Giáo Phận Long Xuyên

Nhà thờ Giáo Xứ Mỹ Luông

 

Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Luông
Giáo hạt Chợ Mới

 

Địa chỉ :      141 Mỹ Hoà, Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang. ( Bản đồ )

Chánh xứ :    Linh mục Antôn Nguyễn Văn Triển
Phó xứ    :     Linh mục

Tel

076.3885.524   -   076.3885.224

E-mail

lmtrien92@yahoo.com 

Năm thành lập

1780

Bổn Mạng

 

Số giáo dân

1600

Giờ lễ

Chúa nhật     :

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* Thêm sức tại giáo xứ Mỹ Luông (22/8/2012)

 

Lược sử Giáo xứ Mỹ Luông

1. Địa chỉ :

Nhà thờ Mỹ Luông, 141 Mỹ Hoà, Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang.

2. Vị trí - Dân số :

* Mỹ Luông là Họ Đạo thuộc Giáo hạt Chợ Mới, Giáo phận Long Xuyên. Hiện do Linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Tuyến phụ trách.
* Về mặt hành chính, Họ Đạo Mỹ Luông thuộc Ấp Mỹ Ḥa, Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang, cách Thành phố Long Xuyên 16 km, cách Huyện Chợ Mới 12 km theo đường chim bay.
* Số giáo dân hiện nay khoảng 1.600 người, đa số tập trung ở Ấp Mỹ Ḥa. Số khác cư ngụ rải rác tại Chợ Mỹ Luông, Ấp Thị I, Ấp Thị II, Ấp Mỹ Thuận, Ấp Mỹ Trung, Chợ Bà Vệ, Xă Long Kiến, Chợ Cầu, Kinh Thầy Cai…, xen lẫn giữa những anh em tôn giáo bạn : Phật giáo, Cao Đài,
Phật giáo Ḥa Hảo, Tin Lành…

 

3. Lịch sử h́nh thành & phát triển :

* a) Lịch sử h́nh thành


        Họ Đạo h́nh thành khoảng năm 1780. Thoạt đầu có tên gọi là Họ Chà Và, v́ nằm trong vùng đất có nhiều người Chàm cư ngụ. Giáo dân thời đó là một số các gia đ́nh có liên hệ họ hàng, đồng hương, v́ chạy giặc hoặc trốn cơn bắt đạo mà đến.

        Vào thời kỳ đầu, Mỹ Luông cũng như các Họ đạo quanh vùng như Cồn Phước, Chợ Thủ, Rạch Sâu, Ông Chưởng…đều là Họ nhánh trực thuộc Họ chính Đầu Nước (Cù lao Giêng).
        Măi đến năm 1915, Đức Cha JC Bouchut, Giám mục Giáo phận Pnompenh mới cho Linh mục đến trực tiếp coi sóc Họ đạo Mỹ Luông, đồng thời kiêm nhiệm các Họ đạo : Cồn Phước, Chợ Thủ, Ông Chưởng, Chợ Mới, Kiến An, Cái Tầu, Tham Buôn.
        Hiện nay Họ Đạo Mỹ Luông chỉ c̣n một họ lẻ là Họ Hội An (Cái Tàu).


* b) Cơ sở vật chất.


+ Thánh Đường : Do Cha Ḥa Đon (Guesdon) khởi công xây dựng khoảng năm 1879. Cha Nho (Gazignol) hoàn thành năm 1897…Đến nay đă hơn một thế kỷ, vẫn luôn được các Cha đến sau bảo tŕ, tu sửa.

Sau đó, cha Giuse Nguyễn Ngọc Tuyến đă cho xây dựng lại Thánh đường mới, và thánh hiến năm 2007.
+ Nhà Xứ : Do Cha Giuse Bùi Công Trường xây dựng, hoàn thành năm 1921.
+ Nhà các Sơ : Do Cha Anrê Nguyễn Hiếu Vạn xây dựng năm 1912. Năm 2002, Cha Giuse Nguyễn Hùng Sơn làm lại mới và dời sâu vào phía trong, cách xa mặt đường lộ.
+ Trường học: Do Cha Giuse Nguyễn Lộc Muôn khởi công và Cha Nguyễn Quang Trọng hoàn tất năm 1943. Thời Cha Marcellô Đặng Tuấn Anh (1958-1966) có xây dựng thêm 2 pḥng học... Hiện đang được sử dụng làm Trường Dân lập Mầm Non Sao Mai do các Sơ Ḍng Chúa Quan Pḥng đảm nhiệm.


* c) Các Linh mục đă coi sóc Họ Đạo.


- Lm. Anrê Nguyễn Hiếu Vạn (1915 – 1916 )
- Lm. Giuse Bùi Công Trường (1917 – 1924 )
- Lm. Gioan Baotixita Phạm Bia Vàng (1924 )
- Lm. Gioan Baotixita Hồ Thành Biên (1924 – 1933 )
- Lm. Phêrô Nguyễn Phước C̣n (1933 – 1938 )
- Lm. Giuse Nguyễn Lộc Muôn (1938 – 1942 )
- Lm. Phêrô Nguyễn Quang Trọng (1943 – 1956 )
- Lm. Tađêô Lư Thành Truyền (1956 – 1957 )
- Lm. Antôn Đặng Minh Tâm (1957 – 1958 )
- Lm. Marcellô Đặng Tuấn Anh (1958 – 1966 )
- Lm. Sêbastianô Đỗ Đức Phổ (1966 – 1969 )
- Lm. Phaolô Nguyễn Ngọc Đỗ (1969 – 1975 )
- Lm. Giuse Nguyễn Mạnh Khải (1975 – 1995 )
- Lm. Giuse Nguyễn Hùng Sơn (1995 – 2005)

- Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Tuyến (2005 – 2008)

 

* d) Các Thầy đă phục vụ Họ đạo. (Từ 1958 đến nay)


Các Thầy : Vơ Ngọc Tỏ, Nguyễn Ngọc Sinh, Trương Phát Thành, Chu Văn Tần, Lê Thành Công, Nguyễn cCông Danh, T. B́nh, T. Hoa, Trần Kim Thạch, Trần Quang Trung, Đỗ Xuân Phương, Hồ Ngọc Trứ, Lê Trọng Hải, Nguyễn Hùng Sơn, Ngô Quang Kiệt, Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Văn Điểm, Hà Trung Hoàng, Mai Hùng Dũng, Phạm Minh Tâm, Hồ Văn Khang.
 

* e) Các Sơ đă phục vụ Họ đạo. (Từ 1943 đến nay)


Các Sơ : Paula, Emma, Adela, Henri, Ida, Eustelle, Lucina, Ermel, Gabrielle, Ligoria, Aloyse, Thérèse, Damasse, Bénigué, Antoine, Cécilia, Agnès, Irmina, Joachim, Lucie, Carola, Ernestine, Antime, Jucunda, Marie-Paul, Marie-Chantal, Hélène, Raoul, Béatrix, Simoné, Monica, Marie-Vincent, Marie-Amedée,Antida, Donatille, Marie-Léonie, Eusèbe, Marie-Cécile, Clara, Marie-Sabine, Francoise, Léonore, Agnès-Marie, Robert, David, Isodore, Thérèse, Marie, Maria Goretti.


* f) Các Quư chức:


       
+ từ 1943 đến 1993
Lê huỳnh Kỳ, Nguyễn văn Tới, Nguyễn văn Trử, Nguyễn văn Nghiêm, Trần văn Truyện, Nguyễn văn Gia, Nguyễn kinh Quận, Nguyễn văn Ḥa, Nguyễn văn Hộ, Nguyễn văn Cách, Nguyễn văn Cung, Phan văn Miêng, Trần văn Phê, Nguyễn văn Tiễn, Nguyễn văn Sử, Nguyễn văn Đông, Nguyễn thiện Tứ, Nguyễn văn Đủ, Bạch văn Tông, Nguyễn thành Trị, Nguyễn văn Nhu, Trịnh văn Kha, Nguyễn văn Quân, Lê văn Kỉnh, Nguyễn hữu Lễ, Nguyễn văn Nể, Lê văn Ngôi, Hồ văn Thất, Nguyễn văn Kỉnh, Nguyễn văn Cứ, Vơ văn Kiểm, Nguyễn văn Lễ, Nguyễn văn Ḥa, Nguyễn văn Ngọc, Nguyễn văn Ghết, Nguyễn văn Giao, Đoàn đ́nh Mỹ, Nguyễn văn Minh, Vơ minh Sơn, Nguyễn ngọc Hùng, Phan thanh Tuấn,
        + hiện nay :
Nguyễn văn Khi, Nguyễn văn Lợi, Nguyễn ngọc Đức, Dương diệp Hoàng, Vơ văn Kiểm, Nguyễn văn Nam, Vơ hoàng Thi, Đinh văn Đặng, Đinh ngọc Đức, Nguyễn minh Hải, Nguyễn văn Tây.


g) Ơn thiên triệu trong Họ Đạo.


+
Các Linh mục : Phaolô Phan Công Học (Lm:1890), Antôn Phan Án Đề (1895), Phêrô Lê Huỳnh Tiền (1897), J.B. Nguyễn Tề Nhường (1897), Phêrô Nguyễn kKinh Việt (1897), Antôn Nguyễn Công Triều ( 1905), Phêrô Lê Tường Chư (1911), J.B. Nguyễn Sư Nghiêm (1932), Phêrô Nguyễn Văn Liêu ( 1949), Phêrô Trần Văn Năng (1953), Phêrô Nguyễn Phước Hiền (2000).
+ Các Nam Tu sĩ : Nguyễn Văn Soi (ḍng Thánh Gia), Nguyễn Văn Thăm (ḍng Chúa Cứu Thế), Nguyễn Giang Sơn.
+ Các Nữ Tu sĩ : Lê Thị Hàn (ḍng kín Carmêlô), Lê Thị Hải (ḍng MTG), Phan Thị Quí (ḍng Nguồn Sống), Claudine Nguyễn Thị Ngời (CQP), Daris Nguyễn Thị Kư (CQP), Léonie Nguyễn Thị Thế (CQP), Aglaée Nguyễn Thị Xuyên (CQP), Lucienne Nguyễn Thị Chốn (CQP), Benjamin Nguyễn Thị Đầy (CQP), Théodosie Vơ Thị Oanh (CQP), Marie –Aimée Nguyễn Thị Mau (CQP), Marie Nguyễn Thị Thao (CQP), Henriette Nguyễn Thị Mịn (CQP).

* Nguồn : Trang Web Giáo Phận Long Xuyên

 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Mỹ Luông

< chưa có >

 

 

 

 

H́nh ảnh & thông tin  bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

[Trở về đầu trang ]