Giáo phận Kontum

Nhà thờ Giáo xứ Kon Gung

 

Nhà thờ Giáo xứ Kon Gung
Giáo hạt Đăk Hà

 

Địa chỉ :   xă Đăk Mar – H. Đăk hà Tỉnh: Kon Tum  ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Máccô Trần Quư Phương Linh

Tel

 

E-mail

 

Năm thành lập

2010

Bổn Mạng

Tổng lănh Thiên thần Micae

Số giáo dân

 

Giờ lễ

Chúa nhật     : 7:30

Ngày thường : 5:00 (thứ 3,4,5,6)   -  18:00 (thứ 2, 7)

Giờ lễ có thể thay đổi theo mùa hay mục vụ của Gx. Xin xác nhận trước  khi đi lễ

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 
                Videos Sinh hoạt Gx Kon Gung

-  Tin tức sinh hoạt

* Video Thánh Lễ Tạ Ơn, Khánh Thành Và Làm Phép Nhà Thờ Giáo Xứ Kon Gung ( 09-09-2019)

 

Lược sử Giáo xứ Kon Gung

Nhà thờ giáo xứ Kon Gung,

xă Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

I. HỌ ĐẠO KON GUNG

Công cuộc truyền giáo vùng cư dân Rơngao phía tây Trung Tâm Truyền giáo Rơhai (Kon Tum) thật dày công và lâu dài.

Tháng 04/1896, cha Denis Poyet được chỉ định coi sóc làng Kon Kơtu bao gồm cả phía tây miền truyền giáo. Ngài đă dành hết sức lực và tâm huyết cho công việc mục vụ. Trong thời gian này, dù ngài vất vả về mọi mặt, nhưng đă không ngại đến hữu ngạn sông Pơkô khuyến dụ số làng cư dân Rơngao ṭng giáo, và vào ngày 29/07/1897, làng Haṃng Kơtu đă “păi yang” xin ṭng giáo, Dak Tô ṭng giáo 27/07/1897, Haṃng Kơtol ngày 25/08/1897 [1 ]

. Nhưng đến năm 1898, Đức Cha cho cha Poyet sang Hong Kong nghỉ ngơi tại nhà Bethanie. Sau khi cha Poyet nghỉ tại Hong Kong, vào năm 1897-1899 cha Bề trên chỉ định cha Pascal Jary đang phụ trách Kon Hngo (Phương Quư ngày nay) trực tiếp củng cố niềm tin và đời sống Tin Mừng cho các làng Haṃng mới xin ṭng giáo nói riêng, cho vùng cư dân Rơngao nói chung [2 ].

Năm 1899, Cha Emile Kemlin đến miền truyền giáo Kon Tum. Dưới sự hướng dẫn của cha Irigoyen (Hương), ngài học tiếng dân tộc Rơngao (một nhánh của dân Bahnar); chẳng mấy chốc ngài thông thạo tiếng Rơngao. Năm sau, ngài trở thành người đầu tiên phụ trách một địa sở mới dân Haṃng. Đây là một địa sở nằm sâu giữa vùng dân Halăng và dân Xêđăng. Cha Kemlin được người Thượng gọi bằng tên kính trọng : Bok Biang [3 ]. Bok Biang bắt đầu công việc của ḿnh với ḷng hăng say nhiệt t́nh, ngài đă đặt chân đến làng Kon Gung, Dak Mut và các làng khác trong vùng...

1 x. Echos địa phận Kontum tháng 6/1948.

2 x. Tiểu sử cha Denis Poyet và cha Pascal Jary, Văn khố MEP.

3 Có nhiều cách viết: Bok Biang, Bok Byang, Bok Biăng.

Năm 1902, hoà b́nh được lập lại nơi người Sêđăng, Cha Kemlin tiếp tục việc Loan Báo Tin Mừng cho dân Rơngao. Các làng Kon Gung, Dak Kang, Pơlei Arang, Ia Klâu theo đạo; và ngài thành lập làng công giáo Pơlei Jơdrâp. Cha Kemlin đi khắp địa sở của ngài để chỉ dẫn việc xây dựng các nhà thờ, để thăm viếng, để dạy dỗ các bổn đạo và trải qua hàng giờ thâu đêm nói chuyện với họ. Chính v́ vậy mà ngài đă có được sự thấu hiểu ngôn ngữ, phong tục, tập quán và tâm hồn người Rơngao [4 ].

Từ đó, họ đạo Kon Gung được thành lập trực thuộc địa sở Haṃng. Các cha phụ trách Kon Gung qua các thời kỳ :

-Cha Emile Kemlin (Bok Biang)......................1899-1912 ;

-Cha Priou (Tai)..........................................1912-1915 ;

Năm 1914, cha Priou buộc phải đi tĩnh dưỡng ở đồng bằng, sau đó về Pháp. Trong thời kỳ này có chú yao phu A Nỡi (khóa 1915 trường Kuenot, người làng Kontum) thường theo các linh mục thừa sai đến giúp mục vụ tại Kon Gung [5 ].

Cha Phaolô Lê Đ́nh Ban vừa lên Kon Tum năm 1914 ở tại Rơhai (Tân Hương) đă lên phụ tá tại Hàmong, sau đó chính thức phụ trách địa sở này (từ 1916).

-Cha Phaolô Lê Đ́nh Ban...............................  1914-1920 ;

Tiếp theo có các cha :

-Cha Simon Nguyễn Thành Thiệt.......................1920-1931 ;

-Cha Anrê Lê Xuân.......................................    1931-1941 ;

Trong thời gian này có 4 chú yao phu đă tốt nghiệp trường Kuenot là : A Jỗi, A Lết, A Leh và A Jep.

Cha Thiệt lần 2 :

-Cha Simon Nguyễn Thành Thiệt....................... 1941-1942 ;

-Cha Phêrô Dương Ngọc Đáng.......................... 1942-1944 ;

Cha Xuân lần 2 :

-Cha Anrê Lê Xuân.......................................1944-1956 ;

Có cha Tôma Lê Thành Ánh, phó xứ....... ............1949-1952 ;

Năm 1948, Kon Gung có 353 giáo dân ; 2 chú trường Kuenot : Jep và Hier.

-Cha G.B Nguyễn Quang Huy..........................1956-1959 ;

Có chú yao phu Hier cộng tác.

-Cha Marcel Arnould (bok Arnu)......................1956-1972 ; [6 [

Thời kỳ chiến tranh loạn lạc :

Năm 1972, “mùa Hè đỏ lửa”, dân làng bỏ chạy theo nhiều hướng khác nhau, trong đó có 2 nhóm lớn: Một số chạy về hướng Kon Tum và một số chạy thẳng đến Đăk Lăk ; chỉ có một số rất nhỏ ở lại.

- Số giáo dân chạy về Kon Tum tụ tập tại bờ suối Đăk Kấm, nằm cách thị xă Kon Tum chừng 5 km về phía bắc, bên quốc lộ 14, gồm dân của 21 làng lập thành giáo xứ tị nạn Đăk Kâm do cha Giuse Nguyễn Đức Chương coi sóc, trong đó có Kon Gung [7 ].

4 x. Tiểu sử cha Emile Kemlin, Văn khố MEP & “Bok Kdră Biang, Bok Kdră Mixiô Kontum”, Hlabar Tơbang số 268, 1973, tr. 5-8.

5 x. Hlabar Tơ bang số 95 năm 1921, tr. 3.

6 x. Echos 6/1948, sđd.

7 Kỷ yếu Bok Chương - 50 năm TpLm, tr. 18.

- Số giáo dân đi Đăk Lăk theo cha Christian Léoni đến Buôn Hằng 1; cha Marcel Arnould đến Buôn Hằng 2; hoặc theo cha Irênê Nguyễn B́nh Tĩnh đến Buôn Chư Pam [8 ].

Năm 1975, chiến cuộc chấm dứt. Sau một thời gian ngắn bàng hoàng, dân chúng lần lượt trở về quê cũ. Năm 1978, cha Giuse Chương cho dựng nhà nguyện họ đạo Kon Gung, thuộc xă Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Kỷ yếu Bok Chương, tr. 26)

Năm 1979-1982: Số dân từ Đăk Lăk trở về Kon Tum, tập trung ở Đăk La, trực thuộc cha Giuse Chương phụ trách. Năm 1982, cha Chương về Ṭa giám mục Kon Tum, nhà thờ và nhà xứ Đăk Kâm bị tháo dỡ.

Năm 1983-1992: Dân làng Kon Gung tiếp tục di chuyển một lần nữa, từ Đak La trở về quê cũ là tại sông Pô Kô. Giai đoạn này cha Giuse Chương vẫn phụ trách các làng thuộc Đăk Kâm cũ, v́ vậy giáo dân phải xuống TGM để lănh nhận các phép bí tích.

Từ năm 1993, dân làng từ bờ sông dời lên vùng đất bằng, xây dựng lại nhà nguyện Kon Gung mái tranh vách nứa.

Lịch Địa Phận Kontum 1975

Nhà nguyện từ năm 1993 (h́nh chụp 09/2016)  -

Từ năm 1989-2005, cha Giuse Nguyễn Đức Chương được thuyên chuyển làm chính xứ Kon Rơbang, vẫn tiếp tục phụ trách giáo xứ Đăk Kâm, v́ thế họ đạo Kon Gung trực thuộc giáo xứ Kon Rơbang.

Từ ngày 05/06/2005, cha Giuse Chương được ĐGM thuyên chuyển về giáo xứ Plei Rơhai. Từ thời điểm này cha không c̣n phụ trách bổn đạo Đăk Kâm nữa, nên họ đạo Kon Gung được sáp nhập vào giáo xứ Kontrang Mơney do cha Phaolô Tống Phước Hảo phụ trách (2006-2010).

II. THÀNH LẬP GIÁO XỨ KON GUNG

Năm 2010, hai họ đạo Kon Gung và Đăk Mút được Đức Cha Micae, Giám mục Gp Kon Tum nâng lên thành giáo xứ Đăk Mút - Kon Gung với cha sở Phaolô Nguyễn Văn Oanh (Oanh Sông Lam).

Ngày 22/11/2011, nữ tu Beatrice Nguyễn Thị Thủy và nữ tu Anna Nguyễn Thị Yến Vĩ, thuộc Ḍng Chúa Quan Pḥng lần đầu tiên đến phục vụ giáo xứ Kon Gung.

Từ ngày 17/03/2012 - 10/2013, cha Joang Nguyễn Nhơn phụ trách.

Từ tháng 10/2013, Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh thiết lập giáo xứ Kon Gung độc lập, tách ra khỏi giáo xứ Đăk Mut, với cha sở tiên khởi Phêrô Nguyễn Ngọc Thanh. Bổn mạng giáo xứ là Thánh Tổng lănh Thiên thần Micae.

Nhà thờ giáo xứ Kon Gung bằng mái tranh, vách phên nứa xây dựng đă nhiều năm đến nay không c̣n đủ chỗ cho giáo dân. Đă từ lâu cộng đoàn giáo xứ mong ước có một ngôi Thánh đường để thờ phượng Chúa và kính Thánh Tổng lănh Thiên thần Micae, bổn mạng của giáo xứ. Mong ước đó được nhen nhóm từ rất lâu trong mọi thành phần dân Chúa. Và rồi niềm vui đă đến, ngày 19/11/2018, Đức Cha Aloisiô giám mục giáo phận Kontum đă dâng thánh lễ đặt viên đá đầu tiên, làm phép khu đất dành cho việc xây dựng công tŕnh.

Trải qua 7 tháng miệt mài thi công, nhà thờ mới đă hoàn thành với chiều dài 32m, rộng 16m, chiều cao là 22m, cùng với một tiền sảnh khá rộng để có thể dâng lễ cũng như làm nơi sinh hoạt cho các em thiếu nhi, được Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận làm phép khánh thành vào ngày 09/09/2019.

Vào thời điểm này, giáo xứ số giáo dân là 1.850 người, trong đó có 120 người Kinh ở xă Đăk Mar, thuộc Xóm giáo Mân Côi.

Ngày 17/11/2020, Đức Cha Aloisiô đă bổ nhiệm cha Máccô Trần Quư Phương Linh làm linh mục chính xứ 2 giáo xứ Kon Gung và Đăk Mút.

Một tương lai mới mở ra cho cộng đoàn giáo xứ Kon Gung, một họ đạo có lịch sử lâu đời đón nhận đức tin, vượt qua thử thách để sống niềm tin của ḿnh, nay có cơ hội và được đ̣i hỏi sống chứng tá Tin mừng mạnh mẽ hơn nữa, để làm chứng cho t́nh yêu Đức Kitô trong giáo xứ ḿnh và cho anh chị em các sắc tộc chung quanh.

 

 

 

 

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Kon Gung

< chưa có >

Nguồn : Trang web Giáo Phận Kontum

Chi tiết - h́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

[Trở về đầu trang ]