Giáo phận Kontum

Nhà thờ Giáo xứ Kon Bơbăn

 

Nhà thờ Giáo xứ Kon Bơbăn
Giáo hạt

 

Địa chỉ :  xă Ngọc Réo – H. Đăk Hà Tỉnh: Kon Tum   ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Fx. Phan Đại Dương

Tel

 

E-mail

 

Năm thành lập

 

Bổn Mạng

Đức Mẹ Hồn Xác lên trời

Số giáo dân

3461

Giờ lễ

Chúa nhật     : 5:00  -  6:30  -  15:00  -  18:00

Ngày thường : 5:00 ( thứ 2,3,5,6,7)  -  17:00 (thứ 4)

Giờ lễ có thể thay đổi theo mùa hay mục vụ của Gx. Xin xác nhận trước  khi đi lễ

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 
                Videos Sinh hoạt Gx Kon Bơbăn

-  Tin tức sinh hoạt

 

Lược sử Giáo xứ Kon Bơbăn

Nhà thờ Kon Bơbăn, xă Ngọc Réo, huyện Đăk hà, tỉnh Kon Tum

I. THỜI KỲ SƠ KHAI

- Năm 1893-1903: cha Irigoyen (Hương) xây dựng Trung tâm Truyền Giáo Kon Trang phụ trách toàn vùng người Sơđăng - Rơngao, các cuộc trở lại đạo gia tăng, nhiều làng từ bỏ các vật thần linh và đón nhận Tin Mừng: Kon Adre (ṭng giáo 01/1894), Kon Iang Rong hay Kon Chơrơng (26/05/1895), Kon Bơbăn Kơnâm (26/06/1895), Kon Gu (09/07/1895), Kon Bơbăn Kơpơng (20/04/1897), Kon Guôk (1897) [1]...Theo lệnh Bề trên, vào năm 1903, cha Irigoyen đi Hồng Kông dưỡng bệnh.

- Năm 1903-1905: cha Mémet (Biên) từ làng Kon Xơnglok được thuyên chuyển đến KonTrang, đồng thời trông coi họ Kon Bơbăn. Chẳng bao lâu sau, ngài mắc bệnh sốt rét và qua đời tại Kon Trang ngày 22/08/1904 [2 ].

- Năm 1905-1922: cha Lardon (Trọng) được chỉ định phụ trách địa sở Kon Bơbăn, ngài đă tận tâm tận lực với đoàn chiên Chúa trao. Ngài chắt chiu tích cóp và đă xây được ngôi thánh đường tại họ đạo chính là Kon Bơbăn. Cha Lardon mong muốn xây dựng một ngôi trường dành cho các thanh nữ sắc tộc nhưng không thành v́ thiếu thốn tài chính. Năm 1922, ngài t́nh nguyện đến làng Dak Kơna nhưng đến năm 1923, bị kiệt sức, thiếu máu, cha Lardon bị buộc phải trở về Pháp để chữa bệnh và qua đời vào ngày 26/04/1924 tại Montbeton [3 ].

II. THỜI KỲ TRƢỞNG THÀNH

- Năm 1922-1930: cha Simon Nguyễn Thành Thiệt được bổ nhiệm làm cha sở Kon Bơbăn. Ngài đến ở tại chỗ và làm nhà thờ rộng răi khang trang.

- Năm 1930-1942: cha Phêrô Dương Ngọc Đáng làm chính xứ; từ năm 1941-1942 cha Đáng kiêm thêm địa sở Kon Trang Mơnây.

1 Echos de la Mission, Địa phận Kontum, tháng 6/1948. Theo Hlabar Pơdơk, tr.161, dân làng Kon Bơbăn theo đạo vào năm 1896.

2 Tiểu sử cha Joseph Mémet (1873-1904), Văn khố MEP.

3 Tiểu sử cha Joseph Lardon (1878-1924), Văn khố MEP.

Năm 1939, địa sở Kon Bơbăn có 8 họ đạo, 590 giáo dân (x. Les Missions Catholiques en Indochine, 1939, trang 219). Chưa thấy đề cập lễ bổn mạng giáo xứ.

- Năm 1938: có cha Phêrô Nguyễn Đắc Cẩn từ Ban Mê Thuột về Ṭa giám mục dưỡng bệnh (12/01/1938), ngài đến giúp mục vụ Kon Bơbăn sau đó đi nhận xứ Chợ Đồn thuộc An Khê (28/10/1938).

- Năm 1942: cha Curien (Kim) đang phụ trách Kon Mơnei (và dạy học Tiểu Chủng viện Thừa sai Kon Tum) đă đến Kon Bơbăn chia sẻ mục vụ với cha Dương Ngọc Đáng. - Năm 1942-1944: cha Phêrô Nguyễn Đắc Cẩn được thuyên chuyển về phụ trách họ đạo Kon Mahar (1940-1944), kiêm nhiệm Kon Bơbăn. Có cha Antôn Ngô Đ́nh Thận phụ tá.

- Năm 1944- 1945: cha Antôn Thận phụ trách Kon Bơbăn.

- Năm 1945: cha Antôn Den (Học) giúp mục vụ, sau đó từ năm 1946-1949, ngài phụ trách Dak Kang vẫn thường xuyên cộng tác với cha Đáng tại Kon Bơbăn.

- Năm 1946-1951: cha Phêrô Dương Ngọc Đáng làm cha sở (lần 2).

- Từ năm 1955-1975, theo Lịch Công Giáo Địa Phận Kon Tum, t́nh h́nh giáo xứ Kon Bơbăn như sau:

(x. Lịch Công Giáo Địa Phận Kon Tum, các năm liên hệ; xem thêm “Hlabar Lich Misiô Kontum sanam 1956).

- Bổn mạng giáo xứ là Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (x. Lịch công giáo Địa phận Kon Tum từ năm 1964-1975).

NHỮNG NÉT LỊCH SỬ ĐÁNG CHÚ Ư

Ngược ḍng lịch sử với những chứng nhân c̣n sống (năm 2011):

* Pêtrô Din, sinh năm 1927, rửa tội 1927 Do Cha Simon Nguyễn Thành Thiệt), vào thời Cha Phêrô Dương Ngọc Đáng, ông đă làm biện (từ 1917-1937),

* Chú Yao Phu Pêtrô Jem, sinh năm 1937, làm Yao Phu trưởng (từ 1971- 2009).

Hai chú cũng ghi nhận và cho biết thêm một số biến động trong giáo xứ nhất là vào thời gian có chiến tranh sau này.

1/Vào năm 1922 cha Simon Nguyễn Thành Thiệt đă đến ở và làm nhà thờ bằng gỗ 9 gian (nhà thờ Chính Toà khi chưa sửa chữa c̣n nhỏ hơn).

2/ Kể từ năm 1922, cha Simon đến ở luôn tại chỗ và từ đó đến năm 1964 có 13 linh mục bám trụ tại chỗ trông coi giáo xứ Kon Bơbăn. Từ 1965-2010, các cha phải kiêm nhiệm v́ t́nh trạng mất an ninh không thể trụ được tại giáo xứ.

2/ Nhà thờ cũ cách nhà thờ mới hiện nay khoảng 1 km trên đường đi về Dak Hà nằm phía tay phải. Hiện nay chỉ nay chỉ c̣n dấu vết là những cục ngói bể.

3/ Vào khoảng năm 1960, v́ an ninh, nên dân tập trung ở làng mới các xa nhà thờ, hàng tuần và các ngày lễ lớn lên nhà thờ cũ để dự lễ.

4/ Riêng Cha Thomann 5 năm cuối trong thời gian coi sóc (từ 1965 - 1970) của Ngài v́ là chạy loạn, Ngài cùng theo giáo dân xuống Plei Rơlơng, Đak Kấm bây giờ. Năm 1976 Giáo dân lại trở về làng cũ Kon Bơbăn hiện nay.

5/ Măi đến năm 1999, lúc này Cha Phêrô Nguyễn Hoàng đứng ra xây dựng nhà thờ tại trường PTTH Ngọc Réo nhưng trong quá tŕnh xây dựng v́ có tầng và không đúng thiết kế do vậy đă bị nhà nước bắt lấp và bắt ngừng không cho xây tiếp tục! Sau biến cố ấy nhà nước trưng dụng và tiếp tục xây dựng làm trường PTTH Ngọk Réo.

Và với sự thương lượng của Đức Giám Mục Phêrô Trần Thanh Chung, nhà nước đă đồng ư cho xây dựng lại nhà thờ mới như hiện nay (đối diện với trường PTTH Ngọc Réo) nhà thờ này cũng do Cha Phêrô Nguyễn Hoàng xây và được khánh thành vào năm 2001.

6/ Sau khi cha Cha Phêrô Nguyễn Hoàng chánh xứ Kon Rơbang nghỉ hưu không kiêm nhiệm giáo xứ Kon Bơbăn, cha Giuse Nguyễn Thanh Liên chính xứ giáo xứ chính ṭa Kontum trông coi các giáo xứ sắc tộc phía bắc thành phố Kontum đến huyện Đăk Glei, kiêm nhiệm giáo xứ Kon Bơbăn đến tháng 03 năm 2004. Từ tháng 03 năm 2004, sau khi cha Giuse Nguyễn Thanh Liên về Ṭa Giám mục đảm nhận trọng trách Tổng Đại Diện, cha Phaolô Nguyễn Đức Hữu chính xứ nhà thờ Kontum thay cha Giuse trông coi giáo xứ Kon Bơbăn và Kon Gu đến năm 2009.

III. THỜI KỲ PHÁT TRIỂN

Cha Phaolô Tống Phước Hảo chính xứ Kon Trang Mơnây (năm 2007), một giáo xứ lớn vắng bóng linh mục từ lâu với số giáo dân trên 8.000 tín hữu Thượng.

Năm 2009, Đức Giám mục bổ nhiệm cha Phêrô Huỳnh Công Minh (CM) phụ tá ở tại Kon Trang và giao cho cha sở Kon Trang Mơnây là cha Phaolô Tống Phước Hảo đảm nhiệm giáo xứ Kon Bơbăn và các làng liên hệ. Tuy nhiên, để chia bớt công việc mục vụ tại Kon Trang Mơnây quá bề bộn, nên từ năm 2009-2010, cha Phêrô Huỳnh Công Minh phụ tá cư trú tại Kon Trang đặc trách trực tiếp phần mục vụ cho giáo xứ Kon Bơbăn. Từ tháng 04 năm 2010 cha đă đến trụ lại tại Kon Bơ Băn, đảm trách chính xứ giáo xứ này.

Lm Phêrô Huỳnh Công Minh, CM trụ lại Kon Bơbăn từ 04/2010

Địa bàn hành chính gồm 3 xă, kéo dài 32 km: Ngọk Réo, Ngọc Wang, Đăk Kơdem, huyện Đắk Hà, tỉnh Kontum. Số giáo dân tại ba điểm Kon Gu I (số Giáo dân 2452, 7 làng) và Đắk Kơ Đem (số Giáo dân: 2255, 3 làng; Kon Bơ Băn (Số giáo dân 2627, 5 làng). Tổng cộng gồm 7328 giáo dân và 14 làng. Riêng tại Kon Bơ Băn chỉ có một gia đ́nh công giáo Người Kinh. Giáo xứ lấy thánh Bổn Mạng là Đức Mẹ Hồn Xác lên trời.

Giáo xứ đă có một cộng đoàn các Yă Ảnh Phép Lạ đến giúp tại Kon Bơbăn.

Cộng đoàn các Yă Ảnh Phép Lạ tại Kon Bơbăn 2011

Năm 2014: Sau hơn năm năm phục vụ tại Kon Bơbăn, cha Phêrô Huỳnh Công Minh (CM) đă được Đức Giám Mục Giáo Phận thuyên chuyển về vùng Kon Rẫy.

Kế tục công việc mục vụ tại Kon Bơbăn là cha Micae Nguyễn Tuấn Huy, nhận nhiệm vụ chính xứ ngày 09/10/2014.

Ngày 07/11/2018, cha Phanxicô Xavie Phan Đại Dương được bổ nhiệm chính xứ Kon Bơbăn.

Đến ngày 12/06/2019, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục giáo phận Kontum quyết định thành lập 2 giáo xứ mới Đăk Kơđem và giáo xứ Kon Gu, tách ra khỏi giáo xứ Kon Bơbăn, và bổ nhiệm Cha Micae Nguyễn Tuấn Huy làm Cha sở tiên khởi 2 giáo xứ này.

Hiện nay Kon Bơbăn: cha sở P.X Phan Đại Dương Giáo xứ có tổng cộng 3.461 giáo dân. Trong đó: 3.437 giáo dân Thượng (sắc tộc Xơdrăh); có 24 giáo dân Kinh.

Tượng Đức Mẹ Bồng Con,

(khi xưa đă đặt tại nhà thờ cũ và đă được chuyển đến bằng máy bay).

Di tích lịch sử đáng quư c̣n lại tại giáo xứ.

 

 

 

 

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Kon Bơbăn

< chưa có >

Nguồn : Trang web Giáo Phận Kontum

Chi tiết - h́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

[Trở về đầu trang ]