày thường :  5:00   -   17:00

Giờ lễ có thể thay đổi theo mùa hay mục vụ của Gx. Xin xác nhận trước  khi đi lễ

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* Giáo Xứ Đức Thanh Kỷ Niệm 20 Năm Cung Hiến Nhà Thờ - Khánh Thành Tượng Đài Đức Mẹ La Vang Và Nhà Mục Vụ Giáo Xứ. (28/12/2016)
* Gx Đức Thanh đón mừng Cha Tân Chánh xứ (9/8/2014) - H́nh ảnh

* 26 Em Thiếu Nhi Giáo Xứ Đức Thanh Được Rước lễ Lần Đầu (8-10-
2012)
* Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Giáo Xứ Đức Thanh Cắm Trại Mừng Lễ Thánh Phêrô - Quan Thầy. (30/6/2012)

* H́nh Ảnh Gx Đức Thanh Dâng Hoa Kính Đức Mẹ (1/5/2012)

* 44 Thiếu Nhi Gx. Đức Thanh, Được Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu
* Đức Giám Mục Giáo Phận Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Đức Thanh

 

Lược sử Giáo xứ Đức Thanh

< chưa có >

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

...............................

Gx Đức Thanh đón mừng Cha Tân Chánh xứ

Đức Thanh là một giáo xứ c̣n rất « trẻ », mới được thành lập ngày 28/11/2007 và Cha Giuse Phạm Văn Thống làm quản xứ tiên khởi từ ngày đó. Nay v́ nhu cầu của Giáo phận, Cha Thống đă được đổi về Tân Hóa ; Cha Giuse Lê Minh Long được Đức Cha Antôn bổ nhiệm về Đức Thanh thay thế Cha Thống. Thánh lễ nhận sứ vụ mới của Cha Giuse Long được cử hành sáng ngày 09/8/2014, do Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân chủ sự, cùng với 50 Cha trong ngoài giáo hạt, đặc biệt có sự hiện diện của Cha Giám đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse, Saigon.

Cha Giuse Lê Minh Long năm nay 40 tuổi, thụ phong Linh Mục ngày 18/11/2011 và đang làm Cha Phó Giáo xứ Tân Thanh.

Nghi thức nhận Giáo xứ mới được bắt đầu với việc Cha Đaminh Nguyễn Chu Truyền thay mặt Cha Quản hạt Bảo Lộc đọc văn thư của Đức Cha Giáo phận, bổ nhiệm cha Quản xứ mới cho Đức Thanh. Cha Tổng Đại diện thay mặt Đức Cha Giáo phận trao ch́a khóa nhà thờ cho Cha Quản xứ, một cách nào đó nói lên trách nhiệm trông coi Giáo xứ thay mặt Đức Giám Mục Giáo phận. Việc làm đó đ̣i hỏi sự trung kiên và hiệp nhất với Hội Thánh trong Đức Tin và ḷng vâng phục, thế nên sau đó Cha tân quản xứ phải công khai tuyên xưng Đức tin cũng như tuyên hứa trung thành và vâng phục Hội Thánh.

Thánh lễ hôm nay dâng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng Giáo xứ Đức Thanh. Trong bài giảng lễ, Cha Tổng Đại diện nói đến sự hy sinh từ bỏ ḿnh, vác thập giá ḿnh mà theo Chúa, trung thành làm chứng cho Chúa, dù gặp gian truân cùng khổ hay phải đổ máu ḿnh. Cộng đoàn Đức Thanh từ những ngày đầu h́nh thành nơi đây, đă gặp rất nhiều gian nan thử thách, về nhiều phương diện, nhưng cũng đă can đảm vượt qua và nay đă là một giáo xứ tương đối trưởng thành, vững mạnh. Cha Quản xứ mới của anh chị em, dù tuổi Linh mục c̣n ít, cũng không phải vất vả lặn lội như những vị tiền nhiệm khi xưa, nhưng không phải là không từ bỏ ḿnh vác thập giá mà theo Chúa đâu. Các Linh Mục là người của Chúa, của Giáo Hội, của Dân Chúa, nên không c̣n ǵ là của ḿnh, phải từ bỏ ư riêng, làm theo ư Chúa, cho đoàn chiên ḿnh….

Sau bài giảng, nghi thức nhận xứ lại được tiếp tục với một số diễn ư : nhận ghế chủ tọa, nhận ṭa Giải Tội, giếng Rửa Tội, kéo chuông nhà thờ và mở cửa Nhà Tạm… tất cả đều nói lên những việc bổn phận của Linh Mục đối với Giáo dân được trao phó.

Nhiệm vụ Quản xứ thật nặng nề, cần rất nhiều ơn Chúa cũng như sự cộng tác của nhiều người, của mọi thành phần Dân Chúa. Chúng ta hăy hiệp lời cầu xin Chúa ban nhiều ơn lành hồn xác, sức khỏe dồi dào và nghị lực trung kiên cho Cha Tân Quản xứ Đức Thanh, để Ngài chu toàn một cách tốt đẹp sứ vụ mới mà Ngài lănh nhận từ hôm nay.

Bá Trí

Nguồn : Website GP Đà Lạt


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Đức Thanh

H́nh ảnh Gx Đức Thanh đóm mừng Cha Tân Chánh xứ (9/8/2014)

Nguồn : Website GP Đà Lạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm :

H́nh ảnh Lễ Kỷ Niệm 20 Năm Cung Hiến Nhà Thờ và ..... (28/12/2016)

 

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

[Trở về đầu trang ]