Giáo phận Hải Pḥng

Nhà thờ Giáo họ Đồng Lạc (Sịch)

 

Nhà thờ Giáo họ Đồng Lạc Giáo xứ Đồng Vạn
Giáo hạt Hải Dương

 

Địa chỉ :    ( Bản đồ )

Quản nhiệm : Linh mục Chánh xứ Giáo xứ Đồng Vạn

Tel

 

E-mail

 

Năm thành lập

 

Bổn Mạng

 

Số giáo dân

6

Giờ lễ

Chúa nhật     :

Ngày thường : Tối thứ hai

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo họ - H́nh ảnh Giáo họ 

-  Tin tức sinh hoạt

* Thánh Lễ Tuyên Thệ Ban Hành Giáo Tại Giáo Họ Đồng Lạc

 

Lược sử Giáo họ Đồng Lạc

< chưa có >

Nguồn : Website GP Hải Pḥng

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

........................................

Thánh Lễ Tuyên Thệ Ban Hành Giáo Tại Giáo Họ Đồng Lạc

Tối thứ ba, ngày 9 tháng 12 năm 2013, trong Thánh lễ mừng kính Đức Trinh nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội do Cha xứ Giuse Vũ Văn Khương cử hành tại nhà thờ giáo họ Đồng Lạc, giáo xứ Đồng Vạn, quư tân chức Ban hành giáo khóa 2013 – 2017 của Giáo họ đă long trọng cử hành nghi thức tuyên thệ bắt đầu nhiệm kỳ mới.

Mở đầu Thánh lễ, khởi đi từ ơn gọi của Đức Trinh nữ Maria được Chúa gọi và trao ban sứ vụ làm mẹ Đấng Cứu Thế, Cha chủ tế liên hệ tới ơn gọi của mỗi người trong cuộc sống trần gian, đặc biệt những người có ơn gọi riêng để phục vụ cộng đoàn. Ngài nhấn mạnh: Không chỉ các linh mục, tu sĩ mới là những người có ơn gọi như cách gọi thông thường rằng họ là những người “sống đời ơn gọi”, nhưng mọi người đều có ơn gọi sống một sứ mạng cuộc đời nào đó, nhất là những người nhận nhiệm vụ phục vụ cộng đoàn trong tư cách chức việc ban hành giáo.

Đồng Lạc là một trong ba giáo họ (Kim Phúc và Bói Thụy) trực thuộc giáo xứ Đồng Vạn. Cả ba giáo họ đều giống nhau khó khăn về cả cơ sở, tài lực và con người. Giáo họ Kim Phúc (quen gọi là họ Sóc) hiện có 13 nhân danh. Giáo họ Đồng Lạc (quen gọi là họ Sịch) mới tháng trước có 7 nhân danh, tháng này c̣n 6 nhân danh v́ cụ trùm cựu vừa qua đời. Giáo họ Bói Thụy (quen gọi là họ Bói) hiện có 4 nhân danh, nhưng chỉ 2 nhân danh chính thức.

Với số nhân sự của khóa Ban hành giáo mới gồm: 1 ông trùm cả, 1 ông trùm hai và 1 bà trương, th́ một nửa nhân danh của giáo họ là giới chức Ban hành giáo.

Lại nói về những khó khăn của giáo họ. V́ số nhân danh ít ỏi nên các sinh hoạt cộng đoàn, nhất là Thánh lễ ở Đồng Lịch cũng như hai giáo họ liên hệ (Kim Phúc và Bói Thụy) gặp khá nhiều cản trở. Chính v́ thế, họ nhà xứ Đồng Vạn phải trợ giúp tất cả, từ người đi lễ, ca đoàn, tới âm thanh, ánh sáng. Dầu vậy, từ Chúa nhật XXIX Thường niên - khánh nhật truyền giáo – ngày 20 tháng 10 năm 2013, cộng đoàn Họ nhà xứ Đồng Vạn đă hết sức nhiệt thành hưởng ứng lời mời gọi của Cha xứ và Ban truyền giáo giáo xứ phát động ngày truyền giáo trong tuần. Nhờ vậy, hiện nay cả ba giáo họ đều có Thánh lễ tối thứ Hai hàng tuần xoay ṿng đều đặn với số người tham dự trung b́nh từ 50 – 60 người, giúp cho ngôi thánh đường giáo họ dần trở lại ấm cúng và có môi trường đạo đức.

Với Ban hành giáo mới nhiều nhiệt huyết cùng sự cộng tác giúp đỡ của anh chị em Họ nhà xứ Đồng Vạn, ước mong rằng các sinh hoạt cộng đoàn của giáo họ được duy tŕ và phát triển.

Giêrônimô Vũ Duy Bá (Trưởng Ban Truyền Giáo Đồng Vạn)

Nguồn : Website GP Hải Pḥng


H́nh ảnh nhà thờ Giáo họ Đồng Lạc

H́nh ảnh Thánh Lễ Tuyên Thệ Ban Hành Giáo Tại Giáo Họ Đồng Lạc (9/12/2013)

 

 

 

 

 

 

 

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com