Giáo phận Đà Nẵng

Danh sách Linh mục trong Giáo phận

Bổ sung mới nhất ngày : 5/10/2017

 


Danh sách Giáo xứ


 


Ṭa Giám Mục


 


Bản đồ vị tríwww      Giáo xứ Giáo họ Việt Nam   Website GP Đà Nẵng

  Tên Năm sinh Linh mục Chức vụ Nhiệm sở

Địa chỉ liên lạc

             
  Đaminh Phan Châu BẢO 31/10/1970 26/07/2007 Quản xứ Phú Hương 0511. 3742 466
  Phanxicô Xaviê Đặng Đ́nh CANH 22/11/1940 28/11/1970 Quản xứ Chính Ṭa 0511. 3825 285
  Phanxicô Xaviê Nguyễn Tiến CÁT 01/05/1934 27/04/1966     < qua đời >
  Giuse Ngô Đ́nh CHÍNH 24/09/1931 13/05/1972 Hưu dưỡng Ṭa Giám Mục 0511.3826 628
  Vinh Sơn Phêriê Nguyễn Công CHÍNH  02/02/1974 24/01/2006      
  Giuse Cao Văn CƯỜNG 20/04/1946 01/04/1975 Quản xứ An Ḥa 0511. 3835 625
  Giuse Lê Văn CƯỜNG 10/10/1972  07/06/2003   Du học Paris  
  Phêrô Trần Đức CƯỜNG 06/12/1955 25/03/1998 Quản xứ Chánh ṭa  
  Phaolô Đoàn Quang DÂN 10/02/1956 21/11/1989 Quản xứ An Ngăi 0510. 3877 692
  Đa Minh Trần Công DANH 25/01/1966 22/06/2001 Quản xứ Thạch Nham 0511. 3827 838
  Tôma Vơ Minh DANH 01/10/1974 23/06/2006 Phó xứ Hội An 0510. 3916 258
  Giacôbê Văn Trần Đức Duy   7/2015 Phó xứ Tam Kỳ  
  Giuse Nguyễn Trí DŨNG 06/11/1950 10/01/1988 Quản xứ B́nh Phong 0510-387-3507
E-mail : jmtdung@gmail.com 
  Phêrô Maria Trần Quốc Dũng   23/6/2017 Phụ tá Phú Thượng  
  Gioan Baotixita Nguyễn Văn ĐÁN 09/06/1935 30/05/1964   Đại Chủng Viện Xuân Bích - Huế  054. 3529 511
  Giacôbê Lê Quư Đạt     Quản xứ Hà Tân jacdat@yahoo.com
  Phêrô Nguyễn ĐỆ 15/12/1967 07/06/2003 Quản xứ  La Nang  
  Stêphanô Vơ Ngọc Đính   4/8/2015 Phụ tá TTMV  
  Martinô Nguyễn Văn ĐOÀN - CMC 01/02/1942 13/06/1968 Quản xứ Thuận Yên
Tam Mỹ
0511. 3810 982
  Martinô Trần Văn ĐOÀN 01/02/1942 13/06/1968   TTMV 0511. 3810 982
  Giuse Bùi Văn ĐỒNG 01/06/1953 24/11/1992   Du học USA  
  Giuse Lê Công ĐỨC 01/01/1959 07/06/2003   Đại Chủng Viện Xuân Bích - Huế  
  Gioan Baotixita Lê Quư ĐỨC 25/04/1922 17/05/1955 Hưu dưỡng Ṭa Giám Mục  0511. 3826 628
  Vinh sơn Hoàng Quang HẢI 19/09/1937 20/12/1969   Nghỉ hưu  
  Phero Nguyễn Châu HẢI 09/03/1918 04/08/1946  Hưu dưỡng   0511. 3826 628
  Giuse Đinh Công HẠNH 10/12/1944 25/05/1973 Nghỉ dưỡng Giáo xứ Thanh B́nh 0511. 3531 747
  Phêrô Lê Như HẢO 01/05/1925 08/09/1954 Hưu dưỡng Ṭa Giám Mục  0511. 3826 628
  Phanxicô Xaviê Nguyễn Ngọc HIẾN 27/06/1966 22/06/2001 Quản xứ Ḥa Khánh 0511. 3618 686
  Phanxicô Assisi Lưu Văn HOÀNG 30/10/1959 06/06/2000   Tu nghiệp 0511. 3984 533
  Gioan Nguyễn Văn HOÀNG 02/05/1967 22/06/2001 Quản xứ TTTM Trà Kiệu 0511. 3730 106
  Phaolô Trần Ngọc HOÀNG 25/02/1975 31/05/2008 Quản xứ Ḥa Lâm 0511. 3540 503
  Phêrô Nguyễn HÙNG 17/12/1961 06/06/2000 Quản xứ Nội Hà 0511. 3830 690
  Phêrô Lê HƯNG 26/03/1945 13/04/1975 Quản xứ Nhượng Nghĩa 0511. 3916 452
  Giuse Maria Đỗ Xuân HƯỚNG 20/10/1963 16/08/1996 Quản xứ Đông Vinh  
  Giuse Nguyễn KINH 06/04/1957 06/06/2000 Quản xứ An Hải  0511. 3242 916
  Phaolô Lê Tấn KÍNH 15/04/1975 04/08/2009   Ṭa Giám Mục  
  Gioan Baotixita Vơ Quang KHẢI     Quản xứ Hà Lam  
  Giuse Nguyễn Văn KHANG     Quản xứ Khánh Thọ  
  Phêrô Phan Tấn KHÁNH 16/12/1968 22/06/2001   Du học Paris, Pháp  
  Phêrô Nguyễn Duy Khiêm   23/6/2017 Phụ tá Tam Kỳ  
  Bênêđictô Nguyễn Tấn KHOÁ 31/10/1935 06/06/1964   < Qua đời >  
  Raphael Nguyễn Thế Lân, CRM   23/6/2017      
  Phêrô Phan Đ́nh Lập   23/6/2017 Phụ tá Đông Vinh  
  Đaminh Đặng Bá LINH 16/12/1967 22/06/2001 Quản xứ  Phú Hương  0510. 3846 572
  Giuse Hoàng Quốc Duy LINH 10/05/1967 22/06/2001 Quản xứ Ái Nghĩa  
  Phillipphê Trương Văn LONG     Quản xứ Ḥa Thuận  
  Giacôbê Lê Văn Loan - CRM   23/6/2017      
  Emmanuel Nguyễn Tấn LỤC 08/07/1953 22/07/1997 Linh hướng TCV 0511. 3688 006
  Giuse Ngô Tấn LỰC          
  Gioan Baotixita Nguyễn Duy LƯỢNG 10/12/1930 31/05/1966 Hưu dưỡng   0511. 3952 787
  Gioan Baotixita Phan Đ́nh LƯỢNG 10/05/1958 07/06/2003 Phó xứ Chính Ṭa 0510. 3873 507
  Phêrô Nguyễn Lân MẪN          
  Gioan Baotixita Châu Ngọc MINH 17/01/1969 23/06/2006 Quản xứ Phú Thượng 0510. 3834 521
jbcminh@yahoo.com
  Macellô Đoàn MINH     Quản xứ Hội An marcellodoanminh@gmail.com
  Giuse Huỳnh Công Duy MINH 01/02/1965 07/06/2003 Quản xứ Việt An 0510. 3874 226
  Giuse Bùi Ngọc NAM 06/03/1976 31/05/2008 Phó xứ Phú Thượng 0511. 3793 312
  Giuse Đặng Quang Ngọc   23/6/2017 Phụ tá An Ngăi  
  Phanxicô Xaviê Lê Đông Nhật   4/8/2015      
  Giuse Nguyễn Kim NHẬT 15/08/1955 18/10/1995 Quản xứ Phú Hạ 0511. 3722 606
  Stêphanô Trần Ngọc NHƠN 01/01/1963 26/07/2000 Quản lư TTMV 0510. 3544 582
  Antôn Trương Gia NINH 19/11/1952 17/08/1993 Quản xứ   0511. 3697 855
  Anrê Tôn Thất PHÁI 06/07/1923 23/05/1959 Hưu dưỡng Ṭa Giám Mục 0511. 3826 628
  Antôn Nguyễn Tri PHÁP 09/03/1969  23/06/2006  Quản xứ Ngọc Quang 0510. 3674 540
  Phêrô Nguyễn Ngọc PHI 23/04/1967 22/06/2001 Quản xứ Lệ Sơn 0511. 3722 580
gocphilm@yahoo.com
  Giacôbê Nguyễn Hồng PHONG   11/06/2010 Quản xứ Vân Đơa phongcvh@yahoo.com - 0935.220087
  Giuse Phạm Phi Phong,   23/6/2017 Phụ tá Chánh ṭa  
  Phaolô Hồ Quang Phúc     Phó xứ Trà Kiệu  
  Giacôbê Hứa Hùng QUANG 20/09/1965 22/06/2001 Quản xứ Thanh B́nh 0510. 3765 011
  Giuse Nguyễn Quốc Quang   11/06/2010      
  Anrê Phan Quang   11/06/2010 Quản xứ Xuân Thạnh anrequang@gmail.com
  Gioan Baotixita Hồ Thái SƠN 05/06/1973 29/06/2005 Phụ tá Chính ṭa  0510. 3886 643 gbhoson@yahoo.com
  Phaolô Nguyễn Hữu Trường SƠN 21/02/1974 07/06/2003 Quản xứ Phước Tường phaoloson@yahoo.com
  Giuse Nguyễn Thanh SƠN 03/02/1961 06/06/2000 Quản xứ Cồn Dầu  0510. 3867 370
  Phêrô Lưu Văn TÂM          
  Tôma Nguyễn Văn TÂM 12/10/1970 07/06/2003 Quản nhiệm Phước Kiều 0511. 3791 075
  Bonaventura Mai THÁI 23/05/1954 27/12/1990 Giám đốc TTMV
Chủng Viện
0511. 3828 924
  Phêrô Hoàng Gia THÀNH 19/10/1957 26/07/2000 Quản xứ Tam Toà  
  Giuse Nguyễn Trung THÀNH 03/09/1945 04/05/1974 Nghỉ dưỡng Tp. HCM  08. 9951 759
  Phêrô Trần Công THẠNH          
  Antôn Nguyễn Trường THĂNG 25/02/1942 21/12/1971   TTMV  0510. 3916 258
  Phaolô Phạm Thanh Thảo   11/06/2010   TGM vptgmdn@gmail.com
  Antôn Lâm Trọng Thi   4/8/2015      
  Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn THỊNH 10/04/1957  07/12/1994 Quản xứ Chợ Chiều  
  Giuse Nguyễn Văn THÔNG 07/04/1945 02/05/1974 Quản xứ Sơn Trà 0511. 3788 203
  Phaolô Ngô Tấn THU 04/09/1970 07/06/2003 Quản xứ Vĩnhh Điện

0510. 3974 223 ngotanthu@yahoo.com

  Giuse Nguyễn Văn THÚ 01/08/1958 24/11/1992 Quản xứ Thanh Đức 0939.325.157
  Giuse Lê Thiện THUẬT 22/07/1977 26/07/2007 Quản xứ Ḥa Ninh  
  Gioan Baotixita Nguyễn Công THỦY 10/10/1969 07/06/2003   TGM- Chủng viện 0511. 3832 515
  Gioakim Trần Kim THƯỢNG 15/07/1945 02/05/1974 Quản xứ Cẩm Lệ 0511. 3841 461
  Giuse Đỗ Kim Trọng     Quản xứ An Ngăi Đông  
  Simon Nguyễn Can Trường   11/06/2010 Quản xứ Tam Thành  
  Antôn Trần Văn TRƯỜNG 17/07/1929 29/06/1959   Ṭa Giám Mục 0511. 3873 445
  Gabriel Nguyễn Ngọc TUẤN 01/01/1972  07/06/2003 Quản xứ Sơn Trà  0510. 3884 355
  Giuse Nguyễn Thanh Tùng   4/8/2015      
  Simon Hứa Thanh TUYÊN 15/09/1972  23/06/2006 Quản xứ An Thượng 0511. 3670 098
  Gioan Baotixita Trần Ngọc TUYẾN 12/12/1974 31/5/2008 Quản xứ Hoằng Phước 0511. 3817 140
  Gioan Baotixita Hoàng Đ́nh ƯNG 14/09/1964 18/02/2004 Phó xứ Ḥa Khánh  
  Phaolô Maria Trần Quốc VIỆT 20/10/1956 15/05/1991 Quản xứ Tam Kỳ 0511. 2210 454
paulmaryviet@yahoo.com
  Giuse Trần Văn VIỆT - OP 28/12/1966 23/09/2006     về lại ḍng Đa Minh
  Phanxicô Salêsiô Lê văn La VINH 18/08/1964 08/08/2005 Quản xứ An Thượng  
  Antôn Nguyễn Thanh VŨ 03/01/1972 31/05/2008 Quản xứ An Sơn  
  Philipphê Maria Lê Văn VUI  01/01/1970 30/08/2005 Quản xứ Tiên Phước  0510. 3770 481
             
             
  Giuse Vũ DẦN 03/10/1940 11/06/1967 Hưu dưỡng TTMV vudan67@gmail.com.
  Simon Đinh Hưng LỢI 31/01/1926 31/05/1954 hưu dưỡng   0511. 3683 732
             
             
             
             

* Nguồn : Trang Web Giáo Phận Đà Nẵng

 

< Trang Web đang được xây dựng >

< Mọi thông tin đóng góp xin gởi về GiaoxuGiaohoVietNam@Yahoo.com >