Giáo phận Đà Nẵng

Nhà thờ Chính Ṭa Đà Nẵng

 

Nhà thờ Chính Ṭa Đà Nẵng

 

Địa chỉ :      156 Trần Phú, Thành Phố Đà Nẵng    (Bản đồ)

Chánh xứ : Linh Mục .Phêrô Trần Đức Cường (9/2017)
Phó xứ     : Linh mục Gioan Baotixita Phan Đ́nh Lượng (4/10/2014)
Phụ tá      : Linh mục Gioan Baotixita Hồ Thái Sơn (25/9/2012)
Phụ tá      : Linh mục Giuse Phạm Phi Phong (9/2017)

Tel

 

E-mail

http://www.giaoxuchinhtoadanang.org/
 

Năm thành lập

 

Bổn mạng

Thánh Tâm Chúa Giêsu

Số giáo dân

 

Giờ lễ

Chúa nhật     : 5:15  -  8:00  -  10:00 (tiếng Anh)
                      15:00  -  17:00  -  18:30

Ngày thường : 5:00  -  17:00 

Giờ lễ có thể thay đổi theo mùa hay mục vụ của Gx. Xin xác nhận trước  khi đi lễ

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* Khai Mạc Năm Thánh Ḷng Thương Xót Tại Giáo Phận Đà Nẵng (13/12/2015)
* Thánh Lễ Truyền Dầu tại Giáo Phận Đà Nẵng (2/4/2015)

* Thánh Lễ Tạ ơn Ngân Khánh Linh Mục của Đức Giám Mục Giáo Phận Đà Nẵng (22/11/2014)
* H́nh ảnh Thánh lễ Ḷng Thương xót Chúa - 2014 (27/4/2014)
* Thánh Lễ Truyền Dầu tại Giáo Phận Đà Nẵng (17/4/2014)
* H́nh ảnh Thánh lễ Truyền Dầu, GP Đà Nẵng, 2014 (16/4/2014)
* Theo chân các linh mục đi nhận xứ : Giáo xứ Chính Ṭa (24/9/2012)
* Giáo xứ Chính Ṭa mừng Lễ Quan Thầy Thánh Tâm (17/6/2012)

 

Lược sử Giáo xứ Chính Ṭa Đà Nẵng

Không biết ai là người đầu tiên được rửa tội tại Đà Nẵng hoặc là người Công giáo Việt Nam đầu tiên đến sống tại mảnh đất Đà Nẵng này. Chỉ biết được là linh mục Baudet, Marquette và Fuciti đă được sai đến phụ trách giáo dân tại cửa Hàn đến ngày 03 tháng 02 năm 1665, theo lệnh chúa Hiền các ngài phải rời khỏi Việt Nam.

Theo bản phúc tŕnh của Cha Rival gửi về Hội Truyền giáo Paris (MEP), năm 1700, dịp lễ Lá, nhà thờ Cửa Hàn bị quân Chúa Nguyễn lục soát và năm 1741 giáo đoàn Cửa Hàn c̣n 80 giáo dân.

Và bản phúc tŕnh của Cha Halbout gửi cho MEP: đến tháng 7 năm 1775, giáo đoàn Cửa Hàn bị quân Tây Sơn tiêu diệt hoàn toàn. Và từ 1775-1885 giáo đoàn Cửa Hàn không có tên trong lịch sử Giáo hội Việt Nam.

Sau khi phong trào Văn Thân tan ră năm 1885, nhiều giáo dân từ các nơi về sinh sống tại Cửa Hàn. Những giáo này được Cha Maillard, cha sở giáo xứ Phú Thượng chăm sóc và là giáo họ trực thuộc giáo xứ Phú Thượng.

Sử sách không để lại giáo xứ chính thức được thành lập ngày tháng nào, chỉ biết được rằng linh mục Laurent (Cố Chính) đă phục vụ giáo xứ từ 1887-1904, và từ đó đến nay luôn có các linh mục coi sóc giáo xứ.

Nhà thờ giáo xứ hiện nay được xây dựng trong khoảng thời gian tháng 02 năm 1923 đến tháng 9 năm 1924. Ngày 14 tháng 9 năm 1924, Đức Giám mục Grangeon (Mẫn), giám mục địa phận Qui Nhơn và Đức Giám mục Allys (địa phận Huế) làm phép nhà thờ. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Ngày 18 tháng 01 năm 1963, giáo phận được thiết lập; Đức Cha Phêrô Maria, Giám mục Qui Nhơn được bổ nhiệm làm giám mục tiên khởi giáo phận Đà Nẵng và ngày 01 tháng 5 năm 1963, ngài chính thức nhận về nhận giáo phận và nhà thờ Đà Nẵng được vinh dự là nhà thờ Chính Ṭa giáo phận Đà Nẵng.

Hang đá Đức Mẹ mô phỏng hang đá Lộ Đức (bên Pháp) được xây dựng năm và khánh thành ngày 11 tháng 02 năm 1940, thời linh mục Santuaire (Cố Bính).

DANH SÁCH LINH MỤC QUA CÁC THỜI KỲ

 

 

 

STT

LINH MỤC QUẢN XỨ

THỜI GIAN

1

Laurent (Cố Bính)

1887-1904

2

Guerlac

1904-1908

3

Saulot (Cố Lượng)

1908-1914

4

Bonhomme

1914-1921

5

Vallet (Cố Ngân)

1921-1929

6

Saulot (Cố Lượng)

1929-1936

7

Sanctuair (Cố Khánh)

1936-1941

8

Alexandre (Cố Trí)

1941-1944

9

Valour (Cố Lực)

1944-1945

10

Phaolô Tô Đ́nh Sơn

1945-1946

11

Jeanningros (Cố Vị)

1946-1948

12

Lefèvre (Cố Kim)

1948-1956

13

Giuse Lê Văn Ấn

1956-1965

14

Gioan Nguyễn Quang Xuyên

1965-1979

15

ĐGM P. X Nguyễn Quang Sách

1979-1988

16

Giuse Đinh Mạnh Phú

1988-1989

17

Antôn Nguyễn Trường Thăng

1989-1994

18

Giuse Đinh Mạnh Phú

1994-1995

19

Antôn Trần Văn Trường

1995-2004

20

P. X  Đặng Đ́nh Canh

2004-2010

21

Bonaventura Mai Thái

 2010-2012 

22

Phaolô Maria Trần Quốc Việt

2012- 

 

 

 

 

 

 

STT

LINH MỤC PHÓ XỨ

THỜI GIAN

1

Nguyễn Thanh Quư

1933-1937

2

Trần Văn Thông

1937-1939

3

Nguyễn Quang Hiền

1939-1942

4

Nguyễn Kim Ngọc

1942-1944

5

Phaolô Tô Đ́nh Sơn

1944-1945

6

Egna

1947

7

Giuse Nguyễn Tấn Châu

1948-1956

8

Vơ Văn Dần

1951-1953

9

MagNan

1952

10

Tađêô Nguyễn Hữu Mừng

1952-1954

11

Bênêđitô Phan Văn Hoàng

1953-1956

12

P. X Nguyễn Xuân Văn

1956-1957

13

Claude Charmot (Cố Sắc)

1956-1975

14

Antôn Bùi Hữu Ngạn

1957-1962

15

Vincent Đinh Duy Trinh

1957-1966

16

Alexandri (Cố Huệ)

1958

17

Antôn Vũ Như Huỳnh

1961-1975

18

Giuse Nguyễn Khắc Tuần

1964-1969

19

Bernado Nguyễn Quang Nhung

1966-1967

20

P.X Nguyễn Tiến Cát

1966-1967

21

Giuse Đinh Mạnh Phú

1967-1975

22

Antôn Trần Văn Trường

1967-1975

23

P. X  Trần Quang Châu

1969-1975

24

Paqquette (Quư)

1970-1975

25

Dominico Phạm Minh Thuỷ

1972-1975

26

Giuse Đỗ Thanh Châu

1973-1974

27

Phêrô Lê Hưng

1975-1989

28

Bonaventura Mai Thái

1990-1992

29

Marcello Đoàn Minh

1993-1994

30

P. X Nguyễn Văn Thịnh

1994-2001

31

Giuse Nguyễn Thanh Sơn

20/8/2000-

31

Phaolô Nguyễn Hữu Trường Sơn

2005-2006

32

Giuse Ngô Đ́nh Chính

2005-2006

33

P. X Nguyễn Ngọc Hiến

2001-2005

34

Giuse Lê Công Đức

2006-2007

35

Phêrô Hoàng Gia Thành

2007-2010 

36

Giuse Trần Văn Việt

2007-2012 

37

Gioan Baotixita Hồ Thái Sơn

2012- 

38

Marcello Đoàn Minh

2006-

 

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

.........................................

Theo chân các linh mục đi nhận xứ : Giáo xứ Chính Ṭa

Thứ hai 24/9/2012    -     Nguồn : Website GP Đà Nẵng

Lúc 10g30, Đức Giám mục Giáo phận và các Cha lại đưa Cha Tổng Đại diện Phaolô Maria Trần Quốc Việt từ An Hải về nhận xứ Chính Ṭa, thay thế Cha Bonaventura Mai Thái, được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận. Đồng thời với Cha Tân Quản xứ, Cha Gioan Baotixita Hồ Thái Sơn, nguyên Quản xứ Xuân Thạnh, cũng nhận trách nhiệm Linh mục Phụ tá Nhà thờ Chính Ṭa, thay thế Cha Giuse Trần Văn Việt, ḍng Đa Minh, được Bề Trên gọi về phục vụ tại Nhà thờ Ba Chuông, thuộc Tổng Giáo phận TP/HCM. Cha Sơn cũng dược Đức Giám mục bổ nhiệm làm Phó Giám đốc CARITAS của Giáo phận.

Trong phần huấn từ, Đức Giám mục đă cám ơn Cha nguyên Quản xứ Bonaventura đă thổi một luồng khí mới vào Giáo xứ Chính Ṭa. Ngài cũng nói lên ư nghĩa của việc chuyển xứ lần này. Cha Tổng Đại diện là người “kề vai sát cánh” với Giám mục trong việc điều hành Giáo phận, nên theo truyền thống của Giáo phận Đà Nẵng từ ngày được thành lập, vai tṛ Tổng Đại diện được bố trí phục vụ tại Nhà thờ Chính Ṭa, gần Ṭa Giám mục, để công việc chung của Giáo phận được phối hợp nhịp nhàng hơn. Hơn nữa, trong Đại Hội Dân Chúa Giáo phận sắp được tổ chức vào ngày 17-19/10 năm nay, Giáo phận sẽ đưa Trung tâm Mục vụ vào hoạt động, với việc thành lập Hội đồng Mục vụ Giáo phận. Cha Bonaventura Mai Thái được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Mục vụ, cùng với một số linh mục với những chuyên môn khác nhau, giúp cho việc điều hành Trung tâm và điều phối sinh hoạt mục vụ chung của Giáo phận trong tương lai được thông suốt hơn.

Trong lời cám ơn Đức Cha, chào thăm Quư Cha và cộng đoàn Giáo xứ Chính Ṭa, Cha Tổng Đại diện Tân Quản xứ, cùng với Ngài cũng có các linh mục khác đi nhận xứ dịp này, đă ví von giáo xứ như chuyến xe khách, đổi linh mục quản xứ như đổi tài xế, chứ không đổi hành khách và lộ tŕnh.

Phục vụ tại Nhà thờ Chính Ṭa ngày nay, c̣n có Cha Marcellô Đoàn Minh, là Giám đốc CARITAS Giáo phận. Xin chúc mừng Quư Cha. Cầu chúc Giáo xứ Chính Ṭa ngày càng phát triển đúng vai tṛ của ḿnh trong gia đ́nh Giáo phận.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Chính Ṭa Đà Nẵng

H́nh chụp ngày 7 tháng 11 năm 2007 - TTV

 

 

 

          

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

        

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

       

 

        

 

       

 

       

 

        

 

        

 

       

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Hính ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

[Trở về đầu trang ]