Giáo phận Kontum

Nhà thờ Giáo xứ Phương Nghĩa

 

Nhà thờ Giáo xứ Phương Nghĩa
Giáo hạt Kontum

 

Địa chỉ :     36 Lư Tự Trọng, tp Kontum  ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Alosiô Nguyễn Hùng

Tel

 

E-mail

 

Năm thành lập

 

Bổn Mạng

 

Số giáo dân

5,957

Giờ lễ

Chúa nhật     :

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* Ngày Tái Thành lập Xứ Đoàn DON BOSCO Phương Nghĩa (15/11/2015) 

 

Lược sử Giáo xứ Phương Nghĩa

< chưa có >

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

..........................................

Ngày Tái Thành lập Xứ Đoàn DON BOSCO Phương Nghĩa

842 Đoàn sinh và 56 Huynh trưởng đă chính thức ra mắt vào Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt nam 2015 tại giáo Xứ Phương nghĩa Kontum

Sáng Chủ nhật Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt nam ngày 15/11/2015 đúng vào lúc 8h00, tại Thánh đường giáo xứ Phương nghĩa Kontum,thuộc Giáo phận Kontum, Đức Tân Giám Mục Alosiô Nguyễn Hùng Vị và cũng chính là Chính xứ cùng 2 Lm Phao- Lô Nguyễn Văn Công, Tuyên Úy Liên đoàn Giáo phận Kontum, và Lm GioaKim Nguyễn Ḥang Sơn , Tuyên Úy Hiệp đoàn Kytô Vua TNTT miền Kontum đă đồng tế Thánh lễ ra mắt tái thành lập Xứ Đoàn Don BOSCO giáo xứ Phương Nghĩa .

Xứ đoàn có 842 đoàn sinh, với 56 huynh trưởng Tham dự Thánh Lễ c̣n có Ban Quản trị của Liệp đoàn, Hiệp đoàn, Đại diện các xứ đoàn bạn trong giáo phận. Hơn 500 giáo dân và đại diện các đoàn thể trong giáo xứ đă hiệp dâng Thánh Lễ .

Sau bài giảng, đại diện Huynh trưởng sơ lược H́nh Thành và Phát Triển Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Phương Nghĩa Kontum qua ḍng thời gian:

Kính thưa:

– Đức Tân Giám Mục Aloisio GP Kontum
– Cha Phao Lô -Tuyên Úy Liên Đoàn Ḿnh Máu Thánh Chúa Kitô GP Kontum
– Cha Gioakim – Tuyên Úy Hiệp Đoàn Ki tô Vua Miền Kontum

– Kính thưa toàn thể cộng đoàn

Hôm nay, ngày Ra Mắt và Tái Thành lập Xứ Đoàn DON BOSCO Phương Nghĩa Kon Tum (Chúa nhật 15 tháng 11 năm 2015).

Cùng chung bước tiến với Lịch sử Thiếu nhi Thánh Thể ở Việt nam, tại giáo phận Kontum Hội Thiếu Nhi Thánh Thể bắt đầu khai mở và lan rộng.

Vào năm 1937, Cha Alberty Hiền – Cha sở Tân Hương (1913-1948) đă quy tụ các em thiếu niên gia nhập Hội Tông Đồ Cầu Nguyện, sống theo tôn chỉ Nghĩa Binh Thánh Thể: siêng năng cầu nguyện, rước lễ, hy sinh và làm việc tông đồ.

Năm 1946, đất nước Việt nam đang trong thời kỳ chiến tranh cam go, khốc liệt. Tại giáo phận Kon tum, Đức Cha Sion Khâm đă bổ nhiệm Cha Simon Nguyễn Diện làm Tổng Đại Diện, đặc trách nhà thờ chánh ṭa giáo xứ Kontum, trong đó có giáo họ Phương Nghĩa. Đức Cha Sion Khâm bổ nhiệm cha Simon làm Linh mục Thừa Ủy, và là Chủ tịch Hội Nghĩa Binh Thánh Thể. Cha Jules Alberty Hiền được cử làm phụ tá cho cha Simon Diện. Vào tháng 4 năm 1946, Đức Giám mục Jean Liévin Sion (Khâm), các cha thừa sai bị bắt và quản thúc ở Nha trang. Cha Simon Diện Tổng Đại Diện chèo chống con thuyền địa phận trong thời kỳ phong ba băo táp. Với tư cách Chủ tịch Hội Nghĩa Binh Thánh Thể, Cha Simon đặc biệt chăm lo cho đoàn con nhỏ là Hội Nghĩa Binh Thánh Thể của Ngài.

Sau một thời gian, Hội Nghĩa Binh Thánh Thể này phát triển không chỉ ở nơi những giáo họ người kinh nhưng nhờ ơn Chúa, nó đă lan rộng đến các bản làng xa xôi có những sắc tộc người Bana, Xêdang, Jarai….

Từ năm 1966, nhiều đoàn thể thuộc giới trẻ, được gọi theo phong cách “giới trẻ nhiệt huyết hăng say”, lên lên xuống xuống như những đọt sóng, nên dùng là PHONG TRÀO. Các đoàn thể giới trẻ nở rộ như phong trào Hùng Tâm Dũng Chí, phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, Thanh Sinh Công…và mỗi giáo xứ được chọn KHUNG ĐOÀN THỂ để phục vụ trong việc giáo dục đức tin, đào tạo nhân bản thích hợp giới trẻ và hướng dẫn giáo lư cho thiếu nhi trong giáo xứ ḿnh.

Trong thời kỳ đó, giáo xứ Phương Nghĩa đă chọn phong trào Hùng Tâm Dũng Chí là phương cách kết hợp với việc giáo dục đức tin và hướng dẫn giáo lư cho đến năm 1975. Hiện nay trong ban giáo lư của giáo xứ, có các anh chị đă sinh hoạt Hùng Tâm Dũng Chí trong giai đoạn đó vẫn c̣n đang hiện diện và đồng hành.

Sau năm 1975, các lớp giáo lư trong giáo xứ vẫn luôn được duy tŕ. Nhưng do biến cố thời cuộc, phong trào Hùng Tâm Dũng Chí không c̣n mang tính cách “Phong Trào đang dâng cao như trước kia” mà âm thầm giữ căn tính nguyên chất của “Hội Cầu Nguyện” trong sinh hoạt: siêng năng cầu nguyện, rước lễ, hy sinh và làm việc tông đồ và phụ trách dạy các lớp giáo lư trong giáo xứ.

Vào năm 2009, thời Cha Đaminh Trương Bảo Tâm linh mục chánh xứ Phương Nghĩa, THIẾU NHI THÁNH THỂ bắt đầu khởi động tại giáo xứ Phương Nghĩa, được đặt tên Xứ Đoàn Tôma Thiện, nhưng chưa hoạt động rộng răi.

Cho đến thời điểm này, khi Hội Đồng Giám mục Việt Nam đă chọn TNTT là Môi trường và Tôn chỉ để giáo dục đức tin và hướng dẫn giáo lư cho con em như truyền thống trước kia vào thập niên 30 thế kỷ trước. Tất cả các giáo xứ trong các giáo phận trên toàn quốc nhanh chóng thành lập, tái thành lập TNTT theo phương thức tông đồ giáo dân, như số 12- Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân của Công đồng Vatican 2 dạy: “ Người trẻ phải trở nên tông đồ tông đồ đầu tiên và trực tiếp cho giới trẻ.”

Đến ngày hôm nay, được sự quan tâm của Đức Tân Giám mục Aloisio cũng là Cha chánh xứ Phương Nghĩa; được sự nâng đỡ, hướng dẫn của quư Cha Tuyên Úy, của Ban Quản trị hiệp đoàn Ki tô Vua. Sau khi được tham gia một số khóa huấn luyện, tập huấn, sa mạc. THIẾU NHI THÁNH THỂ tại giáo xứ Phương Nghĩa được tái thành lập lấy tên Xứ Đoàn DON BOSCO – PHƯƠNG NGHĨA. Tân Giám Mục Aloisiô nhận định đây không chỉ là “Phong Trào” Thiếu Nhi Thánh Thể theo cách nói thông thường trước kia, đă qua rồi. Về nguồn, đây là Hội Thiếu Nhi Thánh Thể kế thừa Hội Nghĩa Binh Thánh Thể thuộc Hiệp Hội Công giáo Tiến Hành và Hội Cầu Nguyện đă được Ṭa Thánh thiết định từ những năm 1945-1946.

Thành phần xứ đoàn gồm : – Sr Trợ Úy Maria Đỗ Thị Thái Ḥa

Ban quản trị xứ Đoàn:

Cố Vấn : Gioan Nguyễn Đào
Đoàn trưởng : Lucia Nguyễn Thị Vọng
Đoàn phó nội vụ : Phêrô Trương Xuân Long
Đoàn phó ngoại vụ: Phêrô Phạm Thành Luân
Thư kư : Maria Nguyễn Thị Ngọc Thạch
Thủ Quỷ : Ane Nguyễn Thị Thi

52 huynh trưởng và 840 đoàn sinh các cấp.

Trên đây là sơ lược h́nh thành và phát triển phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể tại Giáo xứ Phương Nghĩa

Chúng con xin chân thành cảm ơn.

Kế tiếp: Nghi thức làm phép cờ và khăn, Cha Tuyên Úy Liên đoàn và Cha Tuyên Úy Hiệp đoàn trao cấp hiệu và cấp chứng chỉ khả năng cấp I và cấp II cho 52 Huynh trưởng .

. Cha Tuyên Úy Liên đoàn đă trao ủy nhiệm thư và dặn ḍ ban quản trị của Xứ Đoàn Phương Nghĩa trong sứ vụ mới. Đặc biệt là sau lệnh truyền sai đi Cha Tuyên Úy Hiệp Đoàn GioaKim đă nhắn nhủ đầy tâm huyết không thiếu sự lo lắng và trách nhiệm đối với Xứ Đoàn Phương Nghĩa, Ngài nói: “Các con được sinh ra là do Cha sở đây, nhưng ít hôm nữa Ngài làm Giám Mục, các con sẽ kêu bằng “ông nội”. Các con phải cầu nguyện để làm sao ông nội gởi một Cha sở mới nào có tâm huyết trong việc nuôi dưỡng phong trào TNTT Giáo xứ.

Đức Tân Giám Mục cũng là Cha Chính Xứ đă rất xúc động khi ban huấn từ cho xứ đoàn mới. Ngài nhấn mạnh “Thành lập Xứ Đoàn là dễ rồi nhưng mà để Xứ Đoàn phát triển về lâu về dài không phải là dễ” đ̣i hỏi sự nỗ lực cố gắng cộng tác của tất cả mọi người. Ngài nói thêm Giáo xứ Phương nghĩa trước 1975 đă có hội đoàn sinh hoạt từ rất lâu với tên gọi Hùng Tâm Dũng Chí, hiện nay vẫn đang c̣n một số các anh chị vẫn đang tham gia trong hàng ngủ Giáo lư viên , nay trở thành Huynh trưởng trong hội đoàn Thiếu nhi Thánh Thể là rất tốt.

Cha Tuyên Úy Liên đoàn đă trao cờ xứ đoàn và chính thức công bố thành lập Xứ đoàn Don Bosco Phương Nghĩa Kontum.

Kết thúc Thánh lễ các anh chị Huynh Trưởng các Xứ Đoàn của giáo xứ bạn đă thăm gặp gỡ các đoàn sinh trong các lớp giúp trao khăn cho các em

Sau cùng là liên hoan nhẹ mừng ngày tái thành lập Xứ Đoàn Thiếu nhi Thánh thể của Giáo xứ Phuog nghĩa, các trưởng các giáo xứ bạn cùng góp những tiếc mục vui vẽ thân mật, tạo thêm sự phấn khởi cho Xứ Đoàn Don Bosco trong thời gian tới

Chụp h́nh lưu niệm

 

ĐOẠN VIDEO CLIP

https://www.youtube.com/watch?v=MYMr8GycGdQ

Nguồn : < https://gpkontum.wordpress.com/   >


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Phương Nghĩa

< chưa có >

Chi tiết - h́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com