Tổng Giáo phận Hà Nội

Nhà thờ Giáo họ Phú Lư

 

Nhà thờ Giáo họ Phú Lư  Giáo xứ Cao Đường
Giáo hạt Lư Nhân

 

Địa chỉ : Chân Lư, Lư Nhân, Hà Nam ( Bản đồ )

Quản xứ : Linh mục Chánh xứ Giáo xứ Cao Đường

Tel

 

E-mail

 

Năm thành lập

 

Bổn Mạng

 

Số giáo dân

55

Giờ lễ

Chúa nhật     : 

Ngày thường : 

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo họ - H́nh ảnh Giáo họ

-  Tin tức sinh hoạt

 

 

Lược sử Giáo họ Phú Lư

< chưa có >

Chi tiết bổ sung xin gởi về


giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo họ Phú Lư

< chưa có >

 

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

[Trở về đầu trang ]