Giáo phận Kontum

Nhà thờ Giáo xứ Phú Nhơn

 

Nhà thờ Giáo xứ Phú Nhơn
Giáo hạt Chư Sê

 

Địa chỉ : 323 Hùng Vương xă Nhơn Hoà, H.Chư Pưh, Gialai    ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Giuse Nguyễn Đắc Thịnh CSsR (12/2021)

Tel

 

E-mail

 

Năm thành lập

 

Bổn Mạng

 

Số giáo dân

1400

Giờ lễ

Chúa nhật     :  5:30 - 9:45

Ngày thường : 5:00

Giờ lễ có thể thay đổi theo mùa hay mục vụ của Gx. Xin xác nhận trước  khi đi lễ

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* Video Lễ Khánh Thành nhà thờ Phú Nhon (1/1/2018)

 

Lược sử Giáo xứ Phú Nhơn

Nhà thờ Phú Nhơn, Thị trấn Nhơn Ḥa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

I. H̀NH THÀNH HỌ ĐẠO PHÚ NHƠN

Cách thành phố Pleiku hơn 60 km về phía nam, Giáo xứ Phú Nhơn ngày nay nằm trên địa bàn thị trấn Nhơn Ḥa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, thuộc Giáo hạt Chư Prông, Giáo phận Kon Tum.

Cụm dân cư người Kinh dọc trên quốc lộ 14 nối Pleiku - Ban Mê Thuột gồm: Phú Mỹ, Mỹ Thạch, Phú Quang, Phú Nhơn...được h́nh thành từ giữa thập niên 50 của thế kỷ XX.

Từ năm 1956-1958, nhiều nhóm người công giáo di cư từ miền bắc, miền trung lên Tây Nguyên và dừng chân tại đây làm ăn sinh sống. Những người này trước đây ở nhiều vùng khác nhau, trong số họ có nhiều người công giáo. Linh mục Giuse Đỗ Bá Ấn và Linh mục Micae Nguyễn Ngọc Khuê thành lập và coi sóc khu định cư Mỹ Thạch; Linh mục Giacôbê Nguyễn Văn Phượng và Linh mục P.X Trần Văn Cần thành lập và coi sóc khu định cư Phú Mỹ.

Từ năm 1958-1962, Linh mục Giuse Phạm Thiên Trường được bổ nhiệm về phụ trách Mỹ Thạch và các vùng chung quanh. Năm 1958, Họ đạo Phú Quang được thành lập.

Từ 1962-1965, Linh mục Giuse Nguyễn Tiến Lễ được bổ nhiệm về thay thế Cha Giuse Phạm Thiên Trường. Giáo họ Phú Nhơn được thành lập năm 1963, ngôi nhà thờ của họ đạo được Cha Giuse Lễ hướng dẫn xây xong năm 1964.

Vào năm 1963, Cha Nguyễn Tiến Lễ phụ trách 4 họ đạo, với tổng số 773 giáo dân, 298 dự ṭng.

Qua năm 1965, chiến sự xảy ra ác liệt, Nhà thờ Phú Nhơn nằm sát quận lỵ Phú Nhơn, đối diện với ấp chiến lược Đôn Ḥa mà nay là chợ Phú Nhơn bị trúng bom đạn hư hại hoàn toàn. Giáo dân chạy loạn về thị xă Pleiku hoặc đi nơi khác.

Năm 1965 cả vùng gồm 4 họ đạo chỉ c̣n 205 giáo dân (x. Lịch Công giáo địa phận Kontum 1966).

Từ năm 1965 đến 1969, Họ đạo Phú Nhơn và các họ đạo nói trên được Linh mục Đômicinô Mai Ngọc Lợi và sau đó Linh mục Tôma Vũ Khắc Minh, chính xứ La Sơn thỉnh thoảng về thăm và ban các bí tích. Riêng họ đạo Phú Nhơn, hàng tháng có Cha Tôma Vũ Khắc Minh về dâng lễ, không phải trong nhà thờ đổ nát mà là trong nhà một giáo dân nào đó (x. 35 năm sứ vụ Gia Rai, Lm Giuse Trần Sĩ Tín, tr.31).

II. TRUNG TÂM TRUYỀN GIÁO PLEIKLY - PHÚ NHƠN

Ngày 10/10/1969, Đức Cha Phaolô Seitz (Kim), Giám mục Giáo phận Kon Tum cùng Cha Tôma Vũ Khắc Minh đă đưa những linh mục và tu sĩ Ḍng Chúa Cứu Thế đầu tiên đến truyền giáo cho cư dân Jrai trong vùng. Cha Antôn Vương Đ́nh Tài, Tu huynh Lêonard Hồ Văn Quân, Phó tế Giuse Trần Sĩ Tín và Phó tế Phêrô Nguyễn Đức Mầu đến tại làng Plei Kly, cách quận lỵ Phú Nhơn chưa đầy 1 cây số, cách quốc lộ chưa đầy 200m. Từ con số không, các ngài bắt đầu gầy dựng cơ sở truyền giáo, trong những năm tháng bom đạn và tù đày. Năm 1971, có Cha G.B Nguyễn Văn Phán gia nhập nhóm Truyền giáo cho sắc tộc Jrai tại Pleikly.

Thời gian này, các Cha Antôn Tài, G.B Phán phụ trách mục vụ tín hữu giáo họ Phú Nhơn. Năm 1971, họ Phú Nhơn có 154 giáo dân; trong vùng chỉ mới có 2 giáo dân Jrai, 15 dự ṭng (x. Lịch Công giáo địa phận Kontum năm 1972, tr. 50).

Năm 1973-1974, các Cha Dcct rời bỏ trung tâm làng Pleikly để ra lập cơ sở mới ở sát quốc lộ 14, Trung tâm Pleikly ngày nay. Cha Phán, Cha Tín, Cha Tường và Thầy Quân phụ trách cả người Kinh lẫn Jrai, với số giáo dân năm 1974 là 509 Kinh, 7 Jrai, 516 dự ṭng, gọi chung là Giáo xứ Pleily - Phú Nhơn. Các Cha chọn bổn mạng chung cho vùng Pleikly – Phú Nhơn là Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (01/01)

Trải qua thời gian, nhất là từ sau 1975 với biết bao khó khăn trở ngại, cộng đoàn họ đạo Phú Nhơn vẫn kiên tâm giữ vững đức tin. Các tín hữu tham dự phụng vụ và sinh hoạt tôn giáo tại Nhà thờ Pleikly hoặc Nhà thờ Phú Quang (cách xa hơn 10km).

Từ sau 1988 (Lễ tuyên phong 117 Thánh tử đạo Việt Nam), anh chị em Jrai ồ ạt trở lại đạo Chúa. Năm 1995: 45 làng có đạo, 2.900 giáo dân sắc tộc; các họ đạo người Kinh có tổng cộng 950 giáo dân (x. Thống kê Gp Kontum năm 1995, tr. 2).

Năm 2005, tổng số giáo dân Pleikly - Phú Nhơn đă là 8.153 người. Linh mục Marcô Bùi Duy Chiến được bổ nhiệm phó Cha Giuse Trần Sĩ Tín. Cũng trong năm này, Cha sở và giáo dân đă bắt tay xây dựng ngôi nhà thờ Phú Nhơn (32m x 16m) để cộng đoàn có nơi sinh hoạt và thờ phượng Chúa.

Nhà thờ Phú Nhơn xây dựng năm 2005

Ngày 16/01/2007, Linh mục Giuse Nguyễn Văn Đắc được bổ nhiệm chánh xứ Giáo xứ Mỹ Thạch, kiêm nhiệm Giáo xứ Phú Quang, Phú Nhơn, phụ trách tín hữu người Kinh.

Linh mục Giuse Trần Sĩ Tín và Linh mục Máccô Bùi Duy Chiến phụ trách tín hữu người Jrai tại Pleikly và trong vùng.

Ngày 06/01/2008, Cha Giuse Nguyễn Văn Đắc về hưu dưỡng tại TGM Kon Tum. Giáo xứ Phú Nhơn trở lại được chăm sóc bởi Cha Giuse Trần Sĩ Tín ở Pleikly.

Ngày 14/10/2013, Linh mục Giuse Trương Văn Minh, Dcct được tăng cường phó Giáo xứ Pleiky - Phú Nhơn.

Năm 2014, Linh mục Giuse Trương Văn Minh được bổ nhiệm chánh xứ Pleikly kiêm Phú Nhơn, thay cha Giuse Trần Sĩ Tín.

III. GIÁO XỨ PHÚ NHƠN NGÀY NAY

Năm 2016, Đức Cha Aloisiô Giám mục Giáo phận quyết định tách riêng người Jrai thành một giáo xứ với tên gọi Giáo xứ Plei Kly, và giáo xứ người Kinh với tên gọi Giáo xứ Phú Nhơn.

Cha sở Giuse Trần Sĩ Tín phụ trách Plei Kly kiêm Phú Nhơn. Cha Phêrô Phan Công Trường, Dcct được bổ nhiệm phó xứ (2016-2017).

Đă từ lâu, giáo xứ ước mơ có được ngôi thánh đường mới thay thế ngôi thánh đường cũ qua thời gian xuống cấp, và rồi ước mơ đó đă trở thành hiện thực.

Ngày 20/05/2015, Cha Phêrô Nguyễn Vân Đông dại diện ĐGM về dâng lễ tạ ơn làm phép viên đá đầu tiên. Qua hơn 2 năm thi công đầy vất vả, ngôi nhà thờ mới hoàn thành, được Đức Cha Aloisiô làm phép khánh thành vào ngày 01//01/2018, lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, bổn mạng của giáo xứ. Số giáo dân lúc này là 1.200 người.

Năm 2017, cha Giuse Nguyễn Đắc Thịnh, Dcct phó xứ Pleikly kiêm Phú Nhơn.

Từ năm 2018, Cha Giuse Trương Văn Minh được thuyên chuyển làm chánh xứ Phú Nhơn. Từ đây cộng đoàn người Kinh Phú Nhơn chính thức có cha sở riêng ở tại chỗ. Cha xứ bắt tay củng cố giáo xứ về mọi mặt, chăm lo cộng đoàn ngày càng phát triển cả về đời sống đạo cũng như xây dựng những cơ sở vật chất cần thiết.

Hiện nay giáo xứ Phú Nhơn có 1.346 giáo dân.

Giáo xứ đang cố gắng vươn lên sống chứng nhân Tin Mừng, nơi vùng đất mà người Kinh và người Jrai đă cùng kề vai sát cánh vượt qua bao khó khăn thử thách trong quá khứ, làm đức tin triển nở dồi dào và c̣n tiếp tục phát triển hướng đến tương lai.

 

 

 

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Phú Nhơn

< chưa có >

Chi tiết - h́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com