Giáo Phận Đà Lạt

Giáo Xứ Lạc Ḥa - Kađô Đón Cha Tân Quản Xứ Gioan Đỗ Vinh Sơn

 
  Sáng ngày 25-3-2014, nhằm ngày lễ Truyền Tin, Đức Giám mục Giáo Phận đă đến chủ sự thánh lễ nhận quản xứ của cha Gioan Đỗ Vinh Sơn, nguyên Quản xứ Đạ Tông, làm Quản xứ Giáo xứ Lạc Ḥa.

Giáo xứ Lạc Ḥa được thành lập từ ngày 1-5-1966 (tước hiệu thánh Giuse thợ) do cha Vũ Tuấn Tú làm Quản xứ tiên khởi, đến năm 1973 chuyển giao cho cha Gioan Nguyễn Văn Khang làm Quản xứ. Cha Gioan Nguyễn Văn Khang trong 39 năm chăm sóc mục vụ tại Lạc Ḥa, sau năm 1975 di chuyển nhà thờ đến khu đất mới và ngài ước nguyện xây dựng lại ngôi nhà thờ mới nhưng lại là lúc ngài bị bệnh phải điều trị xa Giáo xứ cho đến khi qua đời. Cha phó Anphongsô Nguyễn Đức Vĩnh về trợ giúp Giáo xứ và bắt tay xây dựng ngôi thánh đường uy nghi lộng lẫy như ta thấy hiện nay và mới được khánh thành cuối năm 2013. V́ nhu cầu của Giáo Phận, Đức Giám Mục lại cắt cử cha Anphongsô Nguyễn Đức Vĩnh làm Quản xứ Thanh B́nh và cha Gioan Đỗ Vinh Sơn về làm Quản xứ Lạc Ḥa.

Trong bài giảng lễ hôm nay, đức cha nhấn mạnh đến lời “Xin Vâng” của Mẹ Maria trong ngày lễ Truyền Tin và cũng nhắc tới lời xin vâng của hai cha và Giáo xứ Lạc Ḥa tiễn cha Vĩnh và đón cha mới.

Thánh lễ nhận Quản xứ kết thúc vào lúc 11g, một bữa tiệc vui khoản đăi quư cha, quư tu sĩ và quư khách, đặc biệt là thân nhân của cha tân Quản xứ và giáo dân xứ Đạ Tông. Ước mong cha tân quản xứ sẽ luôn đồng hành với giáo dân Lạc Ḥa để thăng tiến Giáo xứ mỗi ngày một tốt đẹp hơn.

 
 

Nguồn : website GP Đà Lạt