Giáo Phận Đà lạt

Nhà thờ Giáo sở Phát Chi

 

Nhà thờ Giáo sở Phát Chi
Giáo hạt Đà Lạt

 

Địa chỉ : Xă Xuân Trường, Đà Lạt

Chánh xứ : Linh mục Martinô Bùi Đức Thịnh

Tel

 

E-mail

 

Năm thành lập

 

Bổn Mạng

 

Số giáo dân

 

Giờ lễ

Chúa nhật     :  5:30   -   17:30

Ngày thường :  5:30   -   17:30

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

 

 

Lược sử Giáo xứ Phát Chi

Phát Chi nằm giữa con đường nối liền Dalat với Đơn Dương. Giáo sở này do cha Mai Đức Thạc sáng lập từ năm 1957, khi cha đem giáo dân Bắc Việt, gốc Phát Diệm, đến lập nghiệp. Số giáo dân lúc đó được khoảng 80 hộ, chừng 600 người, khi mới đến đa số đi làm công nhân cho sở Trà Cầu Đất để sinh sống.

V́ ở vào địa thế bất lợi, chung quanh toàn là rừng thông, thời tiết quanh năm lạnh lẽo, đất đai lại khô cằn, Phát Chi không phải là nơi thuận tiện cho việc sinh nhai. Đời sống dân chúng nghèo nàn, nhiều người lần lần bỏ đi nơi khác. Nhiều cha cũng được cử đến coi sóc giáo sở xa xôi này, nhưng đều đă ra đi v́ lư do này, lư do khác, sau một thời gian ngắn.

Cha Mai Văn Thạc, vị linh mục đă có công đưa giáo dân đến đây và giúp họ ổn định cuộc sống ở miền đất mới, ngay từ đầu đă dựng được một ngôi nhà thờ gỗ lợp tôn, khá khang trang rộng răi. Đoàn chiên đang cần sự d́u dắt của cha th́ hai năm sau, v́ tuổi tác, cha xin về hưu ở Xóm Mới.

Nối tiếp cha là Cha Anrê Trần Văn Hóa. Cha phụ trách Phát Chi tương đối lâu (1959-1971). Vào thời của cha, Phát Chi được tiếp đón các nữ tu Ḍng Mến Thánh Giá Phát Diệm về lo việc dạy giáo lư và dạy chữ cho trẻ em. Cha cũng đă củng cố thêm các cơ sở của giáo xứ, mở rộng nhà thờ bằng cách xây mặt tiền và hai cánh Thánh Giá như hiện c̣n, để đáp ứng với số giáo dân gia tăng- và xây cho nhà xứ một căn nhà ba gian lợp tôn. Ngoài ra cha cũng đă động viên giáo dân lo khai phá đất đai trồng rau xanh để tự túc, không cần phải làm thuê cho sở trà hoặc như có lúc làm thuê cho sở Mỹ tức đài Rada hiện nay nữa. Đang giúp ích nhiều cho đoàn chiên như thế, cha xin đổi về giáo xứ Thượng Thanh, Bảo Lộc v́ lư do đau yếu.

Sau cha, Phát Chi lại được đón tiếp cha Giuse Trần Thành Công về coi sóc (1971-1972). Chưa đầy một năm rưỡi, cũng v́ lư do sức khỏe, cha xin đổi về Bảo Lộc trở lại. Năm 1972, Cha Phêrô Phan Năng Hưởng được cử đến thay thế. Vừa đến chưa được một năm, cha Hưởng nhận thấy nhiều bất lợi cho việc sinh sống và cha muốn đưa giáo dân đi t́m miền đất ph́ nhiêu hơn để lập nghiệp. Ư kiến của Cha được một số tán đồng. Những người này theo cha đến Tân Phú, Di Linh và dần dần đă xây dựng được một giáo xứ tại đây.

Số người c̣n lại đă xin Đức Cha và được Cha Đaminh Nguyễn Nam Bắc đến phụ trách từ giữa năm 1974, nhưng chỉ được một thời gian ngắn. Khi đến nhận xứ, cha muốn nâng cao đời sống kinh tế của giáo dân và dự tính xây lại nhà thờ. Nhưng lúc đó vẫn có vấn đề giao động kẻ ở người đi và cha Bắc cũng lại được cử đi coi xứ Lạc Sơn.

Từ đó số giáo dân xuống thấp, chỉ c̣n không quá 20 hộ. Nhà cửa ruộng vườn được sang bán cho người tứ xứ. Mặc dù vậy, TGM đă bổ nhiệm cha Tống Thiện Lâm về sống giữa nhóm dân ít ỏi.

Nhưng rồi chẳng được bao lâu, họ đạo lại không c̣n linh mục, nhà thờ ngưng sinh hoạt. Từ đó trên thực tế, Phát Chi chỉ c̣n là một khu giáo của giáo xứ Cầu Đất. Tuy gặp những khó khăn rủi ro dồn dập như vậy, số giáo dân c̣n lại vẫn nhẫn nại trong việc canh tác để sinh sống và thường xuyên nhóm họp tại nhà thờ Cầu Đất để cầu nguyện và thờ phượng Chúa.

Nguồn : Trang Web Giáo phận Đà Lạt

 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ

< chưa có >

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com