Tổng Giáo phận Hà Nội

Nhà thờ Giáo xứ Lư Nhân

 

Nhà thờ Giáo xứ Lư Nhân
Giáo hạt Lư Nhân

 

Địa chỉ : Lư Nhân, Lư Nhân, Hà Nam  ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Nghị

Tel

 

E-mail

 

Năm thành lập

 

Bổn Mạng

 

Số giáo dân

1675

Giờ lễ

Chúa nhật     : 

Ngày thường : 

Các nhà thờ lân cận :   Gh Lư Nội, Gh Thanh Nga, Gh Phúc Măn, Gh Phú Cốc, Gh Duyên Hà, Gh Đông Trữ

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* H́nh ảnh Giáo xứ Lư Nhân - Hà Nam mừng lễ quan thầy Mát-thi-a (12/5/2013)

 

Lược sử Giáo xứ Lư Nhân

< chưa có >

Chi tiết bổ sung xin gởi về


giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Lư Nhân

H́nh ảnh Giáo xứ Lư Nhân - Hà Nam mừng lễ quan thầy Mát-thi-a (12/5/2013)

Nguồn : Web site TGP Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

[Trở về đầu trang ]