Giáo phận Hải Pḥng

Nhà thờ Giáo họ An Dụ

 

Nhà thờ Giáo họ An Dụ Giáo xứ Đông Côn
Giáo hạt Nam Am

 

Địa chỉ :   Tiên Tiến, Tiên Lăng, TP. Hải Pḥng.  ( Bản đồ )

Quản nhiệm : Linh mục Chánh xứ  Giáo xứ Đông Côn

Tel

 

E-mail

 

Năm thành lập

 

Bổn Mạng

 

Số giáo dân

 

Giờ lễ

Chúa nhật     :

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo họ - H́nh ảnh Giáo họ 

-  Tin tức sinh hoạt

 

Lược sử Giáo họ An Dụ

< chưa có >

Nguồn : Website GP Hải Pḥng

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo họ An Dụ

Credit of Ngọc Viên

 

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com