Tổng Giáo phận Huế

Giáo xứ Đốc Sơ

 

Nghi Lễ Nhậm Chức Tân Quản xứ Đốc Sơ

Giáo xứ Đốc Sơ được thành lập vào năm 1674 do Cha Manuelle Bổn, lúc bấy giờ họ Đốc Sơ thuộc quyền của Ḍng Tên (1699 - 1773). Từ năm 1774 - 1801, Ḍng Tên bị giải tán nên họ Đốc Sơ cũng như các họ Đạo khác được giao lại cho các Cha thuộc Hội Thừa Sai Paris (MEP).

Măi đến năm 1899 mới có Cha Sở tiên khởi là Cha Gioan Baotixita Bùi Quang Lợi. Cha sở thứ 2 (1906 - 1919) là Cố Bổn (Jean-Louis Bonnard), tại đây Ngài đă xây dựng ngôi nhà thờ cao ráo và kiên cố như hiện nay.

Tính từ thời Cố Bổn đến nay, Giáo xứ đă trải qua 16 đời Cha quản xứ, và hôm nay Cha Phêrô Nguyễn Vũ là vị thứ 17.

Giáo xứ Đốc Sơ thuộc Hạt Thành Phố Huế, có số giáo dân hiện nay là 1020 người, ngoài ra giáo xứ c̣n có một họ nhánh là Giáo họ Tri Lễ, tọa lạc tại làng Tri Lễ thuộc phường Hương Sơ - Thành phố Huế với 8 hộ gia đ́nh.

Nghi lễ Nhậm Chức Quản xứ Giáo xứ Đốc Sơ của Cha Phêrô Nguyễn Vũ, được cử hành vào lúc 08g30 ngày 30.10.2017 do Cha Tổng Đại Diện Antôn Dương Quỳnh chủ sự.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn : Website TGP Huế

 

 

[Trở về đầu trang ]