Giáo Phận Long Xuyên

Nhà thờ Giáo Xứ Thái Ḥa

 

Nhà thờ Giáo xứ Thái Ḥa
Giáo hạt Tân Hiệp

 

Địa chỉ :   Kinh Rivera, Đông Thái, Thạnh Đông B, Tân Hiệp,  KG. ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Phêrô Lă Văn Cường (4/2018)

Tel

077-383-4094

E-mail

http://thaihoa.giesu.asia/

Năm thành lập

1956

Bổn Mạng

 

Số giáo dân

2230

Giờ lễ

Chúa nhật     : 4:00  -  6:00  -  18:30

Ngày thường :  4:00  -  17:00 (thứ 2,4,6)
                        16:00 (thứ 5 tại Gh Thái Lạc)
                        16:00 (thứ 3, thứ 7 tại Gh An B́nh)

Giờ lễ có thể thay đổi theo mùa hay mục vụ của Gx. Xin xác nhận trước  khi đi lễ

Các nhà thờ lân cận :   Gh An B́nh  -  Gh Thái Lạc

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* Lễ Thêm Sức tại Giáo xứ Thái Ḥa, kênh Rivera (9/7/2010)

 

Lược sử Giáo xứ Thái Ḥa - Kinh Rivera

1- Lịch sử :

Giáo xứ Thái Ḥa được h́nh thành vào năm 1956 :

1956 : Cha Đaminh Mai Đức Cận.

1966 : Cha Phêrô Lê Uy Phuông.

1968 : Cha Phêrô Trần Minh Tân.

1975 : Cha Giuse Nguyễn Văn Việt.

1975 : Cha Micae Bùi Đức Ngoạn.

2004 : Cha Giuse Đặng Văn Rao.

2009 : Cha Phêrô Trương Công Đam

2018 : Cha

2- Địa chỉ :

Nhà thờ Thái Hoà, Kinh Rivera, Đông Thái, Thạnh Đông B, Tân Hiệp,  KG.

Cha Phêrô Trương Công Đam : 077.3834.822 // 0918.352.741

3- Dân số :

Số giáo dân khoảng 2.230 người. Trong giáo xứ có một cộng đoàn nữ tu Chúa Quan Pḥng.

4- Nhà thờ :

Nhà thờ xứ được xây dựng kiên cố vào năm 1973.

Trong giáo xứ, có một cộng đoàn nữ tu Chúa Quan Pḥng, ĐT : 077.3710.254

 

CÁC GIAI ĐOẠN H̀NH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1.Giai Đoạn H́nh Thành

Năm 1956. Những chuyến xe chở đồng bào xuống miền tây Cái Sắn lập nghiệp, đổ dài theo tỉnh lộ(nay là quốc lộ 80, từ kinh H huyện Thốt Nốt đến kinh 5 huyện Tân Hiệp.

Cha cố Đaminh Mai-đức Cận dẫn đoàn chiên đến kinh Ri-vê-ra, nhận phần đất phía trái, dài 4 cây số từ đầu kinh vào. H́nh ảnh vị “Mục Tử tốt lành luôn luôn chăm sóc đoàn chiên ḿnh” (Ga 10,14-15). Cha cố Đaminh đă cùng với các Linh Mục khác lo cho con chiên cả phần hồn lẫn phần xác. Sau khi đă nhất trí địa h́nh, và được phân chia phần đất cho các gia đ́nh con chiên. phần đất của GX nhận được là 5 lô, cha con cùng nhau phá hoang lập nền, ngôi nhà thờ đầu tiên được dựng nên bằng gỗ tràm mái lá. Với ḷng tôn kính Đức Me và yêu mến tràng hạt Mân Côi,Cha cố đặt tên giáo xứ là Tràng Giang và nhận Đức Mẹ Mân Côi làm bổn mạng (lễ kính là ngày 7-10).

Để dễ dàng cai quản giáo xứ, cha cố phân chia thành 6 khu và đặt tên gọi theo số thứ tự: khu 1, khu 2, khu 3, khu 4, khu 5, khu 6.

Năm 1960 với sự chỉ đạo của cha cố, và sự đoàn kết, cộng tác đắc lực của con chiên, ngôi nhà thờ mới mái tôn, gỗ vuông, được hoàn thành thay thế nhà thờ cũ đă hư hỏng. Cha cố c̣n cho xây dựng trường học và nhà hộ sinh. Các đoàn thể cũng bắt đầu h́nh thành hoạt động: phong trào nghĩa binh Thánh Thể, con Đức Mẹ, ḍng ba Đaminh ….cũng trong giai đoạn này ngôi nhà thờ nhỏ cũng được xây cất tại giáo họ An B́nh (khu 1 cũ)

2. Giai Đoạn Thử Thách:

Do sắc chỉ Venerabilium Notrorum kư ngày 24 thánh 11 năm 1960, ṭa thánh lập giáo phận Long Xuyên (tách từ giáo phận Cần Thơ) và đặt đức cha Mi-ca-e Nguyễn Khắc Ngữ làm Giám Mục tiên khởi của GP. Cùng với sự thay đổi này đức cha đă sát nhập xứ B́nh Nam vào giáo xứ Tràng Giang, Đây là giai đoạn nhiều thử thách và gian nan, nhưng nhờ ơn Chúa thương ban sự hợp nhất, nên chỉ một thời gian ngắn, ngày 05 tháng 3 năm 1963, nhà thờ Lương Châu Thiện và nhà thờ B́nh Nam thuộc giáo xứ B́nh Nam cũ đă sát nhập vào giáo xứ Tràng Giang.

Xây dựng nhà xứ: năm 1964, nhờ sự giúp đỡ của cha Vinh Sơn Đặng Xuân Hải, nghĩa tử của cha cố Đaminh, ngôi nhà xứ kết cấu bằng bê tông được xây dựng khang trang, đây là môt model cấp tiến thời đó. Năm 1982 cha cố Micae Bùi Đức Ngoạn đă trùng tu và nới rộng thêm, cũng như lắp đặt nhiều phương tiện để phục vụ cho những nhu cầu sinh hoạt của giáo xứ.

Năm 1965, cha cố Đaminh nghỉ dưỡng bệnh. Cha Vinh Sơn Đặng Xuân Hải đến phụ giúp cha cố và giáo xứ

Tháng 2 đến tháng 8 năm 1966 cha Thân Toàn Vinh

Từ ngày 20- 08-1966 đến 10-10-1968 cha Lê Uy Phuông phụ trách giáo xứ.

3.Giai Đoạn Phát Triển (1968-2006)

Ngày 14-11- 1968 ṭa Giám Mục bổ nhiệm Cha cố Phê-rô Trần Minh Tân làm chánh xứ …….đến năm 1975

Là một LM năng động và cương trực, ngài chấn chỉnh lại giáo xứ, đặt tên mới cho GX là Thái Ḥa để thăng tiến sự hợp nhất GX.

Năm 1969 điểm trường sơ cấp, lớp một, lớp hai trước kia đă được nâng lên chính thức mở trường tư thục Công Giáo bậc tiểu học.

Năm 1973 Thánh Đường Mân Côi Giáo Xứ Thái Ḥa khánh thành, ngôi nhà thờ lớn khang trang hiện đại ( vào thời điểm đó) được xây dựng hoàn toàn mới trên nền móng mới.

Cùng với việc xây dựng phát triển cơ sở vật chất, các hội đoàn cũng hoạt động vững mạnh dưới sự dẫn dắt của cha cố Phê-rô, đặc biệt phong trào Thiếu Nhi Thánh thể, chương tŕnh giáo lư cho Thiếu Nhi và giới trẻ, con Đức Mẹ, ḍng ba Đaminh, Legio Mariae,

Sau biến cố 30-4, Ngày 15-7-1975, cha Giuse Nguyễn Văn Việt được bề trên đặt làm chánh xứ thay cha cố Phê-rô. Đây là thời điểm đất nước đổi mới các hoạt động chủ yếu là tinh thần tôn giáo, các giới bắt đầu h́nh thành và phát triển.

* Tháng 8 năm 1975 ṭa Giám Mục bổ nhiệm cha Phao-lô Chu Văn Chi về làm Linh Mục phó xứ.

* Ngày 20-11-1975, cha cố Mi-ca-e Bùi Đức Ngoạn được bổ nhiệm làm Linh Mục chánh xứ Thái Ḥa. Ngài là vị chủ chăn có thời gian gắn bó lâu dài nhất với GX, trên 30 năm.

Thời điểm này các phong trào tôn giáo thật sự khởi sắc, nhất là thánh ca, thánh nhạc, giáo lư, tổ chức các giới được phát triển mạnh mẽ

+ Tổ chức GX: Cha cố Mi-ca-e đă phân chia xứ đạo thành 3 liên khu :

- Liên khu Thái An (lk1) có nhà thờ Thái An

và các khu: An B́nh (có nhà thờ An B́nh) An Ḥa, An Hiệp, An Sinh

- Liên khu Thái Ḥa: (lk2) có nhà thờ Giáo Xứ Thái Ḥa.

và các khu: Ḥa B́nh, Ḥa Hiệp, Ḥa Tiến

- Liên khu Thái Lạc (lk3) có nhà thờ họ Thái Lạc.

và các khu: Lạc An, Lạc Viên, Lạc Điền, Lạc Nghiệp.

Tổ chức GX có hệ thống qui mô, nhưng cha cố vẫn ưu ái để hai nhà thờ GH Thái An và Thái Lạc biệt lập về cở sở và tài chính như cũ để dễ dàng phát triển

Năm 1989, cha Giuse Đặng Văn Rao thụ phong Linh Mục và được bề trên bổ nhiệm làm LM phó xứ Thái Ḥa, kiêm quản sở GH Thái An

Ngày 10-7-1995, cha Hierônimô Đỗ Văn Hiến được cử về phụ trách phó xứ kiêm quản sở họ Thái An thay thế cha Giuse Rao về làm chánh xứ Ninh Cù

+ Phát Triển Cơ Sở Vật Chất:

Nhà thờ Mân Côi được xây dựng năm 1973, nhưng phần cung thánh bị lún do nền mới san lấp, Cha cố Micae đă cho chỉnh trang nhà thờ phần gian cung thánh, đóng trần nhà, lát nền, thay cửa, lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng, quạt.

- tu sửa và xây thêm pḥng nhà xứ

- Xây dựng mới: tháp chuông – tượng đài thánh Martinô – nhà vọng phục sinh – xây kè đường – cổng nhà thờ – đóng ghế nhà thờ – nhà quí D́ – nhà bếp GX – sửa đường nghĩa trang – lấp ao đ́a – làm sân nhà thờ. Đặc biệt hoán đổi vị trí trường học biệt lập với khuôn viên thánh đường GX.

Ngoài những công tŕnh tôn giáo, cha cố c̣n thực hiện những công tŕnh xă hội, để phục vụ nhu cầu đời sống cho nhân dân như: công tŕnh điện, xây dựng 4 cây cầu trong thôn ấp (GX) giúp đỡ mặt bằng cho trường học….

+ Phát Triển Tinh Thần:

- Giáo Lư: GL Thiếu Nhi có GL thường niên và GL hè, GL bao đồng, GL giới trẻ, GL hôn nhân, GL tân ṭng.

- Hội Đoàn, các giới: Giới Thiếu Nhi, giới thanh niên nam nữ, giới gia trưởng, giới hiền mẫu, ḍng ba Đaminh, Legio Mariae. các ca đoàn.(6 cđ) thành lập ban tây nhạc, đội mai táng. Hội Luca

Năm 2004, được sự chấp thuận của Bề Trên, cha cố Micae nghỉ hưu tại GX Thái Ḥa (năm 2006 cha về nghỉ tại nhà riêng và qua đời ngày25-8-2012, an táng tại GX Thái Ḥa)

* Ngày 14/4/2004, cha Giuse Đặng Văn Rao, là nghĩa tử của cha cố, được Đức Giám Mục trao quyền LM chánh xứ Thái Ḥa thay cha cố

Tiếp nối công tŕnh cha cố đang thực hiện, Cha Giuse cho san lấp nới rộng thêm mặt bằng, xây tường rào GX, xây nhà giáo lư (hội trường Micae) nhà kho, nhà bếp, kè đường nghĩa trang.

Cha Giuse cũng thực hiện công tŕnh xă hội: làm lộ giao thông bằng bê tông để nâng cao đời sống nhân dân thôn ấp. Phát triển phong trào thể thao lành mạnh cho giới trẻ.

Về tinh thần: thúc đẩy các hoạt động hội đoàn, gia trưởng, hiền mẫu, 3HĐ Đaminh hoạt động tại 3 liên khu, phát triển các ca đoàn, hội kèn, tổ chức đội ngũ giáo lư viên, thành lập gia đ́nh Đức Mẹ, gia đ́nh Mân Côi, họp mặt giao lưu các sinh viên và dự tu.

Nguồn : Website Gx Thái Ḥa

 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Thái Ḥa - Kinh Rivera

Nguồn : Website Gx Thái Ḥa

 

 

          

TƯỢNG ĐÀI THÁNH GIU SE  và TƯỢNG ĐÀI THÁNH PHÊ RÔ

 

          

TƯỢNG ĐÀI CHA FX .TRƯƠNG BỬU DIỆP  và  TƯỢNG ĐÀI THÁNH MATTINO

 

NHÀ XỨ ĐANG XÂY DỰNG MỚI

 

PHẦN MỘ QUƯ CHA CỐ

 

KHUÔN VIÊN NGHĨA TRANG

 

 

 

[Trở về đầu trang ]