Giáo Phận Long Xuyên

Nhà thờ Giáo Xứ Hải Hưng

 

Nhà thờ Giáo xứ Hải Hưng
Giáo hạt Vĩnh Thạnh

 

Địa chỉ :      Ấp C1, Xă Thạnh Thắng, Huyện Vĩnh Thạnh, Tp. Cần Thơ.

- Lm. Chánh xứ: Gioakim Nguyễn Đức Cần (4/2018)

- Lm. Gioan Baotixita Đinh Công Thi (hưu)  ĐT: 0710.3856.059
- Lm đặc trách giáo họ Kitô Vua: Giuse Nguyễn Văn Quy
- Lm đặc trách giáo họ Vô Nhiễm: Phêrô Trương Phú Thịnh

Tel

0710.3856.166

E-mail

gxhaihung@gxhaihung.net

Năm thành lập

1956

Bổn Mạng Thánh Giuse

Số giáo dân

2200

Giờ lễ

Chúa nhật     :

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :   Gx Kitô Vua -  Gh Vô Nhiễm

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 
                HẢI HƯNG - H́nh Thành và Phát Triển
                MỘT CÔNG TR̀NH MỚI CỦA Gx.HẢI HƯNG NĂM 2011

-  Tin tức sinh hoạt

* Thêm sức tại giáo xứ Hải Hưng, kênh C1 (21/6/2012)

 

Lược sử Giáo xứ Hải Hưng

1. Địa chỉ:

Nhà thờ Hải Hưng, Ấp C1, Xă Thạnh Thắng, Huyện Vĩnh Thạnh, Tp. Cần Thơ.

- Lm. Chánh xứ: Giuse Phạm Hồng Nhật. ĐT: 0710.3856.166 - 0919.002.141. hongnhat51@yahoo.com 

- Lm. Gioan Baotixita Đinh Công Thi (hưu) ĐT: 0710.3856.059
- Lm đặc trách giáo họ Kitô Vua: Giuse Nguyễn Văn Quy
- Lm đặc trách giáo họ Vô Nhiễm: Phêrô Trương Phú Thịnh

2. Địa lư, dân số và giáo dân :

Hải Hưng kênh C1. Đầu kênh C thông ra ḍng chảy sông Bassac ở cầu số 37Km200, quốc lộ số 80 đi Tỉnh Kiên Giang.

Số giáo dân: 2200 người, toàn ṭng Công giáo.

3. Lịch sử h́nh thành và phát triển:

I.Giai đoạn lập ấp (1956-1960):

Năm 1956, những người dân đầu tiên đến lập nghiệp, định cư tại Kinh C, dài 12km, là những giáo dân gốc Miền Bắc , thuộc hai địa phận Hải Pḥng và Hưng Hoá.

Giáo dân gốc Hải Pḥng được cha Giuse Nguyễn Trọng Xuân và giáo dân gốc Hưng Hoá được cha JB. Đinh Công Thi lănh đạo .

Theo sự phân định, giáo dân gốc Hưng Hoá cư ngụ bên bờ kinh phía đông, từ cuối cây số 1 đến cuối cây số 8. Bờ kinh phía tây và phần c̣n lại của bờ phía đông thuộc bà con giáo dân gốc Hải Pḥng. Trong hai tập thể lớn đó lại có những tập thể nhỏ vẫn giữ tên làng ở Miền Bắc. Những tập thể này đă bắt thăm để nhận thứ tự khu vực và trong từng tập thể nhỏ lại bắt thăm để nhận thứ tự lô đất.

Tính từ đầu kinh trở vào, bờ phía đông có 14 tập thể làng:Quang Húc, Hiệp Thuận, Bến Thôn , Xuân Vân, Vĩnh Thọ , Yên Khoái, Trù Mật, Dị Nậu , Hạ Hiệp, Cao Mại, Cần Kiệm , Lương Sơn , Hướng Đạo, Ổ Thôn (tổng số khoảng 140 gia đ́nh gốc hai tỉnh Sơn Tây và Phú Thọ) ; bờ phía tây lần lượt là : Bắc Tạ, Tư Đa, Mỹ Động, Quang Rực, Đạo Dương, Trạo Hà, Đông Côn, Kim Côn, Côn Lĩnh, Đông Xuyên, Duyên Lăo, Ba Đông,…(gốc thuộc các tỉnh Hải Pḥng, Hải Dương và Quảng Ninh)

Nhà Thờ cho giáo dân Hưng Hoá được đặt tại vị trí cây số 3,8 (nhà thờ Hải Hưng hiện nay) . Được đặt tên là nhà thờ xứ Phú Sơn . Ngoài cha JB.Đinh Công Thi c̣n có cha Phaolô Nguyễn Khắc Nghiêu giúp các công việc mục vụ.

Coi sóc con chiên Hải Pḥng , có cha Tôma Nguyễn Quang Đăng, đi cùng dân làng Tư Đa, cất nhà thờ tại cây số 1,2 (nhà thờ họ đạo Kitô Vua hiện nay) , qui tụ con chiên các làng Bắc Tạ, Tư Đa, Mỹ Động; gọi là nhà thờ Tư Đa, v́ số gia đ́nh Tư Đa chiếm 37/ 44 gia đ́nh . Từ làng Quang Rực trở vào do cha Giuse Nguyễn Trọng Xuân cai quản . Nhà thờ chính đặt tại cây số 5,1 (vị trí nhà thờ họ đạo Vô Nhiễm ), gọi là nhà thờ Trung tâm . C̣n trong cuối kinh , bà con cũng đă lập thêm các nhà nguyện . Mỗi chủ nhật, cha Xuân lại vào dâng lễ tại nhà nguyện ở cây số 10 (nhà thờ xứ Tân Hải hiện nay).

Các nhà thờ ban đầu chỉ là nhà thờ tạm, cất bằng cây tràm, lợp lá. Sau 2,3 năm , các nhà thờ được cất lại bằng cây tṛn hoặc gỗ vuông , mái được lợp tôn. Nhà thờ Phú Sơn bằng gỗ vuông có diện tích 10m x 24m.

Giai đoạn này, miền Cái Sắn c̣n thuộc địa phận Cần Thơ, do Đức cha Phaolô Nguyễn Văn B́nh cai quản.

II. Giai đoạn thành lập giáo xứ và các bước phát triển (1060-2002):

Ngày 25/11/1960, Toà thánh thành lập giáo phận Long Xuyên , tách từ giáo phận Cần Thơ, Đức cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ làm Giám mục tiên khởi. Trong năm 1961, các xứ đạo trong giáo phận mới được phân định lại, hàng loạt các giáo xứ mới được khai sinh.

Địa bàn giáo xứ Hải Hưng thuộc trọn ấp C1, nửa ngoài của kinh C, giới hạn bởi kinh Cái Sắn và kinh đ̣n giông. Cha Gioan B. Đinh Công Thi là cha xứ đầu tiên. Tên Hải Hưng vừa nêu được nguồn gốc, vừa mang ư nghĩa “từ đây giáo dân Hải Pḥng và Hưng Hoá hợp nhất là một”. Thánh Cả Giuse là Bổn mạng của giáo xứ .

Cha Tôma Nguyễn Quang Đăng đi làm Cha xứ Tân Hải (ấp C2), cha Giuse Nguyễn Trọng Xuân đi làm Cha xứ Thanh Hải ( ấp D2), Cha Nguyễn Khắc Nghiêu c̣n ở lại , giúp đỡ công việc cho Cha xứ Hải Hưng.

Để tiện cho việc sinh hoạt, giáo xứ được chia cắt ngang cả hai bên kinh thành 3 khu ,tương đối đều nhau về số gia đ́nh và chiều dài đoạn kinh. Từ đầu kinh trở vào là khu 1, khu 2 rồi đến khu 3.

Một thời gian không lâu, Cha Tôma Đăng được điều chuyển đến coi xứ đạo ở cuối kinh 8, Cha Nghiêu vào làm Cha xứ Tân Hải.

Năm 1962(?), Cha Augustino Nguyễn Đức Chỉnh được thụ phong. Trước khi đi làm cha xứ Tân Hải, ngài đă giúp giáo xứ Hải Hưng, nhiều hoạt động đạo đức dành cho giới trẻ được ngài quan tâm. Hội Đạo binh Đức Mẹ được ngài thành lập và làm linh hướng. Hội đă góp phần tích cực vào các việc an ủi kẻ liệt, thăm viếng, chia sẻ với các gia đ́nh gặp rắc rối, lôi kéo những người khô khan,…

Với số nhân danh tăng vọt, giáo xứ Hải Hưng, sau khi được thành lập, việc quan trọng phải lo là xây dựng một ngôi thánh đường của giáo xứ, rộng răi và kiên cố hơn. Năm 1964 (?), khởi công xây dựng ngôi nhà thờ xứ, diện tích 14m x 36m. Với nguồn kinh phí huy động trong giáo xứ, chỉ đủ làm đà móng. Công việc xây dựng phải hoăn nhiều năm . Năm 1970, tiếp tục công việc xây dựng, bản vẽ thiết kế được thay đổi cho phù hợp với t́nh h́nh mới. Năm 1973 , ngôi nhà thờ xứ Hải Hưng được hoàn thành.

Năm 1967, các thiếu nhi, các thanh niên, các thiếu nữ trong giáo xứ được tổ chức vào các đoàn thể Thiếu nhi Thánh Thể, Liên Minh Thánh Tâm, Con Đức Mẹ. Ba đoàn thể này lại hợp nhất trong một tổng đoàn để có sự phối hợp, hỗ trợ nhau trong các sinh hoạt đạo đức. Tổng đoàn giới trẻ đó là Tổng đoàn Don Bosco. Từ ngày có Tổng đoàn Don Bosco , giáo xứ đă có một bước chuyển ḿnh mạnh mẽ, được đổi mới, sống động hơn. Giới trẻ của giáo xứ đă có những hoạt động sôi nổi, được đào luyện, được giáo dục để phát triển về nhân cách , về đức tin , về đạo đức, về đời sống tông đồ. Đặc biệt, từ việc giới trẻ sinh hoạt trong Tổng đoàn , đă h́nh thành được một truyền thống đoàn kết, hiệp nhất trong giáo xứ .

Năm 1976, giáo xứ có Cha phó đầu tiên. Đó là Cha Phêrô Nguyễn Hữu Tuyến. Ngài được Cha xứ phân công về Họ đạo Kitô Vua (Khu 1)và kiêm luôn việc coi sóc họ đạo Vô Nhiễm (Khu 3) . Ngài đă phát động việc góp quĩ tích luỹ hằng năm để xây dựng nhà thờ Họ đạo Kitô Vua.

Ngày 29/4/1993, Cha Tuyến đă hoán chuyển nhiệm sở cho Cha Hierônimô Vũ Văn Tác. Ngài đến coi sóc Giáo họ Mac-ti-nô (ấp E1) c̣n Cha Tác về làm Cha phó giáo xứ Hải Hưng, tiếp tục coi sóc Giáo họ Kitô Vua và Giáo họ Vô Nhiễm. Cha Vũ Văn Tác đă có công rất lớn trong việc xây dựng ngôi nhà thờ họ đạo Kitô Vua hiện nay ( khởi công năm 1998 và khánh thành năm 2000). Đầu tháng 3 năm 2005, v́ nhu cầu công việc xây dựng , Cha Tác được cử về giáo xứ Thạnh An .

Ngày 9/1/1992, Cha Giuse Phạm Văn Tính được thụ phong, ngài về làm Cha phó giáo xứ Hải Hưng, đặc trách Họ đạo Vô Nhiễm. Cha Tính đă khơi dậy được ư chí quyết tâm xây dựng lại ngôi nhà thờ Họ đạo Vô Nhiễm (nhà thờ hiện nay) của giáo dân khu 3. Ngài đă tổ chức xây dựng được cây cầu bêtông bắc ngang kinh trước nhà thờ (năm 1993). Ngày 30/8/1994, Cha Tính đi nhận giáo sở mới tại Kinh H. Tuy không có Linh mục trực tiếp lănh đạo, BHG và bà con giáo dân khu 3, được Cha Xứ cho phép, đă mạnh dạn khởi công xây dựng nhà thờ Giáo họ (khởi công ngày 3/5/94 và hoàn tất ngày 25/12/1995).

Ngày 7/4/2000, Cha Đa minh Đặng Văn Trung, nguyên là cha phó giáo xứ Ngọc Thạch, chuyển về làm cha phó giáo xứ Hải Hưng. Cha Trung ở tại nhà xứ và tiếp với Cha xứ trong công việc mục vụ. Sau hơn hai năm phục vụ tại giáo xứ, ngày 14/10/2002, ngài được chuyển đến coi sóc Giáo họ Giuse, thuộc giáo xứ An Sơn (ấp E2).

**Nh́n chung, trong giai đoạn này, tuy có nhiều khó khăn , thử thách, nhưng giáo xứ Hải Hưng vẫn có những bước phát triển nhất định, cả về tinh thần và vật chất .Đời sống đạo của giáo dân từng bước được chăm lo đầy đủ hơn, người giáo dân đă phát huy được tính năng động và tự chủ, ư thức làm việc tông đồ. Cơ sở vất chất của xứ đạo cũng không ngừng được tu bổ. Thành tựu lớn nhất là hai ngôi nhà thờ của hai giáo họ. Và điều quan trọng là giáo xứ vẫn giữ vững được tinh thần hiệp nhất trong một giáo xứ.

Mặt bằng dân trí được nâng cao. Đời sống xă hội của người giáo dân cũng không ngừng được cải thiện. Nhờ có tinh thần đoàn kết, đoàn kết trong việc đạo, đoàn kết trong việc xă hội, đoàn kết trong một giáo xứ, đoàn kết trong một tổ chức những Việt kiều đă từng sinh sống trong giáo xứ,… mà bà con trong giáo xứ đă làm được nhiều công tŕnh phục vụ cho đời sống chung như: công tŕnh đưa điện vào kinh (ấp C1 đi tiên phong), làm điện đường, xây dựng các cây cầu bêtông bắc ngang kinh, cải thiện cơ sở vật chất trường học, bêtông hoá đường giao thông, xây dựng các ngôi thánh đường và nhiều việc công ích khác.

III. Thời ḱ phát triển mới (2002 đến nay):

Ngày 15-10-2002, Cha Phêrô Bùi Duy Tân, Cha phó giáo xứ An Sơn , được cử về làm Cha xứ giáo xứ Hải Hưng, thay cho Cha cố JB. Đinh Công Thi nghỉ hưu (nghỉ hưu tại giáo xứ Hải Hưng).

Cha xứ mới đă tạo được một sự chuyển biến mới trong giáo xứ. Ngài đă biết phát huy những thế mạnh, khơi dậy những tiềm năng của giáo xứ, duy tŕ và phát triển các nề nếp, vận động được nhiều người ở nhiều nơi khác ủng hộ vật chất ,... Ngài rất chú trọng đến việc phát triển giới trẻ.Từ khi về làm Cha xứ đến nay, mỗi ḱ nghỉ hè của học sinh, 11 lớp giaó lí được mở cho các em từ lớp 1 đến lớp 11, Trung tâm học tập cộng đồng giáo xứ Hải Hưng do cha xứ tổ chức và điều hành có hàng chục lớp nhạc lí, xướng âm, các lớp đàn Organ, đàn Piano, lớp cắt may, hàng chục lớp tin học được mở ra cho các em trong giáo xứ cũng như ngoài giáo xứ theo học, tạo điều kiện cho các em phát triển năng khiếu hay chuẩn bị cho tương lai (Mùa hè năm 2008, hơn 500 lượt các em theo học các lớp). Trong năm, các em thiếu nhi c̣n được học hỏi về kinh thánh vào sau thánh lễ chiều chúa nhật, Lớp dự tu được sinh hoạt đều đặn hằng tuần , Giới trẻ vẫn duy tŕ được các sinh hoạt truyền thống có từ hơn 40 năm qua, Sinh viên và những em đi học xa, đi làm xa được họp mặt vào mỗi dịp tết. Cơ sở vật chất phục vụ cho việc giáo dục giới trẻ luôn được tăng cường, luôn được cải thiện . Trong giáo xứ, nhiều đoàn thể đạo đức được phát triển.

Cha xứ đă tổ chức xây dựng được ngôi nhà thờ xứ hai tầng kiên cố, khang trang, đẹp đẽ ( thay thế ngôi nhà thờ cũ đă xuống cấp) . Tầng trên làm nhà thờ, tầng trệt làm hội trường và một số pḥng, phục vụ cho việc học tập và sinh hoạt của giới trẻ (lễ đặt viên đá đầu tiên vào ngày 23/4/2006) và đă hoàn thành chỉ sau 2 năm (Lễ khánh thành ngày 12/4/2008). Chính ngài đă phải bôn ba nhiều nơi trong nước và nước ngoài để vận động kinh phí xây dựng. Ngoài ra, ngài c̣n quan tâm tu bổ, xây dựng nhiều công tŕnh công ích khác (nghĩa trang, đài, sân sinh hoạt dành cho giới trẻ)

* Cha Giuse Nguyễn Minh Nam , về giáo xứ ngày 23/4/2003, đặc trách Họ đạo Vô Nhiễm. Ngài đă tổ chức san lấp, mở rộng diện tích đất nổi ,làm cho khuôn viên họ đạo được rộng răi; xây dựng các pḥng sinh hoạt cho giới trẻ.

*Cha Giuse Đoàn Sinh, về giáo xứ ngày 10/3/2005, đặc trách Họ đạo Kitô Vua, thay cha Vũ Văn Tác. Ngài đă lo chỉnh trang lại khuôn viên nhà thờ và nghĩa trang họ đạo, tạo được một bộ mặt mới cho họ đạo Kitô Vua. Các sinh hoạt đạo đức của họ đạo cũng khá sôi nổi , nề nếp.

** Thời ḱ mới của giáo xứ có những phát triển vượt bậc . Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm mà Cha xứ và hai Cha phó đă đề ra là tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng đền thờ tâm hồn, đầu tư cho giới trẻ.

Ngày 16/3/1956 mới có 2000 đồng bào di cư ở Sài G̣n và Hố Nai, xe vận tải chở xuống vùng Cái Sắn.

4. Nhà thờ: xây dựng và chỉnh trang:

Vị trí để làm nhà thờ đă được chọn ngay từ đầu: nhà thờ thứ nhất ở cây số 1500m, nhà thờ thứ hai ở cây số 4200m, và nhà thờ thứ ba ở cây số 5300m.

Năm 1968: nhà thờ xứ (nhà thờ thứ hai) xây dựng kiên cố.
Năm 2006, v́ nhà thờ xứ đă xuống cấp trầm trọng nên khởi công xây dựng mới.
Năm 2008 : khánh thành nhà thờ mới, thời cha xứ Phêrô Bùi Duy Tân.
Năm 1997: xây nhà thờ Vô Nhiễm.
Năm 1999: xây nhà thờ Kytô Vua.

5. Các linh mục coi sóc:

- Từ 1956 đến 15/10/2002: Cha Gioan Baotixita Đinh Công Thi là Cha xứ.

Có các cha phó: Phaolô Nguyễn Khắc Nghiêu (chết) và Augustinô Nguyễn Đức Chỉnh (chết).

Tiếp đến là 3 cha phó: Cha Phêrô Nguyễn Hữu Tuyến và Hiêrônimô Vũ Văn Tác (quản nhiệm họ Kitô Vua), Cha Đaminh Đặng Văn Trung. Từ ngày 23/6/2003 Cha Giuse Nguyễn minh Nam được cử về làm phó xứ đặc trách giáo họ Vô Nhiễm .

- Từ ngày 15/10/2002: Cha Gioan Baotixita Đinh Công Thi được nghỉ hưu.
- 2002 - 2008 : Cha Phêrô Bùi Duy Tân được cử về làm Chánh Xứ
- 2009 - nay : Cha Giuse Phạm Hồng Nhật.

6. Những đặc điểm

Về đường lối sống đạo, tổ chức sinh hoạt và mục vụ, giáo xứ Hải Hưng một nửa số giáo dân gốc Hưng Hoá, một nửa khác gốc Hải Pḥng. Giáo xứ có các đoàn thể: Gia trưởng, Hiền mẫu, Hội Cầu nguyện và Thiếu Nhi với các giáo lư viên. Họ sinh hoạt hằng tháng, nhất là Thiếu Nhi vào 3 tháng hè.

7. Các cơ sở: trường học, nhà trẻ, bệnh xá.

Giáo xứ Hải Hưng đă xây nhà xứ kiên cố, có pḥng cha xứ, cha phó và Nhà Sinh hoạt dành cho các hội đoàn. Nhà trường xây dựng kiên cố từ 1958, hiện nay đă được nhà nước trưng dụng.

* Nguồn : Trang Web Giáo Phận Long Xuyên

.........................

HẢI HƯNG - H́nh Thành và Phát Triển

(31/07/2010)

Cũng giống như đa số các Giáo xứ thuộc hai Giáo hạt THỐT NỐT và TÂN HIỆP thuộc Giáo phận LONG XUYÊN, lịch sử của Giáo xứ HẢI HƯNG tạm chia thành ba giai đọan:

I. GIAI ĐOẠN THÀNH H̀NH (1956 – 1960)

I.1 Năm 1954, do biến cố lịch sử của đất nước, một số đồng bào đă bỏ Bắc vào Nam, trong số đó cũng có nhiều bà con giáo dân theo chân các Vị Chủ chăn di cư đến lập nghiệp tại các tỉnh phía Nam Việt Nam, tập trung lúc đầu nhiều hơn là ở vùng Hố Nai (Biên Ḥa), và vùng ven thành phố Sài g̣n (Xóm Mới)…

Đến năm 1956, xuất phát từ Chính sách Dinh điền Định cư, một số rất đông giáo dân từ hai vùng tập trung trên đă xuôi xuống tận phía cùng Nam của Tổ quốc, và ở rải rác dọc theo hai bên Tỉnh lộ 80 –nối liền hai tỉnh Hậu Giang với Kiên Giang- chung trong một vùng đất mới có tên gọi: Vùng Dinh điền Cái Sắn.

Những người đầu tiên đến định cư tại khu vực sau này gọi là đầu Kênh C thuộc hai Giáo phận gốc là HẢI PH̉NG (do Cha Giuse Nguyễn Trọng Xuân) và HẢI HƯNG (do Cha GIOAN BAOTIXITA Đinh Công Thi) lănh đạo.

Cha GIOAN BAOTIXITA Đinh Công Thi

Theo sự phân định, giáo dân HƯNG HÓA sẽ cư ngụ dọc bờ kênh phía Đông (mạn Long Xuyên) từ cuối cây số 1 đến cây số 8. Phần phía Tây bờ kênh bên kia (mạn Rạch Gía) thuộc bà con Giáo dân HẢI PH̉NG.

Trong hai Tập thể lớn đó, lại có những tập thể nhỏ hơn và vẫn giữ nguyên Tên Làng miền Bắc. Nếu t́nh từ đầu kênh trở vào, bờ phía Đông có 14 tập thể: Làng Quang Húc, Hiệp Thuận, Bến Thôn, Xuân Vân, Vĩnh Thọ, Yên Khóai, Trù Mật. Dị Nậu, Hạ Hiệp, Cao mại, Cần Kiệm, Lương Sơn, Hướng Đạo, Ô Thôn: Các Làng này đều thuộc hai Tỉnh Sơn Tây và Phú Thọ, tất cả khỏang 140 gia đ́nh. Bờ phía Tây lần lượt là: Bắc Ta, Tư Đa, Mỹ Động, Quang Rực, Đạo Dương, Trạo Hà, Đông Côn, Kim Côn, Côn Lĩng, Đông Xuyên, Duyên Lăo, Ba Đông… Các Làng này thuộc các Tỉnh Hải Pḥng, Hải Dương và Quảng Ninh.

II.2 Ngôi nhà thờ cho giáo dân Hưng Hóa được đặt tại vị trí cây số 3,8 (cũng là vị trí ngôi nhà thờ Giáo Xứ Hải Hưng hiện nay) có tên gọi là Nhà thờ PHÚ SƠN. Với sự chăn dắt của cha GB. Đinh Công Thi, c̣n có Cha Phaolô Nguyễn Khắc Nghiêu phụ giúp các công việc mục vụ.

Coi sóc đàn chiên Hải Pḥng là Cha Tôma Nguyễn Quang Đăng, Ngài đi cùng số giáo dân Làn Tư Đa. Vị trí ngôi nhà thờ này tại cây số 1,2 (địa diểm ngôi tnhà thờ Giáo họ Kitô-Vua hiện tại). Cũng qui tạ về ngồi nhà thờ này c̣n có các anh chị em thuộc các Làng Bắc Tạ,Mỹ Động. Gọi tên là nhà thờ TƯ ĐA v́ giữ đa số giáo dân tại khu vực này –khỏang 37/44 gia đ́nh.

Từ Làng Quang Rực trở vào th́ do cha Giuse Nguyễn Trọng Xuân cai quản. Nhà thờ chính đặt tại cây số 5,1, với tên gọi là Nhà thờ TRUNG TÂM(cũng là vị trí ngôi nhà thờ Giáo họ VÔ NHIỄM hiện nay).

Ở cuối kênh, bà con cũng dựng lên thêm một Nhà Nguyện mà mỗi Chúa nhật, Cha Giuse Xuân lại vào dâng Thánh lễ cho những người ǵa cả ốm bệnh không thể đi xa được. Vị trí này nay là ngôi nhà thớ TÂN HẢI (nay đă thuộc về Ap C2).

Nói chung, những ngôi nhà thờ, nhà nguyện ban đầu ấy chỉ là tạm thời, cất bằng cây tràm, mài lợp lá.

Sau hai, ba năm (hoặc lâu hơn tí chút), các ngôi nhà thờ, nhà nguyện dần dần đều đă được bà con dựng lại bằng những vật tư bán kiên cố(cột gỗ tṛn, đ̣n tay gỗ vuông, mài tôn v.v…), có nhà thờ c̣n nới rộng thêm diện tích, như nhà thờ PHÚ SƠN có diện tích lớn hơn cả là 240 mét vuông ( dài 24m, rộng 10 m, cột cũng bằng gỡ vuông).

II. GIAI ĐOẠN ĐỊNH H̀NH (1960 – 2002)

Với Sắc lệnh MANDATA CHRISTI, do Đức Giáo Ḥang GIOAN XXIII ban hành ngày 24 tháng 11 năm 1960, phần đất LONG XUYÊN (gồm các T́nh AN GIANG, KIÊN GIANG và một phần thuộc Tỉnh HẬU GIANG) đă được tách rời khỏi Giáo phận CẦN THƠ, và cùng với việc thành lập chính thức Hàng Giáo phẩm Việt Nam, Đức Cha MICAE đă trở thành vị Giám mục tiên khởi của Giáo phận LONG XUYÊN. Nhận trọng trách mới, Ngài bắt tay ngay vào việc ổn định các Giáo xứ trong Giáo phận, mà một phần quan trọng là lo ổn định vùng giáo dân di cư CÁI SẮN:

Các con kênh đuợc đào để khai nước sổ phèn đă trở thành những ranh giới tự nhiên phân chia các Xứ đạo. Thuộc Giáo Hạt THỐT NỐT, từ cây số một trở vào cho đền sông Ngang (kinh Tầm giông, hay Đ̣n giông) được thêm số “1” hoặc “2” sau chữ cái được dùng để phân biệt mỗi con kênh: tuyến kênh C sẽ thành C1 và C2.

Địa bàn Giáo xứ HẢI HƯNG thuộc trọn ấp C1. Tên gọi này không chỉ là từ ghép nguồn gốc của đại đa số giáo dân thuộc giáo xứ: HẢI Pḥng và HƯNG Hóa, nhưng đó c̣n là ước nguyện của mọi người là từ nay không c̣n là hai, nhưng hợp nhất thành một (=Ut sint Unum).

II.1 Cha GIOAN BAOTIXITA được Đức cha chỉ định là vị chủ chăn tiên khởi của Giáo xứ…và cùng với bà con xứ đạo, đă quyết định chọn Thánh cả Giuse làm quan thày để xin Ngài chăm sóc Xứ đạo như xưa Ngài đă ǵn giữ và lo lắng cho gia đ́nh Thánh Gia. Lễ mừng quan thày hằng năm tổ chức vào ngày 19 tháng 3 dương lịch.

Phần cha TÔMA Nguyễn Quang Đăng, nhận bài sai làm chánh xứ Tân Hải –C2, c̣n cha GIUSE Nguyễn Trọng Xuân làm chánh xứ Thanh Hải –D2. Riêng tại Giáo xứ Hải Hưng c̣n có cha Nguyễn Khắc Nghiêu cộng tác trong công việc Mục vụ… Một thời gian không lâu sau đó, khi Cha TÔMA được thuyên chuyển về coi sóc một Xứ đạo thuộc Kênh 8, thi cha Nguyễn Khắc NGHIÊU đă vào thay thế, làm cha xứ Tân Hải –C2.

Đến năm 1962, Cha AUGUSTINÔ được thụ phong Linh mục, trước khi nhận trách nhiệm làm chánh xứ Tân Hải, Ngài cũng đă từng phục vụ tại Hải Hưng, trong thời gian này, cha cũng đặc biệt quan tâm đến Giới Trẻ của Giáo xứ. Hội Đạo Binh Đức Mẹ cũng được Ngài thành lập và nhận làm Linh hướng. Hội này đă góp phần tích cực trong việc thăm viếng những người ốm đau bệnh tật, những kẻ liệt, đă tiếp xúc và cũng giúp được nhiều gia đ́nh rối, đưa đựơc nhiều người khô khan gặp lại được Chúa.

II.2 Với dân số mỗi ngày gia tăng, để tiện cho công việc sinh họat, căn cứ theo độ dài và số các gia đ́nh, giáo xứ đă chia cắt ngang cả hai bên bờ kênh thành ba (03) Khu theo thứ tự Khu Một từ đầu kênh trở vào. Rồi đến Khu Hai, Khu Ba…

Bên cạnh đó, một mối quan tâm lớn khác, đó là Ngôi nhà Chung của Giáo xứ, làm sao để rộng răi hơn, vững chắc và khang trang hơn.

Năm 1964, khởi công xây dựng ngôi nhà thờ Giáo xứ với diện tích là 14m x 30m. Huy động trong giáo xứ chỉ đủ làm phần Móng… công việc v́ thế phải hơan lại nhiều năm. Măi năm 1970 mới lại tiếp tục vớ một Bản Thiết kế đă được sửa chữa cho phù hợp với t́nh h́nh mới… Cho đến năm 1973, ngôi nhà thờ kiên cố đầu tiên của Giáo xứ đă ḥan thành.

II.3 Song song với việc kiến tạo ngôi nhà vật chất, Cha xứ GIOAN BAOTIXITA cũng để ư đến việc xây dựng tinh thần: Các sinh họat Đ̣an Hội đều được củng cố hay thành lập. Có thể coi năm 1967 như một giấu mốc cho những sinh họat Đ̣an thể: Trước tiên là đ̣an Thiếu Nhi Thánh Thể, rồi đến đ̣an Liên Minh Thánh Tâm, Con Đức Mẹ. Từ ư tưởng kết hợp Ba đ̣an thể này lại trong một Tổng đ̣an để có sự phối hợp và hỗ trợ nhau trong các sinh họat đạo đức, Tổng Đ̣an DON BOSCÔ đă h́nh thành. Đúng là từ ngày có Tổng Đ̣an, sinh họat trong giáo xứ đă có những bước chuyển ḿnh thật mạnh mẽ. Giới trẻ có những sinh họat sôi nổi hơn, được đào luyện, bồi dưỡng có căn bản hơn, gây được sự hiểu biết đáng kể về nhân cách, đưc tin, ḷng đạo đức và đời sống Tông đồ, nhất là đă vun đắp có hiệu qủa tinh thần Hiệp nhất trong giáo xứ.

II.4 Như lời Chúa Giêsu cũng đă nói: Thày không để các con bơ vơ mồ côi….

Năm 1976, Giáo xứ được vinh dự có cha Phó đầu tiên là cha PHÊRÔ NGUYỄN HỮU TUYẾN. Về với giáo xứ với bài sai đặc trách họ đạo Kitô-Vua (Khu Một), lại được cha Cố nhờ tiếp luôn Họ đạo Vô Nhiễm (Khu Ba)… Ngài đă nhiệt t́nh và làm tốt trách nhiệm Bề trên, đặc biệt Ngài đă phát động kế họach Góp Qũy tích lũy hằng năm để chuẩn bị xây dựng nhà thờ Họ đạo, một công việc mà vị kế nhiệm Ngài là cha HIERÔNIMÔ đă khởi sự.

Ngày 29 tháng 4 năm 1993 hai cha PHÊRÔ và Cha Hierônimô –lúc đó đang coi họ đạo MARTINÔ –E1, được phép Đức cha, đă hóan chuyễn nhiệm sở cho nhau. Cha HIERÔNIMÔ VŨ VĂN TÁC về làm cha phó Hải Hưng và đặc trách họ đạo Kitô-Vua, Ngài đă có công lớn trong việc khởi sự (1998) và ḥan thành (2000) ngôi nhà thờ của Họ đạo này. Đầu tháng 3 năm 2005, v́ yêu cầu mục vụ tại giáo xứ Thạnh An, Ngài được Bề trên chuyển về làm Cha phó giáo xứ Thạnh An, đầu kênh D, khóa cha Đaminh Nho giữ chức Quản Hạt Thốt Nốt.

Ngày 09 tháng 01 năm 1992, Cha GIUSE PHẠM VĂN TÍNH được thụ phong linh mục, Ngài cũng có bài sai về làm cha phó Hải Hưng, và đặc trách Họ đạo VÔ NHIỄM. Với quyết tâm xây dựng lại ngôi nhà thờ của họ đạo, Ngài từng bước chuần bị… Và sau khi làm xong cây cầu Bêtông bắc ngang qua kênh trước nhà thờ (1993) cũng như phần đà móng ngôi nhà thờ mới, th́ tháng 8 năm 1994, Ngài đă được Bề trên sai đi coi sóc nhiệm sở mới bên kênh H (họ đạo Hiếu Hiệp)… Tuy không c̣n Ngài ở lại trực tiếp, nhưng với tinh thần và những ǵ đă chuẩn bị được, Ban hành giáo và bà con họ đạo vẫn quyết tâm làm tiếp công tŕnh đă khởi công (tháng 5 năm 1994). Và ngôi nhà thờ họ đạo đang tồn tại cũng đă ḥan thành (25.12.1995)

Đến ngày 07 tháng 4 năm 2000, cha ĐAMINH ĐẶNG VĂN TRUNG –nguyên là cha phó giáo xứ Ngọc Thạch (phố kênh B) được chuyển đến làm cha phó giáo xứ Hải Hưng. Lúc này Cha cố GIOAN cũng đă ǵa yếu, nên Ngài ở lại tại nhà xứ và phụ giúp cha Cố trong mọi sinh họat mục vụ. Sau hơn hai năm phục vụ tại đây, ngày 14. 10 năm 2002, Ngài được hóan chuyển cho cha Phêrô, vềcoi sóc họ đạo GIUSE thuộc Giáo xứ An Sơn – E2.

II.5 Nh́n chung, trong giai đọan này tuy khác với giai đọan đầu, nhưng cũng c̣n nhiều khó khăn với nhiều thay đổi nhân sự trong thành phần lănh đạo, th́ giáo xứ cũng vẫn có được những bước tiến chắc chắn tốt đẹp cả về tinh thần lẫn vật chất:

Đời sống đức Tin mỗi ngày được gia tăng và củng cố vững vàng hơn.

Đời sống vật chất từng bước cũng được cải thiện và nâng cao hơn.

Người giáo dân ư thưc hơn về vai tṛ của ḿnh, và cũng biết góp phần tích cực trong những công việc chung xây dựng giáo xứ cũng như tạo địa phương ḿnh.

Thành tựu đáng kể về phương diện Xă hội, là điện hóa nông thôn C1 được ghi nhận là sớm nhất, các cầu bêtông, giao thông nông thôn mặt cứng (bằng gạch thẻ rồi bêtông hóa) cũng được phát huy đáng kể.

C̣n về phương diện Tôn giáo, cả ba ngôi nhà thờ đều được xây dựng kiên cố tốt đẹp… nhất là tuy có những ngôi nhà thờ bền vững cho mỡi giáo họ, nhưng tinh thần yêu thương hiệp nhất trong giáo xứ không v́ thế mà suy giảm, trái lại vẫn tích cực và luôn b́nh an hợp nhất.

III. GIAI ĐỌAN PHÁT TRIỂN (2002 - 2008)

Sau ngày 14.10.2002 bàn giao nhiệm sở cũ là Họ đạo GIUSE – E2 lại cho cha Đaminh Trung, ngày 15 tháng 10 năm 2002, cha PHÊRÔ BÙI DUY TÂN , nguyên cha phó giáo xứ An Sơn đă về nhận nhiệm sở mới, làm chánh xứ HẢI HƯNG thay cho cha cố Gioan Baotixita đă được phép nghỉ hưu (tại giáo xứ).

Cha Phêrô Bùi Duy Tân

Với vai tṛ là cha Xứ trẻ, Ngài đă biết phát huy những thế mạnh: Duy tŕ để Phát triển những nề nếp cũ. Khơi dậy tiềm năng tại chỗ. Vận động những sự giúp đỡ từ bên ng̣ai…

Ngài đặc biệt lo cho giới trẻ: mở nhiều lớp Giáo lư cho các Em Thiếu nhi, nhất là trong các kỳ nghỉ Hè, đă mở các lớp năng khiếu như Vi tính, Cắt may và Đàn Organ, Nhạc lư… cho các em học sinh trong xứ (cũng như có cả các em từ các giáo xứ khác đến xin học), gây được một phong trào Hiếu học và thi đua sôi nổi.

Tổ chức được các sinh họat truyền thống như Ngày Gặp mặt Nhóm Hy Vọng (dịp Tết), Thi đua Thể Thao (dịp Quan thày Tổng đ̣an Don Boscô). Và với sự cộng tác của qúi Thày Đồng công và các Sơ Ḍng Nữ tỳ Thánh Thể, Ngài cũng đă nhân rộng nhiều sinh họat đạo đức khác…

Bên cạnh đó, một di sản mà Ngài để lại cho giáo xứ, đó là cùng với những sự giúp đỡ tích cực từ nhiều nguồn mà Ngài cất công lặn lội kiếm t́m, Giáo xứ đă có một ngôi nhà thờ xứ mới xứng tầm: tầng trên dùng làm nơi thờ phượng, dưới phần lớn dùng làm Hội trường, phục vụ cho các sinh họat đ̣an thể trong giáo xứ, phần nhỏ c̣n lại, một pḥng dành làm Pḥng trực cho Quí chức, 03 pḥng dùng làm nơi nghĩ cho qúi khách có dịp ghé thăm hay được mời đến để phục vụ. Ngôi nhà thờ hiện tại này khởi công ngày 23 tháng 4 năm 2006, và Khánh thành ngày 12 tháng 4 năm 2008 sau hai năm mọi người tích cực góp hết công sức của ḿnh. Tạ ơn Chúa.

Ngày 31 tháng 12 năm 2008, Cha PHÊRÔ đă nhận bài sai về làm cha chánh xứ giáo xứ Thạnh An, kiêm nhiệm vụ QUẢN HẠT hạt Vĩnh Thạnh.

IV.GIAI ĐỌAN BẢO TR̀ VÀ CỦNG CỐ (2009 - …)

Thay cho cha Phêrô, chăn dẫn đ̣an chiên xứ đạo Hải Hưng bây giờ là cha GIUSE PHẠM HỒNG NHẬT.

Ngài về nhận nhiệm sở từ ngày 07 tháng 01 năm 2009.

Cha Giuse Phạm Hồng Nhật

Xây dựng một ‘Gia nghiệp’ đă là chuyện khó… duy tŕ và giữ vững được ‘mức phát triển’ cũng sẽ là một thách đố không nhỏ. Ư thức được như thế nên từ những ngày đầu về nhận nhiệm sở, chỉ sau một thời gian rất ngắn để tập quen –quen người và quen với nếp sinh họat mới, Cha xứ Giuse cũng đă thấy ngay những việc nhỏ cần làm ngay để ḥan thiện hơn những ǵ đă có:

-Lắp đặt lại hệ thống ‘loa’ trong nhà thờ để việc giảng giải đến tai bà con thuận lợi hơn.
-Lắp đặt dàn đèn mầu dể trang hoang cung thánh thêm rực rỡ.
-Lắp đặt màn h́nh tinh thể lỏng trên cung thánh để tŕnh chiếu Đáp ca và các bản Kinh, bài hát (thay cho bảng viết phấn), vừa nhanh, đẹp, rơ ràng và sinh động hơn. .

Khuôn viên phía trước nhà xứ, cũng như chung quanh khu vực Đài Đức Mẹ, Ngài đă cho tiến hành sửa chữa lại và cán bêtông … quang cảnh thấy rộng răi và khang trang ngay.

Khu vực nhà Kho ‘lùm xùm’ phía sau Ngài cũng cho dỡ, thu gọn và đẩy xa những gian kho c̣n có thể xử dụng, tạo được một khỏang trống để rối trên đó một Nhà Giáo Lư được xây lên vững chắc sạch đẹp, tạo điều kiện cho các Lớp Giáo lư có điều kiện rất tốt để học tập, tránh t́nh trạng ‘gây nhiễu’ khi mỗi chỗ mỗi Nhóm … hay nhiều lớp học chung trong cùng Hội trường.

Các Lớp chuyên môn sinh họat trong hai Tháng Hè cũng được sắp xếp lại và tách xa nhau để không bị ảnh hưởng lẫn lộn, gây khó trong tiếp thu và làm giảm kết qủa học tập của mỗi lớp.

Trong những tháng vừa qua, Ngài c̣n mời về hướng dẫn cho bà con xứ đạo những ngành nghề thủ công, nhằm tạo thêm thu nhập cho bà con trong những tháng thư nhàn.

Tiếc một điều là bà con -v́ chưa quen tay nghề, sản phẩm làm ra c̣n ít và chưa đạt tiệu chuẩn nên đồng lương thu nhập c̣n thấp… đă ‘nản’ và sớm bỏ cuộc!

Qua những lần cha con tṛ chuyện với nhau, được biết hiện Giáo dân c̣n đang ước muốn di đời Tháp chuông. Riêng Cha xứ lại muốn ổn định lại cà Khu vực nhà Xứ… Ai cũng thấy công việc th́ c̣n nhiều và đ̣i hỏi những khỏan kinh phí lớn… Hy vọng rồi dần dần những công tŕnh mới cũng sẽ được bắt đầu.

Và đă có Ngày khởi công… sớm muộn cũng sẽ có Ngày Khánh Thành. Hy vọng ngày ấy mau đến.

Viết lại theo tư liệu của Thày PHAN VIỆT NGỮ (20.9.2008)

Có cập nhật phần IV

Nguồn : Website Giáo xứ Hải Hưng

..........................

MỘT CÔNG TR̀NH MỚI CỦA Gx.HẢI HƯNG NĂM 2011

(22/02/2011)

Cách đây 23 năm (1988), Giáo xứ Hải Hưng , lần đầu tiên , có được cái “tháp chuông”.

Tháp chuông xây trong thời ḱ bao cấp, c̣n bị nhiều ràng buộc trong các hoạt động xây dựng các công tŕnh tôn giáo, v́ thế, tháp chỉ được xây có độ cao 8,5m và kết hợp làm cổng chính vào khuôn viên nhà thờ.

Tháp được treo hai quả chuông: quả lớn, đường kính 0,7m do ông bà trùm Huynh hiến tặng, tính theo vàng là hai lượng bảy, với số vàng đó có thể mua được một lô ruộng; quả nhỏ , đường kính 0,4m , do ông bà trùm Phú hiến, trị gía trên một lượng vàng (1,2 lượng); c̣n tiền làm tháp, phần lớn là nhờ sự ủng hộ của gia đ́nh cụ Trương Sao.

Trước đó, tiếng chuông kêu gọi giáo dân đến tham dự giờ phụng vụ chỉ là tiếng chuông thu âm, phát ra từ loa phóng thanh, do cha xứ Gioan B. Đinh Công Thi mua sắm, quản lư và cho phát loa trước mỗi giờ kinh, giờ lễ.

Khi xây dựng công tŕnh điện (năm 1990), đường dây điện trung thế, đúng ra, phải chui qua tháp chuông mới thẳng tuyến, nhưng đă được “lái” ra ngay phía trước tháp.

Khi nhà thờ hiện nay được xây dựng , tháp chuông mới chưa được tính đến v́ kinh phí eo hẹp. Để giữ lại nhà xứ và để mặt tiền nhà thờ không quá sát mặt đường, nhà thờ mới đă được xây dựng sâu vào phía trong và dời qua bên trái , v́ thế, tháp chuông cũ nằm lệch sang một bên, không c̣n sử dụng làm cổng ra vào được nữa.

Xét về mặt vật chất: Kinh phí xây dựng một tháp như thế này không nhiều , nếu phải phá bỏ cũng không phải là một sự lăng phí;

Xét về mặt thẩm mỹ: Tháp không c̣n giá trị thẩm mỹ, thấp ngang cột điện, đứng ở vị trí chẳng giống ai mà lại c̣n cản trở người khác. Nếu mở cổng này, bước qua hai mét là đụng sân cao ( cao hơn chân tháp hơn một mét), v́ thế, phải mở cổng ở cạnh bên;

Xét về giá trị sử dụng: Tiếng chuông hằng ngày vẫn bốn lần vang lên nhưng âm vang không lan tỏa được xa , cuối họ đạo tiếng chuông chỉ nghe rất nhỏ v́ cây cối, nhà cửa đă chắn mất âm thanh.

V́ những lẽ đó, việc xây dựng một tháp chuông ở một vị trí khác đạt các yêu cầu về độ cao, về thẩm mĩ là một điều phải làm, chỉ có điều làm sớm hoặc muộn mà thôi.

Để có thêm những cơ sở phục vụ mới, hoặc tu bổ nâng cấp các cơ sở cũ, tạo những điều kiện tốt cho các sinh hoạt của một giáo xứ th́ mỗi giáo xứ đều có rất nhiều công tŕnh phải làm.

Từng bước, trong mỗi giai đoạn, mỗi giáo xứ sẽ chọn công tŕnh cần ưu tiên nhất để thực hiện .Giáo xứ Hải Hưng cũng vậy, dưới sự coi sóc của cha xứ Giuse Phạm Hồng Nhật, từ năm 2010, đă bắt đầu tích lũy vốn xây dựng tháp chuông mới. Tuy vốn ban đầu c̣n rất ít ỏi, nhưng trong năm 2011 này , giáo xứ dự định vẫn khởi công xây dựng tháp chuông mới v́ “Có ngày khởi công sẽ có ngày khánh thành”, “ Có nỗ lực mới có người trợ giúp”, vững ḷng cậy trông vào Thánh cả Giuse, bổn mạng của giáo xứ, v́ Người đă và sẽ luôn luôn bầu cử cho giáo xứ vượt qua được nhiều khó khăn thử thách , Người sẽ t́m kiếm cho giáo xứ nhiều ân nhân ở muôn nơi .

Trong thực tế , việc xây dựng một tháp chuông mới không phải là việc dễ dàng. Cái khó nhất là kinh phí, với gía vật tư hiện tại, trung b́nh một tháp chuông cần phải có số tiền ‘hàng tỷ’ tương đương nhiều chục ngh́n đô la . Với số tiền đó mà chỉ huy động nguồn lực trong giáo xứ th́ phải mất trên một chục năm, mà đi xin các nơi cũng rất khó khăn v́ người hảo tâm dễ mở ḷng , rộng tay ủng hộ việc dựng nhà thờ thường dễ hơn là góp cho việc xây tháp chuông .

Thế nhưng, giáo xứ cũng vẫn quyết tâm và tin tưởng…

Phan Việt Ngữ - Ct.HĐMVGX Hải Hưng

Tháng 2/2011

Nguồn : Website Giáo xứ Hải Hưng

...............

Thêm sức tại giáo xứ Hải Hưng, kênh C1

Hôm nay, 21/6/2012, Giáo Xứ Hải Hưng- Kinh C1 vui mừng đón Đức Cha Giáo Phận đến thăm viếng Mục Vụ và ban Bí Tích Thêm Sức cho một số con em trong Giáo xứ. Giáo Xứ hiện có 3 giáo họ, 3 nhà thờ và có 3 cha coi sóc. Giáo xứ Hải Hưng rất đặc biệt v́ có nhiều Linh mục xuất thân từ giáo xứ này.

Xe Đức Cha đến bến đ̣ đầu Kinh C khoảng 8 giờ sáng. Cha Thịnh- một Tân linh mục và là người con của Giáo Xứ - cùng các Quư Chức đă có mặt tại đầu kinh từ rất sớm để hướng dẫn Đức Cha và các Cha sang đ̣. 3 chiếc xe Honda ôm, cùng 3 chiếc mũ an toàn, đang sẵn sàng tại bờ kinh bên kia để đưa Đức Cha và quư cha về nhà thờ Giáo xứ.

Theo lời một ông ban hành giáo nói trên đường đưa Đức Cha về nhà xứ: hiện đang vào ngày mùa, bà con bận rộn cho việc thu hoạch lúc thóc, nên rất nhiều giáo dân sẽ không thể tham dự thánh lễ này. Từ bến đ̣ đến nhà xứ chừng 3 cây số. Nhà giáo dân nằm dọc theo bờ kinh. Sau lưng những ngôi nhà lớn nhỏ cặp bờ sông là những sào ruộng đă thu hoạch, đang thu hoạch và những bao lúa dựng đứng chờ lái. Hơn 8 giờ sáng, trên con đường xi măng trước cửa nhà, giáo dân lác đác đến nhà thờ, và nhiều giáo dân bắt đầu đổ lúa ra phơi…

Theo lời tŕnh bày của ông Chủ tịch Ban Hành Giáo trước Đức Cha, hiện nay Giáo Xứ đang tập trung vào những mặt sinh hoạt mục vụ sau đây:

1. Về sinh hoạt đạo đức

Có nhiều hội đoàn và mỗi hội đoàn có những sinh hoạt đạo đức riêng, như: Huynh đoàn Đaminh, Hiệp hội Thánh thể, Cộng đoàn ḷng Chúa thương xót, Gia đ́nh Đức Mẹ tận hiến, hội Thiếu nhi Thánh thể… Tháng mân côi, tháng thánh tâm… nhiều nhóm họp nhau đọc kinh theo khu xóm. Tài liệu giờ kinh gia đ́nh được trao miễn phí đến từng gia đ́nh.

2. Về giáo dục

Cha xứ tổ chức họp mặt cho các sinh viên, học sinh vào dịp tết nguyên đán để khích lệ tinh thần học tập và đời sống đức tin. Các lớp giáo lư đều được tổ chức trong những tháng hè. Tại nhà xứ c̣n mở các lớp tin học, đàn, cắt may, tiếng Anh…. Có hơn 50 giáo viên các cấp là người thuộc giáo xứ, nhiều người trong họ đang đóng góp tích cực trong các sinh hoạt giáo xứ

3. Về truyền thông

Giáo xứ có tờ tuần tin. Nội dung chủ yếu là suy niệm Phúc âm Chúa Nhật, học hỏi nghi thức thánh lễ … và chương tŕnh hoạt động trong tuần. Giáo xứ có riêng một trang web để chia sẻ với bà con giáo dân ở xa về sinh hoạt giáo xứ.

4. Về cơ sở vật chất

Giáo xứ đang nỗ lực trong việc tu bổ, xây dựng pḥng ốc, khuôn viên… để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt Giáo xứ. Tháp chuông mới đang trong giai đoạn hoàn thành thay thế tháp chuông cũ gần đường điện cao thế. Nhà xứ mới cũng đang tiến hành xây dựng. Bà con giáo dân đang khởi động việc bê-tông hóa con đường kênh phía bờ Long Xuyên.

5. Về bác ái

Bà con giáo dân hưởng ứng quyên góp xây dựng nhà t́nh thương, quà tết người già, giúp đỡ một số gia đ́nh nghèo trong ngoài giáo xứ…

9 giờ sáng, Đức Cha và 10 Cha đồng tế cùng bà con giáo dân cử hành Thánh Lễ cầu nguyện cho Giáo Xứ Hải Hưng và cho 47 con em lănh Bí tích Thêm Sức trong đợt này.

Nguồn : Trang Web Giáo Phận Long Xuyên

 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Hải Hưng

Nguồn : Trang Web Giáo Phận Long Xuyên

H́nh ảnh Lễ Thêm sức tại giáo xứ Hải Hưng, kênh C1 (21/6/2012)

 

 

 

 

H́nh ảnh & thông tin  bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

[Trở về đầu trang ]