Tổng Giáo phận Hà Nội

Nhà thờ Giáo xứ Cao Đường

 

Nhà thờ Giáo xứ Cao Đường
Giáo hạt Lư Nhân

 

Địa chỉ : Thôn Cao Đường, xă Chân Lư, Lư Nhân, Hà Nam ( Bản đồ )

Giám quản  : Linh mục Giuse Nguyễn Minh Chiểu (12/12/2016)

Tel

 

E-mail

 

Năm thành lập

 

Bổn Mạng

Đức Mẹ Hồn xác lên Trời (15/08)

Số giáo dân

654 (kể cả Gh Hào Châu - Gh Phú Lư )

Giờ lễ

Chúa nhật     :  18:00

Ngày thường :  Thứ 6 : 18:00 (lễ thiếu nhi)

Giờ lễ có thể thay đổi theo mùa hay mục vụ của Gx. Xin xác nhận trước  khi đi lễ

Các nhà thờ lân cận :   Gh Hào Châu - Gh Phú Lư

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

 

Lược sử Giáo xứ Cao Đường

< chưa có >

Chi tiết bổ sung xin gởi về


giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Cao Đường

 

 

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

 

[Trở về đầu trang ]