Giáo Phận Long Xuyên

Nhà thờ Giáo Xứ Ḅ Ót

 

Nhà thờ Giáo Xứ Ḅ Ót
Giáo hạt Vĩnh Thạnh

 

Địa chỉ :      Thới An, Thới Thuận, Thốt Nốt, Tp Cần Thơ ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Phaolô Lê Thành Đạo
Phó xứ     : Linh mục
Phó xứ     : Linh mục
Phó xứ     : Linh mục Đaminh Hoàng Quốc Việt (6/4/2015)

Tel

0710.385.19740   -   710.385.2353

E-mail

jcjosaphatdao@gmail.com

Năm thành lập

1883

Bổn Mạng

 

Số giáo dân

8286

Giờ lễ

Chúa nhật     :

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* Lễ Truyền Dầu tại Gx Ḅ Ót (16/4/2014)
* Lễ Khánh thành Nhà thờ Ḅ Ót (31/10/2010) - Tập h́nh lễ khánh thành nhà thờ GX Ḅ Ót

 

Lược sử Giáo xứ Ḅ Ót

1. Địa chỉ :  Nhà thờ Ḅ Ót, Thới An, Thới Thuận, Thốt Nốt, Tp Cần Thơ

* Cha sở: Phaolô Lê Thành Đạo

        ĐT : 0710.385.1974 - 0909.205.512 // lethanhagg@hcm.vnn.vn

 

 2. Số giáo dân :

            Số giáo dân khoảng 8.286 người. Trong giáo xứ có một cộng đoàn nữ tu Chúa Quan Pḥng.

 3. Lịch sử h́nh thành & phát triển :

Giáo xứ Ḅ Ót được thành lập cách đây trên 120 năm.

Trước năm 1883, nhà thờ được xây dựng ở khu Thới B́nh, xă Thới Thuận.

Vào năm 1883, cha Daumont dời về vị trí hiện nay :

1883 : Cha Daumont.

1888 : Cha Joly.

1902 : Cha Jacquemard.

1903 : Cha Đông với cha phó Blondet (1903-1913).

1910 : Cha Collot.

1911 : Cha Cần.

1913 : Cha Sĩ.

1914 : Cha Nam.

1915 : Cha Chí.

1918 : Cha Muôn.

1919 : Cha Arvieu.

1929 : Cha Triệu với cha phó Dành (1929-1935),

                                cha phó Sở (1930-1934),

                                cha phó Nghiêm (1934-1935).

1935 : Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Bổn.

1947 : Cha Phaolô Huỳnh Tấn Hoàng.

1958 : Cha Phaolô. Nguyễn Phước Rơi với cha phó Phaolô Vơ Ngọc Tỏ.

1974 : Cha Phanxicô Xaviê. Lê Ngọc Triêu.

1979 : Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Dương với cha phó Giuse Nguyễn Văn Quy.

1995 : Cha Phêrô Nguyễn Văn Mễn với cha phó Phêrô Phạm Minh Tâm (1995-1999),

                                                         cha phó Gioan. Nguyễn Huy Quang (1997-2005),

                                                         cha phó Gioakim Nguyễn Đức Cần (2000…).

2004 : Cha Phêrô Lê văn Kim.

2008 : Cha Phaolô Lê Thành Đạo.

4. Nhà thờ : Xây dựng & chỉnh trang :

            Nhà thờ được xây dựng từ năm 1883 và hiện nay đang được xây dựng lại.

        5. Các linh mục phụ trách :

* Cha Sở  Phaolô Lê Thành Đạo
* Cha Phó Phaolô Lê Bá Tùng
.

* Cha phó Giuse Nguyễn Thanh B́nh

6. Cộng đoàn tu : 

CỘNG ĐOÀN NỮ TU CHÚA QUAN PH̉NG B̉ ÓT

 1. Địa chỉ :

Nhà thờ Ḅ Ót, Thới Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ

ĐT: 0710.385.2250

2. Các nữ tu tại cộng đoàn Ḅ Ót :

* Elisabeth Nguyễn Thị Thuỳ Trang
* M. Madalena Trương Nguyễn Kim Quyên
* Gioakim Nguyễn Thị Nữ
 

3. Công tác:

Giúp Phụng Vụ, dạy Giáo Lư, tập hát ca đoàn.

 

Một thoáng lịch sử

Theo số liệu thống kê hằng năm của Giáo xứ Ḅ Ót c̣n lưu lại: Trước năm 1883, Giáo xứ Ḅ Ót đă có một Nhà Thờ, tọa lạc tại khu Thới B́nh, xă Thới Thuận (gần chợ Thới B́nh hiện nay). Nhà Thờ Ḅ Ót lúc bấy giờ chỉ là mái tranh, vách ván, nền đất. Rồi vào thời cấm đạo của Vua Tự Đức (1848-1883) đồng bào giáo dân ở đây đă phải chạy tản cư về phía Bảy Núi, An Giang. Sau cơn khốn khó, giáo dân trở về quê xưa, th́ Nhà Thờ này đă bị tàn phá b́nh địa. Hiện nay c̣n lại một số mộ bia có cây Thánh Giá, là dấu tích của Đất Thánh, nằm cạnh bên Nhà Thờ cổ xưa.

II. NHÂN SỰ: Các Cha phục vụ Họ Đạo Ḅ Ót

- Thời Cha Daumont (1883 – 1888):Vào năm 1883, Cha Daumont đă hướng dẫn giáo dân về ở khu vực Giáo xứ Ḅ Ót hiện nay, và đă cùng với giáo dân xây dựng lên một Nhà Thờ gọi là Nhà Thờ Ḅ Ót, chọn Thánh Thiên Thần Mi-ca-e làm Bổn mạng. Lúc bấy giờ, số giáo dân là 345 người. Sau đó đến thời Cha Joly (1888 – 1902) th́ không thấy có làm sổ thống kê.

- Thời Cha Jacquemard (1902 – 1903) số giáo dân đă lên đến 532 người.

- Thời Cha Đông (1903 – 1910) có Cha Phó Blonddet (1903 – 1913) số giáo dân là 762 người.

- Thời Cha Collot (1910 – 1911) làm Cha Sở, số giáo dân là 1523 người.

- Thời Cha Cần (1911 – 1913) số giáo dân là 1954 người.

- Thời Cha Sĩ (1913 – 1914) số giáo dân là 2330 người.

- Thời Cha Nam (1914 – 1915) số giáo dân là 2410 người.

- Thời Cha Chí (1915 – 1918) số giáo dân tăng lên 2935 người.

- Thời Cha Arvieu (1919 – 1929) số giáo dân đă là 3893 người.

- Thời Cha Triệu (1929 – 1935) thay cho Cha Arvieu, có Cha Phó Danh (1929 – 1935), Cha Phó Sở (1930 – 1934), Cha Phó Nghiêm (1934 – 1935), số giáo dân là 4463 người.

- Thời Cha Nguyễn Thanh Bổn (1935 – 1947) làm Cha Sở, số giáo dân là 4800 người, đến năm 1947, giáo dân lên đến 5544 người.

- Thời Cha Huỳnh Tấn Hoàng (1947 – 1958) số giáo dân là 6058 người.

- Thời Cha Nguyễn Phước Rơi (1958 – 1974), có Cha Phó Vơ Ngọc Tỏ, số giáo dân là 6643 người.

- Thời Cha Lê Ngọc Triêu (1974 – 1978) làm Cha Sở, số giáo dân là 6731 người.

- Thời Cha Nguyễn Văn Dương (1978 – 1995) làm Cha Sở, có Cha Phó Nguyễn Văn Quy (1992 – 1995), số giáo dân là 7500 người.

- Thời Cha Nguyễn Văn Mễn (2.9.1995) làm Cha Sở, có Cha Phó Phạm Minh Tâm (1995 – 1999), Cha Phó Nguyễn Huy Quang (1997), Cha Phó Nguyễn Đức Cần (1999), số giáo dân được thống kê như sau: 1/11/1995 là 7675 người; 1/11/1996 là 7803 người; 1/11/1997 là 7894 và 1/11/1999 là 8286 người.

-Thời Cha Lê Văn Kim ( 2004 – 2007 ) làm Cha Sở, có Cha Phó Bùi Thanh Minh ( 2006 ) th́ số giáo dân là 9150 người.

- Thời Cha Lê Thành Đạo làm Cha Sở (từ 2007), Cha Phó Nguyễn Đức Cần (1999-2009) và Cha Phó Nguyễn Thanh B́nh (từ 2008), Cha phó Phaolô Lê Bá Tùng (2009), số giáo dân là 10.015 người.

Lịch sử h́nh thành họ đạo Ḅ Ót do Cha Daumont (1883 – 1888) đă xây dựng Nhà Thờ Ḅ Ót và đến năm 2004 th́ Nhà Thờ xuống cấp trầm trọng, Cha Sở Lê Văn Kim đă dựng Nhà Thờ tiền chế vào ngày 23 tháng 8 năm 2004 với kích thước Nhà Thờ ngang 16 mét, dài 32 mét, cao 4 mét. Và tiến hành xây dựng Nhà Thờ mới, khởi công ngày 7 tháng 05 năm 2005. Đến ngày 25 tháng 11 năm 2007 Cha Lê Văn Kim đă giao lại cho Cha Lê Thành Đạo và tiếp tục xây dựng cho đến nay.

III. CƠ SỞ CHUNG:

A. Tháp chuông Nhà Thờ Ḅ Ót: Cha Nguyễn Văn Dương xây năm 1982, khánh thành ngày 05 tháng 10 năm 1982.

B. Nhà Giáo Lư xây dựng được 10 pḥng

C. Sân chơi, thể thao gồm 1 sân vũ cầu, 1 sân bóng bàn do Cha Nguyễn Đức Cần phụ trách.

IV. HOẠT ĐỘNG:

A. Các Đoàn Thể: gồm có Nhóm Phạt Tạ, Nhóm Cầu Nguyện, Hội Legio Mariae, Nhóm Phan Sinh, Hội Con Đức Mẹ Ma-ri-a, Nhóm Giáo Lư Viên.

B. Các Lớp Giáo Lư:

- Cho trẻ em: Lớp Dự Bị Rước Lễ, lớp Rước Lễ; Lớp Dự Bị Thêm Sức, lớp Thêm Sức; Lớp Dự bị Bao Đồng, lớp Bao Đồng. Các Lớp Giáo Lư này học vào các ngày Chúa Nhật sau Thánh Lễ thiếu nhi. Xưng Tội-Rước Lễ và Thêm Sức hằng năm.

- Cho người lớn: Giáo lư Dự Ṭng, Giáo Lư Hôn Nhân: 2 lớp này học buổi tối ( 2 buổi/ tuần ), một năm có 3 khóa.

C. Từ Thiện Xă Hội: Khoan được 11 cây nước, cất nhà t́nh thương, phát gạo cho những gia đ́nh nghèo, phát thuốc cho bệnh nhân nghèo, cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học.

* Nguồn : Trang Web Giáo Phận Long Xuyên

 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Ḅ Ót

 

Nhà thờ Giáo xứ Ḅ Ót  kh́ đang xây dựng
 

 

Tập h́nh lễ khánh thành nhà thờ GX Ḅ Ót

<31/10/2010>

 

 

 

 

 

 

[Trở về đầu trang ]