Tổng Giáo Phận Hà Nội

Danh sách Linh mục trong Tổng Giáo phận


Danh sách Giáo xứ


Ṭa Giám Mục


Bản đồ vị tríwww      Giáo xứ Giáo họ Việt Nam   Website TGP Hà Nội

  Tên Năm sinh Linh mục Chức vụ Nhiệm sở

Địa chỉ liên lạc

             
  Laurensô Chu Văn Minh 27-10-1943 10-6-1994   TGM  
             
  Giuse Vũ Đức An 8-5-1971 22-12-2003.   Du học Pháp.  
  Giuse Phan Thiện Ân, CSSR       ĐCV  
  Phaolô Ngô Văn Bắc 21-10-1966 8/9/2015 Giám quản Trại Mới  
  Giu-se Nguyễn Văn Ban 1980 2/6/2014 Giám quản Cổ Nhuế
An Thái
 
  Giuse Nguyễn Văn B́nh  29/7/1974 29/11/2005 Chánh xứ Đồng Yên
Cao Đường
 
  Phêrô NGUYỄN VĂN CAO 1990 03/12/2020      
  Giuse Đinh Ngọc Cảnh OFM     Chánh xứ G̣ Mu  
  Giuse Vũ Thanh Cảnh 12-12-1955; 8-12-1987 Chánh xứ Phủ Lư  
  Alf. Phạm Hùng Chánh       TGM  
  Anphongsô Nguyễn Ngọc Châu 24-7-1942 21-9-1995     Nghỉ dưỡng tại Gh Duệ Cát
  Giuse Nguyễn Minh Chí 1981 28/10/2019      
  Gioan Baotixita Nguyễn Văn Chiến     Phó xứ  Bút Sơn  
  Giuse Nguyễn Minh Chiểu 12/09/1975 28/06/2009 Giám quản Vũ Điện  
  Gioan Trần Văn Chiều   23/10/2018 Phó xứ Hà Thao
 Kẻ Nghệ
 
  Giuse Phan Văn Chỉnh 21-1-1950 8-9-1998 Chánh xứ Cao Bộ Từ Châu
  Phêrô Đỗ Văn Chung 10/10/1978 15-6-2012 Quản xứ    
  Phêrô Trần Văn Chương 4-10-1970 22-12-2003   < Dưỡng bệnh >  
  Antôn Trịnh Duy Công  03/8/1970 20/12/2007 Chánh xứ Đồng Đội  
  Gioan Lê Trọng Cung 24-12-1971 22-12-2003 Chánh xứ An Lộc
Vạn Điểm.
 
  Phaolô Đỗ Tùng Cương 20/08/1979 15-6-2012 Gián quản Đào Duyên  
   Giuse Hoàng Kim Cương 30-7-1942 8-12-1987 Quản xứ Bói Hạ  
  Giuse Trần Ngọc Cương 19-10-1945  26-6-1977 Chánh xứ Đại Phú  
  Giuse Bùi Văn Cường   15/5/1975 20/12/2007 Chánh xứ Mường Cắt  
  Phêrô Lê Anh Cường 19-3-1970 22-12-2003   Bái Xuyên  
  Giuse Nguyễn Văn Diễm 14/12/1954 18/03/1989 Phó GĐ ĐCV  
  Antôn Nguyễn Văn Diện 14/10/1972 20/12/2007 Giám quản Khoan Vỹ  
  Phêrô Trần Quang Diệu 01-09-1981 8/9/2015 Phó xứ Chính Ṭa  
  Giuse Vũ Đ́nh Du 06/10/1974 29/11/2005 Chánh xứ B́nh Cách  
  Antôn Nguyễn Văn Dũng, CSSR 06/11/1976 27/06/2008   Thái Hà 180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội - 01666280880
  Antôn Phạm Văn Dũng 01/4/1972 20/12/2007 Chánh xứ Cẩm Cơ  
  Đaminh Trần Văn Đà 15/1/1982 30/3/2016 Giúp xứ Chính Ṭa  
  Giuse PHẠM QUANG ĐĂNG 1984 03/12/2020      
  Giuse Vương Văn Đệ   23/10/2018 Phó xứ Cát Lại
Tràng Duệ
 
  Phaolô Nguyễn Văn Đoàn 10-6-1962 8-9-2001 Chánh xứ Động Linh Tŕnh Xá
Canh Hoạch
  Antôn Nguyễn Văn Độ  2/1/1974 29/11/2005 Chánh xứ Tuỵ Hiền  
  Giuse Nguyễn Anh Đua   23/10/2018     Giúp nhà ứng sinh Gioan
  Giuse VƯƠNG VĂN ĐỦ 1984 03/12/2020      
  Giuse Đinh Tiến Đức, CSSR 5/03/1969 07/12/2005   Thái Hà 180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội
0903 079 929 -  tdcssr@yahoo.com
  Giuse Đỗ Văn Đức 18/01/1983 19/10/2016   ĐCV  
  Giuse Trần Văn Được 10/11/1971 22/12/2006 Chánh xứ Kim Bảng
Tân Lang
 
  Giuse Hoàng Minh Giám 09/01/1979 22/12/2009 Giám quản Tiêu Hạ
Trung Lương
 
  Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trần Truyền Giáo 1979 2/6/2014 Giám quản Mạc Thượng
 Đồng Phú
uan Hạ
 
  Antôn Phạm Văn Giảng 20/6/1976 22/12/2009 Chánh xứ Đại Lại
Tiên Hào
 
  Giuse Bùi Văn Giáp 05/07/1971 15-6-2012 Chánh xứ Lường Xá  
  Giuse Trần Khắc Hạnh   23/10/2018 Phó xứ Thượng Lâm
Phúc Lâm
 
  Gioan B. Phan Văn Hà 28/9/1975 29/11/2005 Chánh xứ Vỉ Nhuế
Thôi Ngôi
 Tướng Loát
 
  Giuse Nguyễn Văn Hải 03-10-1981 8/9/2015 Giám Quản Đàn Giản  
  Gioan B. Nguyễn Văn Hân 13/10/1975 29/11/2005 Chánh xứ

Mường Riệc
Mường Đổn

 
  Giuse Trịnh Ngọc Hiên (CSsR) 28-9-1947 10-6-1994   Thái Hà  
  Phao-lô Nguyễn Hữu Hiệp 1980 2/6/2014 Quản xứ Tiêu Thượng  
  Giuse TRẦN MẠNH HIỆP 1983 03/12/2020      
  Giuse Nguyễn Ngọc Hinh 28-1-1962 21-9-1995 Chánh xứ Yên Duyên
Pháp Vân
 
  Giuse Nguyễn Văn Hinh 3/6/1981 30/3/2016 Chánh xứ Vân Đ́nh
Giang Soi
 
  Gioan B. Nguyễn Viết Hoan 1978 28/10/2019      
  Giuse Tạ Xuân Ḥa 20/03/1974 29/11/2005 Chính xứ Trung Kỳ  
  Giuse Bùi Văn Hoàn 06/04/1983 19/10/2017 Chánh xứ Xuy Xá.  
  Giuse Nguyễn Minh Hoàng 11-9-1961 21-9-1995      
  Giuse Nguyễn Văn Hoàng. OP 2-1-1979 4-8-2012 Phó xứ Hà Bột
Giảng Vơ
 
  Giuse Vũ Quang Học 2-5-1972 22-12-2003 Chánh xứ Hà Đông  
  Giuse Vũ Đ́nh Hồi 17/11/1979 15-6-2012 Quản xứ Đoan Nữ  
  Giuse Trần Đức Hội 1985 28/10/2019      
  Phanxicô Xaviê Nguyễn Quốc Huy 07/10/1985 19/10/2017 Chánh xứ Phú Ốc  
  Phêrô Nguyễn Văn Huy 29/4/1981 30/3/2016 Giám quản Yên Kiện  
  Giuse Phạm Hoàng Huy 1980 28/10/2019      
  Gioan Nguyễn Mạnh Hùng 24-4-1960 8-12-1987 Giúp xứ Nam Định  
  Phêrô Nguyễn Phú Hùng 23/11/1975 29/11/2005 Chánh xứ    
  Giuse Nguyễn Quốc Hùng 03/01/1971 22/12/2003   ĐCV Hà Nội  
  Alphongsô Phạm Hùng 06/01/1969 26/5/2001 Chưởng Ấn Chánh Văn Pḥng Ṭa TGM Kiêm nhiẹm : Cửa Bắc
  Phêrô PHẠM VĂN HÙNG 1988 03/12/2020      
  Fx. Vũ Quang Hùng  17/01/1966 22/12/2006 Chánh xứ Tràng  Châu  
  Giuse Vũ Quốc Hùng 3-1-1971 22-12-2003      
  Giuse Nguyễn Chấn Hưng, SDB       ĐCV  
  Antôn Giuse PHẠM VĂN HƯNG 1987 03/12/2020      
  Giuse Trịnh Duy Hưng 8-9-1957 22-12-2003 Chánh xứ Mỗ Xá 098 5372 035
  Giuse Trần Văn Hưng, CSSR 01/05/1976; 27/06/2008   Thái Hà 180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội  -   0976 627 119
  Giuse Nguyễn Văn Hữu 23-2-1970 8-9-2001 Chánh xứ Mang Sơn  
  Phêrô Lê Văn Hy 7-1-1971 22-12-2003      
  Giuse Nguyễn Văn Hy 07/01/1971 22/12/2003 Chánh xứ Nam Định  
  Phêrô Nguyễn Văn Khải, CSSR 05/10/1970 25/09/2001   Thái Hà petkhaicssr@gmail.com
  Anphonsô Trần Thế Khải 5-5-1943 27-7-1981   TGM  
  Giuse Nguyễn An Khang 20-4-1944 26-6-1977 nghỉ dưỡng    Gh Chi Long - Gx Đồng Phú
  Giuse Nguyễn Cường Khang 04-09-1979 8/9/2015 Quản xứ Ngọc Lũ
Tử Thanh
 
  Phêrô Nguyễn Quang Khánh   23/10/2018 Phó xứ
Thường trực
Hà Đông
Yên Lộ
 
   P.X. Nguyễn Quốc Khánh 24-10-1943 25-3-1992; Nghỉ hưu    
  Phêrô Nguyễn Văn Khích 15/11/1979 19/10/2016 Giám quản Đồng Chiêm  
  Giuse Đỗ Văn Kiên   23/10/2018 Phó xứ
Thường trực
Tân Hội
G̣ Cáo
 
  Phaolô Nguyễn Văn Kiều 15/12/1975 20/12/2007 Chánh xứ Đạo Truyền
An Tập
 
  Lm. Vinhsơn Phạm Đ́nh Khoan, SJ       Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội 6B Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội  -  0902262058
  Giuse Nguỵ Thành Khương 27/01/1971 22/12/2009 Chánh xứ Hà Thao
Kẻ Nghệ
 
  Đaminh Nguyễn Công Khương     Chánh xứ

 Đoan Nữ

 
  Giuse Nguyễn Hữu Lam 22/03/1982 19/10/2017 Chánh xứ Sở Hạ.  
  G.B Hồ Quang Lâm, CSSR 08/01/1970 31/07/2004   Thái Hà  jbhoquanglam@yahoo.com
  Giuse Mai Xuân Lâm 7-8-1965 8-9-2001 Chánh xứ Sở Kiện
Lan Mát
Lại Xá
 
  Phêrô Nguyễn Văn Lanh 17/10/1974 20/12/2007 Chánh xứ Hạ Trang
Phú Lương
 
  Phêrô Trần Ngọc Lâm   23/10/2018 Phó xứ Đại Ơn  
  Luca Vũ Công Liêm 9-4-1961 21-9-1995 Chánh xứ Tầm Khê  
  Giuse Nguyễn Văn Liên 8/12/1976 20/12/2007 Chánh xứ Bảo Long

 

  Phanxicô Xaviê Trần Văn Liên   23/10/2018 Chánh xứ Vụ Bản  
  Giuse Nguyễn Văn Linh 21/10/1984 19/10/2017 Chánh xứ Từ Châu  
  Phaolô Lê Xuân Lộc, CSSR 04/12/1976 27/06/2008   Thái Hà paulloc@gmail.com
  Giuse Nguyễn Đức Long 27/7/1972 20/12/2007 Chánh xứ Lảnh Tŕ  
  Giuse Nguyễn Văn Long 12-12-1946 8-12-1987 Quản nhiệm Trung Chí  
  Giuse Trần Ngọc Long 28/09/1981 19/10/2017 Chánh xứ Chuyên Mỹ  
  Giuse Trần Văn Long, OFM     Chánh xứ Trung Hiếu  
  Phaolô Vũ Đức Long   23/10/2018 Phó xứ  Hàm Long  
  Đaminh Vũ Văn Lợi, Op     Giáo quản Thượng Lao  
  Antôn Trần Duy Lương 6-1-1961 21-9-1995 Chính xứ Đồng Tŕ  
  Gioan.B. Mai Xuân Lự 16/04/1974 15-6-2012 Giám quản An Khoái  
  Giacôbê Nguyễn Văn Lư 2-7-1955 21-9-1995 Chính xứ Cẩm Sơn  
  Phaolô Phạm Văn Mạnh 08/12/1980 15-6-2012 Chánh xứ Hoàng Nguyên  
  Antôn Trần Văn Mạnh 15/2/1966 30/3/2016 Phó xứ Kim Bảng  Phụ ytách Tân Lang
  Giuse Nguyễn Tiến Mẫn 3-6-1966 8-9-2001 Chánh xứ Hà Ngoại  
  Micae NGUYỄN HOÀNG NAM 1988 03/12/2020      
  Giuse Trần Hữu Nam 19/11/1984 19/10/2017 Chánh xứ Lỗ Xá  
  Fx. Lê Thanh Nghị 27/11/1969 20/12/2007 Chánh xứ Vĩnh Đà  
  Phêrô Nguyễn Văn Nghị 22-1-1942 10-6-1994 Nghỉ dưỡng   Nhà hưu dưỡng Thượng Thụy.
  Giuse Nguyễn Thực Nghiệm 1980 2/6/2014 Giám quản Chợ Nội  
Giuse Tạ Ngọc Nghiệp 05-04-1976 8/9/2015 Chánh xứ Phú Thứ
  Giuse Nguyễn Văn Ngọc 08/01/1974 22/12/2009 Chánh xứ Tường Loan  
  Giu-se Phạm Công Nguyên 1981 2/6/2014 Giám quản Phú Mỹ  
  Giuse Nguyễn Ngọc Oánh 10-4-1922 3-5-1952      
  Giuse Nguyễn Văn Pháp 22/11/1976 20/12/2007 Quản xứ Nghĩa Ải  
  G.B. Phan Ngọc Pháp 14-4-1961 8-9-2001 Chánh xứ La Phù Trung Đồng
  Giuse Mai Hữu Phê 19/12/1975 22/12/2009 Chánh xứ Sơn Miêng
Giang Soi
josmaikhue@yahoo.com
  Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, CSSR 06/04/1970; 29/11/2007   Thái Hà 180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội   -   0915 254 466
phongcssr@yahoo.ca 
  Giuse Trần Mạnh Phong 1984 28/10/2019      
  Antôn Trần Văn Phú 11/8/1983 30/3/2016 Giúp xứ Cửa Bắc  
  Gioan Nguyễn Văn Phủ 7-1-1937 10-6-1994   Nghỉ hưu  
  Mátthêu Vũ Khởi Phụng, CSSR 05/11/1940 04/04/1970   Thái Hà 180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội   -   0903 713 645
dccthn@gmail.com
  Ant. Tạ Hữu Phương 21/04/1972 29/11/2005 Chánh xứ Tŕnh Xuyên  
  Giuse Nguyễn Văn Phượng, CSSR 08/06/1971 11/06/2005   Thái Hà 180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội  -  0989099266
josphuong2002@yahoo.com
  Gioan B. Nguyễn Văn Quang 4/2/1967 20/12/2007   Quản lư Đại chủng viện Hà Nội  
  Giuse Vũ Hào Quang 29/4/1976 22/12/2009 Chánh xứ    
  Giuse Nguyễn Khắc Quế 7-1-1943 26-6-1977 Chánh xứ Trại Mới
Lập Thành
 
  Brunô Phạm Bá Quế 28-10-1962 8-9-2001   Trưởng Ban Caritas  
  Cosma Hoàng Thanh Quốc, OP     Chánh xứ   quocphuongmao2009@gmail.com
097-561-3871
  Giuse Tạ Minh Quư 05/01/1980 15-6-2012   Du học  
  Giu-se Vũ Đức Quư 1975 2/6/2014 Chánh xứ Nam Xá  
  Giuse Vũ Ngọc Ruẫn 20-11-1955 21-9-1995 Chánh xứ Bút Đông
Dưỡng Thọ
giusengocruan@gmail.com
  Brunô Nguyễn Văn San 02/10/1976 20/12/2007 Chánh xứ Thạch Bích
Thượng Lâm
Phúc Lâm.
 
  Antôn Nguyễn Ngọc Sáng 08/08/1979 15-6-2012 Chánh xứ Xuân Bảng  
  Phanxicô Nguyễn Văn Soái 21-09-1972 8/9/2015 Giám quản Tân Độ  
  Gio-an Bùi Đ́nh Sơn 25/12/1976 2/6/2014 Phó xứ Vĩnh Trị dinhsonhn@gmail.com
  Giuse Trần Đ́nh Sơn 24/9/1971 29/11/2005   ĐCV Hà Nội  
  Giuse Nguyễn Quốc Sỹ 10/05/197 10/06/2007 Chính xứ Cao Mật Bến  
  Giuse Nguyễn Văn Sỹ 02/01/1969 15-6-2012 Phó xứ Phú Đa  
  Giuse Bùi Quang Tào 4-1-1969 22-12-2003 Chánh xứ An Phú  
  Giuse Nguyễn Mạnh Tâm   23/10/2018 Phó xứ
Thường trực
Lại Xá
Lan Mát
 
  Giacôbê Nguyễn Văn Tập 14-2-1950 21-9-1995 Chánh xứ    
  Gioan Bùi Trọng Tăng 22-6-1923 26-10-1980   < Nghỉ hưu >  
  Micae Nguyễn Ngọc Thanh 1984 28/10/2019      
  Giuse Trần Tiến Thạo 1983 28/10/2019      
  Gioan B. Vũ Mạnh Thái 26/10/1974 22/12/2009 Chánh xứ Bái Đô  
  Giuse Nguyễn Văn Thái, SDB 13/10/1949 19/3/1994   Vạn Phúc Thanh Tŕ, Hà Nội. 0953 388 813.
  Giuse Đào Trọng Thành 25/12/1983 19/10/2016 Chánh xứ Giảng Vơ Mới thành lập 12/2020
  Antôn Nguyễn Văn Thắng 20-7-1970 8-9-2001 Chánh xứ Chính Ṭa bbttgphanoi@gmail.com
  Vicent Phạm Văn Thắng 23/11/1978 19/10/2016 Giám quản Trung Đồng  
  Phêrô Tạ Văn Thắng 1985 28/10/2019      
  Giuse Trần Văn Thắng   23/10/2018 Phó xứ  Lảnh Tŕ  
  Giuse Trần Xuân Thắng 1983 28/10/2019      
  Giuse Nguyễn Văn Thật, CSSR 04/04/1959 11/06/2005   Thái Hà 180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội  -  nguyenvanthat@gmail.com
  Giuse PHẠM VĂN THẾ 1983 03/12/2020      
  Phaolô Nguyễn Trung Thiên 23/09/1956 22/12/2006 Chánh xứ Hàm Long  
  Anphonsô Vũ Ngọc Thiên 30-5-1941 25-3-1992 Hưu    
  Martinô Nguyễn Bá Thỉnh 9-11-1941 10-6-1994   Hưu  
  Gioan Nguyễn Huy Thịnh     Chánh xứ Canh Hoạch  
  Antôn Vũ Ngọc Tho 20/08/1983 19/10/2017 Chánh xứ Bích Tŕ  
  Giuse Đào Hữu Thọ 10-5-1972 22-12-2003   ĐCV Hà Nội  
  Giuse Đỗ Hữu Thỏa 26/4/1973 22/12/2009 Chánh xứ Đông Lao  
  Giuse Nguyễn Văn Thoan 9-1-1965 8-9-2001 Chánh xứ    
  Antôn Ngô Văn Thông 28/08/1979 15-6-2012 Chánh xứ Hà Hồi  
  Giuse Vũ Huy Thông 27-2-1967 22-12-2003      
  Giuse Trần Văn Thu 20/06/1983 19/10/2017 Chánh xứ Bói Kênh. Thường trực mục vụ tại Gx Lại Yên
  Phêrô Trần Văn Thực 03/11/1966 22/12/2006 Chánh xứ Đồng Sơn  
  Giuse Mai Xuân Thùy 18/11/1973 15-6-2012 Giám quản Tân Hội  
  Tôma A. Nguyễn Xuân Thủy 10-3-1961 8-12-1987     Trưởng Ban Ơn gọi
Tuyên uư Ḍng MTG Hà Nội.
  Giuse Đào Bá Thuyết 19/12/1968 29/11/2005 Chính xứ    
  Ant. Trần Cao Tích 14/11/1965 22/12/2006 Giám quản Bút Sơn
Tràng Châu
 
  Giuse Trần Viết Tiềm 12/02/1980 22/12/2009 Chánh xứ Phùng Khoan  
  Antôn Trần Quang Tiến 14/7/1975 29/11/2005 Chánh xứ Giám đốc Trung Tâm Hành Hương Thánh Tử Đạo Phêrô Lê Tùy
Cẩm Cơ
Quangtien75@gmail.com - 090.471.5218
  Gioan. B. Bùi Quốc Toàn 11/09/1977 15-6-2012 Chánh xứ Đồng Gianh
 Mường Tre
 
  Phêrô Nguyễn Đức Toản 12/2/1972 20/12/2007 Chánh xứ Thượng Thụy  
  Gioan Nguyễn Văn Toàn 20/3/1982 19/10/2016 Phó xứ Hàm Long  
  Giuse Phạm Minh Triệu 20/11/1976 20/12/2007 Chánh xứ Phú Đa
Công Xá
 
  Luca Nguyễn Văn Tŕ 07/10/1981 19/10/2017 Chánh xứ G̣ Cáo nguyentrihn81@gmail.com
  Phêrô Trần Văn Trí 24/11/1973 29/11/2005 Chính xứ  Nam Dư  
  Phaolô Nguyễn Huy Tŕnh 28/10/1973 22/12/2009 Chánh xứ Công Xá  
  Giuse Trần B́nh Trọng 16-2-1956 8-9-1998      
  Phêrô Lại Quang Trung 28/6/1973 22/12/2009 Chánh xứ Lại Xá
Lan Mát
 
  Phêrô Nguyễn Ngọc Trung 06/04/1976 14/10/2009 Phó xứ Thạch Bích  
  Giuse Nguyễn Khắc Trường 30-08-1976 8/9/2015 Chánh xứ Lam Điền  
  Giuse Kiều Văn Tụ     Giúp xứ Thụy Ứng  
  Giuse Phạm Văn Tụ 24/5/1973 22/12/2009 Giám quản    
  Đaminh Nguyễn Văn Tuân 20/8/1984 19/10/2016 Quản xứ Gia Trạng  
  Phêrô Tạ Văn Tuân 07/7/1975 19/10/2016 Giám quản Giang Xá  
  Giuse Nguyễn Văn Tuấn 07/11/1982 19/10/2016 Quản xứ Tân Lạc Trưởng Ban Kiến thiết
  Phêrô Bùi Ngọc Tuấn 10-7-1959 21-9-1995 Chánh xứ Bái Xuyên
(Bái Vàng)
 
  Giuse Trần Văn Tuấn 1985 28/10/2019      
  Giuse Nguyễn Văn Tuy OP     Giám quản Phương Trung  
  Giuse Đỗ Văn Tuyến 6-12-1972 22-12-2003 Chánh xứ Cát Thuế  
  Gioan B. Lê Xuân Tuyến 22-1-1961 8-12-1987 Chánh xứ Hàng Bột  
  Giuse Nguyễn Văn Tuyền 22/11/1961 08/12/1987 Chánh xứ Đồng Bào  
  Giuse Kiều Văn Tụ 8/12/1982 30/3/2016      
  Giuse Lê Danh Tường 19/9/1976 20/12/2007   Du học Italia  
  Giuse TRẦN NGỌC VÀNG 1985 03/12/2020      
  Giuse Phạm Đức Văn 26/09/1978 15-6-2012 Quản xứ Mỹ Thượng
An Ḥa
 
  Phanxicô Xaviê Vũ Đức Văn 8-1-1944 26-6-1977 Chánh xứ Ḥa Khê  
  P.X. Kiều Ngọc Viên 18-10-1944 26-6-1977 Chánh xứ Vĩnh Trụ  
  Gioan Nguyễn Trọng Viên 24/12/1971 22/12/2009 Giám quản Công Xá

Đoan Nữ
 

????
  Giuse Vũ Công Viện     Chánh xứ Thịnh Liệt  
  Giuse Đặng Anh Việt 19/02/1982 19/10/2017 Chánh xứ Thiện Mỹ  
  Phêrô Trần Văn Việt 18/10/1974 20/12/2007 Giám quản Vĩnh Trị  
  Phêrô Vũ Văn Việt     Phó xứ Tường Loan  
  Fx. Nguyễn Văn Xuân 28/12/1975 22/12/2009     Đặc trách Nhà t́nh thương Đồng Gianh
  Antôn Trần Công Ư 20-7-1960 8-9-2001 Chánh xứ Thụy Ứng
Lại Yên
 
             
  Vinh Sơn Nguyễn Đăng Xuyên 10-10-1941 26-6-1977 Nghỉ hưu    
             
             
             
             
 

 

         

 

< Mọi thông tin đóng góp bổ sung xin gởi về GiaoxuGiaohoVietNam@Yahoo.com >