Tổng Giáo phận Huế

Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Lộc

 

Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Lộc
Giáo hạt Quảng Trị

 

Địa chỉ : xă Triệu Ḥa, huyện Triệu Phong, QT  (Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Phanxicô Xaviê Ngô Văn Ái (9/2018)

Tel

 

E-mail

 

Năm thành lập

 

Lễ Bổn Mạng

 

Số giáo dân

340

Giờ lễ

Chúa nhật     : 

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :   Gx An Lộng

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* Thánh Lễ Cung Hiến Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Lộc (21/7/2017)
* Thiệp mời Thánh Lễ Cung Hiến Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Lộc

* H́nh ảnh công tŕnh xây dựng Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Lộc (18.9.2014)
* H́nh ảnh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Lộc (27/3/2014)
* Thư xin giúp đỡ Giáo Xứ Mỹ Lộc (27/9/2012)

 

Lược sử Giáo xứ Mỹ Lộc

JB. LV Huề

(Viết theo lời kể của ông Trương Thường 78 tuổi, trú tại thôn Triệu Phong, Quảng Thuận, Ninh Thuận)

Mấy ḍng lịch sử

Làng Mỹ Lộc nguyên thủy có 2 phe là Phe Đông và Phe Tây hay Phe Trên, Phe dưới. Làng nằm về phía Tây tĩnh lộ 64. Qua thời gian thay đổi cho đến nay làng Mỹ Lộc không c̣n là hai phe nữa mà chỉ là một. Mỹ Lộc nguyên là một làng lương dân, trực thuộc xă Triệu Ḥa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Thời điểm h́nh thành làng Mỹ Lộc

Hiện nay không ai rơ thời điểm nào và tên của vị Khai khan thành h́nh làng Mỹ Lộc, chỉ biết từ nguyên thủy cho đến nay làng Mỹ Lộc có 3 họ tộc đó là: Họ Lê Khai tiên làng và cũng là Tiền Khai khẩn ra làng Mỹ Lộc. Họ Trương và họ Nguyễn là Hậu Khai, nhưng về sau có thêm một họ Lê khác, cùng với 2 họ Trương khác và 3 họ Nguyễn khác sát nhập vào. Như vậy hiện nay làng Mỹ Lộc có tới 2 họ Lê, 3 họ Trương và 4 họ Nguyễn đều khác nhau. Làng Mỹ Lộc ở về phía Bắc cách thị trấn Quảng Trị khoảng 11 km, và nằm về phía Đông cách thị xă Đông Hà khoảng 8 km đường chim bay. Phía Bắc giáp làng Bồ Bản và Quảng Điền. Phía Nam giáp làng Quảng Lượng. Phía Đông giáp làng Vân Tường, phía Tây giáp làng Đại Hào. Tổng diện tích làng có khoảng 200 mẫu đất ruộng (mẫu ta = 3600 m2) trong đó có một số ít đất và ruộng mà trước đây làng đă chuyển trực thuộc chủ quyền của Giáo xứ Mỹ Lộc đứng tên điền chủ, nhưng hiện nay không c̣n nữa.

Về dân số: Làng Mỹ Lộc hiện nay có khoảng 90 gia đ́nh với khoảng 400 nhân khẩu, trong đó có khoảng 40 gia đ́nh Công Giáo. Một số lớn khác đă t́m phương định cư sau ngày 30.04.1975.

Tin nhận tín lư Công giáo

Giáo xứ Mỹ Lộc được khai sinh vào khoảng năm 1880 và đặt trực thuộc Giáo xứ Nhu Lư, hạt Dinh Cát Trung, Giáo Phận Huế. Một điều hy hữu của giáo dân Mỹ Lộc là khi đă tin nhận tín lư Công giáo, th́ toàn dân làng đồng tin theo và đồng loạt trở lại đạo Công Giáo một lượt. Nhưng qua thời gian không bao lâu sau đó, gặp khi Phong Trào Văn Thân và Cần Vương thiêu sát đạo Công Giáo (1885) th́ cả làng cùng đồng loạt bỏ đạo hết.

Câu chuyện cho biết; khi toàn dân làng đă tin theo đạo Công Giáo, nên các tượng thần Phật không c̣n ai thủ giữ nữa, do đó họ đă mang các tượng thần Phật đó bỏ đi. C̣n ngôi chùa làng, v́ tin theo thiên văn địa lư mà buộc phải đem dâng cúng cho Công Giáo làm nhà nguyện.

Sau thời thiêu sát của phong trào Văn Thân (09/1885) khi cả làng đă bỏ đạo, họ lấy lại ngôi chùa đă dâng cúng, nhưng cũng v́ tin thiên văn như đă nói, và để thay thế, họ đă cấp cho Giáo xứ 3 sào đất để làm nhà thờ, mặc dù lúc đó trong làng không c̣n ai giữ đạo nữa. Thế rồi thời gian trôi qua, với ơn Chúa, một số giáo dân cũ lại trở về tin nhận giáo lư Công Giáo, và xây dựng lại Giáo họ, và dần dần trở thành một Giáo xứ cho đến hôm nay. Hiện nay (2012) Mỹ Lộc đă trở thành Giáo xứ chính thay cho Nhu Lư đă ly tán từ 1972. Các Giáo họ lẽ thuộc các xă nằm về phía Bắc Triệu Phong như Hà Tây, Tường Vân, Lệ Xuyên, An Trạch, Linh Yên, Vân Trường và Long Quang từ sau 1978 đặt trực thuộc Giáo xứ Bố Liêu, th́ nay được đặt trực thuộc Giáo xứ Mỹ Lộc.

Nhà thờ Mỹ Lộc

Ngôi nhà thờ đầu tiên của Giáo xứ Mỹ Lộc, theo người hiểu chuyện th́ chính là ngôi nhà thờ của Giáo họ An Cư. Sau vụ thiêu sát của Văn Thân, An Cư không c̣n giáo dân Công Giáo nữa, nên vào thời linh mục Guichard (cố Ngải 1902-1925) hay linh mục Delvaux (cố Văn 1910-1925) về chánh xứ Nhu Lư đă cho di chuyển ngôi nhà thờ của Giáo họ An Cư về làm nhà thờ Giáo họ Mỹ Lộc.

Năm 1955 linh mục Tôma Lê Văn Cầu về chánh xứ Nhu Lư (1955-1964) do t́nh h́nh chính trị, ngài tạm bỏ Nhu Lư lên trú tại Giáo xứ Mỹ Lộc. Năm 1962 ngài đă cho làm lại nhà thờ Mỹ Lộc bằng cây gổ, và lợp ngói. Chiến tranh 1972 và 1973, Mỹ Lộc cũng như các Giáo xứ, Giáo họ khác thuộc Dinh Cát đă bỏ lại tất cả để chạy lấy người. Sau 30.04.1975 một số ít người trở về hương làng cũ sau thời gian lánh bom đạn, th́ tất cả đă thành b́nh địa.

Tái lập Giáo xứ Mỹ Lộc

Giáo dân cũng như ngôi nhà thờ của Giáo xứ Mỹ Lộc, qua chiến tranh 1972 và 1973 cũng không nằm ngoài sự ly tán và đổ nát v́ bom đạn chiến tranh. Sau 04/1975 toàn vùng Bắc Quảng Trị (huyện Triệu Phong) chỉ có một vị linh mục là Phanxicô X. Lê Văn Cao coi sóc . Đến năm 1987 Giáo phận bổ nhiệm linh mục Augustinô Hồ Văn Quư về chánh xứ Bố Liêu kiêm nhiệm các họ đạo khác trong vùng, trong đó có giáo xứ Mỹ Lộc.

Để tạo điều kiện cho giáo dân dễ dàng tham gia các sinh hoạt mục vụ, cũng như dọn đường cho việc tái lập lại một số Giáo xứ. Năm 2002 linh mục Augustinô Hồ Văn Quư chánh xứ Bố Liêu đă cho làm lại ngôi nhà thờ ở Mỹ Lộc. Năm 2010 Tổng Giáo Phận Huế đă tái lập Giáo xứ Mỹ Lộc và sai Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Phước về làm chánh xứ Giáo xứ Mỹ Lộc từ năm 2011 cho đến nay.

* Các linh mục chánh xứ Mỹ Lộc

1.- Lm Tôma Lê Văn Cầu 1955 - 1964
2.- Lm Phaolô Nguyễn Thanh Tiên 1964 - 1971
3.- Lm Jerome Nguyễn Ngọc Hàm 1971 – 1972

Từ 1972 gián đoạn bởi chiến tranh.

4.- Lm Phê Rô Nguyễn Văn Phước 2011 - đến nay.

Tân Linh mục của Giáo họ Lệ Xuyên (Lệ Xuyên hiện trực thuộc Giáo xứ Mỹ Lộc)

Lm Anrê Ngô Minh Tâm 1979 - 2013 - . . . .

Cha Tâm con ông Ngô Đăng và bà Lê Thị Thắng, nguyên quán làng Lệ Xuyên, xă Triệu Phước, huyện Triệu Phong, Quảng Trị. Từ 1973 gia đ́nh vào định cư ngụ tại thôn La Vang xă Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đến nay. Cha Tâm được gởi đi du học tại Pháp và được truyền chức tại nhà thờ chánh ṭa Moutiers vào ngày 23/6/2013 do ĐTGM Philip Ballot của TGP Chambéry Pháp Quốc chủ phong.

Mỹ Lộc ngày nay

Mỹ Lộc nằm sát với các làng thuộc ba xă Triệu Trạch, Triệu Phước và Triệu Vân như các làng: Lệ Xuyên, An Trạch, Vân Trường, Long Quang, Linh Yên, Dương Xuân, Hà Tây, Tường Vân. … Các làng này trước đây đă từng là một Giáo họ. Riêng Linh Yên trước 1963 là một Giáo xứ do Linh mục Giuse Nguyễn Cao Ban quản xứ, nhưng hiện nay số Giáo dân đă di tản đi nơi khác, số c̣n lại rất ít. Sau 1975 các Giáo họ này trực thuộc Giáo xứ Đại Lộc, rồi Bố Liêu. Năm 2010 mới trở về với Mỹ Lộc khi đă được tái lập lại Giáo xứ.

Với địa điểm thuận lợi đó, Mỹ Lộc sẽ là một điểm truyền giáo rất thuận tiện cho các vùng lân cận như đă nói trên. Cầu xin cho “Nước Cha mau trị đến”.

......................................

* GXGHVN nhận trực tiếp từ tác giả ngày 26/2/2015
Mọi ư kiến đóng góp xin gởi email về huele8391@yahoo.com

 

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Mỹ Lộc

H́nh ảnh Thánh Lễ Cung Hiến Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Lộc (21/7/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem [Toàn album h́nh ảnh ]

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

[Trở về đầu trang ]