Giáo Phận Long Xuyên

Nhà thờ Giáo họ Mỹ Hiệp Sơn

 

Nhà thờ Giáo họ Mỹ Hiệp Sơn - Giáo xứ Tân Lập
Giáo hạt Rạch Giá

 

Địa chỉ :    ấp Hiệp Trung, xă Mỹ Hiệp Sơn, huyện Ḥn Đất tỉnh Kiên Giang

Quản nhiệm : Linh mục

Tel

0773.773.004

E-mail

 

Năm thành lập

1933

Bổn mạng

 

Số giáo dân

500

Giờ lễ

Chúa nhật     :

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo họ - H́nh ảnh Giáo họ 

-  Tin tức sinh hoạt

 

Lược sử Giáo họ Mỹ Hiệp Sơn

1.  Địa chỉ :

Nhà thờ Mỹ Hiệp Sơn, ấp Hiệp Trung, xă Mỹ Hiệp Sơn, huyện Ḥn Đất tỉnh Kiên Giang. Là họ lẻ của Giáo Xứ Tân Lập.

Lm Giuse Đaminh Cao Văn Luận, ĐT : 0773.773.004 - 0919.762.175 0919.762.175  gscvl@yahoo.com

 2.     Bổn Mạng nhà thờ : Thánh Giuse Thợ, kính ngày 01-05

3.     Lịch sử h́nh thành :

Từ năm 1933, khởi đầu là nhà nguyện thuộc giáo xứ  Rạch Giá, do Cha Emile Dalle thành lập.

Đến năm 1975 cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Nghị thuộc giáo xứ Ḥn Đất mới thường xuyên làm lễ hàng tuần (ngài làm lễ tại nhà dân v́ nhà thờ đă bị hư ).

Năm 1991 Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thể là cha sở Giáo xứ Tân Lập kiêm họ Mỹ Hiệp Sơn. Năm 2000, cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Lư thay thế cho cha Giuse Nguyễn Ngọc Thể.

Tháng 07 năm 2004 Cha phó Giuse Cao Văn Luận được Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu sai về trực tiếp coi sóc họ đạo.

4.     Địa giới hiện nay : thuộc 2 xă : Xă Mỹ Hiệp Sơn và Xă Nam Thái Sơn, thuộc huyện Ḥn Đất, tỉnh Kiên Giang.

5.      Số giáo dân : khoảng 500 người ( đa phần là dân tộc kinh)

6.      Cơ sở mục vụ :

Nhà thờ ban đầu bằng cây, lợp ngói, do Cha Emile Dalle xây cất. Sau v́ chiến tranh nên hư hại. Năm 1991 cha Giuse Nguyễn Ngọc Thể dựng lại bằng tre lá. Cuối năm 2001, cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Lư xây lại bán kiên cố. Ngoài nền nhà thờ, họ đạo chỉ có 5 công ruộng tầm nhỏ để canh tác lúa ( 5000 m2)

7.      Các linh mục phục vụ :

- Cha Emile Dalle : 1933-1945, sau đó dưới quyền coi sóc của quí cha giáo xứ  Rạch Giá.

- Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Nghị  1975-1991

- Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thể                1991-2000

- Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Lư      2000-2004

- Cha Giuse Cao Văn Luận (Cha phó đầu tiên ở tại họ đạo): từ tháng 7 năm 2004 đến nay.

8.     Kinh Tế Xă Hội :

Đây là vùng đa sắc tộc, đa tôn giáo. Là một vùng truyền giáo đặc biệt, 100% sống nghề nông trong đó khoảng 40 % là người làm mướn.

* Nguồn : Trang Web Giáo Phận Long Xuyên

 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo họ Mỹ Hiệp Sơn

< chưa có >

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

[Trở về đầu trang ]