Giáo phận Kontum

Nhà thờ Giáo xứ Dăk Jâk

 

Nhà thờ Giáo xứ Dăk Jâk
Giáo hạt Kontum

 

Địa chỉ :  xă Đăk Môn – H. Đăk Glei Tỉnh: Kon Tum   ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Đaminh Hoàng Xuân Anh
Phó xứ     : Linh mục Camisia Nguyễn Ngọc Thanh, OMI
 Phó xứ    : Linh mục G.B Trần Thanh Tuấn, OMI

Tel

 

E-mail

 

Năm thành lập

 

Bổn Mạng

 

Số giáo dân

5600

Giờ lễ

Chúa nhật     :   6:00  -  9:30

Ngày thường :  5:30 (thứ 2,3,4,6,7)
                       17:30 (thứ 5)  -  18:00 (thứ 7)

Giờ lễ có thể thay đổi theo mùa hay mục vụ của Gx. Xin xác nhận trước  khi đi lễ

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* Lễ Khánh Thành Và Cung Hiến Nhà Thờ Đăk Giấc (7/7/2017) - H́nh ảnh

 

Lược sử Giáo xứ Dăk Jâk

Nhà thờ Đăk Jâk

I. VỊ TRÍ ĐỊA LƯ

Giáo xứ Đăk Jâk thuộc Giáo hạt Đăk Mót, Giáo phận Kontum. Địa bàn Giáo xứ gồm 3 xă: Xă Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, xă Đăk Môn và Đăk Long Đăk Glei, tỉnh Kontum. Giáo xứ hiện nằm ở làng Đăk Jâk, xă Đăk Môn, huyện Đăk Glei, cách Thành phố Kontum 85 km về phía Bắc. Giáo xứ Đăk Jâk có 13 làng dân tộc: Đăk Jâk, Đăk Nai, Long Jon, Đăk Giá 1, Đăk Giá 2, Đăk Blăi, Đăk Rơme, Đăk Ôn, Đăk Ak, Đăk Rơtu, Pêng Blong, Măng Tách và Đăk Xây cùng 1 giáo họ người Kinh là Antôn.

II. QUÁ TR̀NH H̀NH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Năm 1957, Cha Léo Dujon đến rao giảng Tin Mừng tại làng Đăk Kơla. Cùng với làng Đăk Kơla, có 7 làng khác cùng theo Đạo Công Giáo đó là: Làng Đăk Kôn Đo (1958), làng Đăk Kôn (1958), làng Đăk Jâk (1960), làng Đăk Trâp (1961), làng Đăk Tuk (1963), làng Kon Jong (khoảng 1963), làng Kontong Dak (khoảng 1963). 8 làng này hợp thành Giáo xứ Đăk Kơla, nhà nguyện lớn được đặt tại trung tâm quận Đăk Sút, do Cha Léo Dujon làm Cha sở tiên khởi.

Đến năm 1964, Cha Léo Dujon bị bắt. Biến cố năm 1965, 8 làng trên tan ră và chạy xuống Đăk Tô. Tại đây lập thành 2 làng lớn Đăk Chu và Đăk Sút và cũng do Cha Léo Dujon làm Cha sở.

Từ năm 1966 trở đi, có các làng mới theo Đạo, đó là làng Đăk Nai, làng Long Jon, làng Long Tuâr, làng Đăk Nhăng, làng Đăk Seang, làng Đăk Blăi.

Biến cố năm 1972, một nửa trong số các làng trên chạy xuống Buôn Hằng 2, Đăk Lăk và định cư tại đó cho đến ngày nay. Nửa c̣n lại chạy xuống Phú Bổn (Cheo Reo) và hợp thành một làng lớn là Plei Mơnang 2, Cha Léo Dujon vẫn là Cha sở của Đăk Kơla bị tản mác.

Như vậy, có 3 lần Cha sở Léo Dujon chạy theo giáo dân của ḿnh, cùng vui cùng khổ vói họ.

Sau biến cố năm 1975, làng Đăk Jâk, làng Đăk Tuk cùng các làng khác lại quay trở về quê cũ sinh sống và tái lập Giáo xứ với tên gọi Đăk Jâk. Lúc ấy Giáo xứ Đăk Jâk bao gồm các làng: Đăk Jâk, Đăk Nai, Long Jon, Đăk Blăi, Đăk Rơme, Đăk Giá 1, Đăk Giá 2, Đăk Rơtu, Pêng Blong, Măng Tách, Đăk Ak, Đăk Ôn, Gia Tun 1, Yatun 2, 14. Đăk Sút 1, Đăk Sút 2, Đăk Tuk, Đăk Glei, Tơ Drơng, Đăk Pol, Mơ Mam.

Sau 1975, Cha Léo Dujon về Pháp. Giáo xứ Đăk Jâk lúc bấy giờ được giao cho các hú Luy Nhah, Yao Phu trưởng, cùng các Chú Giacôbê Bỉng, Giuse Lum, Anrê Brới, G. Leonardi Glép, các Yao Phu phó Giáo xứ chăm sóc.

Từ 1975 đến 1984 là thời gian Giáo xứ Đăk Jâk bị bắt bớ rất gắt gao, không có Linh mục, Hội Giáo Phu Đăk Jâk chưa được h́nh thành, các làng đều tự giữ Đạo, tự đọc kinh, rửa tội thật bí mật...

Từ 1984 đến 1988: Hội Giáo Phu Đăk Jâk bắt đầu được h́nh thành. Trong thời gian này, chú Luy Nhah và chú G. Leonardi Glép, chú Simon Nhum, chú Liêm bị bắt đi tù tại trại giam T15 Plei Bông. Riêng chú Luy Nhah phải trăi qua 2 nhà tù T20 và T15. C̣n chú Giacôbê Bỉng và chú Luy Dum bị bắt cải tạo tại huyện Đăk Glei nhiều lần. Các chú Phô, Bôn, Binh, Tháo làng Đăk Nai và Chú Cosma Thim làng Đăk Jâk bị điệu đi cải tạo tư tưởng tại huyện Đăk Glei mỗi năm 2 lần.

III. CÁC VỊ CHỦ CHĂN

Vị chủ chăn tiên khởi của Giáo xứ là Cha Léo Dujon. Ngài phụ trách Giáo xứ từ 1957 đến 1975.

Từ 1975 đến 1988, Giáo xứ Đăk Jâk đă được dẫn dắt bởi các chú Luy Nhah, Yao Phu trưởng, cùng các Chú Giacôbê Bỉng, Giuse Lum, Anrê Brới, G. Leonardi Glép.

Từ năm 1988 - 2004: Cha Simon Phan Văn B́nh phụ trách. Năm 1988 Giáo xứ Đăk Jâk được Cha Simon Phan Văn B́nh tách ra thành 2 Giáo xứ: Đăk Jâk và Đăk Tuk.

Từ năm 2004 - 2011: Cha Giuse Nguyễn Thanh Liên phụ trách. Giáo xứ Đăk Jâk lúc này chính thức gồm các làng sau: Đăk Jâk, Đăk Nai, Long Jon, Đăk Giá 1, Đăk Giá 2, Đăk Blăi, Đăk Rơme, Đăk Ôn, Đăk Ak, Đăk Rơtu, Pêng Blong, Măng Tách, Đăk Xây và 1 giáo họ người Kinh là Antôn.

Ngày 11.11.2011, Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh bổ nhiệm Cha Đaminh Trần Văn Vũ làm chính xứ Đăk Jâk với 13 làng và 1 giáo họ nói trên, số dân lúc ấy khoảng 4.700 người. Cha Đaminh Trần Văn Vũ là cha xứ đầu tiên ở với dân, dù chính quyền không công nhận.

IV. LỚN LÊN TRONG THỬ THÁCH

Vào năm 2015, Giáo xứ Đăk Jâk có 5059 giáo dân. Trong đó có 4819 giáo dân thuộc 3 sắc tộc Sêđăng, Hơlăng và Jeh cùng 240 giáo dân người Kinh (bản thống kê ngày 30.12.2014).

Mặc dù số giáo dân khá đông và Ṭa Giám mục Kontum nhiều lần đệ đơn để khôi phục Giáo xứ, nhưng Nhà nước vẫn chưa công nhận. Vấn đề phức tạp nằm ở chỗ này. V́ không phải là Giáo xứ, nên không được phép xây dựng Nhà thờ và không có Linh mục cư trú.

Làm sao có thể chăm sóc cho dân một cách chu đáo khi Linh mục không được ở tại chỗ?

Làm sao có thể yên tâm cử hành phụng vụ khi dân phải bị dầm mưa dăi nắng?

Nhiều lần tŕnh bày, nhưng vẫn chưa được đáp ứng. Bức xúc trước t́nh h́nh đó, tháng 4.2013, cả Xứ đồng ḷng dựng một “nhà thờ tạm” bằng cột tṛn, lợp tôn, không thưng vách, thô sơ, với diện tích 1.000 mét vuông để che nắng che mưa.

Những căng thẳng giữa Giáo xứ và Chính quyền sở tại, đă âm ỉ từ lâu, nay bắt đầu có lư do bùng phát. Chính quyền ngay sau đó, tức tháng 5.2013, đă kư quyết định tháo dỡ ngôi nhà này.

Làm sao dỡ được khi mà chưa có chỗ khác để dân che tạm? Làm sao dỡ được khi đă dâng cho Chúa qua việc làm phép của Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh vào ngày 23.6.2013?

Đối với Nhà nước đây là ngôi nhà thờ bất hợp pháp. Nhưng đối với giáo dân, đây là nơi gặp gỡ Chúa, là nơi sinh hoạt tôn giáo. Căng thẳng giữa Chính quyền và Giáo xứ ngày một tăng, khi một bên quyết dỡ và một bên quyết giữ. Đây là nhu cầu thiết thực của giáo dân làm sao không giữ? Chính quyền chỉ dựa trên pháp lệnh tôn giáo nhưng lại không mảy may quan tâm đến những nhu cầu cấp bách của bà con giáo dân.

Cùng với Ṭa Giám mục Kontum, Giáo xứ đă nhiều lần làm việc với Chính quyền huyện Đăk Glei và tỉnh Kontum để t́m ra một giải pháp tốt nhất cho vấn đề Nhà thờ Đăk Jâk.

Và cuối cùng giải pháp đă được t́m ra giữa Ṭa Giám Mục Kontum và Chính quyền Huyện Đăk Glei cùng Sở Nội Vụ tỉnh Kontum vào ngày 22.8.2014. Trong giải pháp này, Ṭa Giám mục đồng ư tháo dỡ ngay ngôi “nhà thờ tạm” này khi có giấy của Huyện Đăk Glei cho phép dựng tạm một nhà khác 200 mét vuông trên đất của Giáo xứ đề nghị. Cả 2 bên đều thống nhất giải pháp này.

Mọi chuyện tưởng chừng như đă được tháo cỡi. Thế nhưng, thật đáng tiếc! Giáo xứ, bà con giáo dân vẫn mong ngóng từng ngày từng giờ thông tin tốt đẹp từ Chính quyền, c̣n Chính quyền vẫn cứ hứa và hứa mà thôi.

Làm sao không bức xúc khi mà chính quyền chỉ biết hứa mà không thực hiện!

Bức xúc của bà con giáo dân Đăk Jâk càng bùng phát mănh liệt hơn khi Chính quyền không những không cho làm nhà thờ mà c̣n nhiều lần trục xuất Linh mục Quản xứ ra khỏi địa bàn.

Vào chiều ngày 07.01.2015, tưởng chừng như Giáo xứ Đăk Jâk bước qua một trang sử mới tươi sáng hơn, khi chính đích thân Giám mục Giáo phận Kontum đi họp với Chính quyền để bàn về vấn đề Đăk Jâk. Cuộc đàm phán kéo dài trong sự căng thẳng 2h30’, để rồi cuối cùng Giáo xứ Đăk Jâk lại nhận được một quyết định gây bức xúc hơn từ phía ông Phạm Văn Long, Phó Giám Đốc Sở Nội Vụ Tỉnh Kontum và bà Y Thị Bích Thọ, Chủ Tịch UBND Huyện Đăk Glei là: từ ngày 07-17.01.2015 phải dỡ cho được ngôi nhà tạm nói trên và từ nay tới tháng 3 sẽ trục xuất cho được Linh mục Quản xứ ra khỏi giáo xứ và không cho bất kỳ Linh mục nào lên làm mục vụ tai huyện Đăk Glei này.

Từ ngày 13.01.2015, bà con giáo dân Giáo xứ Đăk Jâk đă túc trực ngày đêm để cầu nguyện và bảo vệ những ǵ họ đang có là ngôi “nhà thờ tạm” và Cha Quản xứ của họ.

V. HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI

Nhưng sau những lần gặp gỡ với chính quyền tỉnh, sở nội vụ, ban tôn giáo tỉnh, Ṭa Giám mục được cấp giấy phép xây dựng ngôi thánh đường. Vào ngày 12/05/2016, linh mục Đỗ Hiệu cùng trên 10 linh mục giáo xứ phụ cận đă dâng Thánh lễ tạ ơn Chúa, cho khởi công “động thổ” vùng đất được nhà nước cấp và được chấp nhận thiết kế xây dựng ngôi thánh đường giáo xứ Đăk Jâk.

Vào ngày 06/06/2016, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận đă cử hành Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ giáo xứ Đăk Jâk, xă Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kontum.

Sau 1 năm 1 tháng thi công xây dựng (06/06/2016- 07/07/2017), vào ngày 7 tháng 7 năm 2017, Đức Cha Alôsiô Nguyễn Hùng Vị đă đến Đăk Jâk để dâng Thánh Lễ tạ ơn cũng như cung hiến nhà thờ. Ngôi thánh đường mới được xây dựng với diện tích dài 43 mét, rộng 43 mét và cao 14 mét. Độ cao thánh giá 3,6 mét. Tiền sảnh nhà thờ có thể dùng sinh hoạt hay các dịp lễ ngoài trời.

Năm 2018, linh mục Camisia Nguyễn Ngọc Thanh, OMI, và linh mục Antôn Lê Bảo Văn được Đức Giám mục bổ nhiệm phó xứ.

Ngày 14/12/2018, linh mục Đaminh Hoàng Xuân Anh đă được Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị Giám mục Giáo phận Kon Tum bổ nhiệm làm linh mục chính xứ Đăk Jâk, thay cha Đaminh Trần Văn Vũ đến quản nhiệm TTHH Đức Mẹ Măng Đen. Linh mục Antôn Maria Trần Ngọc Tuấn, OMI, phó xứ (2019-2020).

Thánh lễ nhận xứ linh mục Đaminh Hoàng Xuân Anh

Hiện nay, giáo xứ Đăk Jâk có tổng số 5.249 giáo dân. Trong đó số giáo dân người sắc tộc là 4.838 người (sắc tộc Sêđăng, Jeh, H’lan); giáo dân Kinh là 411 người (số liệu 2020). Hai cha phó: cha Camisia Nguyễn Ngọc Thanh, OMI và cha G.B Trần Thanh Tuấn, OMI.

 

 

Nhà thờ Đăk Jâk ngày khánh thành 07/07/2017

WGPKT(28/05/2021) KONTUM

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Dăk Jâk

 H́nh ảnh Lễ Khánh Thành Và Cung Hiến Nhà Thờ Đăk Giấc (7/7/2017)

Nguồn : VietCatholic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết - h́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

[Trở về đầu trang ]