Giáo phận Hải Pḥng

Nhà thờ Giáo xứ Xuân Ḥa

 

Nhà thờ Giáo xứ Xuân Ḥa
Giáo hạt Hải Pḥng

 

Địa chỉ : Thôn Xuân Hoà - Xă Bạch Đằng - Huyện Tiên Lăng - Tp. Hải Pḥng  (Bản đồ)

Chánh xứ : Linh mục Đaminh Cao Văn Đức (10/5/2014)
Phó xứ     : Linh mục

Tel

 

E-mail

 

Năm thành lập

 

Quan Thầy

 

Số giáo dân

2298

Giờ lễ

Chúa nhật     :

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* ĐỨC GIÁM MỤC CỬ HÀNH BÍ TÍCH TẠI XUÂN H̉A (18/9/2011)

 

Lược sử Giáo xứ Xuân Ḥa

< chưa có >

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Xuân Ḥa

< chưa có >

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com