Giáo phận Kontum

Nhà thờ Giáo xứ Đăk Rao Kram - Tri Lễ

 

Nhà thờ Giáo xứ Đăk Rao Kram - Tri Lễ
Giáo hạt Đăk Mót

 

Địa chỉ :   H. Đăk Tô Tỉnh: Kon Tum  ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Phêrô Vũ Trọng Hà Nguyên Khôi (12/2021)
Phụ tá       : Linh mục Gioakim M. Nguyễn Văn Răng CRM (12/2021)

Tel

 

E-mail

 

Năm thành lập

 

Bổn Mạng

 

Số giáo dân

8.527 (Thượng: 7.267; Kinh: 1.260).

Giờ lễ

Chúa nhật     :  8:00

Ngày thường : 18:45  (thứ 2, 5, )

Giờ lễ có thể thay đổi theo mùa hay mục vụ của Gx. Xin xác nhận trước  khi đi lễ

Các nhà thờ lân cận :  Gh Đăk Rao Lớn  - Gh Đăk Rao nhỏ  -  Gh  Kon Cheo  -  Gh Kon Tu Pêng  -  Gh Kon Tu Dốp I - Gh Kon Tu Dốp II

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* Thánh Lễ Tạ Ơn Và Nghi Thức Nhậm Xứ Đăk Rao Kram (13/12/2021)

 

Lược sử Giáo xứ Đăk Rao Kram - Tri Lễ

Nhà thờ Đăk Rao Kram, thị trân Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

Đăk Rao Kram nguyên trước đây là làng Đăk Rao, ṭng giáo năm 1938, thuộc địa sở Đăk Kang (Đăk Kang tách khỏi địa sở Kon H’ring năm 1933). Các Linh mục phụ trách địa sở Đăk Kang đồng thời coi sóc họ đạo Đăk Rao từ ngày h́nh thành họ đạo (1) :

-1938-1944: cha Tađêô Lê Văn Nhạn

-1938-1941: cha Martial Lê Thành Tin (phó xứ)

-1944-1946: cha Phêrô Dương Ngọc Đáng

-1946-1949: cha Giuse Châu (Bahnar)

-1949-1958: cha Phêrô Nguyễn Trọng Ân

-1958-1970: cha Paul Crétin (Xuân)

-1970-1972: cha Réne Thomann (Mẫn)

-1972-1975: cha Giuse Nguyễn Trung Hưng.

(1) Echos tháng 8/1948.

Thời cha Crétin (Xuân) phụ trách 1958-1970, có xây dựng một nhà thờ trong vùng (tại Kon Tu Iop) nhưng cuộc chiến 1972 phá hủy b́nh địa, nay vẫnc̣n dấu tích nền nhà thờ. Giai đoạn 1972-1975, giáo dân nhiều lần di tản về thị xă Kon Tum tránh bom đạn...

Sau 1975, Đăk Rao trực thuộc địa sở Kon H’ring. Địa sở không có linh mục coi sóc trực tiếp nên Cha Giuse Nguyễn Thanh Liên ở nhà thờ Chính ṭa kiêm nhiệm. Năm 1997-2003, Cha Simon Phan Văn B́nh được bổ nhiệm phụ trách vùng Sêđăng. Do số tín hữu đông và địa bàn rộng, Đăk Rao được chia thành 2 làng: Đăk Rao Kram (làng Đăk Rao Lớn, đông dân hơn); và Đăk Rao Kun (làng Đăk Rao Nhỏ, ít dân hơn).

Các Cha phụ trách địa sở Kon H’ring thời kỳ kế tiếp: cha sở Calistô Bá Năng Lư (2003-2013); các cha phó: Giuse Vơ Văn Dũng (2006-2007), Bênêđitô Nguyễn Văn B́nh (2006-2007), Antôn Vũ Đ́nh Long (2009-2010), Tôma Thiện Lê Công Huy Khanh (2010-2012), Luy Gôndaga Nguyễn Quang Hoa (2010-2013).

Ngày 13.01.2013, cha P.X Lê Tiên được bổ nhiệm chánh xứ Kon H’ring; cha Gioakim Nguyễn Hữu Tuyến, phó xứ.

Ngày 02.10.2014, họ đạo Đăk Rao Kram được Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh nâng lên thành giáo xứ với thánh hiệu bổn mạng: hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô (29/06), số giáo dân thời điểm này: 4.175 giáo dân. Cha P.X Lê Tiên chánh xứ Kon H’ring kiêm nhiệm quản xứ Đăk Rao Kram.

Ngày 03.07.2015, cha Gioakim Nguyễn Hữu Tuyến được bổ nhiệm làm cha sở tiên khởi Giáo xứ Đăk Rao Kram, bao gồm một vùng rộng lớn thuộc huyện Đăk Tô với các làng, họ đạo Thượng và Kinh: Đăk Rao Kram (Lớn), Đăk Rao Kun (Nhỏ), Kon Tu Pêng, Kon Dốp I, Kon Dốp II, Kon Cheo, Tri Lễ...

Cha Gioakim đă lo liệu, thu xếp để giáo xứ có một nơi thờ phượng, đọc kinh chung với nhau, được dựng tạm trên mảnh đất mượn của một giáo dân làng Đăk Rao Kram. Cơ sở nhà xứ cũng tạm bợ trên đất giáo dân cho mượn. Cha và giáo xứ cũng đă chuẩn bị một lô đất để xây dựng nhà thờ mới và các cơ sở cần thiết, hiện đang trong giai đoạn hoàn tất các thủ tục hành chính.

Năm 2018, Cha Barnaba Trần Văn Đạo được bổ nhiêm phó xứ Đăk Rao Kram, đặc trách họ đạo Tri Lễ (họ Tri Lễ gồm 2 thôn làng người Kinh và 8 thôn làng người Sêđăng, khoảng 2.800 giáo dân).

Hiện nay tổng số giáo dân giáo xứ Đăk Rao Kram (số liệu năm 2020): 8.527 (Thượng: 7.267; Kinh: 1.260).

Ngày 04.12.2021, Đức Cha Aloisiô đă bổ nhiệm Cha Phêrô Vũ Trọng Hà Nguyên Khôi làm linh mục chánh xứ Đăk Rao Kram, thay Cha Gioakim

Nguyễn Hữu Tuyến nhận nhiệm vụ khác (chánh xứ Măng La).

Thánh lễ nhậm xứ của Cha tân chánh xứ Phêrô Vũ Trọng Hà Nguyên Khôi vào lúc 9 giờ ngày 13.12.2021.

 

 

 

 

H́nh ảnh: Thánh lễ nhận xứ của cha Phêrô Vũ Trọng Hà Nguyên Khôi ngày 13.12.2021

Nguồn : Trang web Giáo Phận Kontum

 

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Đăk Rao Kram - Tri Lễ

H́mnh ảnh Thánh Lễ Tạ Ơn Và Nghi Thức Nhậm Xứ của Cha Phêrô Vũ Trọng Hà Nguyên Khôi

(13/12/2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn : Trang web Giáo Phận Kontum

Chi tiết - h́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

[Trở về đầu trang ]