Giáo phận Kontum

Nhà thờ Giáo xứ ĐăkWơk  

 

 

Nhà thờ Giáo xứ ĐăkWơk
Giáo hạt KonTum

 

 

 

 

Địa chỉ :   thôn ĐăkWơh, xă Hamong, H. Đăkhà, tỉnh Kontum

Chánh xứ : Linh mục

Tel

   

E-mail

   

Năm thành lập

   

Số giáo dân

 5409 Số giáo họ : 13

Giờ lễ

Chúa nhật     :

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

 

 

 

* Nguồn : Niên Giám 2004

 

Trang đang được xây dựng

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com