Giáo phận Kontum

Nhà thờ Giáo xứ Dăk Mút

 

Nhà thờ Giáo xứ Dăk Mút
Giáo hạt Đăk Hà

 

Địa chỉ : xă Đăk Mar – H. Đăk hà Tỉnh: Kon Tum    ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Máccô Trần Quư Phương Linh

Tel

 

E-mail

 

Năm thành lập

 

Bổn Mạng

Têrêxa Hài Đồng Giêsu

Số giáo dân

2.043

Giờ lễ

Chúa nhật     :  5:30  -  17:00

Ngày thường : 5:00  (thứ 2,7)
                      18:00 (thứ 3,4,5,6)

Giờ lễ có thể thay đổi theo mùa hay mục vụ của Gx. Xin xác nhận trước  khi đi lễ

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 
                Videos Sinh hoạt Gx Dăk Mút

-  Tin tức sinh hoạt

 

Lược sử Giáo xứ Dăk Mút

Nhà thờ giáo xứ Đăk Mut,

xă Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

I. H̀NH THÀNH HỌ ĐẠO ĐĂK MUT

Từ năm 1896-1899, các cha thừa sai Denis Poyet và Pascal Jary đă đến loan báo Tin Mừng vùng phía tây Miền Truyền Giáo Kon Tum. Các làng Haṃng (cư dân Rơngao) xin ṭng giáo[1 ]:

- Haṃng Kơtu ṭng giáo 29/07/1897,

- Dak Tô ṭng giáo ngày 27/07/1897

- Haṃng Kơtol ngày 25/08/1897.

Năm 1899, Cha Emile Kemlin đến miền truyền giáo Kon Tum. Dưới sự hướng dẫn của cha Irigoyen (Hương), ngài học tiếng dân tộc Rơngao. Năm sau, ngài được bổ nhiệm phụ trách địa sở mới thành lập : Địa sở Haṃng. Cha Kemlin được người Thượng gọi bằng tên kính trọng : Bok Biang [2 ]. Bok Biang bắt đầu công việc của ḿnh với ḷng hăng say nhiệt t́nh, ngài đă đặt chân đến các làng Đakak Mut, Kon Gung và các làng khác trong vùng... Lang Đăk Mut (dân tộc Bahnar) đă đón nhận đức tin năm vào 1901[3] . Cha Kemlin đă hướng dẫn các cộng đoàn tín hữu trong địa sở của ngài xây dựng nhà thờ, và ngài thường xuyên đến thăm viếng, dạy giáo lư, ban các bí tích [4]...Từ đây, Họ đạo Đăk Mut được h́nh thành trực thuộc địa sở Hàmong, do cha Kemlin phụ trách thời kỳ đầu từ 1899-1912.

1 x. Echos địa phận Kontum tháng 6/1948.

2 Có nhiều cách viết: Bok Biang, Bok Byang, Bok Biăng (theo Hlabar Tơbang, Hlar Lich Mixiô Kontum...).

3 x. Echos, sđd.

4 x.Tiểu sử cha Emile Kemlin, Văn khố MEP & “Bok Kdră Biang, Bok Kdră Mixiô Kontum”, Hlabar Tơbang số 268, 1973, tr. 5-8.

Ngày 29/01/1912, cha Bề trên Guerlach (Cảnh) qua đời, cha Kemlin được chọn kế vị nên ngài về Kon Tum cư ngụ.

- Từ 1912-1915, có 2 cha Priou (Tai) và cha Jamet (Minh) thay cha Kemlin phụ trách vùng Haṃng.

- Tháng 03/1912, Đức Cha Jeanningros (Vị), Giám mục Đại diện Tông ṭa Đông Đàng Trong (Qui Nhơn) đi kinh lư và ban bí tích Thêm sức cho vùng dân tộc Tây Nguyên, có cha Bề trên Kemlin tháp tùng hướng dẫn). Đức Cha đă ghé thăm và làm phép ngôi nhà thờ mới của họ đạo Đăk Mut, sau khi thăm Dak Kơna và đang trên đường đến Haṃng Kơtu, trong một cuộc hành tŕnh đầy gian nan:

“Đức Giám mục trở về theo đường Kon Hơring vào ngày thứ hai ; ngày thứ ba, dùng thuyền của dân Dak Kang xuôi ḍng sông Pơkô đến Hamong Kơtu. Ḍng nước chảy xiết phải xuống thuyền hai ba lần. Dân làng Dak Mut đón ngài tại bến sông, nên ngài phải nghỉ ngơi đôi chút tại làng của họ và làm phép nhà thờ họ mới làm trong năm vừa qua.

Làng Hamong Kơtu hiện nay thật là buồn thảm; họ đă bỏ bê tất cả việc đạo Thánh Chúa. Chỉ có một số dân làng Dak Io và Haṃng Kơtol đón ngài và đưa về nhà cha Minh (tức cha Jamet). Nhờ vậy, ngài vui đôi chút và dân làng đánh chinh trống theo thường lệ. V́ thế, ngài không ban bí tích thêm sức cho ai cả, không bằng ḷng đức tin của địa sở này sa sút” [5].

Năm 1914, cha Priou buộc phải đi tĩnh dưỡng ở đồng bằng, sau đó về Pháp.

Trong thời kỳ này có chú yao phu A Nỡi (khóa 1915 trường Kuenot, người làng Kontum) thường theo các linh mục thừa sai đến giúp mục vụ tại Đăk Mút và Kon Gung [6 ].

Cha Phaolô Lê Đ́nh Ban vừa lên Kon Tum năm 1914 ở tại Rơhai (Tân Hương) đă lên phụ tá tại Hàmong, sau đó chính thức phụ trách địa sở này (từ 1916).

Trong giai đoạn này, các cha phụ trách địa sở Haṃng, bao gồm Đăk Mút [7 ]:

-Cha Phaolô Lê Đ́nh Ban...............................1914-1920 ;

Tiếp theo có các cha :

-Cha Simon Nguyễn Thành Thiệt.......................1920-1931 ;

-Cha Anrê Lê Xuân.......................................1931-1941 ;

Cha Thiệt lần 2 :

-Cha Simon Nguyễn Thành Thiệt.......................1941-1942 ;

-Cha Phêrô Dương Ngọc Đáng..........................1942-1944 ;

Cha Xuân lần 2 :

-Cha Anrê Lê Xuân.......................................1944-1956 ;

Có cha Tôma Lê Thành Ánh, phó xứ....... ............1949-1952 ;

Năm 1948, Đăk Mút có 143 giáo dân ; 2 chú trường Kuenot : Dên và Cher.

-Cha G.B Nguyễn Quang Huy..........................1956-1959 ;

Có 2 chú yao phu Bim và Cher cộng tác [8 ].

-Cha Marcel Arnould (bok Arnu)......................1956-1972.

5 x. Hlabar Tơbang số 27, năm 1913, tr. 36.

6 x. Hlabar Tơ bang số 95 năm 1921, tr. 3.

7 x. Echos 6/1948, sđd.

8 x. Bôl de Iao-Phu ah tơm sơnam 1956, tr. 17.

II. HỌ ĐẠO ĐĂK MUT TRƯỞNG THÀNH QUA GIAN NAN THỬ THÁCH

Thời kỳ chiến tranh loạn lạc :

Năm 1972, “mùa Hè đỏ lửa”, dân làng di tản theo nhiều hướng khác nhau.

Một số giáo dân chạy xuống nhập vào giáo xứ Đăk Kấm được thành lập gần bên bờ suối Đăk Kấm, cách thị xă Kon Tum chừng 5 km về phía bắc bên quốc lộ 14, do cha Giuse Nguyễn Đức Chương coi sóc [9 ].

Một số khác đi Đăk Lăk theo cha Christian Léoni đến Buôn Hằng 1; cha Marcel Arnould đến Buôn Hằng 2; hoặc theo cha Irênê Nguyễn B́nh Tĩnh đến Buôn Chư Pam [10 ].

Năm 1975, chiến cuộc chấm dứt, dân chúng lần lượt trở về quê cũ. Họ đạo Đăk Mút vẫn thuộc cha Giuse Chương phụ trách (năm 1982 cha Chương về Ṭa Giám Mục).

Từ năm 1989-2005, cha Giuse Chương được thuyên chuyển làm chính xứ Kon Rơbang, vẫn tiếp tục phụ trách giáo xứ Đăk Kâm, v́ thế họ đạo Đăk Mut trực thuộc giáo xứ Kon Rơbang.

Nhà thờ Đăk Mut năm 2005

Từ ngày 05/06/2005, cha Giuse Chương được ĐGM thuyên chuyển về giáo xứ Plei Rơhai. Cha Micae Vơ Văn Sự làm cha sở Kon Rơbàng. Từ thời điểm này cha Giuse Chương không c̣n phụ trách bổn đạo Đăk Kâm nữa, nên họ đạo Đăk Mut ban đầu tạm do các cha coi sóc: Micae Vơ Văn Sự (2005), cha sở Kon Rơbàng, số giáo dân thời điểm này là 616 người; cha Gioakim Nguyễn Hoàng Sơn (2007), cha sở Phương Quư, số giáo dân gia tăng đến con số 750 tín hữu...

Ngày 28/10/2006, họ đạo khởi công xây dựng ngôi nhà thờ mới, và ngày 06/01/2007 Đức Cha Giáo phận đă dâng thánh lễ tạ ơn, làm phép khánh thành trong niềm vui lớn cho mọi người trong họ đạo nói riêng, và cho toàn thể giáo phận nói chung. Tước hiệu nhà thờ là thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, cũng là thánh bổn mạng của Họ đạo.

9 - Kỷ yếu Bok Chương - 50 năm TpLm, tr. 18.

10 - Lịch Địa Phận Kontum 1975

Nhà thờ Đăk Mut, làm phép khánh thành ngày 06/01/2007

Năm 2007, họ Đăk Mut được sáp nhập vào giáo xứ Kontrang Mơnây do cha Phaolô Tống Phước Hảo chính xứ (2007-2010).

II. GIÁO XỨ ĐĂK MUT THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

Năm 2010, Đức Cha Micae đă thành lập giáo xứ Đăk Mút - Kon Gung, gồm 2 hai họ đạo Đăk Mút và Kon Gung, và bổ nhiệm cha Phaolô Nguyễn Văn Oanh (Oanh Sông Lam) làm linh mục chính xứ.

Từ ngày 17/03/2012 - 10/2013, cha Gioan Nguyễn Nhơn đảm trách chính xứ thay cha Phaolô Nguyễn Văn Oanh.

Từ tháng 10/2013, Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh thiết lập giáo xứ Đăk Mut độc lập, tách ra khỏi giáo xứ Kon Gung, với cha sở tiên khởi Phaolô Nguyễn Ngọc Thanh. Bổn mạng giáo xứ là Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu (01/10).

Ngày 22/11/2011, có các nữ tu thuộc Ḍng Chúa Quan Pḥng lần đầu tiên đến phục vụ và lập cộng đoàn tại giáo xứ Kon Gung. Đến thời gian sau các Sơ cũng giúp cả hai giáo xứ.

Tại Đăk Mut có Sơ Mátta phụ trách tập hát ca đoàn nhỏ, giúp các em trong công việc giáo lư, cũng như đồng hành sinh hoạt cùng tất cả các em thanh thiếu niên trong hai giáo xứ,.

Ngày 17/11/2020, Đức Cha Aloisiô Giám mục Gp Kon Tum đă bổ nhiệm cha Máccô Trần Quư Phương Linh làm linh mục chính xứ 2 giáo xứ Đăk Mút và Kon Gung.

Cha sở đă bắt tay củng cố giáo xứ về mọi mặt. Ngoài việc chăm lo đời sống đức tin của cộng đoàn, cha và giáo dân cùng nhau chăm lo sửa sang nhà thờ, xây dựng những cơ sở cần thiết để phục vụ giáo xứ ngày càng phát triển.

Hiện nay giáo xứ có 2.043 giáo dân, sắc tộc Bahnar (số liệu năm 2020).

 

 

Thánh lễ nhậm xứ Đăk Mut 17/11/2020

 

 

 

 

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Dăk Mút

< chưa có >

Nguồn : Trang web Giáo Phận Kontum

 

[Trở về đầu trang ]

Chi tiết - h́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com